Автори, співробітники Університету

Башук Алла Іванівна

Ідентифікатор автора: 28852
Кількість пошукових запитів автора: 584
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Географічний факультет
Кафедра/Відділ: Реклами та зв’язків з громадськістю
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 27, з них наукових статей (наукові публікації) - 21, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Комунікаційні стратегії державної влади в умовах інформаційного суспільства
Башук Алла Іванівна
2018
ТОВ "Друкарня "РУТА"
2
Матеріали конференції
Категорія довіри у соціальному вимірі: масмедійний аспект
Башук Алла Іванівна
2017
Новинний контент аудіовізуальних мас-медій у соціальному вимірі. Всеукраїнська науково-практична конференція
c.40-45
3
Наукова стаття
Соціальні мережі у системі комунікацій державної влади
Башук Алла Іванівна
2016
Наукові записки Інституту журналістики
т.64 c.8-15
4
Матеріали конференції
Стратегічні комунікації державної влади у медійному контексті
Башук Алла Іванівна
2016
Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю: Міжнародна науково-практична конференція
c.19-26
5
Матеріали конференції
Соціальні мережі у системі комунікацій державної влади
Башук Алла Іванівна
2016
Перспективні напрямки дослідження українського медійного контенту: фундаментальні та прикладні аспекти. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції
c.170-174
6
Наукова стаття
Особенности новостей в эпоху Всемирной сети
Башук Алла Іванівна
2016
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science
т.4 в.95 c.32-35
7
Наукова стаття
Корпоративные стратегические коммуникации в системе обучения PR-специалистов: украинский опыт и перспективы
Башук Алла Іванівна
2016
Корпоративные стратегические коммуникации
в.2 c.31-35
8
Наукова стаття
Специфіка стратегії дискредитації в політичному мовленні
Башук Алла Іванівна
2014
Стиль і текст : науковий збірник
т.15 c.29-41
9
Наукова стаття
Этапы становления коммуникаций власти с общественностью в современной Украине
Башук Алла Іванівна
2015
Science and World. International scientific journal
т.5 c.26-33
10
Наукова стаття
Ключові поняття новинної комунікації
Башук Алла Іванівна
2013
Українське журналістикознавство: термінологія, методологія і стандарти : збірник наукових праць
c.80-85
11
Наукова стаття
Владні зв’язки з громадськістю як засіб формування іміджу території (на прикладі постконфліктних регіонів)
Башук Алла Іванівна
2013
Інформаційне суспільство
т.18 c.66-70
12
Наукова стаття
Ідеологічне підґрунтя інформаційного суспільства // Діалог: медіа-студії
Башук Алла Іванівна
2010
Невідоме
c.0.0000
13
Наукова стаття
Реалізація макростратегії вільної референції в політичному дискурсі прес-конференцій// Інформаційне суспільство
Башук Алла Іванівна
2010
Невідоме
c.15.0000
14
Наукова стаття
Модель усних жанрів президентських PR-комунікацій // Діалог: медіа-студії
Башук Алла Іванівна
2011
Невідоме
c.18.0000
15
Наукова стаття
Ідеологічне підґрунтя інформаційного суспільства / А.І. Башук // Діалог: медіа-студії
Башук Алла Іванівна
2010
16
Наукова стаття
Реалізація макростратегії вільної референції в політичному дискурсі прес-конференцій / А.І. Башук // Інформаційне суспільство
Башук Алла Іванівна
2010
17
Наукова стаття
Модель усних жанрів президентських PR-комунікацій / А.І. Башук // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского [научный журнал]. – Серия «Филология. Социальные коммуникации
Башук Алла Іванівна
2011
18
Наукова стаття
Ключові поняття новинної комунікації у контексті медіа рилейшнз
Башук Алла Іванівна
2008
Інформаційне суспільство
c.61.0000
19
Наукова стаття
Комунікативні стратегії президентського дискурсу як владні ПР-технології//// зб. наук. праць [Пред’явлення світу в гуманітарних дискурсах ХХІ століття : наук. записки Луганського нац. унів.].
Башук Алла Іванівна
2009
20
Наукова стаття
Підходи до інформаційної політики у контексті переходу до інформаційного суспільства // Режим доступу: http://www.bdpu.org/scientific_published/conf_zhurn_2009
Башук Алла Іванівна
2009
21
Алабужев Кирило Володимирович «Актуалізація естетичного потенціалу лексичних одиниць у російській рок-поезії». Відгук на дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
Башук Алла Іванівна
2009
22
Тези
Пресс-конференция главы государства как эффективный инструмент связей с общественностью // Журналистика в 2008 году: общественная повестка дня и коммуникативные практики СМИ. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции
Башук Алла Іванівна
2008
23
Наукова стаття
Становлення інформаційного суспільства: політичні трансформації
Башук Алла Іванівна
2007
Іменем Закону: Науковий вісник
c.50.0000
24
Наукова стаття
Електронне врядування України у контексті розбудови інформаційного суспільства
Башук Алла Іванівна
2007
Інформаційне суспільство
т.4 c.0.0000
25
Наукова стаття
Мовленнєва стратегія єдності в ритуальних текстах політичної комунікації
Башук Алла Іванівна
2006
Стиль і текст : науковий збірник
c.195.0000
26
Наукова стаття
Становлення інформаційно суспільства: політичні трансформації
Башук Алла Іванівна
2007
Науковий світ
c.50.0000
27
Наукова стаття
Манипулятивная природа телевидения: А. Хичкок, «Окна» с Д. Нагиевым и другие
Башук Алла Іванівна
2007
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
c.50.0000

Повернення до списку

Вгору