Автори, співробітники Університету

Білас Іван Григорович

Ідентифікатор автора: 29086
Кількість пошукових запитів автора: 703

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Порівняльного та європейського права
Посада: Зав. кафедрою

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 52, з них наукових статей (наукові публікації) - 34, монографій - 1, підручників - 9, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Підручник
Міжнародна порівняльна юриспруденція. До 75-річчя Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Підручник у двох томах. – Т2 – Міжнародна порівняльна теорія права
Білас Іван Григорович
2019
Київ: Спеціалізоване видавництво «ЮНЕСКО-СОЦІО»
т.2 c.1-604
2
Підручник
Порівняльна теорія держави і права. Мільтимедійний підручник. Електронний формат
Білас Іван Григорович
2020
К.: ІМВ
c.1-115
3
Підручник
Історія політичних і правових вчень. Мультимедійний підручник. Електронний формат
Білас Іван Григорович
2020
К.: ІМВ
c.1-120
4
Підручник
Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення
Білас Іван Григорович
2019
Київ: Спеціалізоване видавництво «ЮНЕСКО-СОЦІО»
5
Підручник
Міжнародна порівняльна юриспруденція. До 75-річчя Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Підручник у двох томах. – Т1 – Міжнародна порівняльна теорія держави
Білас Іван Григорович
Попко Вадим Вікторович
2019
Київ: Спеціалізоване видавництво «ЮНЕСКО-СОЦІО»
т.1 c.1-536
6
Тези
Інституційний механізм спільної зовнішньої політики безпеки Європейського Союзу
Білас Іван Григорович
2019
Журнал європейського і порівняльного права
в.11 / 3-4 c.3-13
7
Наукова стаття
Порівняльно-правовий аналіз правоохоронної діяльності країн Європейського Союзу: методологія, сутність та значення для України в сучасних євроінтеграційних процесах
Білас Іван Григорович
2018
Верховенство права
в.1 c.32-44
8
Наукова стаття
Реформування організації діяльності правоохоронних органів країн ЄС, спрямованих на захист прав людини
Білас Іван Григорович
2018
Защита прав человека: Научно-практическая конференция
c.108-124
9
Підручник
Сучасна юриспруденція: Підручниу у чотирьох кн. / Кн. перша: Сучасна теорія держави
Білас Іван Григорович
2018
10
Підручник
Сучасна юриспруденція: Підручниу у чотирьох кн. / Кн. друга: Сучасна теорія права
Білас Іван Григорович
2018
11
Наукова стаття
Формування сучасної інтегративної юриспруденції: проблеми та перспективи становлення
Білас Іван Григорович
2017
Зб. наук. праць до 55-річчя професора Копиленка О.Л. Парламентське видання
c.50-74
12
Наукова стаття
Організаційно-правові моделі правоохоронної діяльності країн Європейського Союзу
Білас Іван Григорович
2017
Становлення та розвиток науки європейського права в Україні. Liber amoricum до 70-річчя проф. В. Муравйова: монографія / за заг. ред. К.Смирнової. - Одеса : Фенікс, 2017. - 504 с.
c.365-422
13
Підручник
Європейське право: право Європейського союзу: підручник: у трьох книгах
Березовська Ірина Андріївна
Білас Іван Григорович
Влялько Ілля Володимирович
Калініна Ольга Миколаївна
Муравйов Віктор Іванович
Смирнова Ксенія Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
Шпакович Ольга Миколаївна
2015
Ін Юре
14
Підручник
Міжнародні політичні і державно-правові вчення
Білас Іван Григорович
2015
15
Наукова стаття
Сучасна українська держава і право в системі міжнародних координат: проблеми та напрямки модернізації в умовах асоційованого членства з Європейським Союзом
Білас Іван Григорович
2015
ПРАВО. U.A.
в.1 c.5-20
16
Наукова стаття
Трансформація загальної теорії держави і права у сучасну юриспруденцію та її функціональне призначення у формуванні праворозуміння юристів
Білас Іван Григорович
2015
Наше право
т.4 c.5-16
17
Наукова стаття
Перспективи запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян Увкраїни: організаційно-правовий аналіз виконання Плану дій з лібералізації візового режиму та рішень Ризького Саміту ЄС у травні 2015 року
Білас Іван Григорович
2015
Наше право
т.5 c.5-17
18
Тези
Международно-правовое соотношение сектора безопасности и основных прав военнослужащих в Европейском Союзе
Білас Іван Григорович
2015
Аксиологические характеристики национального и международного права: Международная научно-практическая конференция
в.5 c.17-20
19
Тези
Проблеми забезпечення реалізації прав людини в умовах глобалізації
Білас Іван Григорович
2015
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
c.40-42
20
Монографія
Обґрунтування права народу на повстання в контексті порушень основних прав і свобод людини та громадянина режимом Януковича до і після початку Євромайдану
Білас Іван Григорович
2014
Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право
c.35-47
21
Наукова стаття
Сучасні виклики і загрози правам людини в умовах глобалізації
Білас Іван Григорович
2013
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.117 c.17.0000
22
Наукова стаття
Модернізація Української держави і правової системи в умовах асоціації з Європейським Союзом
Білас Іван Григорович
2014
Український часопис міжнародного права
т.3 c.94-105
23
Наукова стаття
Система внутрішніх та зовнішніх організаційно-правових контрзаходв України проти Російської Федерації – як передумова ефективного міжнародно-правового захисту національних інтересів
Білас Іван Григорович
2014
Український часопис міжнародного права
т.4 c.9-18
24
Наукова стаття
Міжнародно-правове регулювання дипломатичної діяльності /Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Сучасна дипломатія: актуальні проблеми теорії і практики”
Білас Іван Григорович
2013
Невідоме
т.1 c.78.0000
25
Наукова стаття
Сучасні виклики та загрози світовому співтовариству і проблеми забезпечення реалізації прав людини в умовах глобалізації
Білас Іван Григорович
2013
Український часопис міжнародного права
т.1 c.30.0000
26
Наукова стаття
Функціональне призначення теорії держави і права у підготовці фахівців міжнародного права (сучасне бачення і співвідношення об’єкта, предмета, загальних закономірностей науки)
Білас Іван Григорович
2013
Невідоме
т.1 c.37.0000
27
Наукова стаття
Міжнародно-правові аспекти європейської інтеграції України: історичний досвід та реалії сьогодення
Білас Іван Григорович
2013
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.2 c.29.0000
28
Наукова стаття
Міжнародно-правові основи українсько-турецького співробітництва: минуле, сьогодення, перспективи // Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції "Двадцять років діалогу взаєморозуміння і взаємодії між незалежною Україною й Туреччиною. - К., 2012"
Білас Іван Григорович
2012
29
Наукова стаття
Міжнародне право та міжнародна безпека в умовах глобалізації // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку. Зб. наук. праць. Львів-Київ, 2012
Білас Іван Григорович
2012
30
Наукова стаття
ООН та сучасні виклики і загрози міжнародній спільноті та безпеці в умовах глобалізації
Білас Іван Григорович
2011
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.96 c.34.0000
31
Наукова стаття
Міжнародно-правові засади функціонування ООН в сучасних умовах глобалізації, викликів та загроз міжнародній спільноті та безпеці
Білас Іван Григорович
2011
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.96
32
Наукова стаття
Міжнародно-правові основи українсько-турецького співробітництва: минуле, сьогодення, перспективи // Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції "Двадцять років діалогу взаєморозуміння і взаємодії між незалежною Україною й Туреччиною"
Білас Іван Григорович
2011
33
Наукова стаття
Міжнародно-правові аспекти функціонування ООН в сучасних умовах викликів та загроз міжнародній безпеці
Білас Іван Григорович
2011
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.99 c.24.0000
34
Наукова стаття
Міжнародний історико-правовий аналіз Переяславського договору 1654 року
Білас Іван Григорович
2009
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.86 c.129.0000
35
Наукова стаття
Неурядові громадські організації - основа громадянського суспільства
Білас Іван Григорович
2000
Національна безпека і оборона
c.33.0000
36
Наукова стаття
Становлення та розвиток виборчої системи в Україні: реалії та перспективи // Всеукраїнська науково-практична конференція. Київ
Білас Іван Григорович
2001
37
Наукова стаття
Роль органів прокуратури в забезпеченні законності в процесі демократичних перетворень в Україні // Всеукраїнська науково-практична конференція. Харків
Білас Іван Григорович
2001
38
Наукова стаття
Організаційно-правові та суспільно-політичні проблеми реабілітації жертв тоталітарних режимів // Міжнародна науково-практична конференція. Київ
Білас Іван Григорович
2002
39
Наукова стаття
Шляхи та напрямки запобігання терористичних проявів у демократичних суспільствах // Міжнародна науково-практична конференція. Київ
Білас Іван Григорович
2002
40
Наукова стаття
Міжнародно-правові основи боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом // Всеукраїнська наукова конференція. Київ
Білас Іван Григорович
2003
41
Наукова стаття
Правові проблеми інтеграції українського суспільства на шляху євроатлантичних структур міжнародної безпеки // Міжнародна науково-практична конференція. Київ
Білас Іван Григорович
2003
42
Наукова стаття
Контроль над правоохоронними органами в Україні: цивільний, але не демократичний
Білас Іван Григорович
2004
Національна безпека і оборона
c.53.0000
43
Наукова стаття
Трансатлантичні відносини та проблеми співробітництва в галузі безпеки // Міжнародний науково-практичний семінар Гарміш-Партенкірхен (Німеччина)
Білас Іван Григорович
2004
44
Наукова стаття
Переяславський договір 1654 року: минуле і сьогодення (історико-правовий аналіз)
Білас Іван Григорович
2007
Український часопис міжнародного права
c.18.0000
45
Наукова стаття
Міжнародно-правові заходи контролю та протидії терортзму
Білас Іван Григорович
2008
Oficyna Wydawnicza Arboretum
c.275.0000
46
Наукова стаття
ООН та проблеми міжнародної безпеки в сучасних умовах глобалізації // Третій міжнародний семінар "Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку". Крим, Партеніт
Білас Іван Григорович
2008
47
Наукова стаття
Міжнародно-правові засади забезпечення та підтримки миру й запобігання збройних конфліктів: стан, проблеми, перспективи // Міжнародна науково-практична конференція "Верховенство права на міжнародному та національному рівнях" Київ
Білас Іван Григорович
2008
48
Тези
Україна - США: шляхи та перспективи розвитку міжнародних державно-правових відносин // Міжнародна науково-практична конференція. Вашінгтон
Білас Іван Григорович
2000
49
Тези
Організаційно-правові основи реформування відомчої освіти в МВС України // Круглий стіл. Київ
Білас Іван Григорович
2000
50
Тези
Пріоритетні напрями реформування невійськового сектору безпеки України в сучасних умовах // Міжнародний експертний семінар. Київ
Білас Іван Григорович
2004
51
Тези
Оборонна реформа в Україні: перспективи та пріоритети // Міжнародний експертний семінар. Київ
Білас Іван Григорович
2004
52
Тези
Международное право и международный терроризм: трудности с выработкой определения // Формирование инновационной системы экономики и образования в условиях глобализации. Материалы международной научно-практической конференции 11 апреля 2008 года
Білас Іван Григорович
2008

Повернення до списку

Вгору