Автори, співробітники Університету

Бердар Маргарита Михайлівна

Ідентифікатор автора: 28946
Кількість пошукових запитів автора: 708

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Підприємництва
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 80, з них наукових статей (наукові публікації) - 57, монографій - 3, підручників - 2, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Особливості управління сталим розвитком сучасного підприємства
Бердар Маргарита Михайлівна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Форум Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху 21-24 травня 2019 р
2
Навчально-методичний комплекс
Венчурний бізнес
Бердар Маргарита Михайлівна
2019
п/п «Механіка»,
c.1-59
3
Наукова стаття
Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації
Бердар Маргарита Михайлівна
Бутенко Наталія Василівна
2020
Бізнес Інформ
т.25 c.218-224
4
Наукова стаття
Мережеві ознаки підприємства в умовах глобалізації
Бердар Маргарита Михайлівна
Бутенко Наталія Василівна
2020
Бізнес Інформ
т.2 c.218-224
5
Наукова стаття
Управління ресурсним забезпеченням підприємства в сучасних умовах.
Бердар Маргарита Михайлівна
2020
Науковий економічний журнал Інтелект ХХІ
в.1, 1 c.31-36
6
Наукова стаття
Methodical aspects of the crisis management at the enterprise in unstable functioning conditions
Бердар Маргарита Михайлівна
2020
. Nauka i studia. Przemysl, Poland
в.NR 1 (203) c.34-40
7
Наукова стаття
Venturе capital as an alternative source of financing the enterprise innovation processes
Бердар Маргарита Михайлівна
2020
News of science and education
т.1 c.20-25
8
Наукова стаття
Prerequisites for Venture Investment Decision Making
Бердар Маргарита Михайлівна
2020
International Journal of Management,
т.11 c.620-632
9
Наукова стаття
Current status and development prospecrs of the financial servicer market in Ukraine
Бердар Маргарита Михайлівна
2020
Journal of Advanced Reseach in Law and Econoimics
т.11 c.1353-1366
10
Наукова стаття
Formulation of enterprise marketing strategy in the context of internationalization of markets
Бердар Маргарита Михайлівна
2020
ASIA LIFE SCIENCES
т.22 c.497-510
11
Наукова стаття
Innovation activity management of enterprises under self-development
Бердар Маргарита Михайлівна
Євтушевська Ольга Володимирівна
2020
Baltic Journal of Economic Studies
т.6 в.2 c.25-31
12
Наукова стаття
Управління інноваційною активністю підприємств в умовах саморозвитку
Бердар Маргарита Михайлівна
Євтушевська Ольга Володимирівна
2020
Baltic Journal of Economic Studies
т.6 c.25-31
13
Матеріали конференції
Стратегічний розвиток як фактор конкурентоспроможності підприємства харчової промисловості
Бердар Маргарита Михайлівна
2018
Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції / Економічна система України в умовах глобалізаційних викликів ХХІ століття
c.53-56
14
Монографія
Sozioökonomische and rechtliche factoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung
Бердар Маргарита Михайлівна
2018
Premier Publishing s.r.o.
т.2 c.95-107
15
Монографія
Модернізаційний стан підприємств харчової промисловості України в сучасних умовах
Бердар Маргарита Михайлівна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-323
16
Наукова стаття
Теоретичні аспекти розвитку переробної промисловості України в сучасних умовах
Бердар Маргарита Михайлівна
2018
Інтелект ХХІ
в.Вип. 1 c.156-160
17
Наукова стаття
Трансформації теоретико-методологічних та прикладних підходів управління розвитком підприємств переробної промисловості в сучасних умовах
Бердар Маргарита Михайлівна
2018
Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту
в.Вип. 21 c.14-26
18
Наукова стаття
Особливості управління розвитком вітчизняних підприємств переробної промисловості у трансформаційних умовах
Бердар Маргарита Михайлівна
2018
Науковий вісник Запорізька державна інженерна академія. Економіка
в.Вип. 1(13) c.68-73
19
Наукова стаття
Зовнішньоекономічний потенціал підприємств харчової промисловості та можливості його нарощування
Бердар Маргарита Михайлівна
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
в.Вип. 17, частина 2 c.45-54
20
Наукова стаття
Ефекти та суперечності розвитку підприємств переробної промисловості в умовах глобалізації
Бердар Маргарита Михайлівна
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
в.Вип. 29, Ч. 1. c.133-136
21
Наукова стаття
Динаміка виробництва продукції підприємств харчової промисловості та ступінь задоволення в ній потреб внутрішнього ринку
Бердар Маргарита Михайлівна
2018
Бізнес-навігатор
в.2-1(45) c.106-111
22
Наукова стаття
Оцінка інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості України
Бердар Маргарита Михайлівна
2018
Інвестиції: практика та досвід
в.№12 c.20-26
23
Наукова стаття
Підходи до визначення чинників формування ефективної виробничо-просторової організації підприємств харчової промисловості
Бердар Маргарита Михайлівна
2018
Економіка та держава
в.№6 c.28-32
24
Наукова стаття
Конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості України: сучасні проблеми та напрями підвищення
Бердар Маргарита Михайлівна
2018
АгроСвіт
в.12 c.8-14
25
Наукова стаття
Маркетингова стратегія підприємств харчової промисловості в умовах посилення процесів євроінтеграції
Бердар Маргарита Михайлівна
2018
Причорноморські економічні студії : науковий журнал
в.Вип. 29 c.54-60
26
Навчально-методичний комплекс
Венчурний бізнес
Бердар Маргарита Михайлівна
2017
К.: Видавництво п/п "Механіка"
c.1-68
27
Навчально-методичний комплекс
Фінанси малих підприємств
Бердар Маргарита Михайлівна
2017
К.: Видавництво п/п "Механіка"
c.1-68
28
Наукова стаття
Фінансовий контролінг як складова системи управління стійким розвитком підприємства
Бердар Маргарита Михайлівна
2017
Інвестиції: практика та досвід
c.58-64
29
Наукова стаття
Роль стратегічного фінансового контролінгу в розробці стратегії стійкого розвитку підприємства
Бердар Маргарита Михайлівна
2017
Фінансово-економічні та соціальні фактори розвитку міжнародних економічних відносин. Міжнародна науково-практична конференція 16-17 червня 2017 року
в.Ч. 1 c.79-81
30
Наукова стаття
Фінансово-кредитні важелі державної підтримки інноваційного розвитку підприємств України
Бердар Маргарита Михайлівна
2017
Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.207-212
31
Наукова стаття
Стратегічні принципи формування інвестиційної стратегії підприємства
Бердар Маргарита Михайлівна
2016
Наукові економічні дослідження: теорії та пропозиції. Міжнародна науково-практична конференція
в.2 c.52-54
32
Наукова стаття
Контролінг як сучасна концепція управління промисловим підприємством
Бердар Маргарита Михайлівна
2016
Економіка та держава
в.№11 c.39-43
33
Навчальний посібник
Підприємництво: практикум
Бердар Маргарита Михайлівна
Богуславський Олександр Володимирович
Гура Вікторія Леонідівна
Євтушевська Ольга Володимирівна
Ігнатович Неллі Іванівна
Кот Людмила Леонідівна
Мазур Ірина Іванівна
Піменова Олена Володимирівна
2015
К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет” (навчальний посібник)
c.1-263
34
Навчально-методичний комплекс
Основи підприємницької діяльності
Бердар Маргарита Михайлівна
2015
Київ: Паливода А.В.
c.1-69
35
Наукова стаття
Концептуальні засади формування фінансової стратегії розвитку підприємств України
Бердар Маргарита Михайлівна
2015
Науковий вісник: Економіка і регіони Полтавського національного технічного університет імені Юрія Кондратюка
c.56-64
36
Тези
Основні етапи розробки і реалізації стратегії управління фінансовими ризиками
Бердар Маргарита Михайлівна
2015
Розвиток національної економіки: теорія і практика. Міжнародна науково-практична конференція
c.66-68
37
Тези
Venture business as a source of financing of innovative activity enterprises in Ukraine
Бердар Маргарита Михайлівна
2015
Fundamental and Applied Science: International Conference
c.24-27
38
Матеріали конференції
Стратегія фінансового забезпечення як платформа стійкого розвитку підприємства
Бердар Маргарита Михайлівна
2014
Вектори розвитку фінансового потенціалу суб'єктів господарювання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (1-5 лютого 2014 р.)
c.231-235
39
Наукова стаття
Стратегії конкурентоспроможності продукції підприємств фармацевтичної галузі України
Бердар Маргарита Михайлівна
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.346-359
40
Наукова стаття
Фінансова стратегія стійкого розвитку підприємства і підходи до її обґрунтування
Бердар Маргарита Михайлівна
2014
Економіка та держава
c.52-55
41
Наукова стаття
Управління вартістю підприємства в системі фінансової стратегії його стійкого розвитку
Бердар Маргарита Михайлівна
2014
Інвестиції: практика та досвід
c.57-61
42
Наукова стаття
Гармонізація інтересів фінансово-економічних відносин як умова стійкого розвитку промислового підприємства
Бердар Маргарита Михайлівна
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
c.126-129
43
Тези
Фінансова архітектура стійкого розвитку підприємств України
Бердар Маргарита Михайлівна
2014
Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційне забезпечення сталого розвитку України в контексті інтеграції до європейського співтовариства» 21 лютого 2014, Вінницький національний технічний університет.
c.88-90
44
Монографія
Теоретичні та прикладні проблеми моделювання сталого розвитку економічних систем
Бердар Маргарита Михайлівна
Мазур Ірина Іванівна
2013
45
Наукова стаття
Venture and industrially financial capital in system financing innovative investment development
Бердар Маргарита Михайлівна
2013
Nauka i studia Journal
т.31 c.27.0000
46
Наукова стаття
Financial support of formation innovative investment processes of enterprises in Ukraine
Бердар Маргарита Михайлівна
2013
Научно-информационный журнал «Экономические Науки»
т.68 c.92.0000
47
Наукова стаття
Стратегічне управління розвитком фінансових ресурсів промислових підприємств в сучасних умовах
Бердар Маргарита Михайлівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.Вип. 139 c.18-21
48
Матеріали конференції
Інструменти та механізми управління фінансовими ресурсами підприємств
Бердар Маргарита Михайлівна
2012
Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни. Збірник тез доповідей
c.86-87
49
Матеріали конференції
Пріоритетні напрями і проблеми фінансування інноваційного розвитку в Україні
Бердар Маргарита Михайлівна
2012
Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні. Матеріали VІІ Міжнародного бізнес-форуму.
c.24-25
50
Навчально-методичний комплекс
Економіка підприємства
Бердар Маргарита Михайлівна
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-64
51
Навчально-методичний комплекс
Основи підприємницької діяльності
Бердар Маргарита Михайлівна
2012
К.: Видавництво п/п "Механіка"
c.1-69
52
Наукова стаття
Системный анализ проблем управления финансовой системой и денежными потоками предприятия
Бердар Маргарита Михайлівна
2012
Научно-теоретический и практический журнал / Современный научный вестник № 6 (118). Россия, г. Белгород
т.118 c.0.0000
53
Наукова стаття
Концепция управления финансовыми ресурсами предприятия
Бердар Маргарита Михайлівна
2012
Редакция научного журнала "ОРАЛДЫ ГЫЛЫМ ЖАРШИСЫ" № 1(37) 2012. Серия Экономические науки. ЖШС "Уралнаучкнига"
c.33.0000
54
Наукова стаття
Вплив глобалізації на інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва
Бердар Маргарита Михайлівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.28.0000
55
Наукова стаття
Венчурне фінансування інноваційного розвитку підприємництва
Бердар Маргарита Михайлівна
2012
Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. "Наука и технологии: шаг в будущее-2006". Днепропетровск
c.28.0000
56
Наукова стаття
Attracting financial resources through the securities market
Бердар Маргарита Михайлівна
2012
Nauka i studia Journal
c.61.0000
57
Наукова стаття
Забезпечення фінансової безпеки суб'єктів підприємництва
Бердар Маргарита Михайлівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.Вип. 124/125 c.73-76
58
Наукова стаття
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку як чинник конкурентоспроможності підприємств України
Бердар Маргарита Михайлівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.27 (2) c.86-95
59
Матеріали конференції
Механізм формування фінансової стратегії підприємства в умовах глобалізації
Бердар Маргарита Михайлівна
2011
Фінансово-податкові механізми активізації підприємництва: VІ міжнародна науково-практична конференція 10-11 листопада 2011 р.
т.1 c.104-107
60
Наукова стаття
Фінансова прозорість підприємства в управлінні фінансових ресурсів
Бердар Маргарита Михайлівна
2011
Формування ринкових відносин в Україні
т.10 c.122-125
61
Наукова стаття
Методика контролю в управлінні фінансовими ресурсами підприємства
Бердар Маргарита Михайлівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.123 c.39-41
62
Наукова стаття
Організаційно-методичні аспекти бухгалтерського обліку доходів і фінансових результатів підприємства
Бердар Маргарита Михайлівна
2011
Збірник наукових праць „Формування ринкових відносин в Україні”
в.№ 6(121) c.161-164
63
Підручник
Організація бухгалтерського обліку фінансових ресурсів в управлінні підприємством
Бердар Маргарита Михайлівна
2011
Еконовіка. Фінанси. Право. - №6. - Київ
64
Підручник
Огранізація внутрішнього контролю в системі управління фінансовими ресурсами на підприємствах України
Бердар Маргарита Михайлівна
2011
Хмельницький університет економіки і підприємства. Науковий журнал "Сталий розвиток економіки". - №3/2011. - Київ
65
Наукова стаття
Складові оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств
Бердар Маргарита Михайлівна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.21 c.272.0000
66
Тези
Особливості процесу управління фінансовими ресурсами підприємств. // Матеріали наукової конференції 14-15 квітня 2010 року. Формування ринкової економіки: зб.наук.праць
Бердар Маргарита Михайлівна
2010
67
Наукова стаття
Концептуальний підхід фінансової рівноваги у плануванні фінансових ресурсів промислового підприємства
Бердар Маргарита Михайлівна
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.19 c.169.0000
68
Наукова стаття
Системний підхід до визначення основних елементів управління фінансовими потоками підприємств
Бердар Маргарита Михайлівна
2009
69
Наукова стаття
Напрями підвищення ефективності управління фінансовими ресурсамипідприємства
Бердар Маргарита Михайлівна
2009
Економіка України
c.1006.0000
70
Наукова стаття
Механізм бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства
Бердар Маргарита Михайлівна
2009
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
c.27.0000
71
Наукова стаття
Управління формуванням фінансових ресурсів підприємства
Бердар Маргарита Михайлівна
2009
72
Наукова стаття
Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на процеси формування та використання фінансових ресурсів підприємства
Бердар Маргарита Михайлівна
2009
Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України
т.3 c.49.0000
73
Наукова стаття
Формування механізму управління прибутком підприємства // Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал
Бердар Маргарита Михайлівна
2008
74
Наукова стаття
Організація управління фінансовими ресурсами підприємства //Науковий вісник академії муніципального управління. – Серія Економіка
Бердар Маргарита Михайлівна
2008
75
Наукова стаття
Економічна діагностика фінансового забезпечення в процесі управління підприємством // Вісник. Науково-практичний збірник. Академія праці і соціальних відносин федерації профспілок України
Бердар Маргарита Михайлівна
2008
76
Наукова стаття
Впровадження прогресивних методів управління фінансовими ресурсами підприємств у зовнішньоекономічній діяльності
Бердар Маргарита Михайлівна
2008
Формування ринкових відносин в Україні
c.31.0000
77
Наукова стаття
Управління процесом формування і використання фінансових ресурсів підприємства на основі логістичного підходу
Бердар Маргарита Михайлівна
2008
Актуальні проблеми економіки
c.133.0000
78
Наукова стаття
Бюджетування в системі управління фінансовими ресурсами підприємства // Науковий журнал. Зовнішня торгівля: право та економіка
Бердар Маргарита Михайлівна
2008
79
Наукова стаття
Податкова система як елемент механізму управління фінансовими ресурсами підприємства
Бердар Маргарита Михайлівна
2008
80
Тези
Управління фінансовими ресурсами підприємства // LХІV науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету 15-16 травня 2008 р. – К.: НТУ
Бердар Маргарита Михайлівна
2008

Повернення до списку

Вгору