Автори, співробітники Університету

Білас Лілія Михайлівна
Bilas Lilia Mykhailivna

Ідентифікатор автора: 29087
Кількість пошукових запитів автора: 792

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Англійської філології та міжкультурної комунікації
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Лінгвокраїнознавство, національний компонент освіти, виховання національної самосвідомості, методика викладання іноземних мов.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 20, з них наукових статей (наукові публікації) - 19, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Main thematic groups of the contemporary Australian Slang.
Білас Лілія Михайлівна
2020
Закарпатські філологічні студії
c.124-130
2
Наукова стаття
Мовні засоби реалізації риторичних стратегій бізнес-комунікації та їх кореляція з зонами впливу людини.
Білас Лілія Михайлівна
Науменко Людмила Петрівна
2019
Збірн. наук. праць «Записки з укр. мовознавства». - Одеський нац. універ. імені І. І. Мечникова, Одеса, 2019. – Вип. 26, Т. 2. – С. 249-259 Фахове видання. Index Copernicus,Worldcat
c.249-259
3
Наукова стаття
The Lexical-Semantic Group "Aussie" in Contemporary Australian Slang
Білас Лілія Михайлівна
Науменко Людмила Петрівна
Пономарьова Віра Анатоліївна
2020
Acta Linguistica Lithuanica. Vilnius
c.52-70
4
Наукова стаття
Формування професійної компетентності у сфері літературної діяльності засобами англійської мови
Білас Лілія Михайлівна
2019
Розвиток професійної майстерності педагога: Міжнародна науково-практична конференція
в.Ч.1 c.10-14
5
Наукова стаття
Англійська мова як засіб навчання професійного спілкування у сфері літературної діяльності
Білас Лілія Михайлівна
2019
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітніх школах: збірник наукових праць
т.2 в.В.62 c.27-30
6
Наукова стаття
Контент дисципліни "англійська мова" як засіб розвитку національної самосвідомості студентів-філологів
Білас Лілія Михайлівна
2018
Studia Slawiscyczne. Etnolingwiscyka i Komunikacja Miedzykulturowa
в.5 c.269-281
7
Наукова стаття
Академічна доброчесність: виклики сучасності
Білас Лілія Михайлівна
Науменко Людмила Петрівна
2018
Збірник наукових есе учасників наукового стажування для освітян (1 – 13.10.2018)
c.36-41
8
Наукова стаття
The development of sociocultural awareness of students-philologists
Білас Лілія Михайлівна
2018
Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця»
c.12-15
9
Наукова стаття
Amerian Realems - a key to National Culture / The Global English Teagher: Improwing Whot Doesn't
Білас Лілія Михайлівна
2014
ПП "Центр оперативної поліграфії "Авангард"
c.53-54
10
Наукова стаття
Використання навчального посібника «Mastering English Language» як засобу оптимізації навчально-виховного процесу з англійської мови
Білас Лілія Михайлівна
2012
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Педагогічні науки.
c.0.0000
11
Наукова стаття
The notion of the “Anglosphere” and the equivalent terms: тези доповіді
Білас Лілія Михайлівна
2013
12
Наукова стаття
Linguistic Peculiarities of Australian English. // Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. праць / відп. ред. М. П. Фабіан – Ужгород : ФОП Бреза А.Е.
Білас Лілія Михайлівна
2012
Невідоме
c.37.0000
13
Монографія
Виховання національної самосвідомості особистості в процесі навчання англійської мови: монографія
Білас Лілія Михайлівна
2011
14
Наукова стаття
Лексико-семантичні відмінності британського та американського варіантів англійськогої ділової мови // Семантика мови і тексту: Матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф.
Білас Лілія Михайлівна
Науменко Людмила Петрівна
2009
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Біологія
c.225.0000
15
Наукова стаття
Наукові підходи до висвітлення поняття "національна самостійність" у гуманітаристиці.
Білас Лілія Михайлівна
2009
Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского
т.22 c.315.0000
16
Наукова стаття
Наукові підходи до висвітлення поняття "національна самостійність" у гуманітаристиці
Білас Лілія Михайлівна
2009
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.22 c.315.0000
17
Наукова стаття
Психолого-педагогічні особливості виховання національної самосвідомості у старшому шкільному віці
Білас Лілія Михайлівна
2009
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
т.451 c.0.0000
18
Наукова стаття
Національний компонент змісту навчання англійської мови як чинник формування здібності до міжкультурної комунікації студентів-філологів (відділення української філології та фольклористики)
Білас Лілія Михайлівна
2009
19
Наукова стаття
Лексико-семантичні відмінності британського та американського варіантів англійської ділової мови
Білас Лілія Михайлівна
2009
20
Наукова стаття
American English as a Diverse Form of the English language //Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2008 р.
Білас Лілія Михайлівна
2008

Повернення до списку

Вгору