Автори, співробітники Університету

Бедюх Олександр Радійович
Bediukh Oleksandr Radiyovych

Ідентифікатор автора: 28872
Кількість пошукових запитів автора: 759
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут високих технологій

Посада: старший науковий спіробітник

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: с.н.с.
Наукові інтереси: взаємодія електромагнітного випромінювання НВЧ та оптичного діапазонів с гетерогенними твердототільними структурами

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 47, з них наукових статей (наукові публікації) - 22, монографій - 4, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 7

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Knowledge and technology transfer networking platforms in modern research universities
Бедюх Олександр Радійович
Жилінська Оксана Іванівна
Новікова Ірина Едуардівна
Степанова Алла Адамівна
2020
Innovative Marketing
т.1 в.16 c.56-65
2
Матеріали конференції
Anomalously Large absorption of electromagnetic radiation by nanometer gold film in the band 26+37.5 GHz
Бедюх Олександр Радійович
Вікулова Альона Олегівна
Новікова Ірина Едуардівна
2019
The Inrernational research and practice conference "Nanotechnology and nanomaterials" (NANO-2019). Abstract Book of participants of the Internayional Summer School and International research and practice conference, 27-30 August 2019
c.485-486
3
Наукова стаття
Contradictions of Еnterprise Europe Network using in Ukraine
Бедюх Олександр Радійович
Новікова Ірина Едуардівна
Степанова Алла Адамівна
2019
Problems and Perspectives in Management
в.17 (4) c.42-51
4
Матеріали конференції
Європейський досвід трансферу технологій: можливості мережі Enterprise Europe Network (EEN)
Бедюх Олександр Радійович
Вікулова Альона Олегівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.22-24
5
Наукова стаття
Academic capitalism: development trends in Ukraine and European practice
Бедюх Олександр Радійович
Мартинюк Віктор Семенович
Новікова Ірина Едуардівна
Харіна Олена Олегівна
2018
Маркетинг і менеджмент інновацій
c.27-44
6
Наукова стаття
The Entrepreneurial University as Imperative for Implementation of the Strategy of Integration into the System of European Knowledge Transfer: the Ukrainian Experience
Бедюх Олександр Радійович
Новікова Ірина Едуардівна
2018
Науковий вісник Полісся
т.2 в.1 c.222-231
7
Звіти
Спосіб вимірювання відстані до об'єкта (варіанти) та автомобільний пасивний оптичний пристрій для його реалізації. Патент України № 115018 від 28.08.2017.
Бедюх Олександр Радійович
2017
Патент
8
Звіти
Патент України № 114586 від 26.06.2017.
Бедюх Олександр Радійович
Зенова Марина Володимирівна
2017
Патент
9
Звіти
Система електромагнітного екранування приміщень. Заявка на винахід України № а201702252 від 10.03.2017.
Бедюх Олександр Радійович
Харіна Олена Олегівна
2017
Патент
10
Матеріали конференції
Innovation risks in the process of technology transfer
Бедюх Олександр Радійович
Зенова Марина Володимирівна
2017
Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization: International scientific conference
т.1 c.175-178
11
Матеріали конференції
Розвиток технологічного трансферу в університетах: досвід України та Німеччини
Бедюх Олександр Радійович
Новікова Ірина Едуардівна
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.355-359
12
Монографія
The study of radio absorbing properties of Au thin metal films
Бедюх Олександр Радійович
2016
Scholars' Press
c.1-60
13
Монографія
Сучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності у дослідницьких університетах. Наукові парки
Бедюх Олександр Радійович
Новікова Ірина Едуардівна
Харіна Олена Олегівна
2017
Розвиток економіки України: трансформації та інновації
т.2 c.244-258
14
Монографія
Condition and prospects of science in Ukraine in the context of integration of Ukrainian research community into European knowledge transfer
Бедюх Олександр Радійович
Новікова Ірина Едуардівна
2017
Development and Modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine: [collective monograph]
т.1 c.87-99
15
Наукова стаття
Оцінювання інноваційно-інновативної складової економічної безпеки України
Бедюх Олександр Радійович
Залізко Василь Дмитрович
Мартиненков Валентин Ігорович
2017
Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. семін., 21-22 жовт. 2016 р.
т.1 в.1 c.78-85
16
Матеріали конференції
Methodology of creation an innovative platform for cooperation between scientists, government officials and business
Бедюх Олександр Радійович
Залізко Василь Дмитрович
2016
Abstracts of the International Conference “Bioeconomy in agriculture”, Pulawy 21-21 June 2016, p
17
Матеріали конференції
Development of technology transfer in Ukrainian universities as a factor in overcoming the economic instability
Бедюх Олександр Радійович
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.270-271
18
Монографія
The study of radio absorbing properties of Au thin metal films
Бедюх Олександр Радійович
2016
Scholars' Press, Germany
19
Наукова стаття
Розвиток системи трансферу технологій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в контексті євроінтеграції
Бедюх Олександр Радійович
Зенова Марина Володимирівна
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Науковий вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економіка
в.2 (97) c.63-70
20
Наукова стаття
Інституційні засади трансферу технологій у дослідницьких університетах у контексті входження України у Європейський економічний простір
Бедюх Олександр Радійович
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Збірник наукових праць "Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності".
т.1 в.13 c.18-24
21
Наукова стаття
Визначення напрямів інфраструктурної підтримки системи трансферу технологій
Бедюх Олександр Радійович
Зенова Марина Володимирівна
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Економічний простір
в.11 c.61-72
22
Тези
Інституційні засади трансферу технологій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Бедюх Олександр Радійович
2016
Інформаційні технології:наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. Наукове видання. Тези доповідей XXIV міжнародної науково-практичної конференції. Ч.ІІІ
в.3 c.90
23
Матеріали конференції
Ефективне НВЧ радіо-поглинальне покриття
Бедюх Олександр Радійович
Сандраков Геннадій Вікторович
Дробков Максим Євгенович
2015
Перспективи науково-технологічного забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформаційно-комунікативного заходу, (Київ, 22-23 верес. 2015 р.)
c.67-70
24
Наукова стаття
Створення MEMS лабораторії на базі Корпорації «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка»
Бедюх Олександр Радійович
2014
25
Наукова стаття
Comparison the theoretical and experimental results of radio absorbing properties of au thin films in 8-11.6 GHz band
Бедюх Олександр Радійович
2015
Electrical Engineering
т.3 c.21-23
26
Наукова стаття
Radio absorbing properties of thin gold films in 8-11.6 GHz band
Бедюх Олександр Радійович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка
т.20 c.5-7
27
Наукова стаття
The study of radio absorbing properties of au thin films at free space
Бедюх Олександр Радійович
2015
28
Наукова стаття
Radio absorbing properties of thin gold films in 8÷11,6 ghz band
Бедюх Олександр Радійович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка
c.5-7
29
Наукова стаття
Досвід роботи системи трансферу технологій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2014 році
Бедюх Олександр Радійович
Вижва Сергій Андрійович
Заславський Володимир Анатолійович
Лавренюк Ярослав Васильович
2014
Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті
c.66-74
30
Праці конференції
Investigation of radio absorbing properties of au thin films in 25-37 GHz band at free space
Бедюх Олександр Радійович
2014
31
Праці конференції
“Трансфер технологій та інновації: конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток”: VII форум (Київ, 24-25 жовтня 2013), К.:НТУУ «KPI», 2013.- С.41-46.
Бедюх Олександр Радійович
Вижва Сергій Андрійович
Заславський Володимир Анатолійович
Лавренюк Ярослав Васильович
2013
32
Праці конференції
Розвиток системи трансферу технологій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Матеріали міжнародної Україно-Японської конференції з питань науково-промислового співробітництва, 24-25 жовтня 2013 р., Одеса, Україна, 2013, стр.45-47.
Бедюх Олександр Радійович
Вижва Сергій Андрійович
Заславський Володимир Анатолійович
Лавренюк Ярослав Васильович
2013
33
Праці конференції
Розвиток системи трансферу технологій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Матеріали міжнародної Україно-Японської конференції з питань науково-промислового співробітництва. – 24-25 жовтня, 2013. – Одеса, Україна
Бедюх Олександр Радійович
Вижва Сергій Андрійович
Заславський Володимир Анатолійович
Лавренюк Ярослав Васильович
2013
Праці конференції
c.45-47
34
Праці конференції
Трансфер технологій та інновації: конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток // VII форум (Київ, 24-25 жовтня, 2013), К.: НТУУ «KPI»
Бедюх Олександр Радійович
Вижва Сергій Андрійович
Заславський Володимир Анатолійович
Лавренюк Ярослав Васильович
2013
Праці конференції
c.41-46
35
Наукова стаття
Photovoltaic converter (variants) and solar battery bases thereon // Publication of International Applications, WO/2012/115602, 30.08.2012
Бедюх Олександр Радійович
2012
Current problems in information and computational technologies
c.1-24
36
Наукова стаття
Multijunction photovoltaic converter and solar battery on it’s base // Publication of International Applications, WO/2012/115603, 30.08.2012
Бедюх Олександр Радійович
2012
Current problems in information and computational technologies
c.1-18
37
Праці конференції
Investigation of radio absorbing properties ofthin metal films in the microwave range // Proceedings of the XII-th International young scientists’ conference on applied physics. May, 23-26, 2012. – Kyiv, Ukraine
Бедюх Олександр Радійович
2012
Праці конференції
c.57.0000
38
Наукова стаття
Анализ целесообразности использования технологической линии по переработке шин в комплексе из НПЗ малой мощности.
Бедюх Олександр Радійович
2011
Шина плюс
c.8-10
39
Праці конференції
Electricity Generation Through Hydrocarbon Waste Processing– A New Technology // The 2009 WBT showcase.– March, 24-25, 2009. – Arlington-DFW. USA
Бедюх Олександр Радійович
2009
Праці конференції
c.25.0000
40
Наукова стаття
Переробка автомобільних шин з використанням методів магнітного удару та термохімії
Бедюх Олександр Радійович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка
т.3 c.218-222
41
Наукова стаття
Комплексный подход к переработке шин и других углеводородсодержащих отходов
Бедюх Олександр Радійович
2007
Шина плюс
c.26-28
42
Наукова стаття
Оптимізація базового модуля електроімпульсної установки для деструкції зношених автомобільних шин
Бедюх Олександр Радійович
Косинський Юрій Іванович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка
т.11 c.9-12
43
Праці конференції
Жидкие продукты термолиза отработанных автомобильных шин // V международная конференция “Сотрудничество для решения проблемы отходов”. – 2-3 апреля 2008. – Харьков, Украина
Бедюх Олександр Радійович
2008
Праці конференції
c.123.0000
44
Наукова стаття
Разработка новых магнетронных устройств для ионно-плазменного распыления тонких пленок
Бедюх Олександр Радійович
2007
Інформаційний вісник УЕАН
c.81-87
45
Праці конференції
Комплексная утилизация отработанных автомобильных шин с использованием методов магнитного удара и низкотемпературной деструкции // 1V Международная конференция “Сотрудничество для решения проблемы отходов”. – 31.01-01.02.2007. – Харьков, Украина
Бедюх Олександр Радійович
2007
Праці конференції
c.130.0000
46
Праці конференції
Магнетронное распылительное устройство для нанесения двухкомпонентных покрытий // ХІ Міжнародна конференція “Фізика і технологія тонких плівок та наносистем”. – 7-12.05.2007. – Івано-Франківськ, Україна
Бедюх Олександр Радійович
2007
Праці конференції
c.144.0000
47
Наукова стаття
Електроімпульсний метод деструкції зношених автомобільних шин
Бедюх Олександр Радійович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка
т.9 c.8-9

Повернення до списку

Вгору