Автори, співробітники Університету

Безродна Ірина Миколаївна
Bezrodna Iryina

Ідентифікатор автора: 28891
Author Identifier Number Scopus: 49862800100 →
ResearcherID, Web of Science: V-1227-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 989
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: ННІ "Інститут геології"
Кафедра/Відділ: Геофізики / НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики /
Посада: заступник директора з науково-педагогічної роботи, старший науковий співробітник, доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: с.н.с.
Наукові інтереси: дослідження порід-колекторів методами ГДС та петрофізики

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 104, з них наукових статей (наукові публікації) - 40, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 18, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 29

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 22

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Аналіз літологічних та петрофізичних особливостей ущільнених порід-колекторів східної частини ДДЗ
Безродна Ірина Миколаївна
Антонюк Віталій Вікторович
2020
Сучасні проблеми наук про Землю: Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа
в.Х c.33-35
2
Матеріали конференції
ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСУ ГДС ПРИ ДОСЛІДЖЕННЯХ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ В ОБСАДЖЕНІЙ СВЕРДЛОВИНІ
Безродна Ірина Миколаївна
Грищенко А.О.
2019
Сучасні проблеми наук про Землю: Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа
в.Х c.90-92
3
Матеріали конференції
Estimation of the pore space structure of tight gas reservoirs of the Moscovian stage locates in DDB Eastern part using a limited well logging dataset
Безродна Ірина Миколаївна
Антонюк Віталій Вікторович
Русаченко Н.В.
2020
Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects: International Conference
в.XIX
4
Наукова стаття
Аналіз параметрів акустичної анізотропії піроксен-магнетитових порід Піщанської структури
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
Свистов Владислав
2020
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
в.1(88) c.40-45
5
Наукова стаття
Аналіз особливостей покладів газу ущільнених порід-колекторів та літолого-петрофізична оцінка відкладів верхнього та середнього карбону Святогірської площі
Безродна Ірина Миколаївна
Вижва Сергій Андрійович
Антонюк Віталій Вікторович
2020
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.89 в.2 c.89-95
6
Матеріали конференції
Актуальність використання поперечної хвилі для визначення насиченості на якісному рівні
Безродна Ірина Миколаївна
Білоус Юлія Володимирівна
2018
Сучасні проблеми наук про Землю: Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа
в.ІХ c.73-75
7
Матеріали конференції
Оцінка структури пустотного простору зразків, що виміряні в атмосферних умовах (на прикладі Руновщинської площі)
Безродна Ірина Миколаївна
Ємець В.Ю.
2019
Сучасні проблеми наук про Землю: Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа
в.ІХ c.95-97
8
Матеріали конференції
Оцінка колекторських властивостей теригенних порід Західно-Шебелинської площі (за даними ГДС)
Безродна Ірина Миколаївна
Антонюк Віталій Вікторович
Ігнатущенко О.С.
2019
Сучасні проблеми наук про Землю: Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа
в.ІХ c.97-99
9
Матеріали конференції
Виділення та оцінка порід-колекторів Коломацікої площі на основі вивчення їх структури пустотного простору за даними петрофізики та ГДС
Безродна Ірина Миколаївна
Руденко О.В.
2019
Сучасні проблеми наук про Землю: Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа
в.ІХ c.124-127
10
Матеріали конференції
Comparative analysis of acoustic anisotropy in rocks from Pishchanka Iron-Ore Structure
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
Свистов Владислав
2019
Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: International Scientific Conference
в.XIII
11
Матеріали конференції
Multiple Regressions and ANN techniques to predict permeability from pore structure for Terrigenous Reservoirs, West-Shebelynska area
Безродна Ірина Миколаївна
Антонюк Віталій Вікторович
Петрокушин Олег
2019
Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: International Scientific Conference
в.XIII
12
Матеріали конференції
Monitoring research of geological environment in Taras Shevchenko national university of Kyiv
Безродна Ірина Миколаївна
Іванік Олена Михайлівна
Михайлов Володимир Альбертович
2019
Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: International Scientific Conference
в.XIII
13
Навчальний посібник
Петрофізика
Безродна Ірина Миколаївна
Гожик Андрій Петрович
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.1-256
14
Наукова стаття
Математическое моделирование акустической и упругой анизотропии сланцевых пород-коллекторов Днепровско-Донецкой впадины
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
Козіонова Олеся Олександрівна
2019
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія»
в.50 c.42-53
15
Наукова стаття
Структура пустотного простору складнопобудованих башкирських карбонатних порід-колекторів Опішнянського родовища ДДЗ
Безродна Ірина Миколаївна
Вижва Сергій Андрійович
2019
Геофизический журнал
т.41 в.3 c.189-202
16
Наукова стаття
Анізотропія акустичних та пружних параметрів теригенних порід-колекторів за даними лабораторних ультразвукових досліджень
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
Вижва Сергій Андрійович
Попов Сергій Анатолійович
2018
Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості: Зб. наук. праць
в.2 c.34-49
17
Наукова стаття
Аналіз акустичних властивостей порід-колекторів Руновщинської площі на основі петрофізичних досліджень у різних баричних умовах
Безродна Ірина Миколаївна
Вижва Сергій Андрійович
2019
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
в.3(86) c.21-26
18
Тези
Comparison of the methods for reservoir properties evaluation and prediction of permeability by the void space structure of the reservoir rocks (on the example of the West-Shebelynska area)
Безродна Ірина Миколаївна
Антонюк Віталій Вікторович
Петрокушин Олег
2019
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
19
Матеріали конференції
Взаємозв'язок фільтраційно-ємнісних та електричних властивостей порід Руновщинської площі ДДз
Безродна Ірина Миколаївна
Ємець В.Ю.
2018
Сучасні проблеми наук про Землю: Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа
в.VIII c.103-106
20
Матеріали конференції
Comparative monitoring of the results of acoustic measurements on samples from Runovshchina area in atmospheric conditions and under variable pressure
Безродна Ірина Миколаївна
Вижва Сергій Андрійович
2018
Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: International Scientific Conference
в.ХІІ c.1-5
21
Матеріали конференції
Results analysis of complex magnetic surveillance of Pishchanska iron-ore structure samples
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
Петрокушин Роман
Свистов Владислав
2018
Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: International Scientific Conference
в.ХІІ c.1-5
22
Матеріали конференції
Analysis of filtration and capacitive parameters of Moscovian stage West- Shebelynska area reservoir’s rocks
Безродна Ірина Миколаївна
Антонюк Віталій Вікторович
Петрокушин Олег
2018
Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: International Scientific Conference
в.ХІІ c.1-5
23
Монографія
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРУГОЙ АНИЗОТРОПИИ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
2018
LAP LAMBERT Academic Publishing
c.1-193
24
Наукова стаття
Оцінка колекторських властивостей теригенних порід московського ярусу Західношебелинської площі на основі даних петрофізики
Безродна Ірина Миколаївна
Антонюк Віталій Вікторович
2018
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.81 в.2 c.34-39
25
Тези
Аналіз анізотропії електричних та фільтраційних властивостей ущільнених порід - колекторів московського ярусу Західно- Шебелинської площі
Безродна Ірина Миколаївна
Антонюк Віталій Вікторович
2018
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-5
26
Тези
Якісна оцінка пустотного простору порід-колекторів на основі петрофізичних досліджень методом центрифугування
Безродна Ірина Миколаївна
Вижва Сергій Андрійович
Петрокушин Олег
2018
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-5
27
Матеріали конференції
Петрофізичні дослідження низькопористих порід-колекторів Зарічної площі в умовах високих тисків
Безродна Ірина Миколаївна
Вижва Сергій Андрійович
2016
Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених
в.ІІІ c.142-145
28
Матеріали конференції
Побудова петрофізичної моделі порід-колекторів московського ярусу Західно-Шебелинської площі
Безродна Ірина Миколаївна
Антонюк Віталій Вікторович
2017
Сучасні проблеми наук про Землю: VII Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа
c.28-30
29
Матеріали конференції
Аналіз петрофізичних параметрів інтервалів свердловин Рунівщинської площі
Безродна Ірина Миколаївна
Петрокушин Олег
2017
Сучасні проблеми наук про Землю: VII Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа
c.43-45
30
Матеріали конференції
Comparative monitoring of parameters of the acoustic and elastic anisotropy of sandstones based on the data of laboratory ultrasonic investigations
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
Вижва Сергій Андрійович
Попов Сергій Анатолійович
2017
Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: International Scientific Conference
в.XI
31
Матеріали конференції
Petrophysic studies in atmospheric and reservoir conditions as necessary construction for monitoring trends of changes of physical properties of reservoir rocks
Безродна Ірина Миколаївна
Вижва Сергій Андрійович
Онищук Іван Іванович
Петрокушин Олег
2017
Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: International Scientific Conference
в.XI
32
Наукова стаття
Математичне моделювання впливу мінерального складу та пористості на параметри пружної анізотропії складно побудованих теригенних порід Волино-Поділля
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
Голяка Роман
2016
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
в.73 c.27-32
33
Наукова стаття
Визначення структури пустотного простору складнопобудованих порід за даними петроакустичних досліджень Семиреньківської площі
Безродна Ірина Миколаївна
Вижва Сергій Андрійович
2016
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.3 в.74 c.11-17
34
Наукова стаття
Вплив змінного тиску на акустичні та ємнісні властивості теригенних порід-колекторів (на прикладі Семиреньківської площі)
Безродна Ірина Миколаївна
Вижва Сергій Андрійович
2017
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.1 в.76 c.19-26
35
Наукова стаття
Аналіз впливу мінерального скелету порід-колекторів Руновщинської площі на пружні та акустичні параметри (за результатами математичного моделювання)
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
Козіонова Олеся Олександрівна
2017
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.77 в.2 c.52-58
36
Тези
Аналіз типів карбонатних порід - колекторів карбону Руденківсько - Пролетарської площі на основі визначення структури їх пустотного простору
Безродна Ірина Миколаївна
Козіонова Олеся Олександрівна
2017
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-5
37
Тези
Вплив пластових баричних умов на структуру пустотного простору порід - колекторів Семиреньківської площі
Безродна Ірина Миколаївна
Вижва Сергій Андрійович
2017
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-5
38
Тези
Аналіз петрофізичних властивостей та визначення структури пустотного простору порід московського ярусу Західно-Шебелинської площі
Безродна Ірина Миколаївна
Антонюк Віталій Вікторович
2017
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-5
39
Тези
Influence of the variable pressure on the petrophysical properties of terrigenous rocks
Безродна Ірина Миколаївна
Вижва Сергій Андрійович
2017
EAGE Conference and Exhibition
т.79
40
Матеріали конференції
Аналіз петрофізичних досліджень зразків Островерхівської площі для виділення порід-колекторів
Безродна Ірина Миколаївна
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.143-146
41
Матеріали конференції
Оцінка фільтраційно-ємнісних параметрів зразків Коломацької площі для визначення перспективності порід при пошуках нафти і газу
Безродна Ірина Миколаївна
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.146-148
42
Матеріали конференції
Петрофізичні дослідження низькопористих порід-колекторів Зарічної площі в умовах високих тисків
Безродна Ірина Миколаївна
Вижва Сергій Андрійович
2016
Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених
в.ІІІ c.142-145
43
Наукова стаття
Оцінка структури пустотного простору низькопористих порід Зарічної площі за результатами петрофізичних та геофізичних досліджень
Безродна Ірина Миколаївна
2015
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.2 в.69 c.53-58
44
Наукова стаття
Прогнозирование ефективности сложнопостроенных пород-коллекторов
Безродна Ірина Миколаївна
Вижва Сергій Андрійович
2014
Геолог Азербайджана
т.18 c.78-87
45
Матеріали конференції
Оцінка структури пустотного простору низькопористих зразків Зарічної площі за результатами їх петрофізичних та геофізичних досліджень
Безродна Ірина Миколаївна
2015
Питання пошуків, розвідки та екологічних аспектів видобування вуглеводнів з ущільнених колекторів, газосланцевих товщ та вуглевміщуючих пластів: Науково-практична конференція
c.31-33
46
Навчальний посібник
Посібник з лабораторного практикуму з курсу «Петрофізика»
Безродна Ірина Миколаївна
2015
Електронні видання
c.1-58
47
Наукова стаття
Вивчення характеру пружної анізотропії плагіомігматитів Криворізької надглибокої свердловини за даними петроакустичних досліджень
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
2014
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.67 c.49-54
48
Праці конференції
Results of pore space structure evaluation and complex analysis of petrophysical data for Zarichna area samples
Безродна Ірина Миколаївна
2015
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-5
49
Матеріали конференції
Створення математичної моделі фільтраційно-ємнісних властивостей карбонатних порід-колекторів Гнатівського родовища за даними ГДС та петрофізики
Безродна Ірина Миколаївна
Козіонова Олеся Олександрівна
2014
Матеріали Міжнародної наукової конференції "Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології". Ч. 1, Київ, 2014.
c.74-76
50
Матеріали конференції
Результати комплексного дослідження петрофізичних властивостей зразків Зарічної площі для оцінки їх перспективності як колекторів нафти і газу
Безродна Ірина Миколаївна
2014
Матеріали Міжнародної наукової конференції "Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології". Ч. 2, Київ, 2014. [Електронний ресурс]
c.11-12
51
Наукова стаття
Визначення характеру деформаційних перетворень порід керну Криворізької надглибокої свердловини за даними пружної анізотропії
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
2014
Сборник научных трудов SWorld "Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития"
c.1-11
52
Наукова стаття
Оцінка структури пустотного простору карбонатних порід за результатами акустичних досліджень в умовах змінного тиску
Безродна Ірина Миколаївна
2014
Научный вестник НГУ
c.23-30
53
Наукова стаття
Прогноз колекторських властивостей теригенних порід-колекторів за результатами акустичних досліджень в умовах змінного тиску (на прикладі Володимирської площі Волино-Поділля)
Безродна Ірина Миколаївна
2014
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
т.41 c.21-25
54
Наукова стаття
Визначення характеру деформаційних перетворень порід керну Криворізької надглибокої свердловини за даними пружної анізотропії
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
2014
55
Тези
Фільтраційно-ємнісні властивості карбонатних порід карбону Новомиколаївської площі за результатами петрофізичних досліджень
Безродна Ірина Миколаївна
2014
Матеріали Міжнародної наукової конференції "Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології". Ч. 2, Київ, 2014. [Електронний ресурс]
c.8-10
56
Матеріали конференції
Комплексний аналіз даних петрофізичних досліджень зразків Зарічної площі для визначення їх колекторських властивостей
Безродна Ірина Миколаївна
2013
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.15-19
57
Матеріали конференції
Analysis of the results of petrophysical research for poor-porous hydrocarbon reservoirs mathematical model creation (on the example of Zarichna area samples)
Безродна Ірина Миколаївна
2013
International Students Geological Conference
c.1
58
Наукова стаття
Оцінка структури пустотного простору та типів порід колекторів свердловини №1 Ліщинської площі Волино-Поділля
Безродна Ірина Миколаївна
2013
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.60 c.32-37
59
Наукова стаття
Анализ емкостных и упругих свойств образцов керна Заречной площади для прогноза их коллекторских возможностей
Безродна Ірина Миколаївна
2013
Збірник наукових матеріалів "XIV Уральской молодежной научной школы по геофизике" ГИ УрОРАН
c.20-24
60
Праці конференції
Определение и количественная оценка структуры пустотного пространства пород-коллекторов Владимирской площади Волыно-Подольской НГО по данням геофизических исследований скважин
Безродна Ірина Миколаївна
2013
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-4
61
Праці конференції
Прогноз продуктивності порід-колекторівнафти і газу за результатами інверсії акустичних даних ГДС або петрофізики
Безродна Ірина Миколаївна
2013
Матеріали Міжнароодної науково-практичної конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні"
c.83-85
62
Матеріали конференції
Акустичні дослідження в петрофізиці та їх аналіз на прикладі результатів вивчення Ліщинської площі Волино-Поділля
Безродна Ірина Миколаївна
2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.4 c.6-10
63
Матеріали конференції
Визначення і кількісна оцінка структури пустотного простору порід-колекторів Володимирівської площі Волино-Подільського НГО за даними геофізичних досліджень свердловин
Безродна Ірина Миколаївна
2012
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
c.177-179
64
Монографія
Акустичний текстурний аналіз метаморфічних порід Криворіжжя
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
Вижва Сергій Андрійович
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-368
65
Наукова стаття
Аналіз пористості карбонатних відкладів карбону Руденківсько-Пролетарського регіону за результатами петрофізичних досліджень
Безродна Ірина Миколаївна
Вижва Сергій Андрійович
Козіонова Олеся Олександрівна
2012
Геоінформатика
т.1 c.17-25
66
Наукова стаття
Кількісна оцінка структури пустотного простору теригенних порід за результатами досліджень в умовах змінного тиску зразків Володимирської площі Волино-Поділля
Безродна Ірина Миколаївна
2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.4 c.77-81
67
Наукова стаття
Дослідження ємнісних параметрів в петрофізиці та їх застосування при аналізі акустичних даних на прикладі результатів вивчення зразків Лудинської площі Волино-Поділля
Безродна Ірина Миколаївна
Чернов Анатолій Петрович
2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.4 c.1-5
68
Наукова стаття
Вивчення акустичних властивостей теригенних порід в умовах змінного тиску (на прикладі свердловин Во-лино-Поділля)
Безродна Ірина Миколаївна
2012
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.56 c.21-24
69
Наукова стаття
Дослідження впливу тектонічних деформацій на параметри пружної і акустичної анізотропії залізистих кварцитів Криворізької надглибокої свердловини за даними математич-ного моделювання
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
2012
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.57 c.8-12
70
Наукова стаття
Аналіз ємнісних властивостей карбонатних порід нижнього карбону Руденківсько-Пролетарської НГО за результатами ГДС та петрофізики
Безродна Ірина Миколаївна
Вижва Сергій Андрійович
Козіонова Олеся Олександрівна
2012
Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. Збірник наукових праць
т.9 c.16-27
71
Наукова стаття
Кількісна оцінка структури пустотного простору теригенних порід за результатами досліджень в умовах змінного тиску зразків Сушнівської площі Волино-Поділля
Безродна Ірина Миколаївна
2012
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-4
72
Наукова стаття
Розробка петрофізичних моделей порід на прикладі результатів акустично-ємнісних досліджень зразків Великомостівської площі Волино-Поділля
Безродна Ірина Миколаївна
2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.4 c.11-14
73
Праці конференції
Кількісна оцінка структури пусто-тного простору теригенних порід за результатами досліджень в умовах змінного тиску зразків Сушнівської площі Волино-Поділля
Безродна Ірина Миколаївна
2012
Електронні видання
74
Монографія
Геофізичні методи оцінки продуктивності колекторів нафти і газу
Безродна Ірина Миколаївна
Вижва Сергій Андрійович
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-367
75
Наукова стаття
Аналіз впливу флюїдонасичення та глинистості на пружні та акустичні властивості девонських карбонатних колекторів Волино-Поділля
Безродна Ірина Миколаївна
Вижва Сергій Андрійович
Кузьменко Тетяна Миколаївна
2011
Геоінформатика
т.2 c.36-42
76
Праці конференції
Вивчення акустичних властивостей теригенних порід в умовах змінного тиску (на прикладі свердловин Волино-Поділля)
Безродна Ірина Миколаївна
2011
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.1
77
Праці конференції
Комплексний аналіз фільтраційно-ємнісних властивостей зразків порід Володимирівської площі Волино-Подільської НГО за даними лабораторних досліджень
Безродна Ірина Миколаївна
2011
Всеукраїнська наукова конференція “Від геології до біосферології”
c.0.0000
78
Праці конференції
Прогноз продуктивності складнопобудованих порід-колекторів нафти і газу за результатами інверсії даних ГДС
Безродна Ірина Миколаївна
Вижва Сергій Андрійович
2011
Геодинаміка
т.2 c.41-43
79
Праці конференції
Analysis of Elastic and Acoustic Properties of Reservoirs in Dependence on the Pores Structure, Suburation and Shaleness
Безродна Ірина Миколаївна
Кузьменко Тетяна Миколаївна
2011
73rd EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011
т.1 c.1
80
Праці конференції
Analysis of Elastic and Acoustic Propeties of Reservoirs in Dependence on the Pores Structure, Saturation and Shaliness
Безродна Ірина Миколаївна
2011
73rd EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011
81
Праці конференції
Аналіз ємнісних властивостей карбонатних порід карбону Руденківсько-Пролетарської НГО за результатами ГДС та петрофізики
Безродна Ірина Миколаївна
Вижва Сергій Андрійович
Козіонова Олеся Олександрівна
2011
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
т.10 c.А054-А058
82
Тези
Фільтраційно-ємнісні характеристики карбонатних порід нижнього карбону південного борту ДДз за результатами петрофізичних досліджень
Безродна Ірина Миколаївна
Вижва Сергій Андрійович
Козіонова Олеся Олександрівна
2011
Наукові засади геолого-економічної оцінки мінерально-сировинної бази України та світу: Міжнародна наукова конференція
c.64-66
83
Наукова стаття
Математичне моделювання впливу глинистості на пружні властивості складнопобудованих вапняків Волино-Поділля
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
Кузьменко Тетяна Миколаївна
2010
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.51 c.8-12
84
Наукова стаття
Вплив характеру насиченого пустотного простору карбонатних порід на параметри пружної анізотропії
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
Вижва Сергій Андрійович
2010
Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. Збірник наукових праць
c.131-141
85
Праці конференції
Математическое моделирование влияния флюидонасыщения и глинистости на параметры упругой и акустической анизотропии известняков Волыно-Подолья
Безродна Ірина Миколаївна
Кузьменко Тетяна Миколаївна
2010
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-4
86
Наукова стаття
Оцінка структури пустотного простору колекторів за даними ГДС та петрофізичних досліджень
Безродна Ірина Миколаївна
Вижва Сергій Андрійович
2009
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.47 c.38-42
87
Тези
Визначення ємнісних властивостей тріщинуватих складнопобудованих порід-колекторів при площадних дослідженнях за даними комплексу методів ГДС
Безродна Ірина Миколаївна
Карпенко Олексій Миколайович
2009
Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції "Моніторинг небезпечних геологічних поцесів та екологічного стану середовища" Київ, 2007, К.:вид-во К=УкрДГРІ, 2007
т.1 c.35.0000
88
Тези
Математичне моделювання впливу систем орієнтації тріщин і каверн на анізотропію пружних і акустичних властивостей карбонатних колекторів
Безродна Ірина Миколаївна
2009
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
т.1 c.40.0000
89
Тези
Аналіз акустичної і пружної анізотропії метаморфічних порід полігону Криворізької надглибокої свердловини
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
2009
Матеріали Міжнар. наук. конф. "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та еколог. стану середовища"
т.1 c.72.0000
90
Тези
Математичне моделювання впливу глинистості на пружні властивості складно побудованих вапняків Волино-Поділля
Безродна Ірина Миколаївна
2009
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
т.1 c.68.0000
91
МЕТОДИКА КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ СТРУКТУРИ ПУСТОТНОГО ПРОСТОРУ СКЛАДНОПОБУДОВАНИХ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ ТА ПРОГНОЗУ ЇХ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗА ДАНИМИ ГДС ТА ПЕТРОФІЗИКИ
Безродна Ірина Миколаївна
2007
Науковий світ
т.1 c.1.0000
92
Наукова стаття
Зв’язок структури пустотного простору з фільтраційно-ємнісними властивостями колекторів нафти і газу
Безродна Ірина Миколаївна
2003
Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища: Всеукраїнська наукова конференція
c.103.0000
93
Наукова стаття
Оцінка структури пустотного простору порід-колекторів кори вивітрювання та поверхні кристалічного фундаменту за даними акустичних методів
Безродна Ірина Миколаївна
2004
Мінеральні ресурси України
т.1 c.38.0000
94
Наукова стаття
Петрофізичні дослідження як основа для розробки моделі структури пустотного простору складнопобудованих карбонатних порід-колекторів
Безродна Ірина Миколаївна
2006
95
Наукова стаття
Новый метод математического моделирования эффективной проницаемости карбонатных коллекторов
Байсарович Ірина Михайлівна
Безродна Ірина Миколаївна
2008
Геофизический журнал
т.30 c.118.0000
96
Наукова стаття
Математичне моделювання Впливу кристалографічної орієнтації мінералів і мікротріщин на параметри пружної і акустичної анізотропії
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
2008
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.1 c.49.0000
97
Наукова стаття
Кількісна оцінка перспектив нафтогазоносності глибокозанурених відкладів теригенних порід-колекторів на основі визначення їх структури пустотного простору за даними промислової геофізики
Безродна Ірина Миколаївна
2006
Зб. наук. праць. Перспективи нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів осадових басейнів України. Івано-Франківськ: Факел
c.180.0000
98
Наукова стаття
Математичне моделювання ефективних пружних і акустичних параметрів складнопобудованих карбонатних порід-колекторів
Безродна Ірина Миколаївна
2007
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.42 c.84-88
99
Тези
Новий метод математичного моделювання ефективної проникливості багатокомпонентного флюїдонасиченого тріщинуватого геологічного середовища
Байсарович Ірина Михайлівна
Безродна Ірина Миколаївна
2005
Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища: Всеукраїнська наукова конференція
c.36-37
100
Тези
Оцінка перспективності методик визначення структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів для прогнозу їх продуктивності за даними промислової геофизики
Безродна Ірина Миколаївна
2006
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
c.176.0000
101
Тези
Експериментальні дослідження акустичної і пружної анізотропії карбонатних порід ДДЗ
Безродна Ірина Миколаївна
2006
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
c.80.0000
102
Тези
Метод визначення фільтраційно-ємнісних властивостей складно-побудованих колекторів за даними комплексних геофізичних і гідродинамічних методів дослідження свердловин
Безродна Ірина Миколаївна
2006
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
c.55.0000
103
Тези
Математичне моделювання дисперсії пружних хвиль для інтерпретації акустичних даних при пошуках і розвідці складнопобудованих колекторів нафти і газу
Безродна Ірина Миколаївна
2007
Матеріали Міжнар. наук. конф. "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та еколог. стану середовища"
c.134.0000
104
Наукова стаття
Дослідження тріщинуватості складнопобудованих порід-колекторів та оцінка її впливу на фільтраційні характеристики
Безродна Ірина Миколаївна
2005
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
c.34.0000

Повернення до списку

Вгору