Автори, співробітники Університету

Безродний Дмитро Анатолійович
Bezrodniy Dmytro

Ідентифікатор автора: 28893
Author Identifier Number Scopus: 56085484000 →
ResearcherID, Web of Science: H-9939-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 671
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: ННІ "Інститут геології"
Кафедра/Відділ: Геофізики
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 68, з них наукових статей (наукові публікації) - 25, монографій - 3, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 16, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 12

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 15

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ АКУСТИЧНОЇ ТА ПРУЖНОЇ АНІЗОТРОПІЇ МАГНЕТИТ-ПІРОКСЕНОВИХ КРИСТАЛІЧНИХ СЛАНЦІВ ПІЩАНСЬКОЇ ЗАЛІЗОРУДНОЇ СТРУКТУРИ
Безродний Дмитро Анатолійович
Свистов Владислав
Юрчик А.І.
2020
Сучасні проблеми наук про Землю: Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа
в.Х c.116-118
2
Наукова стаття
Аналіз параметрів акустичної анізотропії піроксен-магнетитових порід Піщанської структури
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
Свистов Владислав
2020
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
в.1(88) c.40-45
3
Матеріали конференції
Петрофізичне моделювання з метою оцінки критичної пористості літотипів колекторів Рябухінського підняття
Безродний Дмитро Анатолійович
Коваленко М.В.
2019
Сучасні проблеми наук про Землю: Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа
в.ІХ c.99-101
4
Матеріали конференції
Comparative analysis of acoustic anisotropy in rocks from Pishchanka Iron-Ore Structure
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
Свистов Владислав
2019
Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: International Scientific Conference
в.XIII
5
Наукова стаття
Математическое моделирование акустической и упругой анизотропии сланцевых пород-коллекторов Днепровско-Донецкой впадины
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
Козіонова Олеся Олександрівна
2019
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія»
в.50 c.42-53
6
Наукова стаття
Анізотропія акустичних та пружних параметрів теригенних порід-колекторів за даними лабораторних ультразвукових досліджень
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
Вижва Сергій Андрійович
Попов Сергій Анатолійович
2018
Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості: Зб. наук. праць
в.2 c.34-49
7
Тези
Comparison of seismic processing software (RadExPro, Promax)
Безродний Дмитро Анатолійович
Петрокушин Роман
2019
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
8
Матеріали конференції
Дослідження гідротехнічних споруд Київської ГЕС методами електрометрії
Безродний Дмитро Анатолійович
Сафронов Анатолій
2018
Сучасні проблеми наук про Землю: Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа
в.VIII c.114-116
9
Матеріали конференції
Аналіз параметрів акустичної анізотропії гірських порід Піщанської залізорудної структури
Безродний Дмитро Анатолійович
Свистов Владислав
2018
Сучасні проблеми наук про Землю: Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа
в.VIII c.116-118
10
Матеріали конференції
Results analysis of complex magnetic surveillance of Pishchanska iron-ore structure samples
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
Петрокушин Роман
Свистов Владислав
2018
Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: International Scientific Conference
в.ХІІ c.1-5
11
Матеріали конференції
Investigation of filtration processes at the Kyiv hydroelectric power station by the method of natural electric field
Безродний Дмитро Анатолійович
Рева Микола Васильович
Савченко Михайло
2018
Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: International Scientific Conference
в.ХІІ c.1-5
12
Монографія
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРУГОЙ АНИЗОТРОПИИ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
2018
LAP LAMBERT Academic Publishing
c.1-193
13
Тези
Визначення параметрів акустичної та пружної анізотропії для вивчення текстур гірських порід Піщанської структури
Безродний Дмитро Анатолійович
Свистов Владислав
2018
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-5
14
Матеріали конференції
Вивчення зсувних процесів на ділянці магістрального газопроводу Пасічна-Долина методами ВЕЗ та ВЕЗ-ВП
Безродний Дмитро Анатолійович
Попко Ярослав
2017
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-5
15
Матеріали конференції
Вивчення зсувних процесів на ділянці магістрального газопроводу Пасічна Долина методами ВЕЗ та ВЕЗ-ВП
Безродний Дмитро Анатолійович
Попко Ярослав
2017
Сучасні проблеми наук про Землю: VII Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа
c.45-48
16
Матеріали конференції
Comparative monitoring of parameters of the acoustic and elastic anisotropy of sandstones based on the data of laboratory ultrasonic investigations
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
Вижва Сергій Андрійович
Попов Сергій Анатолійович
2017
Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: International Scientific Conference
в.XI
17
Наукова стаття
Математичне моделювання впливу мінерального складу та пористості на параметри пружної анізотропії складно побудованих теригенних порід Волино-Поділля
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
Голяка Роман
2016
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
в.73 c.27-32
18
Наукова стаття
Аналіз впливу мінерального скелету порід-колекторів Руновщинської площі на пружні та акустичні параметри (за результатами математичного моделювання)
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
Козіонова Олеся Олександрівна
2017
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.77 в.2 c.52-58
19
Підручник
Гравіметрія. Теоретичні основи гравіметрії
Безродний Дмитро Анатолійович
2017
Електронний ресурс http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/lib/
т.1 c.1-188
20
Тези
Аналіз акустичної та пружної анізотропії об’ємних хвиль метаморфічних порід Піщанської залізорудної структури
Безродний Дмитро Анатолійович
Свистов Владислав
2017
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-5
21
Матеріали конференції
Дослідження акустичної та пружної анізотропії піроксен-магнетитових руд Піщанської залізорудної структури
Безродний Дмитро Анатолійович
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.93-96
22
Наукова стаття
Вивчення характеру пружної анізотропії плагіомігматитів Криворізької надглибокої свердловини за даними петроакустичних досліджень
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
2014
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.67 c.49-54
23
Монографія
Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: Метан вугільних родовищ, газогідрати, імпактні структури і накладені западини Українського щита
Безродний Дмитро Анатолійович
Вижва Сергій Андрійович
Загнітко Василь Миколайович
2013
ТОВ НВП "Ніка-центр"
т.7 c.1-368
24
Наукова стаття
Визначення характеру деформаційних перетворень порід керну Криворізької надглибокої свердловини за даними пружної анізотропії
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
2014
Сборник научных трудов SWorld "Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития"
c.1-11
25
Наукова стаття
Визначення характеру деформаційних перетворень порід керну Криворізької надглибокої свердловини за даними пружної анізотропії
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
2014
26
Праці конференції
Дослідження акустичної анізотропії порід‐колекторів Волино-Поділля
Безродний Дмитро Анатолійович
2014
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
т.13 c.1-4
27
Наукова стаття
Принципи визначення різних балів тектонофацій за петроакустичними даними на прикладі метаморфічних порід Криворіжжя ("СУПУТНИК-2")
Безродний Дмитро Анатолійович
2012
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.58 c.13-16
28
Наукова стаття
Пружна і акустична анізотропія метаморфізованих сланців Криворізької надглибокої свердловини
Безродний Дмитро Анатолійович
2012
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.59 c.11-14
29
Наукова стаття
Особливості дослідження пружної анізотропії гірських порід для вирішення задач акустичного текстурного аналізу
Безродний Дмитро Анатолійович
2013
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
т.1069 c.9-12
30
Наукова стаття
Дослідження впливу кристалографічної орієнтації мінералів на параметри пружної і акустичної анізотропії біотитових сланців Криворіжжя
Безродний Дмитро Анатолійович
2013
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.60 c.24-28
31
Праці конференції
Анізотропія фазових швидкостей і поляризація пружних хвиль в анізотропному геологічному середовищі
Безродний Дмитро Анатолійович
2013
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-4
32
Тези
Анізотропія фазових швидкостей і поляризація пружних хвиль в анізатропному геологічному середовищі
Безродний Дмитро Анатолійович
2013
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.1
33
Матеріали конференції
Аналитическая аппроксимация геопотенциальных полей методом квадродерева
Безродний Дмитро Анатолійович
2012
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-5
34
Монографія
Акустичний текстурний аналіз метаморфічних порід Криворіжжя
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
Вижва Сергій Андрійович
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-368
35
Наукова стаття
Дослідження впливу тектонічних деформацій на параметри пружної і акустичної анізотропії залізистих кварцитів Криворізької надглибокої свердловини за даними математич-ного моделювання
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
2012
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.57 c.8-12
36
Наукова стаття
Технологія дослідження пружної анізотропії гірських порід для вирішення геологічних задач
Безродний Дмитро Анатолійович
2012
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.56 c.17-21
37
Праці конференції
Особливості виділення в спостереженних і трансформованих гравімагнітних полях об’єктів, що перспективні на вуглеводні
Безродний Дмитро Анатолійович
2012
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-4
38
Праці конференції
Аналітична апроксимація геопотенціальних полів методом квадродерева
Безродний Дмитро Анатолійович
2012
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-4
39
Праці конференції
Вивчення щільнісних характеристик неоднорідностей по гравітаційному полю методом оберненого оператора
Безродний Дмитро Анатолійович
2012
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-4
40
Праці конференції
Дослідження пружної та акустичної анізотропії глибокозалягаючих метаморфічних порід Криворізької надглибокої свердловини (інтервал 3180–5432 м)
Безродний Дмитро Анатолійович
2012
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
c.59-61
41
Тези
Особливості виділення перспективних на вуглеводні об’єктів в спостережених і трансформованих гравімагнітних полях
Безродний Дмитро Анатолійович
2012
42
Тези
Пружна та акустична анізотропія глибокозалягаючих метаморфічних порід Криворіжської надглибокої свердловини
Безродний Дмитро Анатолійович
2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.10-12
43
Тези
Деякі особливості неперервної магнітної зйомки
Безродний Дмитро Анатолійович
2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.4 c.1
44
Наукова стаття
Технологія дослідження пружної анізотропії гірських порід для вирішення задач тектонофаціального аналізу
Безродний Дмитро Анатолійович
Вижва Сергій Андрійович
2011
Геодинаміка
c.245-247
45
Праці конференції
Використання горизонтального градієнту сили тяжіння при вивченні геометрії геологічних об’єктів.
Безродний Дмитро Анатолійович
2011
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-3
46
Праці конференції
Можливість наближеного виміру градієнтів магнітного поля за допомогою квантового магнітометру ПКМ-1.
Безродний Дмитро Анатолійович
2011
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-3
47
Праці конференції
Модель середовища- основа для інтерпретації та вирішення прямих і обернених задач сейсмоакустики
Безродний Дмитро Анатолійович
Кузьменко Тетяна Миколаївна
2011
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
т.10 c.1-3
48
Тези
Аналітична апроксимація геопотенціального поля методом Квадредорова. Матеріали конференції
Безродний Дмитро Анатолійович
2011
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-2
49
Наукова стаття
Математичне моделювання впливу глинистості на пружні властивості складнопобудованих вапняків Волино-Поділля
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
Кузьменко Тетяна Миколаївна
2010
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.51 c.8-12
50
Наукова стаття
Вплив характеру насиченого пустотного простору карбонатних порід на параметри пружної анізотропії
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
Вижва Сергій Андрійович
2010
Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. Збірник наукових праць
c.131-141
51
Тези
Аналіз акустичної і пружної анізотропії метаморфічних порід полігону Криворізької надглибокої свердловини
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
2009
Матеріали Міжнар. наук. конф. "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та еколог. стану середовища"
т.1 c.72.0000
52
Наукова стаття
Акустична емісія в кварцитах Криворізької надглибокої свердловини
Безродний Дмитро Анатолійович
Онанко Анатолій Петрович
2008
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.44 c.40.0000
53
Наукова стаття
Акустична емісія в пісковику при термічному впливі
Безродний Дмитро Анатолійович
Онанко Анатолій Петрович
2008
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.45 c.38.0000
54
Наукова стаття
Математичне моделювання Впливу кристалографічної орієнтації мінералів і мікротріщин на параметри пружної і акустичної анізотропії
Безродна Ірина Миколаївна
Безродний Дмитро Анатолійович
2008
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.1 c.49.0000
55
Наукова стаття
Акустична емісія в кварцитах криво-різької надглибокої свердловини
Безродний Дмитро Анатолійович
Онанко Анатолій Петрович
2008
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
c.40.0000
56
Наукова стаття
Акустична емісія в гетерозернистих плагіогранітах при неоднорідному термічному впливі
Безродний Дмитро Анатолійович
Онанко Анатолій Петрович
Шабатура Олександр Вікторович
2007
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.41 c.37-39
57
Наукова стаття
Акустична емісія в гетерозернистих плагіогранітах при неоднорідному термічному впливі
Безродний Дмитро Анатолійович
Онанко Анатолій Петрович
Шабатура Олександр Вікторович
2007
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.41 c.37-39
58
Наукова стаття
Акустична емісія в гетерозернистих плагіогранітах при неоднорідному термічному впливі.
Безродний Дмитро Анатолійович
Онанко Анатолій Петрович
Шабатура Олександр Вікторович
2007
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
c.37.0000
59
Праці конференції
Акустоемісія в кварцитах Криворізької надглибокої свердловини.
Безродний Дмитро Анатолійович
Онанко Анатолій Петрович
2007
Матеріали Міжнар. наук. конф. "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та еколог. стану середовища"
c.53.0000
60
Тези
Комплексна інтерпретація геолого-геофізичних даних з метою прогнозування рудних об’єктів та аналізу забрудненості територій
Безродний Дмитро Анатолійович
2006
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
c.170.0000
61
Тези
Акустоемісія в плагіогранітах інгулецького комплексу УЩ
Безродний Дмитро Анатолійович
Онанко Анатолій Петрович
Шабатура Олександр Вікторович
2006
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
c.87.0000
62
Тези
Unelasticity-elasticity body of Ti0.5Al0.5 alloy and SiO2
Безродний Дмитро Анатолійович
Онанко Анатолій Петрович
Шабатура Олександр Вікторович
2006
Scientific works intern. Conf. OPTICS and TECHNOLOGY MATERIALS SCIENS- SPO 2007
c.67.0000
63
Тези
Дослідження пружної анізотропії для вирішення задач тектонофаціального аналізу
Безродний Дмитро Анатолійович
2007
Матеріали Міжнар. наук. конф. "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та еколог. стану середовища"
c.50.0000
64
Тези
Акустоемісія в кварцитах криворізької надглибокої свердловини
Безродний Дмитро Анатолійович
Онанко Анатолій Петрович
2007
Матеріали Міжнар. наук. конф. "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та еколог. стану середовища"
c.53.0000
65
Тези
Simultaneous influence of alternative electrical voltage and mechanical stress on amplitude dependent internal friction in semiconductors and SiO2
Безродний Дмитро Анатолійович
Онанко Анатолій Петрович
Половина Олексій Іванович
2007
International Conference Functional Materials ICFM-2007
c.273.0000
66
Тези
Influence of irradiation on relaxed processes in Si and SiO2
Безродний Дмитро Анатолійович
Онанко Анатолій Петрович
2007
International Conference Functional Materials ICFM-2007
c.274.0000
67
Праці конференції
Вказівна поверхня пружно-непружних властивостей кварців
Безродний Дмитро Анатолійович
Онанко Анатолій Петрович
2006
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Структурна релаксація у твердих тілах”, 23-25 травня, 2006, г. Вінниця, Україна.
c.263-265
68
Наукова стаття
Акустический метод определения распространения ориентации минералов и микротрещин полиминеральных горных пород
Безродний Дмитро Анатолійович
2005

Повернення до списку

Вгору