Автори, співробітники Університету

Берзін Павло Сергійович

Ідентифікатор автора: 28987
Кількість пошукових запитів автора: 671

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Кримінального права та кримінології
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 42, з них наукових статей (наукові публікації) - 34, монографій - 2, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Хрестоматія
Кримінальне право в Університеті Святого Володимира
Берзін Павло Сергійович
Гриценко Іван Сергійович
Куцевич Максим Петрович
2019
ВД “Дакор”
c.1-620
2
Наукова стаття
Mechanism features of damaging the stock market and its significance in criminal law
Берзін Павло Сергійович
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Науковий вісник Полісся
в.В.2, ч. 2 c.93-98
3
Наукова стаття
Часть общая Уголовного казначейского кодекса Республики Польша: анализ основных положений
Берзін Павло Сергійович
2015
Адміністративне право і процес
c.380-401
4
Наукова стаття
Проблеми кримінальної відповідальності за невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України та створення штучних перешкод у його роботі (ч. 1 ст. 351 Кримінального кодексу України)
Берзін Павло Сергійович
Куцевич Максим Петрович
2014
Право і громадянське суспільство
т.4 c.20-41
5
Наукова стаття
Уголовный казначейский кодекс Республики Польши: содержание резделов о вступительных положениях, исключении наказания виновного лица, казначейских преступлениях, казначейских проступках и разъяснение использованных понятий
Берзін Павло Сергійович
2015
Адміністративне право і процес
т.2 c.195-225
6
Наукова стаття
Main problems of criminalization of manipulation of the stock market (art. 222-1 Criminal Code of Ukraine)
Берзін Павло Сергійович
2015
International Collection of scientific proceedings «European Cooperation»
т.6 c.115-122
7
Наукова стаття
Сoncepts of criminal offence, crime and criminal misconduct by the new Criminal Code of republic Kazakhstan
Берзін Павло Сергійович
2015
International Collection of scientific proceedings «European Cooperation»
т.5 c.144-155
8
Наукова стаття
Неправомірний випуск й використання електронних грошей, що вчиняються у системах інтернет-розрахунків (проблеми кримінально-правової кваліфікації)
Берзін Павло Сергійович
Куцевич Максим Петрович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.98 c.13-16
9
Наукова стаття
Суб'єкт злочину
Берзін Павло Сергійович
2014
Право і суспільство
т.5 c.202-217
10
Наукова стаття
Історія викладання теоретико-правових дисциплін в Імператорському університеті Святого Володимира (1835-1920 рр.)
Берзін Павло Сергійович
2014
Наше право
т.3 c.22-28
11
Наукова стаття
Наукова діяльність С.І. Тихенка у галузі кримінального права впродовж 1946-1968 років ( на основі аналізу документів із особистого архіву С.А. Тарарухіна)
Берзін Павло Сергійович
2014
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
т.1 c.68-72
12
Наукова стаття
Міграція представників Київської школи кримінального права в період громадянської війни (1918-1920 рр.).
Берзін Павло Сергійович
2010
Митна безпека. Серія «Право»
т.2 c.100-110
13
Наукова стаття
Сергій Іванович Тихенко: невідомі сторінки життя криміналіста
Берзін Павло Сергійович
2013
Право і громадянське суспільство
т.3 c.181-228
14
Наукова стаття
Суб'єкт злочину
Берзін Павло Сергійович
2013
Вісник асоціації кримінального права України
т.1 c.144-159
15
Наукова стаття
Історія викладання теоретико-правових дисциплін в Імператорському університеті Святого Володимира (1835-1920 pp.)
Берзін Павло Сергійович
2014
Наше право
т.3 c.22-28
16
Наукова стаття
Наукова діяльність С.І. Тихенка у галузі кримінального права впродовж 1946-1968 років (на основі аналізу документів із особистого архіву С. А. Тарарухіна)
Берзін Павло Сергійович
2014
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
т.1 c.68-82
17
Підручник
Звільнення від покарання та його відбування. Амністія та помилування.
Берзін Павло Сергійович
2014
Українське кримінальне право
т.1 c.610-660
18
Розділ монографії
Межі державної влади у застосуванні покарання в працях М. Чубинського
Берзін Павло Сергійович
2014
Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія: монографія
т.1 c.220-229
19
Тези
Окремі проблеми застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб
Берзін Павло Сергійович
2013
Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали між нар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р.
т.1 c.153-158
20
Монографія
Київська школа кримінального права (1834-1960 рр.): історико-правове дослідження.
Берзін Павло Сергійович
2013
21
Наукова стаття
Про законодавчі потуги вирішувати уявні проблеми в кримінальному праві
Берзін Павло Сергійович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2012
Юридичний вісник України
в.24 (885) c.6
22
Наукова стаття
Поняття повторності та сукупності злочинів: особливості системно-структурних характеристик
Берзін Павло Сергійович
2012
Невідоме
т.9 c.106.0000
23
Наукова стаття
Склад злочину: поняття і структура в юридичній науці другої половини ХІХ – початку ХХ століття
Берзін Павло Сергійович
2012
Невідоме
т.1 c.238.0000
24
Наукова стаття
Невідомі учні викладача кримінального права в Ніжинському юридичному ліцеї Пантелеймона Костянтиновича Скорделі
Берзін Павло Сергійович
2012
25
Наукова стаття
Деякі особливості визначення розміру покарання у виді штрафу за новою редакцією ст. 53 Кримінального кодексу України від 15 листопада 2011 року
Берзін Павло Сергійович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.90 c.7-10
26
Наукова стаття
Михайло Михайлович Абрашкевич: життя маловідомого дореволюційного юриста в Петербурзі, Одесі й Києві
Берзін Павло Сергійович
2012
Невідоме
т.1 c.45.0000
27
Наукова стаття
Визначення покарання у виді штрафу за новою редакцією ст. 53 Кримінального кодексу України
Берзін Павло Сергійович
2012
Юридичний вісник України
т.1 c.11.0000
28
Наукова стаття
Окремі проблеми кваліфікації розкрадання майна з урахуванням правового становища суб’єкта злочину – члена виконавчого органу акціонерного товариства
Берзін Павло Сергійович
Куцевич Максим Петрович
2012
Підприємництво, господарство і право
т.1 c.135-138
29
Наукова стаття
Александр Федорович Кистяковский – выдающийся ученый-криминалист
Берзін Павло Сергійович
2012
Право України
т.1 c.257.0000
30
Наукова стаття
Проблеми кваліфікації розкрадання майна, вчиненого членами виконавчого органу акціонерного товариства, усуненими від виконання посадових обов’язків
Берзін Павло Сергійович
Куцевич Максим Петрович
2012
Міжнародний науково-практичний юридичний журнал "Криміналіст"
т.4 c.66-73
31
Наукова стаття
Проблеми визначення окремих ознак складу незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст. 2391 КК України)
Берзін Павло Сергійович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.1 в.89 c.9-13
32
Наукова стаття
Невідомі учні О.Ф. Кістяківського (Я.Я. Шостак, М.М. Ступін, М.Я. Могилянський)
Берзін Павло Сергійович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.86 c.10-13
33
Наукова стаття
Злочинні діяння, пов’язані з незаконним одержанням і використанням субвенцій, за кримінальним законодавством Федеративної Республіки Німеччини
Берзін Павло Сергійович
2011
Підприємництво, господарство і право
c.70.0000
34
Наукова стаття
Костянтин Володимирович Шавров: військовий прокурор на службі науки кримінального права
Берзін Павло Сергійович
2011
35
Наукова стаття
Михайло Павлович Чубинський: «Держава має дотримуватися відомих меж у застосуванні своєї каральної влади»
Берзін Павло Сергійович
2011
36
Про деякі особливості врахування шкоди об’єкту кримінально-правової охорони у специфічній конструкції складу незакінченого злочину
Берзін Павло Сергійович
2009
Підприємництво, господарство і право
c.126.0000
37
Тези
Фиксация» последствий поведения человека в нормах Уголовного кодекса Украины: основные подходы // Уголовное право: стратегия развития в ХХІ веке: материалы Шестой Международной научно-практической конференции 29-30 января 2009 г. – М.: Проспект, 2009
Берзін Павло Сергійович
2009
38
Монографія
Київська школа кримінального права (1834 – 1960 р.р.): історико-правове дослідження
Берзін Павло Сергійович
2008
39
Наукова стаття
Використання поняття «умовна фінансова одиниця» у Кримінальному кодексі Азербайджанської Республіки (на прикладі злочинів у сфері економічної діяльності)
Берзін Павло Сергійович
2008
Держава і право
т.39 c.486.0000
40
Наукова стаття
Основні варіанти утворення негативних змін у об’єкті злочину: спеціально-юридичний аспект
Берзін Павло Сергійович
2008
Судова апеляція
c.67.0000
41
Наукова стаття
Суспільна небезпечність діяння: загальна характеристика // Альманах кримінального права: збірник статей. Вип. 1/ Відповід. ред. П.П. Андрушко, П.С. Берзін.
Берзін Павло Сергійович
2008
42
Наукова стаття
Альманах кримінального права: збірник статей. Вип. 1
Андрушко Петро Петрович
Берзін Павло Сергійович
2009

Повернення до списку

Вгору