Автори, співробітники Університету

Березовська Ірина Андріївна

Ідентифікатор автора: 28973
ResearcherID, Web of Science: R-1054-2016 →
Кількість пошукових запитів автора: 429

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин

Посада: науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 29, з них наукових статей (наукові публікації) - 20, монографій - 2, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Правові засади належної виробничої практики (GMP) для ветеринарних препаратів у Євросоюзі: досвід для України
Березовська Ірина Андріївна
2018
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.137 c.65-76
2
Наукова стаття
Виконання Угоди про асоціацію як основа стратегічного курсу на євроінтеграцію України
Березовська Ірина Андріївна
2019
Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку: Всеукраїнська науково-практична конференція з європейського права
в.2 c.7-12
3
Наукова стаття
. Розвиток доктрини прямої дії міжнародних угод у праві Європейського Союзу
Березовська Ірина Андріївна
Смирнова Ксенія Володимирівна
2019
Право України
в.6 c.15-35
4
Монографія
Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти
Анісімова Ольга Юріївна
Березовська Ірина Андріївна
Головко Анна Ярославівна
Дорошко Микола Савович
Кондратенко Олег Юрійович
Копійка Валерій Володимирович
Кост Ірина Анатоліївна
Муравйов Віктор Іванович
Намонюк Чеслава Ігорівна
Піскорська Галина Андріївна
Погорська Ірина Іванівна
Попко Євген Вікторович
Рилач Наталія Михайлівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
Хлистун Ганна Юріївна
Хмара Марина Петрівна
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шнирков Олександр Іванович
2018
К.: ВПЦ Київський університет
5
Наукова стаття
Iмплементація Регламентів ЄС № 470/2009 та № 37/2010 щодо залишків ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного походження у законодавство України
Березовська Ірина Андріївна
2018
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Ветеринарна медицина"
в.1(42) c.53-58
6
Наукова стаття
Вплив ЗВТ з Євросоюзом на розвиток законодавства асоційованих країн Східного партнерства
Березовська Ірина Андріївна
2018
Розвиток науки і практики міжнародного права: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-річчю УАМП
c.96-101
7
Наукова стаття
The Antitrust Treatment of Electricity Market of Ukraine: Conundrum with the Concept of Collective Dominance and EU Experience
Березовська Ірина Андріївна
Кориневич Антон Олександрович
Смирнова Ксенія Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2018
Baltic Journal of Economic Studies
т.4 в.1 c.319-327
8
Наукова стаття
PATHS OF LEGAL PERSPECTIVE OF THE SOFT LAW CONCEPT WITHIN INTERNATIONAL AND EUROPEAN UNION LAW
Березовська Ірина Андріївна
Кориневич Антон Олександрович
Смирнова Ксенія Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2018
Herald National Academy ofManagerial Staff of Culture and Arts.
в.2(2) c.201-206
9
Наукова стаття
Зона вільної торгівлі як фактор, що спрямовує розвиток правової системи України
Березовська Ірина Андріївна
2018
Вільна торгівля, протекціонізм, справедлива торгівля: за і проти: Міжнародна конференція. Економічні науки
в.16 c.112-115
10
Розділ монографії
Європеїзація харчового законодавства України
Березовська Ірина Андріївна
2018
Пріоритетні напрями досліджень розвитку держави і права в умовах євроатлантичної інтеграції України. З нагоди 65-річчя проф. І.Біласа: монографія/ за заг. ред. професора Наталії Камінської. - Київ - Дрогобич: Посвіт, 2018. - 288 с.
c.226-237
11
Тези
Імплементація Угоди про асоціацію з ЄС як пріоритетний напрямок розвитку правової системи України
Березовська Ірина Андріївна
2017
Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах: Міжнародна науково-практична конференція
c.141-142
12
Наукова стаття
Зона вільної торгівлі з ЄС як рушій європеїзації українського законодавства
Березовська Ірина Андріївна
2017
Журнал європейського і порівняльного права
в.5 / 1 c.41-58
13
Наукова стаття
Impact of the Association agreement with the EU on the development of food law in Ukraine
Березовська Ірина Андріївна
2017
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.131 c.60-67
14
Наукова стаття
Реформування українського законодавства щодо виробництва ветеринарних препаратів у світлі асоціації України з ЄС
Березовська Ірина Андріївна
2017
Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і інституту біології тварин
в.18 №2 c.503-510
15
Наукова стаття
Правові засади участі України у зонах вільної торгівлі
Березовська Ірина Андріївна
2017
Становлення та розвиток науки європейського права в Україні. Liber amoricum до 70-річчя проф. В. Муравйова: монографія / за заг. ред. К.Смирнової. - Одеса : Фенікс, 2017. - 504 с.
c.217-231
16
Монографія
Економічна асоціація України з Європейським Союзом: монографія
Березовська Ірина Андріївна
Муравйов Віктор Іванович
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.387 - 411
17
Наукова стаття
Проблеми виробництва ветеринарних препаратів
Березовська Ірина Андріївна
2015
Інше
в.В.16, Ч.2 c.449 – 453
18
Наукова стаття
Правові інструменти реалізації зони вільної торгівлі України з Європейським Союзом
Березовська Ірина Андріївна
2016
Право України
в.В.4 c.35-45
19
Підручник
Європейське право: право Європейського союзу: підручник: у трьох книгах
Березовська Ірина Андріївна
Білас Іван Григорович
Влялько Ілля Володимирович
Калініна Ольга Миколаївна
Муравйов Віктор Іванович
Смирнова Ксенія Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
Шпакович Ольга Миколаївна
2015
Ін Юре
20
Тези
Актуальні проблеми викладання права ЄС в Україні
Березовська Ірина Андріївна
2016
Classic University in the context of Challenges of the Epoch Класичний університет у контексті викликів епохи: Українсько-польська міжнародна наукова конференція
c.141-143
21
Тези
Правові засади регулювання технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом
Березовська Ірина Андріївна
2015
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Вплив Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на правопорядок України» м. Київ, 22 квітня 2015 р
c.14-18
22
Тези
Гармонізація законодавства як правовий інструмент реалізації ЗВТ України з ЄС
Березовська Ірина Андріївна
2016
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах»
c.50-53
23
Наукова стаття
Концепція прозорості в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
Березовська Ірина Андріївна
2015
Право України
в.В.8 c.53-64
24
Наукова стаття
Вплив угоди про асоціацію з Євросоюзом на правову систему України
Березовська Ірина Андріївна
2011
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.1 c.179
25
Наукова стаття
Лісабонський договір як правова основа для регулювання зовнішніх зносин Європейського Союзу
Березовська Ірина Андріївна
Лисенко Олена Миколаївна
2011
Часопис Київського університету права
c.307.0000
26
Наукова стаття
Правові механізми інтеграції в рамках Європейського економічного простору: досвід для України
Березовська Ірина Андріївна
2011
Право України
27
Наукова стаття
Угоди про асоціацію в практиці зовнішніх зносин Європейського Союзу
Березовська Ірина Андріївна
2008
Oficyna Wydawnicza Arboretum
c.25.0000
28
Наукова стаття
Правовые аспекты нового усиленного соглашения Украины с Евросоюзом
Березовська Ірина Андріївна
2008
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.77
29
Тези
Институт ассоциации в праве международных организаций // Формирование инновационной системы экономики и образования в условиях глобализации. Материалы международной научно-практической конференции 11 апреля 2008 года
Березовська Ірина Андріївна
2008

Повернення до списку

Вгору