Автори, співробітники Університету

Білан Максим Борисович

Ідентифікатор автора: 29083
Кількість пошукових запитів автора: 615

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Лінгвістично-науковий центр

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 47, з них наукових статей (наукові публікації) - 14, монографій - 1, підручників - 1, навчальних посібників - 8, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Звіти
Обґрунтування рекомендацій щодо удосконалення мовної підготовки особового складу Збройних Сил України: НДР шифр: "Мова"
Білан Максим Борисович
Вановська Інна Марківна
Гальчус Андрій Олександрович
Гончарук Лілія Миколаївна
Златніков Валентин Геннадійович
Лісовський Володимир Миколайович
Нікіфорова Олена Миколаївна
Самчук Віктор Федорович
Гребенюк Леся Володимирівна
2019
НКК ВІКНУ
т.1 c.1-90
2
Звіти
Ефективність воєнно-наукового забезпечення військ (сил): заключний звіт
Білан Максим Борисович
Зарицька Алла Іванівна
Невольніченко Анатолій Іванович
Попков Борис Олексійович
Приліпко Максим Олександрович
Шарий Володимир Іванович
2018
НДР шифр: "Ієрарх"
c.1-149
3
Навчальний посібник
Історія українського козацтва (стислий довідник).
Білан Максим Борисович
Вановська Інна Марківна
2018
НКК ВІКНУ
4
Тези
Види самостійної роботи курсантів вищої школи з використанням тестового контролю
Абрамян Олександр Вагаршакович
Білан Максим Борисович
2018
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
т.1 c.25-26
5
Тези
Технологии здоровьясбережения и высшее образование
Абрамян Олександр Вагаршакович
Білан Максим Борисович
2018
Технологии здоровьясбережения в безопасной образовательной среде: конвергентний подход: сборник материалов Международной научно-практической конференции, г. Москва 1 марта 2018 ФГБОУ ВО "Росийский экономический университет им...Плеханова" г
6
Терміни, поняття довідників
ВСТ 01.003.001-2018(01) Лінгвістичне забезпечення військ(сил)
Балабін Віктор Володимирович
Білан Максим Борисович
Гончарук Лілія Миколаївна
Лісовський Володимир Миколайович
2018
Військовий стандарт 2018
7
Матеріали конференції
Етапи навчання іншомовному аудіюванню курсантів(студентів) в умовах євроінтеграції
Абрамян Олександр Вагаршакович
Білан Максим Борисович
Златніков Валентин Геннадійович
2017
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Формування цінностей особистості в європейському освітньому просторі: Теорія та практика", м.Дрогобич, 26-27 жовтня 2017 року
c.33-36
8
Матеріали конференції
Здоровье и высшее образование
Абрамян Олександр Вагаршакович
Білан Максим Борисович
2017
Всеросийская научная школа с международным участием "Образование и здоровье", г. Стерлитамак, 25-27 октября 2017 года
c.274-278
9
Наукова стаття
Формування структурної матриці «шляхи-дуги» для графа мережевого типу
Білан Максим Борисович
2017
Збірник наукових праць ВІКНУ імені Тараса Шевченка
10
Тези
Інноваційні педагогічні технології як предмет сучасних наукових досліджень
Абрамян Олександр Вагаршакович
Білан Максим Борисович
Златніков Валентин Геннадійович
2017
Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад»-К.: НАУ, 2017
c.37-39
11
Терміни, поняття довідників
Військовий стандарт ВСТ 01.001.009-2017(01) "Глосарій абревіатур, що що використовуються в документах та публікаціях НАТО (ААР-15(2016), МОD)
Балабін Віктор Володимирович
Білан Максим Борисович
Гончарук Лілія Миколаївна
Ляшенко Наталія Володимирівна
Нікіфорова Олена Миколаївна
Проноза Василь Олександрович
2017
Військовий стандарт 2017
12
Терміни, поняття довідників
ВСТ 01.004.006-2017(01) Воєнна політика, безпека та стратегічне планування. Стратегічне планування розвитку спроможностей Збройних Сил України. Терміни та визначення.
Білан Максим Борисович
Гончарук Лілія Миколаївна
Ляшенко Наталія Володимирівна
Нікіфорова Олена Миколаївна
Самчук Віктор Федорович
2017
Військовий стандарт 2017
13
Наукова стаття
Принцип непрерывности образования в обучении иностранным языкам военнослужащих
Абрамян Олександр Вагаршакович
Білан Максим Борисович
Златніков Валентин Геннадійович
2016
Cборник материалов ІІ Международной научно-практической конференции, г. Могилев
14
Наукова стаття
Етапи навчання іншомовному аудіюванню курсантів (студентів) вищих військових навчальних закладів
Абрамян Олександр Вагаршакович
Білан Максим Борисович
Златніков Валентин Геннадійович
2016
Мова, освіта, культура: античні цінності - сучасне застосування: матеріали міжнародного дискусійного форуму
15
Наукова стаття
Типологія текстів французьких статутних документів і відтворення їхнього прагматичного потенціалу
Білан Максим Борисович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
в.1(34) c.52-58
16
Наукова стаття
Принцип непрерывности образования в обучении иностранным языкам военнослужащих
Абрамян Олександр Вагаршакович
Білан Максим Борисович
Златніков Валентин Геннадійович
2016
Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених ад’юнктів слухачів курсантів і студентів “Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка”
17
Тези
Інтерпретативні позиції перекладача як фактор спотворення смислу повідомлення
Білан Максим Борисович
2016
Комунікаційно-контентна безпека в умовах гібридно-месіанських агресій путінської Росії: міжнародний форум з кризових комунікацій
18
Тези
Навчально-виховний процес у вищих військових навчальних закладах України за виконання Болонської конвенції Принцип непрерывности образования в обучении иностранным языкам военнослужащих
Білан Максим Борисович
2016
Философско-педагогические проблемы непрерывного образования: Сб. материалов II Международной научно-практической конференции г.Могилев
19
Звіти
Методологічні проблеми ефективності військових наук: звіт за 2 етап
Білан Максим Борисович
Зарицька Алла Іванівна
Невольніченко Анатолій Іванович
Попков Борис Олексійович
Шарий Володимир Іванович
2015
НДР шифр: "Гетьман"
20
Тези
Інтеграційні процеси в системі вищої освіти
Абрамян Олександр Вагаршакович
Білан Максим Борисович
2015
Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции : сборник материалов VI международной научно-практической конференции (Брест, 16-17 мая 2013 г.)
т.22 c.22-27
21
Наукова стаття
Проблемы и перспективы педагогической науки в Украине
Білан Максим Борисович
2013
Сборник научных статей: Социально-психологические проблемы современного общества и человека: пути решения: ВГУ имени П.М. Машерова
т.1 c.127-129
22
Наукова стаття
Проблемы аудирования в условиях реальной коммуникации
Білан Максим Борисович
2013
Сборник материалов: международная научно-практическая конференция: Стерлитамакский филиал БашГУ
т.1 c.127-137
23
Наукова стаття
Global impact of american teacher education reforms
Білан Максим Борисович
2013
Образование - наука - общество: проблемы и перспективы взаимодействия: конференция: ЖГУ имени И. Жансугурова
т.1 c.15-20
24
Наукова стаття
Формування навичок аудіювання у курсантів (студентів) вищих військових навчальних закладів
Білан Максим Борисович
2013
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.43 c.244-251
25
Наукова стаття
Смислова одиниця французького військового статутного документа
Білан Максим Борисович
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.146-155
26
Наукова стаття
Навчально-виховний процес у вищих військових навчальних закладах України за виконання Болонської конвенції
Білан Максим Борисович
2013
Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових праць [Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова МОН України]
c.5-16
27
Навчальний посібник
Іноземна моваПрограма навчальної дисципліни
Білан Максим Борисович
2013
НКК ВІКНУ
28
Наукова стаття
Деякі аспекти формування навичок аудіювання у курсантів (студентів) вищих військових навчальних закладів
Білан Максим Борисович
2013
Наукові записки НДУ ім. М.Гоголя. Психолого-педагогічні науки
29
Тези
Проблема формування навичок аудіювання у курсантів (студентів) ВВНЗ
Білан Максим Борисович
2013
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.11
30
Наукова стаття
Фреймова структура концептів французьких військових статутних документів та їх вербалізація у військовому перекладі
Білан Максим Борисович
2012
Семантика мови і тексту:матеріали XI Міжнародної наукової конференції–Івано-Франківськ 2012
31
Наукова стаття
Особливості мотивації курсантів вищих військових навчальних закладів до навчання іншомовного професійно-орієнтованого аудіювання
Білан Максим Борисович
Златніков Валентин Геннадійович
2012
Збірник наукових праць / Спецвип. 11. – Ч. ІІ. – ДВНЗ ДДПУ 2012
32
Словник
Французько-український словник військової термінології
Білан Максим Борисович
2012
ЛОГОС 2012
т.2
33
Тези
Інформаційна структура текстів статутної документації збройних сил Франції
Білан Максим Борисович
2012
НКК ВІКНУ
34
Тези
Проектування лінгвістичної бази даних спеціальної лексики
Білан Максим Борисович
2011
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.7
35
Монографія
Лексико-семантичні проблеми військового перекладу
Білан Максим Борисович
2010
К. : Логос
36
Навчальний посібник
Лінгводидактика і військово-педагогічна кваліметрія
Білан Максим Борисович
2009
К. : ВІКНУ
37
Підручник
Основи військового перекладу (французька мова)
Білан Максим Борисович
2010
К. : Логос
38
Навчальний посібник
Іноземна мова. Робоча програма навчальної дисципліни
Білан Максим Борисович
2009
НКК ВІКНУ
39
Навчальний посібник
Іноземна мова Програма навчальної дисципліни
Білан Максим Борисович
2009
НКК ВІКНУ
40
Словник
Французько-українсько-англійський міжвидовий словник з тактики та логістики
Білан Максим Борисович
2007
К.: Логос
41
Словник
Французько-українсько-англійський словник зовнішніх зв’язків, стратегії та безпеки
Білан Максим Борисович
2007
К.: Логос
42
Словник
Українсько-французько-англійський міжвидовий словник: тактики та логістики
Балабін Віктор Володимирович
Білан Максим Борисович
2007
К. : Логос
т.1 c.1-651
43
Навчальний посібник
Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 3 курсу (англійська мова)
Білан Максим Борисович
2006
К.: Видавничій Дім Дмитра Бураго
44
Навчальний посібник
Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 2 курсу (англійська мова)
Білан Максим Борисович
2006
К.: Видавничій Дім Дмитра Бураго
45
Навчальний посібник
Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 1 курсу (англійська мова)
Білан Максим Борисович
2006
К.: Видавничий дім Дмитра Бураго
46
Словник
Українсько-французько-англійський словник зовнішніх зв'язків, стратегії та безпеки
Балабін Віктор Володимирович
Білан Максим Борисович
2006
К. : Логос
т.1 c.1-240
47
Словник
Французько-український, українсько-французький словник основних термінів військово-повітряних сил НАТО
Білан Максим Борисович
2006
К.: Видавничій Дім Дмитра Бураго

Повернення до списку

Вгору