Автори, співробітники Університету

Батрименко Валерій Васильович
Batrymenko Valerii V

Ідентифікатор автора: 28820
Кількість пошукових запитів автора: 790
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Питання міжнародних економічних відносин, теорія грошей та грошового обігу, проблеми регіональної економічної взаємодії країн СНД, розрахунків і платежів у зовнішній торгівлі європейських країн.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 57, з них наукових статей (наукові публікації) - 29, монографій - 1, підручників - 3, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Економічні санкції у сучасному світовому господарстві
Батрименко Валерій Васильович
Грисенко Марина Віталіївна
Заблоцька Ріта Олександрівна
Мазуренко Валерій Іванович
Негода Анна Вікторівна
Поліщук Ліна Сергіївна
Резнікова Наталія Володимирівна
Рогач Олександр Ігорович
Стаканов Роман Дмитрович
Філіпенко Антон Сергійович
Хватов Юрій Юрійович
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шворак Людмила Олександрівна
Шнирков Олександр Іванович
Шпакович Ольга Миколаївна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-240
2
Навчально-методичні праці
Європейський бізнес: збірник робочих навчальних програм курсів для спеціалізованого блоку магістерської програми
Батрименко Валерій Васильович
Влялько Ілля Володимирович
Стаканов Роман Дмитрович
Хватов Юрій Юрійович
Циганов Сергій Андрійович
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шворак Людмила Олександрівна
Шнирков Олександр Іванович
2020
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-96
3
Наукова стаття
Розвиток новітніх форм електронної комерції в умовах розгортання IV промислової революції
Батрименко Валерій Васильович
2019
Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин: міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 21 листопада 2019 р.
4
Розділ монографії
Сучасні принципи міжнародно-правового регулювання економічних санкцій
Батрименко Валерій Васильович
Шпакович Ольга Миколаївна
2019
Київ: ВПЦ «Київський університет»
c.68-82
5
Розділ монографії
Вплив економічних санкцій США на економіку Росії
Батрименко Валерій Васильович
2019
ВПЦ "Київський університет"
c.149-160
6
Матеріали конференції
Вплив міжнародних економічних санкцій на господарський розвиток РФ
Батрименко Валерій Васильович
2018
Економічні санкції у світовому господарстві: теорія та практика: міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 23 листопада 2018 р.
7
Навчальний посібник
Розвиток форм міжнародних валютно-фінансових й кредитних відносин
Батрименко Валерій Васильович
2018
Міжнародні економічні відносини: практикум/ О.І Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О Заблоцька, Н.В. Резнікова та ін. за ред. О.І Шниркова. – К.: 2018.- 321 с.
c.188-201
8
Навчальний посібник
Сучасні теорії міжнародних валютно-фінансових й кредитних відносин
Батрименко Валерій Васильович
2018
Міжнародні економічні відносини: практикум/ О.І Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О Заблоцька, Н.В. Резнікова та ін. за ред. О.І Шниркова. – К.: 2018.- 321 с.
c.172-187
9
Наукова стаття
Відновлення світового господарства в повоєнні роки
Батрименко Валерій Васильович
2018
Міжнародні економічні відносини: практикум/ О.І Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О Заблоцька, Н.В. Резнікова та ін. за ред. О.І Шниркова. – К.: 2018.- 321 с.
c.38-46
10
Розділ монографії
Процеси економічної дезінтеграції у країнах Співдружності Незалежних Держав.
Батрименко Валерій Васильович
2019
Процеси економічної дезінтеграції в сучасному світовому господарстві : монографія / О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Н.В. Резнікова та ін.; за ред. О.І. Шниркова. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2018. - 159 с.
c.91-100.
11
Матеріали конференції
Процеси економічної дезінтеграції в країнах СНД
Батрименко Валерій Васильович
2017
Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки»: збірник наукових праць (електронне видання).
в.11
12
Наукова стаття
Правове регулювання міжнародної електронної комерції
Батрименко Валерій Васильович
2018
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: науковий журнал
в.2 (97) c.136 – 147
13
Підручник
Інформаційні й технологічні ресурси світової економіки; Економіка США; Економіка країн СНД
Батрименко Валерій Васильович
2018
К.:ВПЦ "Київський університет"
c.154-162
14
Підручник
Економіка США
Батрименко Валерій Васильович
2018
К.:ВПЦ "Київський університет"
c.402-411
15
Підручник
Економіка країн СНД
Батрименко Валерій Васильович
2018
К.:ВПЦ "Київський університет"
c.562-571
16
Розділ монографії
The Characteristics of Ukrainia E-Cmmerce Development in the Context of Globalisation
Батрименко Валерій Васильович
2018
Innovative Trends in World Trade Development
c.287 – 311
17
Наукова стаття
Transmissions mechanisms of international competitiveness and expantion of transnational banks in countries with emerging markets
Батрименко Валерій Васильович
2017
Economics & Education. – International Scientific Journal, Riga, Latvia.
т.1 в.2 c.22 – 26.
18
Наукова стаття
Сучасні механізми взаємодії міжнародної конкурентоспроможності та експансії транснаціональних банків у країнах з новою ринковою економікою
Батрименко Валерій Васильович
2017
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.10
19
Наукова стаття
Організаційно-інституційні форми транснаціоналізації банківської діяльності
Батрименко Валерій Васильович
2016
Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions. Proceedings of the Conference (28 вересня 2016 р.), Кельце, Польща
c.15-17
20
Наукова стаття
Theoretical aspects of interaction of transnational bank’s expansion and unfolding of financial crises
Батрименко Валерій Васильович
2017
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences
в.3 c.58-65
21
Розділ монографії
Активізація інтеграційних процесів у Тихоокеанському регіоні в межах Угоди про тісніші економічні відносини
Батрименко Валерій Васильович
Заблоцька Ріта Олександрівна
Філіпенко Антон Сергійович
2016
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття
c.358 – 368.
22
Розділ монографії
Методика дослідження міжнародної банківської діяльності
Батрименко Валерій Васильович
2017
Інтернаціоналізація освіти і науки: національні особливості та світові тенденції
c.421 – 439.
23
Тези
Напрями впливу міжнародного банківського бізнесу на загострення глобальної фінансової нестабільності
Батрименко Валерій Васильович
2017
Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2017 р.). – Одеса.: ОНУ імені І.І.Мечнікова
c.15 – 18
24
Тези
Вплив транснаціональних банків на конкурентне середовище фінансових ринків
Батрименко Валерій Васильович
2017
Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13 квітня 2017 р.).
c.76 – 79.
25
Навчально-методичний комплекс
Міжнародні економічні відносини. Навчальна програма дисципліни
Батрименко Валерій Васильович
Негода Анна Вікторівна
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
c.28
26
Наукова стаття
Transformations of the mechanisms a banking investment in the EU in the post-crisis period
Батрименко Валерій Васильович
2016
AMEA-nın Xəbərləri [Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. İqtisadiyyat İnstitutu
в.6 c.159 – 166
27
Наукова стаття
Вплив транснаціональних банківських груп на офшоризацію міжнародної інвестиційної діяльності в економіці України
Батрименко Валерій Васильович
2012
Економіка ринкових відносин / Науковий журнал Київського університету ринкових відносин.
т.9 c.62.0000
28
Наукова стаття
Новітня парадигма функціонування транснаціональних банків в умовах трансформації міжнародного бізнес-середовища
Батрименко Валерій Васильович
2013
Економіка ринкових відносин / Науковий журнал Київського університету ринкових відносин.
т.11 c.176.0000
29
Навчально-методичний комплекс
Розрахунки та платежі у зовнішній торгівлі ЄС. Навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 6.03.02.01 «міжнародні економічні відносини»
Батрименко Валерій Васильович
Відякіна Марія Миколаївна
2011
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-16
30
Навчально-методичний комплекс
Розрахунки та платежі у зовнішній торгівлі ЄС. Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 6.03400 «міжнародні економічні відносини»
Батрименко Валерій Васильович
Відякіна Марія Миколаївна
2011
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-21
31
Наукова стаття
Microfinance regulation intensification of transnational banks in emergent markets as the determinant of system crisis recovery
Батрименко Валерій Васильович
2010
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.92 c.161.0000
32
Наукова стаття
Macrofinance regulation intensification of transnational banks in emergent markets as the determinant of system crisis recovery
Батрименко Валерій Васильович
2010
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
c.161.0000
33
Наукова стаття
Протиріччя транснаціоналізації банківської діяльності у нових ринково-господарських системах// Економіка і управління
Батрименко Валерій Васильович
2011
34
Наукова стаття
Транснаціоналізація банківської діяльності// Збірник наукових праць "Фінансова система держави: проблеми та перспективи розвитку"
Батрименко Валерій Васильович
2011
35
Наукова стаття
Транснаціоналізація банківського сектора нових ринкових економік як чинник посткризового розвитку
Батрименко Валерій Васильович
2011
Інвестиції: практика та досвід
c.52.0000
36
Наукова стаття
Макрофінансові пріорітети взаємодії з транснаціональним банківським капіталом у нових ринкових економіках як чинник стабілізації господарського розвитку// Економіка Криму
Батрименко Валерій Васильович
2011
37
Праці конференції
Противоречия современных процессов транснационализации банковского капитала в странах СНГ: глобальный трансформационный аспект
Батрименко Валерій Васильович
2010
Матеріали Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. школи-конференції "Сучасні проблеми науки та освіти". Алушта
c.8.0000
38
Праці конференції
Форми прояву транснаціоналізації банківської діяльності в Україні// Конкурентоспроможність національної економіки, XI Міжнародна науково-практична конференція, Економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Батрименко Валерій Васильович
2011
39
Праці конференції
Транснаціоналізація банківської діяльногсті// Фінансова система держави: проблеми та перспективи розвитку, V науково-практична конференція, Київський національний інститут менеджменту
Батрименко Валерій Васильович
2011
40
Праці конференції
Post-crisis spillovers of transnational bank's expansion in the emerging economies// Post-Crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium, 2-nd International Scientific Conference, Taras Shevchenko National University of Kiyv
Батрименко Валерій Васильович
2011
41
Праці конференції
Транснаціоналізація банківської діяльності// Фінансова система держави: проблеми та перспективи розвитку, V Міжнародна науково-практична конференція, Київський економічний інститут менеджменту
Батрименко Валерій Васильович
2011
42
Тези
Вплив трансформаційних тенденцій у міжнародній банківській справі на розвиток фінансового сектору України// Материалы международной научно-практической конференции "Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования"
Батрименко Валерій Васильович
2010
43
Наукова стаття
Диверсифікація міжнародного банківського бізнесу як чинник загострення глобальної фінансової нестабільності
Батрименко Валерій Васильович
2010
Економіка і управління
т.1 c.19.0000
44
Наукова стаття
Криза фінансового регулювання на мегарівні у світовому господарстві: виклики для нових ринкових економік
Батрименко Валерій Васильович
2010
Економіка і управління
т.2 c.20.0000
45
Наукова стаття
Геоекономічний вимір валютно-фінансових відносин України в умовах виходу з системної кризи
Батрименко Валерій Васильович
2010
46
Наукова стаття
Теоретичні аспекти формування трансмісійних механізмів фінансово-кредитного забезпечення міжнародної конкурентоспроможності у нових ринкових економіках
Батрименко Валерій Васильович
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.23 c.171.0000
47
Наукова стаття
Наслідки лібералізації ринків банківських послуг у перехідних економічних системах в умовах експансії транснаціонального фінансового капіталу
Батрименко Валерій Васильович
2010
Вісник Донецького університету
c.183.0000
48
Формування інституційно-правових механізмів державної підтримки банківського бізнесу України в умовах світової фінансової кризи
Батрименко Валерій Васильович
2009
49
Наукова стаття
Світова фінансова криза та ризики експансії транснаціонального банківського в умовах євроінтеграції
Батрименко Валерій Васильович
2009
Вісник Донецького університету
т.1 c.463.0000
50
Наукова стаття
Організаційно-правові та монетарні засоби державної політики стабілізації банківської системи в умовах світової економічної кризи
Батрименко Валерій Васильович
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.240.0000
51
Наукова стаття
Шляхи запобігання фінансовим ризикам державної підтримки банківського сектору в умовах світової економічної кризи
Батрименко Валерій Васильович
2009
Економіка і управління
т.2 c.59.0000
52
Наукова стаття
Трансформація банківського сектору України як чинник збереження конкурентних позицій національної економіки в умовах світової фінансової кризи
Батрименко Валерій Васильович
2009
Зб. наук. праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.18 c.100.0000
53
Пріоритетні напрями підвищення стійкості банківської системи України в умовах світової фінансової кризи
Батрименко Валерій Васильович
2008
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.81 c.183.0000
54
Наукова стаття
Формування інституціонально-господарських механізмів взаємодії кредитно-фінансової системи України з транснаціональним банківським капіталом в умовах глобалізації
Батрименко Валерій Васильович
2008
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.2 c.24.0000
55
Наукова стаття
Формування кредитно-фінансових механізмів конкурентоспроможності національної економіки в умовах вступу України до СОТ
Батрименко Валерій Васильович
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.127.0000
56
Наукова стаття
_Інтенсифікація взаємодії України з транснаціональним фінансовим капіталом як чинник модернізації банківської діяльності в умовах нестабільності світової валютної системи
Батрименко Валерій Васильович
2008
Економіка і управління
т.3 c.34.0000
57
Наукова стаття
Запровадження сучасних банківських технологій як чинник інтеграції України на фінансові ринки Європейського Союзу. Актуальні проблеми міжнародних відносин
Батрименко Валерій Васильович
2007
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.66 c.161.0000

Повернення до списку

Вгору