Автори, співробітники Університету

Баюра Дмитро Олександрович

Ідентифікатор автора: 28854
Author Identifier Number Scopus: 55367985300 →
ResearcherID, Web of Science: I-2677-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 1606
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економіка підприємства
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: теоретичні та прикладні проблеми корпоративного управління; / структурні зміни на підприємствах; / економічні аспекти формування та розвитку ринку цінних паперів; / теоретико-методологічні аспекти дослідження ринкових відносин в агропромисловому комплексі України. /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 113, з них наукових статей (наукові публікації) - 67, монографій - 11, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 19, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Корпоративна соціальна відповідальність у контексті сталого розвитку та інновацій
Баюра Дмитро Олександрович
2020
Міжнародже науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : матеріали конференції
2
Наукова стаття
Оцінка ефективності структурування акціонерного капіталу вітчизняних автомобілебудівних підприємств
Баюра Дмитро Олександрович
Сахарук Богдан Сергійович
2019
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.6-14
3
Наукова стаття
Оцінка ефективності структурування акціонерного капіталу вітчизняних підприємств автомобілебудування
Баюра Дмитро Олександрович
Сахарук Богдан Сергійович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.5(206) c.6-14
4
Наукова стаття
Оцінювання рівня розвитку корпоративної соціальної відповідальності на прикладі ПрАт «Карлсберг Україна»
Баюра Дмитро Олександрович
Горбатюк Юлія Анатоліївна
2019
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.1/2 c.40-50
5
Наукова стаття
Організаційні зміни як головні складові у процесі організаційно-управлінської реструктуризації підприємств автомобільної галузі України.
Баюра Дмитро Олександрович
Підмурняк Олександр Олександрович
2020
Економіка та держава
в.5 c. 81–87
6
Матеріали конференції
Корпоративне управління та корпоративна репутація
Баюра Дмитро Олександрович
2018
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
в.2 c.18-19
7
Матеріали конференції
Ефективність корпоративного управління у поведінковій економіці
Баюра Дмитро Олександрович
2019
«Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали міжнародної конференції
c.179-180
8
Навчальний посібник
Корпоративне управління
Баюра Дмитро Олександрович
2019
К.: ТОВ "Дейлі Принт"
c.1-320
9
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Корпоративне управління»
Баюра Дмитро Олександрович
Кравченко Тетяна Василівна
2018
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
10
Наукова стаття
Organizational changes in the system of achieving the economic sustainability of automotive enterprises in Ukraine
Баюра Дмитро Олександрович
Підмурняк Олександр Олександрович
2018
Підприємництво та інновації: науковий журнал з питань економіки та бізнесу
в.5 c.110-118
11
Наукова стаття
Діагностування впливу зовнішнього середовища на структуру акціонерного капіталу підприємств автомобілебудування України
Баюра Дмитро Олександрович
Сахарук Богдан Сергійович
2018
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
т.4 c.78-85
12
Наукова стаття
Методологічні підходи до оцінювання впливу стейкхолдерів та рівні корпоративної соціальної відповідальності
Баюра Дмитро Олександрович
Шульга Максим Геннадійович
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.2 (37) c.9-20
13
Наукова стаття
Транспарентність – ключовий чинник інвестиційної привабливості
Баюра Дмитро Олександрович
2018
Рейтинг кращих енергетичних компаній України 100 ExPro
c.4-7
14
Тези
Корпоративна етика та корпоративна культура як основа сталого розвитку підприємств корпоративного типу
Баюра Дмитро Олександрович
2018
Професійна та корпоративна етика на сучасному етапі розвитку соціогуманітарного знання: матеріали науково-практичної конференції
c.93-97
15
Тези
Соціальні комунікації в умовах цифрової економіки
Баюра Дмитро Олександрович
2018
Журналістика та реклама: вектори взаємодії: матеріали конференції
c.60-62
16
Матеріали конференції
Implementation of Organizational Changes in Enterprises of the Automotive Industry of Ukraine in the Conditions of Market Uncertainty
Баюра Дмитро Олександрович
Підмурняк Олександр Олександрович
2018
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.16 c.200-200
17
Наукова стаття
Розвиток соціально-відповідального корпоративного управління в контексті узгодження інтересів стейкхолдерів
Баюра Дмитро Олександрович
2017
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
в.4 c.39-44
18
Наукова стаття
The essence of corporate governance and its development in countries with transitory economy
Баюра Дмитро Олександрович
Гурбанов Руфат
2018
Austria-science
c.3-7
19
Наукова стаття
Organizational changeras a key component of the corporate strategy of enterprise developmente
Баюра Дмитро Олександрович
Підмурняк Олександр Олександрович
2018
The Scientific Heritage
в.23 c.3-10
20
Наукова стаття
ІРО українських компаній як стратегічний напрям підвищення конкурентоспроможності економіки України в умовах євроінтеграції
Баюра Дмитро Олександрович
Данильченко Олена Сергіївна
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.1 (36) c.4-15
21
Наукова стаття
Формування механізму управління змінами на газотранспортних підприємствах в умовах забезпечення їх стійкого розвитку
Баюра Дмитро Олександрович
Шегда Анатолій Васильович
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.1 (36) c.96-105
22
Тези
Проблеми визначення економічної сутності акціонерного капіталу підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
Сахарук Богдан Сергійович
2017
Глобальні виміри захисту економічної конкуренції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.10-12
23
Тези
Корпоративна реструктуризація підприємств на засадах сталого розвитку
Баюра Дмитро Олександрович
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
24
Наукова стаття
Організаційно-економічний механізм управління кредитоспроможністю підприємства в умовах ринкової невизначеності
Баюра Дмитро Олександрович
Подшивалов Ілля
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.2 (33) c.14-22
25
Наукова стаття
Реструктуризація молокопереробної галузі як інструмент виходу із кризового стану
Баюра Дмитро Олександрович
Похилюк Вікторія
2017
Ефективна економіка
26
Наукова стаття
Корпоративна реформа в Україні: системний підхід до формування ринкової соціально-орієнтованої моделі корпоративного управління
Баюра Дмитро Олександрович
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.1 (32) c.15-22
27
Наукова стаття
Розвиток корпоративного нагляду і контролінгу в Україні: ближче до міжнародних стандартів
Баюра Дмитро Олександрович
2017
Фінансовий контроль
в.7-8 c.28-37
28
Тези
Соціальне підприємництво у системі розвитку відповідального корпоративного управління в Україні
Баюра Дмитро Олександрович
2016
Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу: Круглий стіл (електронне видання)
c.55-56
29
Тези
Сучасні аспекти розвитку корпоративного нагляду та контролінгу в Україні
Баюра Дмитро Олександрович
2017
«Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали міжнародної конференції
c.183-185
30
Тези
Інституційне забезпечення корпоративного управління в контексті становлення інтегрованих корпоративних структур в Україні
Баюра Дмитро Олександрович
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
31
Наукова стаття
Організаційно-економічне забезпечення реструктуризації промислових підприємств в умовах кризи
Баюра Дмитро Олександрович
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.1 (30) c.26-33
32
Тези
Розвиток КСВ у зарубіжній практиці: змішана модель фінансування бізнес-освіти в Україні
Баюра Дмитро Олександрович
2016
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.14-17
33
Тези
Корпоративна реструктуризація як інструмент забезпечення формування економіки знань в Україні
Баюра Дмитро Олександрович
2016
Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах Європейської інтеграції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.63-65
34
Тези
Розвиток системи корпоративного аудиту та внутрішнього контролю в Україні
Баюра Дмитро Олександрович
2016
Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.19-21
35
Наукова стаття
IPO як ефективний інститут та передумова корпоративної реструктуризації агропромислових підприємств
Баюра Дмитро Олександрович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.170 c.17-23
36
Наукова стаття
Теоретичні аспекти розвитку стратегічного планування на підприємствах в умовах ринкової нестабільності
Баюра Дмитро Олександрович
2014
Наукові праці НДФІ
c.153-158
37
Наукова стаття
Корпоративне управління в Україні в умовах євроінтеграції
Баюра Дмитро Олександрович
2014
ВПЦ "Київський університет"
т.28 c.51-59
38
Наукова стаття
Контролінг у корпоративному управлінні
Баюра Дмитро Олександрович
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.24 c.6-8
39
Наукова стаття
Концептуальні засади науково-методичного забезпечення контролінгу в управлінні підприємством
Баюра Дмитро Олександрович
2015
Ефективна економіка
т.2 c.3-4
40
Тези
Імплементація нової економічної політики у сфері корпоративного управління та реструктуризації підприємств в Україні
Баюра Дмитро Олександрович
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.17-21
41
Тези
Корпоративна соціальна відповідальність туристичних компаній
Баюра Дмитро Олександрович
2015
Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону:Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.162-165
42
Наукова стаття
Формування системи корпоративного управління на засадах соціальної відповідальності
Баюра Дмитро Олександрович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.18-22
43
Наукова стаття
The Corporate Governance Systems Transformation During the Financial Crisis Economic
Баюра Дмитро Олександрович
2013
Herald of the Donbas. Quarterly Scientific Journal
т.4 c.156-159
44
Тези
Формування корпоративних стратегічних платформ в умовах євроінтеграції
Баюра Дмитро Олександрович
2014
Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.99-100
45
Тези
Корпоративне управління в Україні в умовах євроінтеграції
Баюра Дмитро Олександрович
2014
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.12-14
46
Монографія
Фінансова система України: взаємодія корпоративного та державного секторів
Андрєєв Петро Петрович
Баюра Дмитро Олександрович
Зайчикова Віталіна Вікторівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Осецький Валерій Леонідович
Петленко Юлія Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Рожко Олександр Дмитрович
2012
ДННУ "Академія фінансового управління"
c.1-244
47
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо впровадження та розвитку системи соціального аудиту в Україні
Баюра Дмитро Олександрович
2013
ДУ НДІ соціально-трудових відносин
т.1 c.1-31
48
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо формування та розвитку в Україні системи соціальної відповідальності бізнесу (регіонально – галузевий рівень)
Баюра Дмитро Олександрович
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2013
ДУ НДІ соціально-трудових відносин
т.1 c.1-23
49
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності заходів корпоративної соціальної відповідальності
Баюра Дмитро Олександрович
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2013
Представництво ООН в Україні. Ініціатива Глобального договору ООН в Україні
т.1 c.1-28
50
Наукова стаття
Соціальна відповідальність як елемент сталого розвитку інтегрованих структур
Баюра Дмитро Олександрович
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.151-157
51
Наукова стаття
Модель комплексного управління інвестиційними проектами промислових підприємств
Баюра Дмитро Олександрович
Кравченко Тетяна Василівна
2013
Економічний часопис – ХХІ
т.3 c.54-57
52
Наукова стаття
Структурні зміни в корпоративній моделі управління ФРН
Баюра Дмитро Олександрович
2013
Економіка і управління
т.2 c.107-113
53
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо формування та впровадження в Україні системи соціальної відповідальності бізнесу (виробничий рівень)
Баюра Дмитро Олександрович
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2012
ДУ НДІ соціально-трудових відносин
т.1 c.1-27
54
Навчально-методичний комплекс
Соціальна відповідальність бізнесу
Баюра Дмитро Олександрович
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-39
55
Навчально-методичний комплекс
Корпоративне управління
Баюра Дмитро Олександрович
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-51
56
Наукова стаття
Методологічні підходи до формування корпоративної культури у системі корпоративного управління // Науковий вісник ЧДІЕУ
Баюра Дмитро Олександрович
2011
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1. Економіка: збірник наукових праць
т.4 c.24-28
57
Наукова стаття
Соціальна відповідальність як інструмент удосконалення корпоративного управління в Україні
Баюра Дмитро Олександрович
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.204-210
58
Наукова стаття
Стратегічні засади розвитку корпорактивної соціальної відповідальності бізнесу в Україні
Баюра Дмитро Олександрович
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.25-30
59
Наукова стаття
Служба корпоративного секретаря як інститут удосконалення системи корпоративного управління публічних акціонерних товариств
Баюра Дмитро Олександрович
2012
Україна: Аспекти праці
т.1 c.27-31
60
Наукова стаття
Аналіз впливу якості корпоративного управління на вартість компанії
Баюра Дмитро Олександрович
2012
Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України
т.22 c.314-319
61
Наукова стаття
Удосконалення корпоративного управління в умовах глобалізації
Баюра Дмитро Олександрович
2012
Науковий журнал: Вісник економічної науки України
т.1 c.23-26
62
Наукова стаття
Соціальні параметри конкурентоспроможності в кнтексті розвитку механізму КСВ
Баюра Дмитро Олександрович
2012
Економічний часопис – ХХІ
т.6 c.33-36
63
Наукова стаття
Концептуальні засади механізму формування корпоративної соціальної відповідальності в Україні
Баюра Дмитро Олександрович
2012
Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук
т.9 c.151-157
64
Наукова стаття
Розвиток інституту корпоративної соціальної відповідальності в Україні
Баюра Дмитро Олександрович
2012
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.26 c.25-29
65
Наукова стаття
Організаційно-економічний механізм управління корпоративною соціальною відповідальністю в умовах глобалізації
Баюра Дмитро Олександрович
2012
Экономика и управление: научно-практический журнал
т.1 c.65-69
66
Наукова стаття
Соціальні параметри конкурентоспроможності в контексті розвитку механізму корпоративної соціальної відповідальності
Баюра Дмитро Олександрович
2012
Економічний часопис – ХХІ
т.5 c.33-36
67
Наукова стаття
Management investment project of industrial enterprises based on BSC and KPI
Баюра Дмитро Олександрович
Кравченко Тетяна Василівна
2012
Research Bulletin «Modern scientific research and their practical application»
т.3 c.79-84
68
Наукова стаття
Концептуальні засади формування в Україні ефективної системи корпоративного управління
Баюра Дмитро Олександрович
2012
Наукові праці НДФІ
т.2 c.88-96
69
Наукова стаття
Еволюція наукової думки щодо соціальної відповідальності бізнесу
Баюра Дмитро Олександрович
2012
Збірник наукових праць „Формування ринкових відносин в Україні”
т.136 c.128-134
70
Наукова стаття
Трансформация системы корпоративного управления в условиях кризиса
Баюра Дмитро Олександрович
2012
Социально-экономическое развитие организаций и регионов Белоруси
т.1 c.112-115
71
Наукова стаття
Соціальне інвестування як вищий рівень корпоративної соціальної відповідальності
Баюра Дмитро Олександрович
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.24 c.212-218
72
Наукова стаття
Пора делиться. Практика КСО. Рейтинг социально ответственных компаний - 2011 // Всеукраинский рейтинговый журнал "Гвардия". - К.: "Літера-друк"
Баюра Дмитро Олександрович
2011
73
Наукова стаття
Розвиток моделей корпоративного управління в умовах глобальної кризи
Баюра Дмитро Олександрович
2011
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
т.3 c.14-19
74
Тези
65. Соціалізація економічних відносин крізь призму формування корпоративної соціальної відповідальності // Ідеологія в сучасному світі, матеріали доповідей і виступів науково–практичної конференції, 19–20 жовтня 2011 р.
Баюра Дмитро Олександрович
2011
Current problems in information and computational technologies
c.83.0000
75
Тези
Корпоративна соціальна відповідальність – новий імпульс для розвитку бізнесу та суспільства // Вісник УСПП,
Баюра Дмитро Олександрович
2011
Current problems in information and computational technologies
т.5 c.23.0000
76
Наукова стаття
Управління державними корпоративними правами: оцінка ефективності
Баюра Дмитро Олександрович
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.0.0000
77
Монографія
Система корпоративного управління в Україні: стан та перспективи розвитку
Баюра Дмитро Олександрович
2009
78
Наукова стаття
Оцінювання рівня корпоративної соціальної відповідальності компаній
Баюра Дмитро Олександрович
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.18 c.259.0000
79
Наукова стаття
Аудит у системі корпоративного управління акціонерних підприємств
Баюра Дмитро Олександрович
2009
80
Наукова стаття
Корпоративна соціальна відповідальність у системі корпоративного управління
Баюра Дмитро Олександрович
2009
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки
c.21.0000
81
Наукова стаття
Комунікативна складова діяльності підприємств-емітентів
Баюра Дмитро Олександрович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.68.0000
82
Наукова стаття
Источник новых возможностей
Баюра Дмитро Олександрович
2009
83
Tрансформація системи корпоративного управління в контексті гуманізації // К.: Видавничий дім «Корпорація»
Баюра Дмитро Олександрович
2008
84
Монографія
Державні економічні механізми та важелі гуманізації суспільства // К.: Видавничий дім «Корпорація»
Баюра Дмитро Олександрович
2008
Current problems in information and computational technologies
c.8.0000
85
Наукова стаття
Підвищення ефективності системи корпоративного управління акціонерними товариставами в Україні
Баюра Дмитро Олександрович
2007
Формування ринкових відносин в Україні
c.3.0000
86
Наукова стаття
Конвергенція систем корпоративного управління в умовах глобалізації
Баюра Дмитро Олександрович
2008
Фінанси України
c.26.0000
87
Наукова стаття
Формування механізмів корпоративного управління в Україні
Баюра Дмитро Олександрович
2008
88
Наукова стаття
Корпоративне управління як об’єкт наукового дослідження
Баюра Дмитро Олександрович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.60.0000
89
Наукова стаття
Ответственное будущее /Всеукраїнська рейтинговая програма «Гвардия». Рейтинг социально ответственных компаний.
Баюра Дмитро Олександрович
2008
90
Наукова стаття
Підвищення ефективності управління корпоративними правами держави
Баюра Дмитро Олександрович
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.16 c.56.0000
91
Наукова стаття
Универсальный инструмент. Правила реструктуризации // Рейтинг самых дорогих компаний и корпораций Укрины. Всеукраинский рейтинговый журнал «Гвардия»
Баюра Дмитро Олександрович
2008
Current problems in information and computational technologies
c.20.0000
92
Наукова стаття
Корпоративна реструктуризація як чинник підвищення ефективності корпоративного управління
Баюра Дмитро Олександрович
2008
93
Наукова стаття
Высокая репутация менеджера–это тоже бренд // Рейтинг руководителей. Всеукраинский рейтинговый журнал «Гвардия»
Баюра Дмитро Олександрович
2008
Current problems in information and computational technologies
c.20.0000
94
Монографія
Забезпечення ефективності функціонування наглядових рад акціонерних товариств
Баюра Дмитро Олександрович
2006
95
Монографія
Корпорації та інтегровані структури: проблеми науки та практики, 2007: Монографія / Форми корпоративного контролю в системі акціонерних відносин в Україні.
Баюра Дмитро Олександрович
Шегда Анатолій Васильович
2007
96
Монографія
Форми корпоративного контролю в системі акціонерних відносин в Україні
Баюра Дмитро Олександрович
Шегда Анатолій Васильович
2007
97
Монографія
Розкриття інформації акціонерними товариствами як чинник узгодження економічних інтересів
Баюра Дмитро Олександрович
2007
98
Монографія
Корпоративний капіталізм: передумови становлення
Баюра Дмитро Олександрович
2007
Видавничий дім "Корпорація" (монографія)
т.1 c.1-456
99
Монографія
Соціально–економічні парадигми сучасного гуманізму
Баюра Дмитро Олександрович
2007
Видавничий дім "Корпорація" (монографія)
т.1 c.1-284
100
Навчально-методичний комплекс
Програми курсів підготовки фахівців кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності «Економіка підприємства». Програма курсу “Ціноутворення”
Баюра Дмитро Олександрович
Литвиненко Тетяна Миколаївна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Шегда Анатолій Васильович
2006
ВПЦ "Київський університет"
c.123-125
101
Наукова стаття
Управління інвестиційною привабливістю промислових підприємств України в умовах глобалізації фондових ринків
Баюра Дмитро Олександрович
2006
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.124.0000
102
Наукова стаття
Трансформація корпоративного управління в банківському секторі України
Баюра Дмитро Олександрович
2006
Вісник Донецького університету
c.76.0000
103
Наукова стаття
Напрямки трансформацій системи корпоративного управління в Україні на сучасному етапі
Баюра Дмитро Олександрович
2006
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.108.0000
104
Наукова стаття
Эффективность корпоративного управления
Баюра Дмитро Олександрович
2006
ТОП-100. Рейтинг лучших компаний Украины. Київ:"Новий друк"
c.10.0000
105
Наукова стаття
Корпоративне управління та форми контролю в Україні
Баюра Дмитро Олександрович
2007
106
Наукова стаття
Системи корпоративного управління в умовах глобалізації
Баюра Дмитро Олександрович
2007
107
Наукова стаття
Інституційна складова в трансформації системи корпоративного управління в Україні
Баюра Дмитро Олександрович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.51.0000
108
Тези
Слияния и поглощения в корпоративной стратегии компаний Украины // Управление в социальных и экономических системах: Материалы XVI международной научно-практической конференции (16-17 июня 2007 г., г. Минск
Баюра Дмитро Олександрович
2007
109
Тези
Корпоративне управління в світлі теорії груп // Материали за 3–а международна научна практична конференция, «Умение и нововъведения», 16–31 октомври 2007 година
Баюра Дмитро Олександрович
2007
Current problems in information and computational technologies
т.3 c.58.0000
110
Тези
Оцінка рівня корпоративного управління в Україні // Материалы VI Межд. научно–практ. конф. Алушта, 4–5 октября 2007 года
Баюра Дмитро Олександрович
2007
Current problems in information and computational technologies
c.90.0000
111
Монографія
Матриця продуктивної економіки
Баюра Дмитро Олександрович
2006
Видавничий дім "Корпорація" (монографія)
т.1 c.1-464
112
Монографія
Акціонерна модель економіки України
Баюра Дмитро Олександрович
2005
Видавничий дім "Корпорація" (монографія)
т.1 c.1-346
113
Наукова стаття
Корпоративне управління як фактор пожвавлення інвестиційного процесу в корпораціях
Баюра Дмитро Олександрович
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.75 c.26-29

Повернення до списку

Вгору