Автори, співробітники Університету

Бєлінська Ірина Василівна
Byelinska Iryna Vasylivna

Ідентифікатор автора: 29018
Author Identifier Number Scopus: 16635052700 →
Кількість пошукових запитів автора: 1148

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Кафедра фундаментальної медицини
Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: с.н.с.
Наукові інтереси: гемопоез в нормі, за умов канцерогенезу і впливу сполук з антипроліферативною активністю: похідних малеіміду (інгібіторів протеїнкіназ) й гетерополіядерних комплексів

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 51, з них наукових статей (наукові публікації) - 33, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 7

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Праці конференції
Platelets and monocytes are involved in the development of experimental chronic cholangitis in rats
Бєлінська Ірина Василівна
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Мілохов Демид Сергійович
Рибальченко Володимир Корнійович
Хиля Ольга Володимирівна
2020
64th Annual Meeting Society of Thrombosis and Haemostasis Research
т.2020 c.125-126
2
Наукова стаття
In vitro and in vivo toxicity of pristine C60 fullerene aqueous colloid solution
Бєлінська Ірина Василівна
Линчак Оксана Валеріївна
Матишевська Ольга Павлівна
Прилуцька Світлана Володимирівна
Прилуцький Юрій Іванович
Рибальченко Володимир Корнійович
2019
Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures
т.27 в.9 c.715-728
3
Наукова стаття
Цитостатичні, цитотоксичні та антиоксидантні ефекти антипухлинної сполуки – похідного малеіміду
Бєлінська Ірина Василівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Мілохов Демид Сергійович
Рибальченко Володимир Корнійович
Хиля Ольга Володимирівна
Черещук Ірина Олександрівна
2019
Доповіді Національної академії наук України
т.2019 в.10 c.89-96
4
Наукова стаття
С60 фулерен гальмує розвиток запалення та порушення гемопоезу за експериментального хронічного холангіту
Бєлінська Ірина Василівна
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Прилуцька Світлана Володимирівна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
Гуцалюк Максим Анатолійович
2019
Доповіді Національної академії наук України
т.2019 в.12 c.95-103
5
Наукова стаття
Pyrrole derivatives as potential anti-cancer therapeutics: synthesis, mechanisms of action, safety
Бєлінська Ірина Василівна
Гурмач Василь Васильович
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Мілохов Демид Сергійович
Рибальченко Володимир Корнійович
Хиля Ольга Володимирівна
2020
Journal of Drug Targeting
т.28 в.5 c.547-563
6
Праці конференції
Subacute Megakaryo-cytopoietic Toxicity of Maleimide Derivative with Antitumor Activity
Бєлінська Ірина Василівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2019
Hamostaseologie
т.39 в.S1 c.S45-S46
7
Праці конференції
Стан клітин крові за впливу фулерену С60 на тлі хронічного експериментального холангіту
Бєлінська Ірина Василівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Тарас Володимирович
Гуцалюк Максим Анатолійович
2019
XVІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих науковців «Шевченківська весна: досягнення біологічної науки/Bioscience Advances (2019)
т.2019 в.2019 c.124-126
8
Наукова стаття
Effect of С60 fullerenes on the intensity of colon damage and hematological signs of ulcerative colitis in rats
Бєлінська Ірина Василівна
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Прилуцький Юрій Іванович
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
Кизима Олена Анатоліївна
2018
Materials Science and Engineering C
т.93 c.505–517
9
Наукова стаття
Гематологічні ефекти похідного малеіміду на тлі активації еритропоезу, індукованого хлоридом кобальту
Бєлінська Ірина Василівна
Дзержинський Микола Едуардович
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Тарас Володимирович
2018
Доповіді Національної академії наук України
в.6 c.105-112
10
Практикум
Histology, Cytology, Embryology: Workbook for foreign students of specialization Medicine
Бєлінська Ірина Василівна
Варенюк Ігор Миколайович
Дзержинський Микола Едуардович
Калиновський Віталій Євгенійович
Линчак Оксана Валеріївна
Пустовалов Андрій Сергійович
Хоперія Вікторія Геннадіївна
2018
ВПЦ "Київський університет"
11
Наукова стаття
Мегакаріоцитопоез щурів за впливу інгібітора протеїнкіназ похідного малеіміду з протипухлинною активністю
Бєлінська Ірина Василівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.22 в.1 c.16-20
12
Наукова стаття
Гематологічні ефекти інгібітора протеїнкіназ похідного малеіміда і 5 фторурацилу
Бєлінська Ірина Василівна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
Цивінська Світлана Миколаївна
2017
Фізіологічний журнал
т.63 в.4 c.37-47
13
Праці конференції
C60 fullerenes attenuate the intensity of colon damage and extraintestinal manifestations on rat acure ulcerative colitis model
Бєлінська Ірина Василівна
Гурняк Оксана Миколаївна
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Прилуцький Юрій Іванович
Рибальченко Володимир Корнійович
2017
United European Gastroenterology Journal
т.5 в.1 c.A742
14
Наукова стаття
Effect of maleimide derivative, protein kinases inhibitor, on the morphofunctional state of human neoplastic monoblast cell line U-937
Бєлінська Ірина Василівна
Гарманчук Людмила Василівна
Рибальченко Тарас Володимирович
2016
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences
т.7 в.2 c.1898-1905
15
Наукова стаття
Вплив інгібітора протеїнкіназ похідного малеіміду на морфофункціональний стан мишачих лейкемічних клітин L1210
Бєлінська Ірина Василівна
Гарманчук Людмила Василівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2016
Вісник Львівського університету. Серія: Біологічна
в.73 c.28-34
16
Наукова стаття
A comparison of the effects of maleimide derivative and its combination with phorbol-12-myristate-13-acetate on neoplastic monoblast cells U-937
Бєлінська Ірина Василівна
Воловенко Юліан Михайлович
Гарманчук Людмила Василівна
Остапченко Людмила Іванівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2016
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences
т.8 в.1 c.532-540
17
Праці конференції
Subacute hematological toxicities of protein kinases inhibitor maleimide derivative with antitumor activity
Бєлінська Ірина Василівна
Рибальченко Володимир Корнійович
Цивінська Світлана Миколаївна
2016
International Symposium On Cell Biology Jointly with 5th Ukrainian Congress For Cell Biology
в.2016 c.79
18
Наукова стаття
Morphofunctional Parameters of Blood Cells of a Rat with 1,2-Dimethylhydrazine-Induced Colon Carcinogenesis
Бахуринська Олена Мечиславівна
Бєлінська Ірина Василівна
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2015
Cytology and Genetics
т.49 c.158-164
19
Наукова стаття
Effects of Protein Kinases Inhibitor Maleimide Derivative in Dimethylhydrazine-Induced Colorectal Carcinogenesis in Rats
Бєлінська Ірина Василівна
Гурняк Оксана Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Тарас Володимирович
2015
International Journal of Physiology and Pathophysiology
т.6 c.191-201
20
Наукова стаття
Морфофункціональна характеристика клітин крові за умов хронічного впливу похідного малеіміду - інгібітора протеїнкіназ
Бєлінська Ірина Василівна
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Цивінська Світлана Миколаївна
2015
Фізіологічний журнал
т.61 c.78-84
21
Праці конференції
Comparison of effects of protein kinases inhibitor maleimide derivative and its combination with phorbol-12-myristate-13-acetate on U-937 cells
Бєлінська Ірина Василівна
Гарманчук Людмила Василівна
Остапченко Людмила Іванівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2015
Онкологія
т.17 c.222
22
Праці конференції
Morphofunctional state of U-937 treated with protein kinases inhibitor maleimide derivative in combination with phorbol-12-myristate-13-acetate
Бєлінська Ірина Василівна
Гарманчук Людмила Василівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2015
Haematologica
т.100 c.1638
23
Наукова стаття
Гематологічні ефекти інгібітора протеїнкіназ похідного малеіміду за 1,2-диметилгідразиніндукованого канцерогенезу товстої кишки щурів
Бєлінська Ірина Василівна
Гурняк Оксана Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Тарас Володимирович
2014
Український фізіологічний журнал
т.60 c.40-49
24
Наукова стаття
Морфофункціональна характеристика клітин лінії U-937 за умов впливу активатора протеїнкінази С форбол-12-мірістат-13-ацетату
Андрущенко Олеся Олексіївна
Бєлінська Ірина Василівна
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.17 c.28-32
25
Наукова стаття
Мембранотропні і клітинні ефекти похідних малеіміду як потенційних протипухлинних сполук
Артеменко Олександр Юрійович
Бєлінська Ірина Василівна
Бичко Андрій Віталійович
Гурняк Оксана Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Цивінська Світлана Миколаївна
2014
Вісник Львівського університету. Серія: Біологічна
т.66 c.79-90
26
Праці конференції
Influence of the protein kinases inhibitor maleimide derivative on blood cells parameters of rats with 1,2-dimethylhydrazine-induced colon carcinogenesis
Бєлінська Ірина Василівна
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2014
Haematologica
т.99 c.767
27
Праці конференції
Morpho-functional state of cells line u-937 after the Influence of protein kinase inhibitor - maleimide derivative
Андрущенко Олеся Олексіївна
Бєлінська Ірина Василівна
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
4rd Ukrainian Congress for Cell Biology
т.4 c.113
28
Праці конференції
Вплив інгібітору протеїнкіназ похідного малеіміду на проліферативну активність та клітинний цикл гемопоетичних клітин лінії U-937
Андрущенко Олеся Олексіївна
Бєлінська Ірина Василівна
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.11 c.136-137
29
Праці конференції
Гематологічні ефекти похіного малеіміду в умовах гострого і хронічного впливу (XIX з‘їзд Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка з міжнародною участю)
Бахуринська Олена Мечиславівна
Бєлінська Ірина Василівна
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Тарас Володимирович
2014
Фізіологічний журнал
т.60 c.206
30
Тези
Effect of phorbol-12-myristate-13-acetate on cell cycle and apoptosis level of line U-937
Андрущенко Олеся Олексіївна
Бєлінська Ірина Василівна
Гарманчук Людмила Василівна
2014
XII International Scientific Conference of Students and Young Scientists “Shevchenkivska Vesna: Life Sciences”, Kyiv (March 25-28, 2014)
т.1 c.38
31
Тези
Effects of pyrrol derivate D1 on spleen white pulp morpho-functional state ina rat 1,2-dimethylhydrazine-induced colon cancer model
Бєлінська Ірина Василівна
Гурняк Оксана Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2014
З’їзд Українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом
т.4 c.99
32
Тези
Effects of pyrrol derivate d1 on spleen white pulp morphofunctional state in a rat 1,2-dimethylhydrazine-induced colon cancer model
Бєлінська Ірина Василівна
Гурняк Оксана Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2014
4rd Ukrainian Congress for Cell Biology
т.4 c.99
33
Праці конференції
Hematological effects in 1,2-dimethylhydrazine induced colon carcinogenesis in rats
Бєлінська Ірина Василівна
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2013
Abstracts book of the International Scientific Conference “Cell Technology Week 2013”, Kiev, Ukraine, 14-17 May 2013
c.34
34
Тези
Hematological effects of maleimide derivative of 1,2-dymethylhydrazine induced colon carcinogenesis in rats
Бєлінська Ірина Василівна
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2013
Abstract book 7th Lviv-Lublin conference of Experimental and Clinical Biochemistry, Lviv, Ukraine, 23-24 May 2013
c.21
35
Наукова стаття
Агрегація тромбоцитів за хронічної мієлоїдної лейкемії
Бєлінська Ірина Василівна
2011
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології
т.2 c.15-20
36
Наукова стаття
Вплив різнометалічного Сu/Fe комплексу [Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)] на відновлення еритроцитарних показників крові після експериментальної анемії щурів
Бєлінська Ірина Василівна
Кокозей Володимир Миколайович
Рибальченко Тарас Володимирович
2010
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології
т.2 c.19-29
37
Наукова стаття
Вплив різнометалічного комплексу [Cu(dmen)2Fe(CN)5(NO)] на морфо-функціональний стан печінки
Бєлінська Ірина Василівна
Кокозей Володимир Миколайович
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2011
Доповіді Національної академії наук України
c.158.0000
38
Наукова стаття
Динаміка гематотоксичного впливу різнометалічного Cu/Fe комплексу [Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)]
Бєлінська Ірина Василівна
Кокозей Володимир Миколайович
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2011
Вісник проблем біології і медицини
т.2 c.32.0000
39
Наукова стаття
Вплив різнометалічного комплексу [Cu(dmen)2Fe(CN)5(NO)] на морфо-функціональний стан нирок щурів
Бєлінська Ірина Василівна
Кокозей Володимир Миколайович
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2011
Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия "Гуманитарные науки".
c.36.0000
40
Наукова стаття
Гематотоксичність різнометалічного комплексу [Cu(dmen)2Fe(CN)5(NO)]
Бєлінська Ірина Василівна
Кокозей Володимир Миколайович
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2011
Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия "Гуманитарные науки".
c.47.0000
41
Наукова стаття
Гематотоксичність різнометалічного комплексу [Cu(dmen)2][Fe(CN)5 (NO)] (dmen)-N,N´-диметилетилендіамін)
Бєлінська Ірина Василівна
Гурняк Оксана Миколаївна
Кокозей Володимир Миколайович
Рибальченко Тарас Володимирович
2011
Сучасні проблеми токсикології
т.4 c.47-51
42
Наукова стаття
Вплив різнометалічного комплексу [Cu(dmen)2][Fe(CN)5 (NO)] (dmenN,N´диметилетилендіамін) на морфо-функціональний стан печінки
Бєлінська Ірина Василівна
Кокозей Володимир Миколайович
2011
Доповіді НАН України
т.3 c.158-163
43
Наукова стаття
Вплив різнометалічного Сu/Fe комплексу [Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)] на відновлення еритроцитарних показників крові після експериментальної анемії щурів
Бєлінська Ірина Василівна
Кокозей Володимир Миколайович
Рибальченко Тарас Володимирович
2011
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології
т.2 c.19-29
44
Наукова стаття
Вплив різнометалічного Сu/Fe комплексу на відновлення еритроцитарних показників крові після експериментальної анемії щурів
Бєлінська Ірина Василівна
Кокозей Володимир Миколайович
Рибальченко Тарас Володимирович
2010
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології
т.2 c.19-29
45
Наукова стаття
Експериментальна анемія: динаміка показників крові і еритроцитарних індексів та вміст заліза і міді на піку анемії у щурів
Бєлінська Ірина Василівна
2010
Український фізіологічний журнал
т.5 c.36.0000
46
Наукова стаття
Influence of the maxed-metal Cu/Fe complex [Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)] (dmen = N,N-dimethylethylenediamine) on serum iron and copper levels in experimental anemia of rats
Бєлінська Ірина Василівна
Кокозей Володимир Миколайович
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2010
Annales universitatis Mariae Curie-Skladowska
т.23 c.221.0000
47
Наукова стаття
. Гематологічні ефекти хлориду кобальта стосовно цитологічного складу крові щурів
Бєлінська Ірина Василівна
2009
48
Наукова стаття
Вплив ацетатного комплексу Сu/Cd з етилендіаміном на лужну резистентність еритроцитів
Бєлінська Ірина Василівна
2009
Вісник морфології
т.15 c.0.0000
49
Наукова стаття
Вплив різнометалічного комплексу [Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)] (dmen N,N-диметилетилендіамін) на поведінкові реакції щурів
Бєлінська Ірина Василівна
Гурняк Оксана Миколаївна
Кокозей Володимир Миколайович
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2009
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології
т.8 c.36-42
50
Тези
Original hematologic effects of acetic complex Cu/Zn with ethylendiamine after per os single dose injection
Бєлінська Ірина Василівна
Кокозей Володимир Миколайович
Рибальченко Тарас Володимирович
2008
Фізіологічний журнал
т.55 c.73.0000
51
Наукова стаття
Параметри гострої токсичності хлоридного комплексу Cu/Zn з етилендіаміном при одноразовому введенні per os
Бєлінська Ірина Василівна
Кокозей Володимир Миколайович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.52 c.67-68

Повернення до списку

Вгору