Автори, співробітники Університету

Белемець Наталія Михайлівна

Ідентифікатор автора: 28919
Кількість пошукових запитів автора: 348

Підрозділ:

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 39, з них наукових статей (наукові публікації) - 18, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 12

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Вивчення біологічно активних компонентів представників роду Spiraea природної флори України
Белемець Наталія Михайлівна
Бойко Олександр Миколайович
2019
Між нар. наук.-прак. конф., присвячена 90-річчю від дня народження чл.-кор. НАН України, д.б.н., проф. Тетяни Михайлівни Черевченко: Стратегії збереження рослин у ботанічних садах та дендропарках
c.290
2
Матеріали конференції
Spiraea media F. Schmidt: поширення, охорона та збереження
Белемець Наталія Михайлівна
2019
Міжнар. наук.-прак. конф.: Відновлення, охорона та збереження світу лісів України в умовах техногенного навантаження та змін клімату
c.15-17
3
Наукова стаття
ГАННА ТЕРЕНТІЇВНА ГРЕВЦОВА (з нагоди 50-річчя трудової діяльності у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна)
Белемець Наталія Михайлівна
Капустян Василь Васильович
Карпенко Наталія Іванівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.78 в.2 c.6-7
4
Матеріали конференції
Spiraea picoviensis та S. media subsp polonica – рідкісні ендемічні представники роду Spiraea (Rosaceae)природної флори України
Белемець Наталія Михайлівна
2019
Інтродукція та збереження рослинного різноманіття у ботанічних садах Східної Європи (до 180-річчя створення Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна): матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.77-80
5
Монографія
Ботанічний сад ім.акад. О.В.Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1839-2019)
Белемець Наталія Михайлівна
Бонюк Зінаїда Григорівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Калашник Сергій Олександрович
Коломійчук Віталій Петрович
Нікітіна Віра Володимирівна
Рудік Галина Олексіївна
Сенчило Олександр Олексійович
2019
- К. : "Талком",2015
6
Наукова стаття
Морфогенез підшлункової залози за умов глутамат-індукованого ожиріння: механізми корегуючої дії меланіну
Белемець Наталія Михайлівна
Берегова Тетяна Володимирівна
Курик Олена Георгіївна
Остапченко Людмила Іванівна
Фалалєєва Тетяна Михайлівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
в.2 (76) c.62-65
7
Наукова стаття
Polyphenol compounds melanin prevented hepatic inflammation in rats with msg-induced obesity and associated development of NAFLD/NASH
Белемець Наталія Михайлівна
Берегова Тетяна Володимирівна
Вовк Тетяна Борисівна
Курик Олена Георгіївна
Остапченко Людмила Іванівна
Фалалєєва Тетяна Михайлівна
2018
Natural product communications
т.13 в.11 c.1485-1488
8
Автореферат
Види роду Spiraea (Rosaceae) природної флори України (таксономія, біоекологічні особливості, поширення, використання)
Белемець Наталія Михайлівна
2018
Київ 2018
9
Матеріали конференції
Огляд філогенії триби Spiraeeae за даними молекулярно-філогенетичних досліджень
Белемець Наталія Михайлівна
2017
Матеріали з’їзду Українського ботанічного товариства
т.14 c.29
10
Матеріали конференції
Spiraea pikoviensis Besser – рідкісний вид, описаний з Поділля, перспективний для культивування
Белемець Наталія Михайлівна
2018
Міжнародна наукова конференція "Ландшафтна архітектура в ботанічних садах і дендропарках"
т.10 c.361-364
11
Матеріали конференції
Про необхідність включення Spiraea pikoviensis до списку «Червоної книги України»
Белемець Наталія Михайлівна
2018
Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин
т.5 c.26-28
12
Наукова стаття
Oсобливості розвитку і розмноження Spiraea cana (Rosaceae) ex situ та in situ
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.35 в.1 c.43-47
13
Наукова стаття
Anti-inflammatory mechanism of melanin by the expression of TNF-a, NF-Kb in rat liver with NAFLD/NASH
Белемець Наталія Михайлівна
Берегова Тетяна Володимирівна
Остапченко Людмила Іванівна
Фалалєєва Тетяна Михайлівна
2018
Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я України»
c.15
14
Наукова стаття
Polyphenol compounds melanin prevented hepatic inflammation in rats with experimental obesity
Белемець Наталія Михайлівна
Берегова Тетяна Володимирівна
Вовк Тетяна Борисівна
Остапченко Людмила Іванівна
Фалалєєва Тетяна Михайлівна
2018
Natural product communications
т.13 c.1-4
15
Наукова стаття
Ecological and coenotic characteristics of rare endemic species Spiraea polonica and S. pikoviensis (Rosaceae), Ukraine
Белемець Наталія Михайлівна
2018
Thaiszia Journal of Botany
т.28 в.1 c.19-34
16
Розділ монографії
Особливості зонального поширення аборигенних видів роду Spiraea (Rosaceae) в Україні
Белемець Наталія Михайлівна
2018
Київ 2018
c.44-50
17
Матеріали конференції
Охорона та збереження рідкісного виду Spiraea pikoviensis Besser (Rosaceae) в Україні
2016
Міжнародна конференція "Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих територій: реалізація природоохороних стратегій"
в.4 c.54-57
18
Матеріали конференції
Морфологічні, анатомічні та молекулярно-генетичні дослідження критичного таксону Spiraea ulmifolia Scop.ex Cambess. (Rosaceae) флори України
Карпенко Наталія Іванівна
Костіков Ігор Юрійович
2017
Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Міжнародна науково-практична конференція
в.5 c.17-18
19
Матеріали конференції
Таксономічний статус Spiraea polonica Błocki (Rosaceae) за результатами морфологічних і молекулярно-генетичних досліджень
Белемець Наталія Михайлівна
Карпенко Наталія Іванівна
Костіков Ігор Юрійович
2017
Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття: міжнародна наукова конференція
c.9-10
20
Наукова стаття
Effects of polyphenol compounds melanin on NAFLD/NASH prevention
Берегова Тетяна Володимирівна
Галенова Тетяна Іванівна
Остапченко Людмила Іванівна
Савчук Олексій Миколайович
Фалалєєва Тетяна Михайлівна
Цирюк Олена Іванівна
2017
Biomedicine & Pharmacotherapy
т.88 в.1 c.267-276
21
Наукова стаття
Порівняльно-анатомічна характеристика черешків листків аборигенних видів Spiraea (Rosaceae) флори України
Нужина Наталія Володимирівна
2017
Український ботанічний журнал
т.74 в.2 c.189-194
22
Тези
Microclonal breeding is whitish-grey meadowsweet (Spiraea cana Waldst. et Kit.)
2016
Preserving biodiversity and historic-cultural heritage in botanic gardens and dendrological parks: Abstracts International Scientific Conference
c.64-66
23
Наукова стаття
Histopathological Analysis of Liver Tissue in Monosodium Glutamate-Induced Obese Rats
Белемець Наталія Михайлівна
Курик Олена Георгіївна
Фалалєєва Тетяна Михайлівна
Цирюк Олена Іванівна
2016
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences
т.7 в.6 c.1823-1828
24
Праці конференції
The opportunities of polyphenols: prevention of the development of experimental obesity
Белемець Наталія Михайлівна
Берегова Тетяна Володимирівна
Остапченко Людмила Іванівна
Фалалєєва Тетяна Михайлівна
2016
European Journal of Clinical Investigation
т.46 в.1 c.34
25
Праці конференції
Морфологічна характеристика печінки щурів за умов експериментального вісцерального ожиріння
Белемець Наталія Михайлівна
Костюк Олександра Сергіївна
Курик Олена Георгіївна
Фалалєєва Тетяна Михайлівна
2016
Креативні напрямки в діагностиці, патогенезі, лікуванні та профілактиці внутрішніх хвороб: науково-практична конференція
т.1 в.1 c.7
26
Матеріали конференції
Історія дендрологічних досліджень у Ботанічному саду Київського університету
Белемець Наталія Михайлівна
Бонюк Зінаїда Григорівна
Гірін Андрій Іванович
2015
Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття: Міжнародна наукова конференція, присвячена 200-річчю від дня народження Людвіга Вагнера
c.145-151
27
Матеріали конференції
Інтродукція Таволги тянь-шанської (Spirea tianschanica Pojark) у Ботанічний сад ім акад. О.В.Фоміна
Белемець Наталія Михайлівна
Бонюк Зінаїда Григорівна
2015
Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах та дендропарках: Міжнародна наукова конференція
c.34-35
28
Наукова стаття
Дослідження вторинних метаболітів ксерофітних видів роду Spiraea L. (Rosaceae) флори України
Белемець Наталія Михайлівна
Бонюк Зінаїда Григорівна
2014
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
т.21 c.154-161
29
Наукова стаття
Хемотаксономічне дослідження інтродукованих видів таволг Spirea media Franz Schmidt та S.polonica Blocki
Белемець Наталія Михайлівна
Бонюк Зінаїда Григорівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.33 c.31-35
30
Наукова стаття
Знайдена популяція (Locus classicus) рідкісного виду Spiraea pikoviensis (Rosaceae) та його еколого-ценотична характеристика
2015
Український ботанічний журнал
т.72 в.5 c.454
31
Матеріали конференції
Молекулярно-генетичні дослідження популяції Spiraea pikoviensis Besser (Rosaceae) з Кременецьких гір (Тернопільська обл.)
Белемець Наталія Михайлівна
Карпенко Наталія Іванівна
Костіков Ігор Юрійович
2014
Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття (до 175-річчя Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна)
c.126-127
32
Наукова стаття
Дослідження фенольних сполук та інших метаболітів у листках Spiraea media Franz Schmidt
Белемець Наталія Михайлівна
Бонюк Зінаїда Григорівна
2014
Таврійський науковий вісник
т.88 c.24-28
33
Праці конференції
Біохімічні дослідження Spiraea litwinowii Dobrocz. в умовах інтродукції // Відновлення порушених природних екосистем: Матеріали V міжнародної наукової конференції (м. Донецьк, 12-15 травня 2014 р.) Донецьк, 2014
Белемець Наталія Михайлівна
Бонюк Зінаїда Григорівна
2014
34
Тези
Дослідження Spiraea hypericifolia L. (Rosaceae) в умовах інтродукції // Проблемы и перспективы исследований растительного мира. – Материалы международной научно-практической конференции молодых учених (13-16 мая 2014, г. Ялта). Ялта, 2014
Белемець Наталія Михайлівна
2014
35
Наукова стаття
Таволги Spiraea L. (Rosaceae) в умовах урботериторії Києва
Белемець Наталія Михайлівна
Бонюк Зінаїда Григорівна
2013
Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України
т.23 c.277.0000
36
Наукова стаття
Інтродукція таволг Spiraea crenata L. і S. litwinowii Dobrocz. та їх ідентифікація за допомогою множинних молекулярних форм пероксидази
Белемець Наталія Михайлівна
Бонюк Зінаїда Григорівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.31 c.35.0000
37
Наукова стаття
Вплив техногенного навантаження на морфометричні показники листкової поверхні рослин роду Таволга (Spiraea L.)
Белемець Наталія Михайлівна
Бонюк Зінаїда Григорівна
2013
Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН"
в.1/2 c.52-60
38
Наукова стаття
Рідкісні види роду флори України та стан їхньої охорони
Белемець Наталія Михайлівна
2013
Український ботанічний журнал
т.70 c.164.0000
39
Праці конференції
Perspective of using of species Rhododendron L. and Spiraea L. in decorative gardening // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (Щолкіне, 18-22 червня 2013 р.)
Белемець Наталія Михайлівна
2013

Повернення до списку

Вгору