Автори, співробітники Університету

Безруков Володимир Федорович
Bezrukov V.F,

Ідентифікатор автора: 28895
Author Identifier Number Scopus: 7006165235 →
Кількість пошукових запитів автора: 646
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Кафедра загальної та медичної генетики
Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: генетика кількісних ознак; популяційна генетика; нестабільність геному

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 53, з них наукових статей (наукові публікації) - 21, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 24, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 9

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Heterogeneous relationships between abundance of soil surface invertebrates and radiation from Chernobyl
Безруков Володимир Федорович
Міліневський Геннадій Петрович
Рушковський Станіслав Ричардович
2015
Ecological Indicators
т.52 c.128-133
2
Наукова стаття
Генетически детерминорованные признаки в популяционных исследованиях патологических состояний
Безруков Володимир Федорович
Демидов Сергій Вікторович
Філімонова Наталя Борисівна
2013
Психическое здоровье
т.1 c.55-60
3
Наукова стаття
Генетически детерминированные признаки в популяционных исследованиях патологических состояний человека
Безруков Володимир Федорович
Демидов Сергій Вікторович
Філімонова Наталя Борисівна
2013
Психическое здоровье
т.1 c.55.0000
4
Тези
Швидкість вікових змін стабільності хромосом як показник благополуччя навколишнього середовища. //«Теоретичні та прикладні аспекти збереження біорізноманіття» г.Умань, НДП «Софіївка» НАНУ. –червень 2013
Безруков Володимир Федорович
Городна Олександра Володимирівна
Олефіренко Вікторія Вікторівна
2013
Праці конференції
c.74.0000
5
Наукова стаття
Стабільність хромосом у насінні цибулі гранчастої (Allium angulosum L.)
Безруков Володимир Федорович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.60 c.33.0000
6
Наукова стаття
Цитогенетическая активность воды из водопроводной системы города Киева //Сучасні проблеми біології, екології та хімії.- Запоріжжя, - 2012.
Безруков Володимир Федорович
Городна Олександра Володимирівна
Демидов Сергій Вікторович
2012
Сучасні проблеми біології, екології та хімії. Збірка мат-лів ІІІ Міжнар. науково-практичн. конфер., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту (11-13 травня 2012 року, м. Запоріжжя)
c.408.0000
7
Наукова стаття
Цитогенетический мониторинг растений в системе экологического мониторинга. // Сб. Актуальные проблемы экологии. Гродно
Безруков Володимир Федорович
2012
Праці конференції
c.35.0000
8
Наукова стаття
Порогова концентрація автомутагенів у насінні батуна (Allium fistulosium L.) //Досягення і проблеми генетики, селекції і біотехнології. Збірник наукових праць IX зїзду УТГІС,
Безруков Володимир Федорович
Олефіренко Вікторія Вікторівна
2012
9
Праці конференції
Цитогенетична активність бутильоаної мінеральної води, що надходить до торгової мережі, в Allium – тесті .// Матеріали науково-практичної конференції “ Харчування як профілактичний та лікувальний фактор в сучасних екологічних умовах” 16.01. –21.01. 2012 р
Безруков Володимир Федорович
Городна Олександра Володимирівна
2011
10
Праці конференції
Стабильность хромосом у трех видов Allium L.// Актуальные проблемы использования полезных растений. Сборник статей. Баку. –2011
Безруков Володимир Федорович
2011
11
Праці конференції
Цитогенетическая активность воды из водопроводной системы города Киева//Сучасні проблеми біології, екології та хімії.- Запоріжжя, - 2012.
Безруков Володимир Федорович
Городна Олександра Володимирівна
Демидов Сергій Вікторович
2012
Невідоме
c.408.0000
12
Праці конференції
Порогова концентрація автомутагенів у насінні батуна (Allium fistulosium L.) //Досягення і проблеми генетики, селекції і біотехнології. Збірник наукових праць IX зїзду УТГІС
Безруков Володимир Федорович
2012
Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології. Збірник наукових праць
т.3 c.131.0000
13
Тези
Популяционно-генетический подход к изучению некоторых поведенческих признаков у человека. / Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку. Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції. Харків - 2012.
Безруков Володимир Федорович
Демидов Сергій Вікторович
Філімонова Наталя Борисівна
2012
14
Тези
Фитокорекция отдаленного эффекта гамма-облучения в семенах A. FistulosumL. / Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку. Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції.Харків- 2012.
Безруков Володимир Федорович
Городна Олександра Володимирівна
2012
15
Тези
Динамика хромосомной нестабильности в гамма-облученных семенах батуна при длительном хранении. //Междисциплинарная научная конференция «Адаптационные стратегии живых систем. Новый Свет. Крым, Украина. – 11-16 июня 2012.
Безруков Володимир Федорович
2012
16
Тези
Изменчивость эмоциональных признаков, ассоциированных с патологическими состояниями у человека //Междисциплинарная научная конференция «Адаптационные стратегии живых систем. Новый Свет. Крым, Украина. – 11-16 июня 2012.
Безруков Володимир Федорович
2012
17
Тези
Стабильность хромосом у видов рода Allium L./ /Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали конференції молодих вчених. Ужгород. – 2012
Безруков Володимир Федорович
Городна Олександра Володимирівна
2012
18
Тези
Использование фенотипических маркеров в популяционных исследованиях патологических состояний человека
Безруков Володимир Федорович
2012
Український вісник психоневрології
т.20 c.128.0000
19
Тези
Стабильность хромосом у видов рода Allium L.// Сб. Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали конф. Ужгород. – 2012.
Безруков Володимир Федорович
Городна Олександра Володимирівна
2012
Праці конференції
c.224.0000
20
Наукова стаття
Частоти генів, асоційованих з патологічними ознаками у людини
Безруков Володимир Федорович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
c.57.0000
21
Тези
Вплив гама-опромінення на стабільність хромосом у насінні батуна при тривалому зберіганні //V з”їзд українського біофізичного товариства: тези доповідей. – Луцьк.: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011
Безруков Володимир Федорович
2011
22
Тези
Температурная модификация гамма-индуцированного повреждения генома у батуна (Allium fistulosum L.)// Міжнародна конференція, Сб. Радіобіологічні та радіоекологічні аспекти Чорнобильської катастрофи. М.Славутич, 11-15 квітня 2011р
Безруков Володимир Федорович
2011
23
Тези
Влияние температуры хранения на развитие хромосомной нестабильности в гамма-облученных семенах батуна // Міжнародна конференція Двадцять п”ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього. 20-22 квітня 2011 р. Київ,
Безруков Володимир Федорович
2011
24
Навчальний посібник
Лабораторный практикум з генетики
Афанасьєва Катерина Сергіївна
Безруков Володимир Федорович
Демидов Сергій Вікторович
Рушковський Станіслав Ричардович
2010
Фітосоціоцентр, Київ
25
Праці конференції
Вплив температури зберігання насіння на утворення аберацій в меристемних клітинах проростків батуна.
Безруков Володимир Федорович
2010
Фактори експериментальної еволюції організмів
т.8 c.382.0000
26
Наукова стаття
ФТК - тест и тревожно - депрессивные показатели у лиц с алкогольной зависимостью
Безруков Володимир Федорович
Філімонова Наталя Борисівна
2009
27
Тези
Гамма-индуцированные аберрации хромосом в проростках батуна: влияние срока и температуры хранения семян. Матеріали V з’їзду радіобіологічного товариства України Ужгород, 15-18 вересня 2009 р.
Безруков Володимир Федорович
2009
28
Тези
Разнообразие микроартропод в экосистемах Чернобыльской зоны. Матеріали V з’їзду радіобіологічного товариства України Ужгород, 15-18 вересня 2009 р.
Безруков Володимир Федорович
2009
29
Наукова стаття
Цитологічна характеристика периферичної крові дев'яти видів риб.
Безруков Володимир Федорович
2007
Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки
в.1 c.10-15
30
Наукова стаття
Вплив ультрафіолету різного спектрального складу на дріжджі Saccharomyces cerevisiae
Безруков Володимир Федорович
Проніна Ольга Володимирівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
c.20.0000
31
Наукова стаття
Изменчивость проявлений тревожности в различных фенотипических группах детей
Безруков Володимир Федорович
2007
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова
c.0.0000
32
Наукова стаття
Динамика хромосомной нестабильности батуна (Allium fistulosum L.): влияние температуры хранения семян
Безруков Володимир Федорович
2008
33
Наукова стаття
Мутационные процессы в природных популяциях организмов с радиационно-загрязненных территорий Украины
Афанасьєва Катерина Сергіївна
Безруков Володимир Федорович
Козерецька Ірина Анатоліївна
Проценко Олександра Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
2008
34
Праці конференції
Цитогенетичний моніторинг штучної популяції Allium fistulosum L. Матеріали міжнародної наукової конференції"Значення та перспективи стаціонарних досліджень дпя збереження біорізноманіття. 23-27 вересня 2008. Львів
Безруков Володимир Федорович
2008
35
Праці конференції
Влияние гамма-облучения на хромосомную нестабильность в семенах батуна (Allium fistulosum L.) при хранении. Материалы международной научной конференции "Радиация и экосистемы". Гомель, 2008
Безруков Володимир Федорович
2008
36
Тези
DNA polymorphism in penguin Pygoscelis papua populations//23rd Internationale Polartagung, (Germany)
Безруков Володимир Федорович
Юет (Драницина) Алевтина Сергіївна
2008
37
Тези
Analysis of Gentoo penguin’s (Pygoscelis papua) polymorphism by means of different DNA markers // Міжнародна антарктична конференція IAC2008 "Україна в Антарктиці - національні пріоритети і глобальна інтеграція", Київ.
Безруков Володимир Федорович
Юет (Драницина) Алевтина Сергіївна
2008
38
Тези
Chromosome aberrations in lymphocytes of Ukrainian Antarctic winterers before and after expeditions
Афанасьєва Катерина Сергіївна
Безруков Володимир Федорович
Рушковський Станіслав Ричардович
2008
39
Тези
Cytogenetic instability of gentoo penguins (Pygoscelis papua0
Афанасьєва Катерина Сергіївна
Безруков Володимир Федорович
Рушковський Станіслав Ричардович
2008
40
Тези
Особенности ЭЭГ, проявлений тревожности и вкусового восприятия фенилтиокарбамида у лиц с аддиктивным поведением. Тези доповідей IV Міжнародної наукової конференції “Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі та патології”
Безруков Володимир Федорович
Макарчук Микола Юхимович
Філімонова Наталя Борисівна
2008
41
Тези
Cytogenetic instability of gentoo penguins (Pygoscelis papua)
Афанасьєва Катерина Сергіївна
Безруков Володимир Федорович
Рушковський Станіслав Ричардович
2008
42
Тези
Gentoo penguin’s polymorphism on molecular-genetic level // Шестая Международная Конференция по Биоинформатике Регуляции и Структуры Генома (BGRS'2008), Новосибирск
Безруков Володимир Федорович
Юет (Драницина) Алевтина Сергіївна
2008
43
Тези
Genetic diversity in Gentoo penguin’s populations (Pygoscelis papua) // Polar Research - Arctic and Antarctic Perspectives
Безруков Володимир Федорович
Юет (Драницина) Алевтина Сергіївна
2008
44
Наукова стаття
Вплив температури зберігання насіння на гама-індукований вихід аберацій хромосом в клітинах кореневої меристеми проростків батуна (Allium fistulosum L.)
Безруков Володимир Федорович
2007
45
Наукова стаття
Ассоциация гена TAS2R38 с эмоциональными и интеллектуальными особенностями человека.
Безруков Володимир Федорович
2007
46
Наукова стаття
Частота микроядер в клетках буккального эпителия школьников Украины разного возраста и пола
Безруков Володимир Федорович
2007
47
Наукова стаття
Динаміка хромосомної нестабільності в насінні батуна (Allium fistulosum L.) різних років репродукції
Безруков Володимир Федорович
2007
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Біологія
т.7 c.265.0000
48
Тези
Оцінка зв’язку деяких психофізіологічних функцій з генетичним маркером, що визначає властивість розрізняти смак фенілтіокарбаміду. // Сучасні проблеми біології, екології та хімії. Матеріали Міжнародної конференції.- Запоріжжя.
Безруков Володимир Федорович
2007
49
Тези
Testing of mutagenic and antimutagenic properties of thymogene using yeast Saccharomyces cerevisiae. //Modern problems of microbiology and biotechnology. The young scientists and students international scientific conference – O. “Astroprint”.
Безруков Володимир Федорович
Проніна Ольга Володимирівна
2007
50
Тези
Telomere length and sex as bioindicators in investigation of Gentoo penguin’s populations in relation to Antarctica environmental state // XXX Symposium on Polar Biology, Tokio (Japan)
Безруков Володимир Федорович
Юет (Драницина) Алевтина Сергіївна
2007
51
Наукова стаття
Динамика хромосомной нестабильности батуна (Allium fistulosum L.): гамма-облучение семян разного срока хранения
Безруков Володимир Федорович
2006
52
Наукова стаття
Модифікація вікової динаміки хромосомної нестабільності в насінні батуна (Allium fistulosum L.) під впливом перманганату калія
Безруков Володимир Федорович
2006
53
Наукова стаття
Стабильность структуры популяции г. Каменец-Подольский с 1989 по 2004 годы
Безруков Володимир Федорович
2006
Зб. наук. праць "Фактори експериментальної еволюції організмів"
c.399.0000

Повернення до списку

Вгору