Автори, співробітники Університету

Барановський Василь Андрійович
Baranovsky Vasyl Andriyovych

Ідентифікатор автора: 28772
Кількість пошукових запитів автора: 571

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Відділ Фізіології кровообігуї НДІ фізіології
Посада: провідний інженер


Наукові інтереси: гастроентерологія, гепатологія, вплив магнітних полів, інфрачервоних променів дальнього спектру дії та від’ємно заряжених іонів на здоров’я людини

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 35, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 16, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Effect of corvitin on the biliary flow rate and the ratio of the biliary bile acids in rats
Бабан Володимир Миколайович
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Вовкун Тетяна Вікторівна
Решетнік Євдокія Миколаївна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2015
Riga Stradins University. Research articles in medicine and pharmacy
в.s1 c.16
2
Наукова стаття
Вплив серотоніну на кон’югацію та гідроксилювання жовчних кислот у печінці щурів
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2015
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Біологічні науки
т.2 c.126-128
3
Матеріали конференції
Статеві відмінності у вмісті вільних амінокислот у слині хворих на холецистит, реактивний гепатит і панкреатит
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2014
Фізіологічний журнал
т.60 c.243
4
Наукова стаття
Секреторна функція шлунка при експериментальному хронічному алкогольному панкреатиті у щурів
Бабан Володимир Миколайович
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Вовкун Тетяна Вікторівна
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2013
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Біологічні науки
т.14 c.68-77
5
Наукова стаття
Зміни у функціонуванні шлунка щура після інтрагастрального введення корвітину в підвищених дозах
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Вовкун Тетяна Вікторівна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2014
Фізіологічний журнал
т.60 c.38-45
6
Наукова стаття
Effect of Corvitin on Secretory Processes and Blood Flow in the Rat Gastric Mucosa
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Вовкун Тетяна Вікторівна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2014
International Journal of Physiology and Pathophysiology
т.70 c.335-343
7
Наукова стаття
Спектр вільних амінокислот шлункового соку впродовж розвитку експериментального хронічного алкогольного панкреатиту та після його корекції таурином
Бабан Володимир Миколайович
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2014
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія
т.2 c.62-72
8
Наукова стаття
Вплив екстрактів з тканин POLYMNIA SONCHIFOLIA на зовнішньосекреторну функцію печінки щурів
Бабан Володимир Миколайович
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Міщенко Лідія Трохимівна
Решетнік Євдокія Миколаївна
2014
Фітотерапія
т.2 c.75-77
9
Наукова стаття
Вплив гістаміну на ліпідний склад жовчі щурів
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.68 c.93-95
10
Наукова стаття
Амінокислотний склад слини хворих на холецистит, хронічний панкреатит і реактивний гепатит
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2014
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія
т.1 c.83-89
11
Наукова стаття
Вплив екстрактів з тканин SMALLANTHUS SONCHIFOLIUS на зовнішньо секреторну функцію печінки
Бабан Володимир Миколайович
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Міщенко Лідія Трохимівна
Решетнік Євдокія Миколаївна
2014
Фітотерапія
в.2 c.76-77
12
Тези
Вплив кверцетину на функціонування шлунка щурів у нормі та за умов патологій, викликаних етанолом
Бабан Володимир Миколайович
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Вовкун Тетяна Вікторівна
Грінченко Ольга Анатоліївна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2014
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VII Міжнар. наук. конф., присв. 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 120-річчю від дня народження А.І.Ємченка, Україна, Київ, 7-9 жовтня 2014 р.
c.173
13
Тези
Особливості впливу ендотеліну-1 на жовчоутворення за умов блокування ЕТВ-рецепторів
Барановський Василь Андрійович
Янчук Петро Іванович
2014
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VII Міжнар. наук. конф., присв. 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 120-річчю від дня народження А.І.Ємченка, Україна, Київ, 7-9 жовтня 2014 р.
c.126
14
Тези
Вміст ліпідів у жовчі щурів при дії блокатора етв-рецепторів bq-788
Барановський Василь Андрійович
Янчук Петро Іванович
2014
Фізіологічний журнал
т.60 c.124
15
Тези
Вплив естрону на гідроксилювання жовчних кислот у печінці самок і самців щурів
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2014
Міжнародна наукова конференція «Механізми функціонування фізіологічних систем»
c.21
16
Матеріали конференції
Особенности желчеобразования при блокаде эндотелиновых рецепторов типа В
Барановський Василь Андрійович
Янчук Петро Іванович
2013
Гастроэнтерология Санкт-Петербурга
c.37
17
Наукова стаття
Особливості жовчоутворення при зміні функціонального стану ендотелінових рецепторів
Барановський Василь Андрійович
Макарчук Микола Юхимович
Янчук Петро Іванович
2012
Доповіді Національної академії наук України
c.171-176
18
Наукова стаття
Гастропротекторна дія корвітину проти ушкоджень слизової оболонки шлунка щура, індукованих 80% етанолом
Бабан Володимир Миколайович
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Вовкун Тетяна Вікторівна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2012
Фітотерапія
c.17-21
19
Наукова стаття
Амінокислоти слини хворих на цукровий діабет 2 типу
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2013
Університетська клініка
т.9 c.174-177
20
Наукова стаття
Вплив корвітину на секреторні процеси та кровотік у слизовій оболонці шлунка щура
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Вовкун Тетяна Вікторівна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2013
Фізіологічний журнал
т.59 c.40-47
21
Наукова стаття
Ефекти корвітину на слизову оболонку шлунка щура, уражену 80% етанолом, за різних доз препарату
Бабан Володимир Миколайович
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Вовкун Тетяна Вікторівна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2013
Фітотерапія
c.17-22
22
Наукова стаття
Порівняльна характеристика речовин, продукованих вищими грибами Cordiceps sinensis, Сanoderma lucidum та Leucoagaricus macrorhzuz
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Довгий Роман Сергійович
Макарчук Микола Юхимович
2013
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Биология, химия
т.26 c.25-29
23
Тези
Механізми гастропротекторної дії корвітину при ураженні слизової оболонки шлунку щура етанолом
Бабан Володимир Миколайович
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Вовкун Тетяна Вікторівна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2012
Інтеграція народної і нетрадиційної медицини в первинну медико-санітарну допомогу: Матер. Науково-практич. конф. з міжнар. участю, України, Київ 21-22 листопада 2012 р.
c.72
24
Тези
Вплив таурину на співвідношення жовчних кислот у жовчі щурів при алоксановому діабеті
Бабан Володимир Миколайович
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
2013
Науковий симпозиум з міжнародною участю «Нетрадиційні методи лікування (натуропатія) з позицій доказової медицини»
т.1 c.19-20
25
Тези
Воздействие внутрижелудочного введения корвитина в дозах 10, 20 и 40 мг/кг на секреторную функцию желудка крысы
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Вовкун Тетяна Вікторівна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2013
Гастроэнтерология Санкт-Петербурга
c.36
26
Тези
Особенности изменения желудочной секреции и кровотока в слизистой оболочке желудка крыс в зависимости от вводимой дозы корвитина
Бабан Володимир Миколайович
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Вовкун Тетяна Вікторівна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2013
Материалы межд. междисц. науч. конф. «Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения» – Новый Свет – 27 мая-1 июня 2013
c.337
27
Тези
Изменения холатохолестеринового коэффициента при блокаде эндотелиновых рецепторов
Барановський Василь Андрійович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2012
Гастроэнтерология Санкт-Петербурга
c.111
28
Тези
Вплив корвітину на слизову оболонку шлунка щура при ураженні її етанолом чи індометацином
Бабан Володимир Миколайович
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Вовкун Тетяна Вікторівна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2012
VI Міжнародна наукова конференція "Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології"». – Київ, ННЦ «Інститут біології» (9-11 жовтня 2012).
c.234
29
Тези
Endotheline-1 influence on the lipid spectrum in the rat bile
Барановський Василь Андрійович
Янчук Петро Іванович
2012
Regulatory Peptides
т.177 c.36
30
Тези
Effect of corvitin on gastric local blood flow and gastric secretion in the rat
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Вовкун Тетяна Вікторівна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2012
3nd International Symposium “Intracellular Signaling and Bioactive Molecules Design”. Lviv
c.151
31
Наукова стаття
Вплив таурину на вміст компонентів аденілової системи в шлунковому соці і плазмі крові у собак
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Грінченко Ольга Анатоліївна
Янчук Петро Іванович
2011
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
т.204 c.31-40
32
Тези
Желчеобразовательная функция печени при блокаде ЭТА-рецепторов
Барановський Василь Андрійович
Янчук Петро Іванович
2011
Гастроэнтерология Санкт-Петербурга
c.105
33
Тези
Зміни вмісту компонентів аденілової системи в шлунковому соці і плазмі крові під впливом таурину
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Грінченко Ольга Анатоліївна
2011
З'їзд українського біофізичного товариства
т.5 c.47-48
34
Матеріали конференції
Изменения спектра липидов в желчи крыс под влиянием эндотелина-1
Барановський Василь Андрійович
Янчук Петро Іванович
2010
Гастроэнтерология Санкт-Петербурга
т.2 c.105
35
Тези
Жовчоутворення у щурів за умов спільного застосування BQ-123 та ЕТ-1
Барановський Василь Андрійович
Янчук Петро Іванович
2010
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: міжнародна наукова конференція
т.5 c.249

Повернення до списку

Вгору