Автори, співробітники Університету

Берзін Павло Сергійович
Berzin Pavlo Serhiiovych

Ідентифікатор автора: 28987
Author Identifier Number Scopus: 57210787892 →
Кількість пошукових запитів автора: 976

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Кримінально-правової політики та кримінального права

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 50, з них наукових статей (наукові публікації) - 41, монографій - 2, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Напрями вдосконалення нормативної регламентації кримінальної відповідальності за порушення прав та інтересів учасників фондового ринку
Берзін Павло Сергійович
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Актуальні питання кримінального права, кримінального судочинства та кримінології, з нагоди 280 річниці з дня народження Чезаре Беккаріа: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. Київ: ДУІТ, 2018
c.13-15
2
Наукова стаття
E-Commerce: Concept and Legal Regulation in Modern Economic Conditions
Берзін Павло Сергійович
Волинець Руслан Анатолійович
2019
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
в.Volume: 22. Special Issue 2
3
Наукова стаття
Innovations in the risk management of the business activity of economic agents
Берзін Павло Сергійович
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Marketing and Management of Innovations
в.№ 4 c.221-233
4
Хрестоматія
Кримінальне право в Університеті Святого Володимира
Берзін Павло Сергійович
Гриценко Іван Сергійович
Куцевич Максим Петрович
2019
ВД “Дакор”
c.1-620
5
Наукова стаття
Mechanism features of damaging the stock market and its significance in criminal law
Берзін Павло Сергійович
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Науковий вісник Полісся
в.В.2, ч. 2 c.93-98
6
Наукова стаття
Проблеми визначення ознак складів втручання в діяльність захисника чи представника особи (ст. 397 Кримінального кодексу України)
Берзін Павло Сергійович
2017
Recht der Osteuropäischen Staaten
в.№ 4 c.130-162
7
Наукова стаття
Основные направления науки уголовного права в Императорском Харьковском университете в период 1804-1919 годов
Берзін Павло Сергійович
2017
Вестник Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова
в.№ 2 c.8-12
8
Наукова стаття
Основні проблеми криміналізації маніпулювання на фондовому ринку (ст. 221-1 Кримінального кодексу України)
Берзін Павло Сергійович
2015
Współpraca Europejska: podejście naukowe & zastosowane technologie = European Cooperation: scientific approaches and applied technologies
в.Nr 6 c.115-122
9
Наукова стаття
Поняття кримінального правопорушення, злочину та кримінального проступку за новим Кримінальним кодексом Республіки Казахстан
Берзін Павло Сергійович
2015
WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA Podejście Naukowe & Zastosowane Technologie
в.Nr 5 c.144-155
10
Наукова стаття
Харьковская школа уголовного права (1804-1919): общая характеристика и анализ деятельности преподавателей Императорского Харьковского университета на первом этапе развития науки уголовного права (1804-1834)
Берзін Павло Сергійович
2015
Recht der Osteuropäischen Staaten
в.№ 4 c.298-414
11
Наукова стаття
Часть общая Уголовного казначейского кодекса Республики Польша: анализ основных положений
Берзін Павло Сергійович
2015
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
c.380-401
12
Наукова стаття
Проблеми кримінальної відповідальності за невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України та створення штучних перешкод у його роботі (ч. 1 ст. 351 Кримінального кодексу України)
Берзін Павло Сергійович
Куцевич Максим Петрович
2014
Право і громадянське суспільство
т.4 c.20-41
13
Наукова стаття
Уголовный казначейский кодекс Республики Польши: содержание резделов о вступительных положениях, исключении наказания виновного лица, казначейских преступлениях, казначейских проступках и разъяснение использованных понятий
Берзін Павло Сергійович
2015
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.2 c.195-225
14
Наукова стаття
Main problems of criminalization of manipulation of the stock market (art. 222-1 Criminal Code of Ukraine)
Берзін Павло Сергійович
2015
International Collection of scientific proceedings «European Cooperation»
т.6 c.115-122
15
Наукова стаття
Сoncepts of criminal offence, crime and criminal misconduct by the new Criminal Code of republic Kazakhstan
Берзін Павло Сергійович
2015
International Collection of scientific proceedings «European Cooperation»
т.5 c.144-155
16
Наукова стаття
Неправомірний випуск й використання електронних грошей, що вчиняються у системах інтернет-розрахунків (проблеми кримінально-правової кваліфікації)
Берзін Павло Сергійович
Куцевич Максим Петрович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.4 (98) c.13-16
17
Наукова стаття
Суб'єкт злочину
Берзін Павло Сергійович
2014
Право і суспільство
т.5 c.202-217
18
Наукова стаття
Історія викладання теоретико-правових дисциплін в Імператорському університеті Святого Володимира (1835-1920 рр.)
Берзін Павло Сергійович
2014
Наше право
т.3 c.22-28
19
Наукова стаття
Наукова діяльність С.І. Тихенка у галузі кримінального права впродовж 1946-1968 років ( на основі аналізу документів із особистого архіву С.А. Тарарухіна)
Берзін Павло Сергійович
2014
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
т.1 c.68-72
20
Наукова стаття
Міграція представників Київської школи кримінального права в період громадянської війни (1918-1920 рр.).
Берзін Павло Сергійович
2010
Митна безпека. Серія «Право»
т.2 c.100-110
21
Наукова стаття
Сергій Іванович Тихенко: невідомі сторінки життя криміналіста
Берзін Павло Сергійович
2013
Право і громадянське суспільство
т.3 c.181-228
22
Наукова стаття
Суб'єкт злочину
Берзін Павло Сергійович
2013
Вісник асоціації кримінального права України
т.1 c.144-159
23
Наукова стаття
Історія викладання теоретико-правових дисциплін в Імператорському університеті Святого Володимира (1835-1920 pp.)
Берзін Павло Сергійович
2014
Наше право
т.3 c.22-28
24
Підручник
Звільнення від покарання та його відбування. Амністія та помилування.
Берзін Павло Сергійович
2014
Українське кримінальне право
т.1 c.610-660
25
Розділ монографії
Межі державної влади у застосуванні покарання в працях М. Чубинського
Берзін Павло Сергійович
2014
Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія: монографія
т.1 c.220-229
26
Тези
Окремі проблеми застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб
Берзін Павло Сергійович
2013
Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали між нар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р.
т.1 c.153-158
27
Монографія
Київська школа кримінального права (1834-1960 рр.): історико-правове дослідження.
Берзін Павло Сергійович
2013
28
Наукова стаття
Про законодавчі потуги вирішувати уявні проблеми в кримінальному праві
Берзін Павло Сергійович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2012
Юридичний вісник України
в.24 (885) c.6
29
Наукова стаття
Поняття повторності та сукупності злочинів: особливості системно-структурних характеристик
Берзін Павло Сергійович
2012
Невідоме
т.9 c.106.0000
30
Наукова стаття
Склад злочину: поняття і структура в юридичній науці другої половини ХІХ – початку ХХ століття
Берзін Павло Сергійович
2012
Невідоме
т.1 c.238.0000
31
Наукова стаття
Невідомі учні викладача кримінального права в Ніжинському юридичному ліцеї Пантелеймона Костянтиновича Скорделі
Берзін Павло Сергійович
2012
32
Наукова стаття
Деякі особливості визначення розміру покарання у виді штрафу за новою редакцією ст. 53 Кримінального кодексу України від 15 листопада 2011 року
Берзін Павло Сергійович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.90 c.7-10
33
Наукова стаття
Михайло Михайлович Абрашкевич: життя маловідомого дореволюційного юриста в Петербурзі, Одесі й Києві
Берзін Павло Сергійович
2012
Невідоме
т.1 c.45.0000
34
Наукова стаття
Визначення покарання у виді штрафу за новою редакцією ст. 53 Кримінального кодексу України
Берзін Павло Сергійович
2012
Юридичний вісник України
т.1 c.11.0000
35
Наукова стаття
Окремі проблеми кваліфікації розкрадання майна з урахуванням правового становища суб’єкта злочину – члена виконавчого органу акціонерного товариства
Берзін Павло Сергійович
Куцевич Максим Петрович
2012
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.1 c.135-138
36
Наукова стаття
Александр Федорович Кистяковский – выдающийся ученый-криминалист
Берзін Павло Сергійович
2012
Право України
т.1 c.257.0000
37
Наукова стаття
Проблеми кваліфікації розкрадання майна, вчиненого членами виконавчого органу акціонерного товариства, усуненими від виконання посадових обов’язків
Берзін Павло Сергійович
Куцевич Максим Петрович
2012
Міжнародний науково-практичний юридичний журнал "Криміналіст"
т.4 c.66-73
38
Наукова стаття
Проблеми визначення окремих ознак складу незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст. 2391 КК України)
Берзін Павло Сергійович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.1 в.89 c.9-13
39
Наукова стаття
Злочинні діяння, пов’язані з незаконним одержанням і використанням субвенцій, за кримінальним законодавством Федеративної Республіки Німеччини
Берзін Павло Сергійович
2011
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.№ 3 (183) c.70-74
40
Наукова стаття
Невідомі учні О.Ф. Кістяківського (Я.Я. Шостак, М.М. Ступін, М.Я. Могилянський)
Берзін Павло Сергійович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.86 c.10-13
41
Наукова стаття
Злочинні діяння, пов’язані з незаконним одержанням і використанням субвенцій, за кримінальним законодавством Федеративної Республіки Німеччини
Берзін Павло Сергійович
2011
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.70.0000
42
Наукова стаття
Костянтин Володимирович Шавров: військовий прокурор на службі науки кримінального права
Берзін Павло Сергійович
2011
43
Наукова стаття
Михайло Павлович Чубинський: «Держава має дотримуватися відомих меж у застосуванні своєї каральної влади»
Берзін Павло Сергійович
2011
44
Про деякі особливості врахування шкоди об’єкту кримінально-правової охорони у специфічній конструкції складу незакінченого злочину
Берзін Павло Сергійович
2009
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.126.0000
45
Тези
Фиксация» последствий поведения человека в нормах Уголовного кодекса Украины: основные подходы // Уголовное право: стратегия развития в ХХІ веке: материалы Шестой Международной научно-практической конференции 29-30 января 2009 г. – М.: Проспект, 2009
Берзін Павло Сергійович
2009
46
Монографія
Київська школа кримінального права (1834 – 1960 р.р.): історико-правове дослідження
Берзін Павло Сергійович
2008
47
Наукова стаття
Використання поняття «умовна фінансова одиниця» у Кримінальному кодексі Азербайджанської Республіки (на прикладі злочинів у сфері економічної діяльності)
Берзін Павло Сергійович
2008
Держава і право
т.39 c.486.0000
48
Наукова стаття
Основні варіанти утворення негативних змін у об’єкті злочину: спеціально-юридичний аспект
Берзін Павло Сергійович
2008
Судова апеляція
c.67.0000
49
Наукова стаття
Суспільна небезпечність діяння: загальна характеристика // Альманах кримінального права: збірник статей. Вип. 1/ Відповід. ред. П.П. Андрушко, П.С. Берзін.
Берзін Павло Сергійович
2008
50
Наукова стаття
Альманах кримінального права: збірник статей. Вип. 1
Андрушко Петро Петрович
Берзін Павло Сергійович
2009

Повернення до списку

Вгору