Автори, співробітники Університету

Бєлоусова Наталія Борисівна

Ідентифікатор автора: 29032
Кількість пошукових запитів автора: 719

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Міжнародної інформації
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 49, з них наукових статей (наукові публікації) - 31, монографій - 8, підручників - 2, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Інформаційна складова національної безпеки України
Бєлоусова Наталія Борисівна
2017
Видавництво Київського університету імені Бориса Грінченка
2
Матеріали конференції
"М'яка" сила Великої Британії
Бєлоусова Наталія Борисівна
2016
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених.
в.1 c.208-211
3
Матеріали конференції
Природа й сутність «м’якої» сили в зовнішній політиці держави
Бєлоусова Наталія Борисівна
2017
Комунікативні проблеми сучасних міжнародних відносин: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.33-35
4
Монографія
Комунікативні тренди міжнародних відносин
Бєлоусова Наталія Борисівна
Запорожець Оксана Юріївна
Кучмій Олена Петрівна
Піпченко Наталія Олександрівна
Погорська Ірина Іванівна
Рижков Микола Миколайович
Фролова Оксана Миколаївна
2015
Центр вільної преси (монографія)
т.1 c.1-614
5
Монографія
Регіональні стратегії США і Європи:зовнішньополітичний і безпековий вимір
Бєлоусова Наталія Борисівна
Добржанська Олена Леонідівна
Кучмій Олена Петрівна
Піпченко Наталія Олександрівна
Погорська Ірина Іванівна
Рижков Микола Миколайович
2016
Центр вільної преси (монографія)
c.528
6
Наукова стаття
Кибер-сила в современной системе международных отношений
Бєлоусова Наталія Борисівна
2015
Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (1918г. – начало ХХІ в.): Международная научно-практическая конференция
т.1 c.30-33
7
Наукова стаття
«Розумне» лідерство Сполучених Штатів Америки
Бєлоусова Наталія Борисівна
2015
Міжнародні відносини. Серія "Політичні науки". Електронне видання Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.5 c.1-8
8
Наукова стаття
Російсько-український конфлікт: прогнози та сценарії
Бєлоусова Наталія Борисівна
Запорожець Оксана Юріївна
2015
Вісник Львівського університету
т.36 c.100-106
9
Підручник
Зовнішньополітичні комунікативні технології
Бєлоусова Наталія Борисівна
Запорожець Оксана Юріївна
Кучмій Олена Петрівна
Піпченко Наталія Олександрівна
Рижков Микола Миколайович
Фролова Оксана Миколаївна
2015
Центр вільної преси (підручник)
т.1 c.1-416
10
Монографія
Інноваційний потенціал України в міжнародних відносинах
Бєлоусова Наталія Борисівна
Кучмій Олена Петрівна
Піпченко Наталія Олександрівна
Піскорська Галина Андріївна
Рижков Микола Миколайович
Фролова Оксана Миколаївна
2014
Центр вільної преси (монографія)
c.1-284
11
Монографія
Америка і Європа у сучасних міжнародних трансформаціях
Бєлоусова Наталія Борисівна
Піпченко Наталія Олександрівна
Рижков Микола Миколайович
2014
Центр вільної преси (монографія)
т.1 c.1-472
12
Наукова стаття
Концепт национальной безопасности в политической культуре общес-тва: европейская и национальная практика
Бєлоусова Наталія Борисівна
2014
Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія
т.1 c.93-99
13
Наукова стаття
Conception of «soft power» in modern international relations
Бєлоусова Наталія Борисівна
2014
Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives
т.1 c.136-140
14
Наукова стаття
Публічна та культурна дипломатія США
Бєлоусова Наталія Борисівна
2008
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.79 c.198-201
15
Наукова стаття
Прагматика інформаційного суспільства: український вимір
Бєлоусова Наталія Борисівна
2014
Міжнародні відносини. Серія "Політичні науки". Електронне видання Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.4 c.1-11
16
Енциклопедія
Аналітика міжнародна
Бєлоусова Наталія Борисівна
Рижков Микола Миколайович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5 -ти т. - Харків: Фоліо, 2013
т.1 c.80-81
17
Наукова стаття
Особливості реалізації стратегії інформаційного суспільства в Європейському Союзі
Бєлоусова Наталія Борисівна
2013
Проблеми міжнародних відносин. Збірник наукових праць.
т.6 c.45-54
18
Наукова стаття
Еволюція розвитку та особливості формування інформаційної політики Європейського Союзу
Бєлоусова Наталія Борисівна
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.70 c.828-832
19
Наукова стаття
М’яка сила як потенціал зовнішньополітичного впливу України
Бєлоусова Наталія Борисівна
2013
Дослідження світової політики. Зб. наук. праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України
т.3 c.91-96
20
Терміни, поняття довідників
Моделювання міжнародних відносин
Бєлоусова Наталія Борисівна
Рижков Микола Миколайович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5 -ти т. - Харків: Фоліо, 2013
т.3 c.380-381
21
М`яка сила як потенціал зовнішньополітичного впливу держави
Бєлоусова Наталія Борисівна
2012
22
Наукова стаття
М’яка сила як потенціал зовнішньо-політичного впливу держави
Бєлоусова Наталія Борисівна
2012
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.107 c.148-151
23
Наукова стаття
Використання лінгвістичного методу побудови семантичної площини при аналізі лобістської діяльності
Бєлоусова Наталія Борисівна
2012
Мова: науково-теоретичний часопис з мовознавства
т.17 c.29-32
24
Матеріали конференції
Тенденції зростання інформаційних ринків у азійсько-тихоокеан-ському регіоні
Бєлоусова Наталія Борисівна
2011
Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан. проблеми та перспектив: Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.36-39
25
Наукова стаття
Основні вимоги НАТО щодо забезпечення безпеки інформаційного простору
Бєлоусова Наталія Борисівна
2011
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.102 c.195-203
26
Наукова стаття
Концептуальні засади стратегії інформаційної безпеки США за адміністрації Барака Обами
Бєлоусова Наталія Борисівна
2011
Проблеми міжнародних відносин. Збірник наукових праць.
т.2 c.40-54
27
Наукова стаття
Новітні засоби інформаційно-психологічного впливу в діяльності терористич-них організацій (на прикладі Алвар Аль-Авлакі)
Бєлоусова Наталія Борисівна
2011
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.103 c.51-56
28
Наукова стаття
Особливості використання соціальних мереж в передвиборчій кампанії Б. Обами
Бєлоусова Наталія Борисівна
2009
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.83 c.202-205
29
Наукова стаття
Факторний, ціннісний та методологічний підходи до визначення інформаційної безпеки держави
Бєлоусова Наталія Борисівна
2010
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.95 c.83-90
30
Наукова стаття
Віртуальна дипломатія як знаряддя формування позитивного іміджу держави
Бєлоусова Наталія Борисівна
2010
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.90 c.139-144
31
Наукова стаття
ООН: перспективи еволюції
Бєлоусова Наталія Борисівна
2010
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.90 c.144-148
32
Наукова стаття
Політичний лобізм у США: доктрини, типологія, практика
Бєлоусова Наталія Борисівна
2009
Актуальні проблеми міжнародних відносин
т.84 c.113-117
33
Наукова стаття
Роль засобів масової інформації у конструюванні політичної реальності 2 2008-2009 роках
Бєлоусова Наталія Борисівна
2009
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.1 c.206-209
34
Наукова стаття
Національний інтерес і його культурні імперативи як основа аналізу політики безпеки України
Бєлоусова Наталія Борисівна
2009
Дослідження світової політики. Зб. наук. праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України
т.2 c.91-97
35
Наукова стаття
Особливості використання соціальних мереж в передвиборчій кам-панії Барака Обами
Бєлоусова Наталія Борисівна
2009
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.83 c.202-205
36
Наукова стаття
Політична культура США
Бєлоусова Наталія Борисівна
2009
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.84 c.80-84
37
Наукова стаття
Роль засобів масової інформації у конструюванні політичної реальності у 2008-2009 роках
Бєлоусова Наталія Борисівна
2009
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.1 c.206-209
38
Наукова стаття
Політичний лобізм у США: доктрини, типологія, практика
Бєлоусова Наталія Борисівна
2009
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.84 c.113-117
39
Підручник
Інформаційне забезпечення прогнозно - аналітичної діяльності в міжнародних відносинах
Бєлоусова Наталія Борисівна
Рижков Микола Миколайович
2009
Центр вільної преси (підручник)
т.1 c.1-205
40
Монографія
Концепт інформаційної складової європейської військової безпеки// Інформаційна безпека держави у сучасних міжнародних відносинах: Монографія
Бєлоусова Наталія Борисівна
2008
Центр вільної преси (монографія)
т.1 c.1-435
41
Навчальний посібник
Основи інформаційної безпеки держави
Андрєєва Ольга Миколаївна
Бєлоусова Наталія Борисівна
Піпченко Наталія Олександрівна
Рижков Микола Миколайович
2008
Центр вільної преси (Навчальний посібник)
c.1-250
42
Наукова стаття
Оцінка політичної репутації України міжнародними організаціями і рейтинговими агентствами
Бєлоусова Наталія Борисівна
2008
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.76 c.9-14
43
Наукова стаття
Національна ідентичність як фактор національної безпеки держави
Бєлоусова Наталія Борисівна
2008
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.77 c.22-24
44
Наукова стаття
Концептуальні підходи до визначення та аналізу національної безпеки в Російській Федерації
Бєлоусова Наталія Борисівна
2008
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.80 c.80-84
45
Наукова стаття
Кольорові революції" як елемент брендінгової стратегії країни
Бєлоусова Наталія Борисівна
2008
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.79 c.46-49
46
Монографія
Міжнародна інформаційні безпека
Бєлоусова Наталія Борисівна
Запорожець Оксана Юріївна
Піскорська Галина Андріївна
2006
47
Наукова стаття
Внутрішньополітичні механізми забезпечення національної безпеки України.
Бєлоусова Наталія Борисівна
2007
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.70 c.34-38
48
Тези
Порівняльний аналіз індексу мережевої готовності країн європейського союзу
Бєлоусова Наталія Борисівна
2007
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців «Європейська юридична освіта і наука» (м.Ужгород, 12-14 жовтня 2012 року)
т.1 c.1-4
49
Монографія
Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози.
Бєлоусова Наталія Борисівна
Піскорська Галина Андріївна
Рижков Микола Миколайович
Фролова Оксана Миколаївна
2006
Центр вільної преси (монографія)
т.1 c.1-916

Повернення до списку

Вгору