Автори, співробітники Університету

Бігун Ольга Альбертівна
Bigun Olga Albertivna

Ідентифікатор автора: 29069
Кількість пошукових запитів автора: 909

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Теорії літератури, компаративістики і літературної творчості

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 41, з них наукових статей (наукові публікації) - 40, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Byzantinum: pro et contra (Амбівалентність візантійства у творчості Тараса Шевченка)
Бігун Ольга Альбертівна
2014
Івано-Франківськ: Місто НВ
c.1-412
2
Наукова стаття
Чернецтво у творах Тараса Шевченка: компаративний аналіз аскетичної проблематики
Бігун Ольга Альбертівна
2014
Літературознавчі студії
т.40 c.38-46
3
Наукова стаття
Образ “воїнства Христового” в поезії Тараса Шевченка
Бігун Ольга Альбертівна
2014
Зб. наукових праць. Наукові записки. Острог
т.46 c.45-48
4
Наукова стаття
Візантійська концепція святості у творах Тараса Шевченка
Бігун Ольга Альбертівна
2014
Вісник Львівського університету. Серія: Філологія
т.60 c.59-66
5
Наукова стаття
Християнський месіанізм: Тарас Шевченко і Кирило-Мефодіївське братство
Бігун Ольга Альбертівна
2014
Шевченкознавчі студії
т.17 c.9-16
6
Наукова стаття
The Typology of the Sanctity: The Kiev-Pechery Patericon and The Kobzar of Taras Shevchenko
Бігун Ольга Альбертівна
2013
Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education
т.4 c.97-115
7
Наукова стаття
Біблійна топіка в малярстві та поезії Тараса Шевченка: типологія міжмистецької взаємодії
Бігун Ольга Альбертівна
2014
Studia Ukrainica Posnaniensia
т.2 c.177-185
8
Наукова стаття
Псалмодія Тараса Шевченка в компаративних студіях
Бігун Ольга Альбертівна
2015
Studia Ucrainica Varsoviensia
т.3 c.237-249
9
Наукова стаття
Освячення ножів: до етичних парадоксів поеми Тараса Шевченка “Гайдамаки”
Бігун Ольга Альбертівна
2014
Науковий вісник Ужгородського університету
т.31 c.33-37
10
Наукова стаття
Іконічність художнього образу: Пресвята Трійця у творчості Тараса Шевченка
Бігун Ольга Альбертівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
т.1 c.5–9
11
Наукова стаття
Суспільний ідеал Тараса Шевченка: парадигма "Заповіту"
Бігун Ольга Альбертівна
2015
Шевченкознавчі студії
т.18 c.42-49
12
Наукова стаття
Переклади Біблії та їх рецепція у творах Тараса Шевченка
Бігун Ольга Альбертівна
2015
Studia Ukrainica Posnaniensia
т.3 c.25-31
13
Наукова стаття
The Symbolic and allegoric Parallel “Kyiv–Jerusalem” in Taras Shevchenko’s Writing
Бігун Ольга Альбертівна
2013
Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education
т.2 c.85-95
14
Наукова стаття
The Problem of Theodicy in Taras Shevchenko’s Writings
Бігун Ольга Альбертівна
2013
Barnolipi: An Interdisciplinary Online International Journal (India)
т.3 c.25-44
15
Наукова стаття
Мова як еманація святості: церковнослов’янізми Тараса Шевченка крізь призму семіозису
Бігун Ольга Альбертівна
2013
Слово і час : науково-теоретичний журнал
c.72-77
16
Наукова стаття
Поетика любові у творчості Тараса Шевченка (христологічний дискурс)
Бігун Ольга Альбертівна
2013
Актуальні проблеми слов’янської філології.
т.27 c.294-300
17
Наукова стаття
Іконографічні сюжети у малярстві та поезії Тараса Шевченка
Бігун Ольга Альбертівна
2013
Літературознавчі студії
т.39 c.71-79
18
Наукова стаття
Образ-парадигма християнського храму у творчості Тараса Шевченка
Бігун Ольга Альбертівна
2013
Славянскія літературы у кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураускага і 200-годдзя Тараса Шаучэнкі : матэрыялы ХІ Міжнар. Навук. Канф., Мінск
т.1 c.28.0000
19
Наукова стаття
Міфологема Єрусалима в поезії Тараса Шевченка
Бігун Ольга Альбертівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
т.24 c.12.0000
20
Наукова стаття
The Phenomenon of the Bible Code in Taras Shevchenko’s Writings
Бігун Ольга Альбертівна
2013
The Advanced Science Journal
c.57.0000
21
Наукова стаття
Образ монастыря в поэзии Тараса Шевченко: рецепция и типология древнерусской агиографической традиции
Бігун Ольга Альбертівна
2014
Концептуальные проблемы литературы: художественная когнитивность
т.7 c.37.0000
22
Наукова стаття
Ґенеза та еволюція християнського дидактизму у творчості Тараса Шевченка
Бігун Ольга Альбертівна
2014
Тарас Шевченко в новітніх парадигмах наукового знання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 20-21 лютого 2014 р.)
c.14.0000
23
Наукова стаття
Євангельський топос подвижництва у творчості Т. Шевченка й А. Міцкевича
Бігун Ольга Альбертівна
2010
Питання літературознавства
т.18 c.239.0000
24
Наукова стаття
Мариністичні образи-символи у творчості Т. Шевченка й А. Міцкевича
Бігун Ольга Альбертівна
2011
Актуальні проблеми слов’янської філології.
т.24 c.245.0000
25
Наукова стаття
Категорія «буття» у творчості Тараса Шевченка: християнсько-антропологічний контекст
Бігун Ольга Альбертівна
2011
Шевченкознавчі студії
т.14 c.0.0000
26
Наукова стаття
Символ хреста: спроба літературно-христологічної інтерпретації (на матеріалі поетичних творів Тараса Шевченка)
Бігун Ольга Альбертівна
2011
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
т.32 c.114.0000
27
Наукова стаття
Антропологічна дилема «actus humani/actus hominis»: христологічна парадигма (на матеріалі поеми «Наймичка» Т. Шевченка)
Бігун Ольга Альбертівна
2011
Мова і культура
т.14 c.265.0000
28
Наукова стаття
Зооморфна метафорика в поезії Тараса Шевченка
Бігун Ольга Альбертівна
2012
Література. Фольклор. Проблеми поетики
т.36 c.228.0000
29
Наукова стаття
Концепція «логосу» у творчості Т. Шевченка: патристична парадигма
Бігун Ольга Альбертівна
2012
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
т.34 c.0.0000
30
Наукова стаття
Категорія часу в поезії Тараса Шевченка: християнсько-антропологічні розмисли
Бігун Ольга Альбертівна
2012
Актуальні проблеми слов’янської філології.
т.25 c.345.0000
31
Наукова стаття
До проблеми «зла» у творчості Т. Шевченка: христологічна інтерпретація
Бігун Ольга Альбертівна
2012
Зб. наукових праць. Наукові записки. Острог
т.27 c.105-106
32
Наукова стаття
Біблійний бестіарій поетичних творів Т. Шевченка
Бігун Ольга Альбертівна
2012
Питання літературознавства
т.85 c.114.0000
33
Наукова стаття
Церковно-релігійна література в українській культурно-побутовій традиції (на матеріалі творчості Т. Г. Шевченка)
Бігун Ольга Альбертівна
2012
Актуальні проблеми слов’янської філології.
т.26 c.237.0000
34
Наукова стаття
Бог-Слово у творах Тараса Шевченка: рецепція міфологеми Максима Сповідника
Бігун Ольга Альбертівна
2012
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
в.30 c.107-110
35
Наукова стаття
Релігійно-філософський зміст проблеми щастя у поетичних творах Тараса Шевченка
Бігун Ольга Альбертівна
2012
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
т.36 c.140-143
36
Наукова стаття
«Четьї-Мінеї» у творчості Тараса Шевченка: рецепція та інтерпретація
Бігун Ольга Альбертівна
2012
Мова і культура
т.15 c.263.0000
37
Наукова стаття
До проблеми рецепції та інтерпретації біблійної притчі про «блудного сина/дочку» у поетичній спадщині Т. Шевченка
Бігун Ольга Альбертівна
2012
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. Сухомлинського
т.4 c.19-22
38
Наукова стаття
«Кобзар» Т. Шевченка: між Старим та Новим Завітом (до проблеми літературної діалогічності)
Бігун Ольга Альбертівна
2013
Шевченкознавчі студії
т.16 c.3.0000
39
Наукова стаття
Топос святості у творах Тараса Шевченка
Бігун Ольга Альбертівна
2013
Літературознавчі студії
т.37 c.31-36
40
Наукова стаття
Художня концептосфера сакрального у творах Тараса Шевченка
Бігун Ольга Альбертівна
2013
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. Сухомлинського
т.4 c.13.0000
41
Наукова стаття
Феноменологія страждання у творчості Тараса Шевченка: християнсько-антропологічний аспект
Бігун Ольга Альбертівна
2011
Прикарпатський вісник НТШ
т.2 c.9-16

Повернення до списку

Вгору