Автори, співробітники Університету

Білорус Тетяна Валеріївна
Bilorus Tatyana

Ідентифікатор автора: 29120
Author Identifier Number Scopus: 57204759261 →
ResearcherID, Web of Science: ID: X-6598-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 1132
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: управління кадровим потенціалом підприємства

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 68, з них наукових статей (наукові публікації) - 42, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 5, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Метод COPRAS як інтрумент відбору персоналу
Білорус Тетяна Валеріївна
Філіна Анастасія Русланівна
2018
Тенденції розвитку економіки у 2018 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти: Міжнародна науково-практична конференція
c.136-138
2
Матеріали конференції
Формування бренда компанії роботодавця: методичні аспекти організаційного забезпечення
Білорус Тетяна Валеріївна
Фірсова Світлана Германівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.1 c.128-129
3
Навчально-методичний комплекс
Менеджмент. Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей
Білорус Тетяна Валеріївна
Вікулова Альона Олегівна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Петровський Микола Васильович
2018
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
4
Навчально-методичний комплекс
Менеджмент. Учебно-методический комплекс для студентов экономических специальностей
Білорус Тетяна Валеріївна
Вікулова Альона Олегівна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Петровський Микола Васильович
2018
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
5
Навчально-методичний комплекс
Management. Methodological and learning handbook for students of economic studies
Білорус Тетяна Валеріївна
Вікулова Альона Олегівна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Петровський Микола Васильович
2018
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
6
Наукова стаття
Обґрунтування вибору методів розвитку персоналу
Білорус Тетяна Валеріївна
Соковніна Юлія Артемівна
2019
Ефективна економіка
в.1 c.1-8
7
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Управління персоналом” для студентів спеціальності 073 “Менеджмент” освітня програма “Менеджмент організацій”
Білорус Тетяна Валеріївна
Жилінська Оксана Іванівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Приймак Василь Михайлович
2018
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-30
8
Навчально-методичний комплекс
Управління персоналом: робочий зошит для студентів економічних спеціальностей
Білорус Тетяна Валеріївна
2018
Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД"
c.1-64
9
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання, оформлення і захисту курсової роботи з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент організацій»
Білорус Тетяна Валеріївна
Вікулова Альона Олегівна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-30
10
Наукова стаття
Methodological support for intellectual capital strategic management of the research organization
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх Леся Анатоліївна
Фірсова Світлана Германівна
2018
Problems and Perspectives in Management
т.1 в.16 c.292-308
11
Наукова стаття
Формування стратегії розвитку системи управління персоналом підприємства на основі портфельного аналізу
Білорус Тетяна Валеріївна
2018
Маркетинг і менеджмент інновацій
т.1 в.1 c.184-195
12
Наукова стаття
Formation of HR (human resources) business strategy based on SPACE analysis
Білорус Тетяна Валеріївна
2018
Technology Audit and Production Reserves
т.2 в.4 (40) c.4-11
13
Наукова стаття
Оптимізація програми розвитку персоналу підприємства
Білорус Тетяна Валеріївна
Філіна Анастасія Русланівна
2018
Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка
т.23 в.1 (66) c.47-51
14
Наукова стаття
Формування кадрового резерву підприємства на основі методу таксономії
Білорус Тетяна Валеріївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 в.4 (129) c.12-19
15
Наукова стаття
Організаційне забезпечення формування та розвитку бренда компанії роботодавця
Білорус Тетяна Валеріївна
Фірсова Світлана Германівна
2018
Бізнес Інформ
т.1 в.7 c.314-326
16
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Управління персоналом» для студентів галузь знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальність 073 "Менеджмент" освітня програма "Менеджмент організацій"
Білорус Тетяна Валеріївна
Жилінська Оксана Іванівна
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-25
17
Наукова стаття
Організація маркетингових досліджень із використанням методів багатокритеріального аналізу
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2016
Економіка та суспільство
т.1 в.7 c.206-216
18
Наукова стаття
Формування стратегічних кадрових альтернатив на основі матриці shell/dpm
Білорус Тетяна Валеріївна
2017
Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: матеріали конференції
т.3 в.1 c.30-35
19
Наукова стаття
Види стратегій розвитку інтелектуального капіталу підприємства: підходи до систематизації
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2016
Аналітично-інформаційний журнал “Схід”
т.1 в.6 c.34-42
20
Наукова стаття
Выбор кадровой стратегии предприятия на основе матричных методов стратегического анализа
Білорус Тетяна Валеріївна
2017
Инновационное развитие экономики : предпринимательство, образование, наука : сб. науч. ст. / редкол. : Т.В. Борздова (отв. ред.) [и др.].
т.1 в.2 c.111-114
21
Навчальний посібник
Менеджер-ерудит: навчальний посібник. – Випуск 1.: Менеджмент
Білорус Тетяна Валеріївна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-50
22
Навчальний посібник
Менеджер-ерудит: навчальний посібник. – Випуск 2.: Маркетинг
Білорус Тетяна Валеріївна
Фірсова Світлана Германівна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.2 c.1-50
23
Наукова стаття
Assessing Employee's Professional Activity Using Multi Criteria Method
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2016
Economics, management, law: socoi-economic aspects of development: Collection of scientific articles
т.2 в.1 c.159-165
24
Наукова стаття
Компетентнісний підхід до оцінювання успішності роботи керівника
Білорус Тетяна Валеріївна
2016
Молодий вчений
т.1 в.2 c.12-17
25
Наукова стаття
Алгоритм оцінювання персоналу підприємств на основі компетентнісного підходу
Білорус Тетяна Валеріївна
2016
Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: International Scientific-Practical Conference
т.1 в.1 c.171-176
26
Наукова стаття
Методичне забезпечення вибору методів оцінювання персоналу підприємства
Білорус Тетяна Валеріївна
2016
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць. Львівський національний університет імені Івана Франка
т.1 в.37 c.43-49
27
Наукова стаття
Designing the System of Intangible Incentives Using Multicruteria Analysis Methods
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2016
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.1 в.15 c.36-42
28
Наукова стаття
Development and estimation of labor activity's motivational system under crisis conditions
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
2014
Journal L`Association 1901 “SEPIKE”. Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics
т.7 c.59-63
29
Наукова стаття
Stimulation of personnel by intangible incentives: role and importance in the contemporary economy
Білорус Тетяна Валеріївна
2014
PROBLEMS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF BUSINESS
т.2 c.362-365
30
Наукова стаття
Вибір цілей управління організаційною культурою підприємства на основі її оцінки
Білорус Тетяна Валеріївна
2015
31
Наукова стаття
Заняття-аукціон як інструмент розвитку професійних компетенцій менеджера
Білорус Тетяна Валеріївна
2015
Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.288-293
32
Наукова стаття
Методичний інструментарій організації пошуку та відбору персоналу
Білорус Тетяна Валеріївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.172 c.20-29
33
Тези
Методичні рекомендації щодо організації відбору кандидатів на вакантну посаду
Білорус Тетяна Валеріївна
2015
34
Тези
Обґрунтування вибору джерел задоволення потреби у персоналі
Білорус Тетяна Валеріївна
2015
Розвиток національної економіки: теорія і практика. Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.35-36
35
Монографія
Удосконалення економічних механізмів управління сучасними системами підприємств, корпорацій, галузей, регіонів, країн
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
2014
Луганськ: НГУ (монографія)
т.1 c.1-402
36
Навчальний посібник
Менеджмент: практикум
Білорус Тетяна Валеріївна
Горбась Ірина Миколаївна
2014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-471
37
Навчальний посібник
Операційний менеджмент: Практикум
Білорус Тетяна Валеріївна
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-140
38
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент» для напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент»
Анісімова Людмила Анатоліївна
Білорус Тетяна Валеріївна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-30
39
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо впровадження активних форм проведення семінарських та практичних занять
Білорус Тетяна Валеріївна
Жилінська Оксана Іванівна
2014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-26
40
Наукова стаття
Ґенеза концепції бренду роботодавця на ринку праці України
Білорус Тетяна Валеріївна
Фірсова Світлана Германівна
2014
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць. Львівський національний університет імені Івана Франка
т.31 c.54-64
41
Наукова стаття
Емоційна компетентність як складова кадрового потенціалу організації
Білорус Тетяна Валеріївна
2014
Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: «Проблеми інноваційного розвитку економіки України»
т.1 c.70-77
42
Наукова стаття
Методичні підходи до оцінювання інструментів нематеріального стимулювання
Білорус Тетяна Валеріївна
2014
Кримський економічний вісник
т.1 c.50-56
43
Наукова стаття
Кадровий аудит: проблеми і перспективи використання
Білорус Тетяна Валеріївна
Фірсова Світлана Германівна
2014
ВПЦ "Київський університет"
т.28 c.335-345
44
Наукова стаття
Методичне забезпечення вибору інноваційних підходів щодо задоволення потреби в персоналі
Білорус Тетяна Валеріївна
2014
Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць.
т.3 c.87-92
45
Тези
Проблеми використання кадрового аудиту вітчизняними підприємствами
Білорус Тетяна Валеріївна
Фірсова Світлана Германівна
2014
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.114-119
46
Тези
Роль емоційної компетентності у роботі менеджера
Білорус Тетяна Валеріївна
2014
Актуальні проблеми світової і національної економіки в умовах глобалізації:Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції , 2014 р.
т.2 c.54-56
47
Навчально-методичний комплекс
Комплексне розрахунково-аналітичне завдання практичного туру ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)
Білорус Тетяна Валеріївна
Жилінська Оксана Іванівна
Приймак Василь Михайлович
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-10
48
Наукова стаття
Регіональні інноваційні системи: сутність та підходи до структуризації
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.23.0000
49
Наукова стаття
Теоретические и практические аспекты оценки управленческого потенциала предприятия
Білорус Тетяна Валеріївна
2013
Инновационное развитие экономики : предпринимательство, образование, наука : сб. науч. ст. / редкол. : Т.В. Борздова (отв. ред.) [и др.].
т.1 c.263-266
50
Тези
Методологические основы формирования кадровой стратегии предприятия
Білорус Тетяна Валеріївна
2012
Материалы научно-практической конференции "Актуальные проблемы менеджмента: формирование эффективных систем и процессов стратегического управления". Санкт-Петербург, 14 декабря 2012 г.
т.1 c.157-159
51
Тези
Практичні рекомендації щодо розробки та впровадження моделей компетенцій
Білорус Тетяна Валеріївна
2012
Львів: Львівська економічна фундація
т.3 c.47.0000
52
Наукова стаття
Трудовий потенціал України: сучасний стан та перспективи розвитку
Білорус Тетяна Валеріївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.42.0000
53
Наукова стаття
Сутність управлінського персоналу організації та перспективи його розвитку
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
2012
Problems of Business and Education Development in West and East European Countries
т.1 c.26-35
54
Наукова стаття
Сутність та структура регіональних інноваційних систем
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
2012
Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.120-123
55
Тези
The formation of portfolio of substrategies for socil enterprise development
Білорус Тетяна Валеріївна
2011
International workshop “Problems of Bisiness and Education Development in West and East European Countries ”
т.1 c.86-88
56
Навчальний посібник
Міждисциплінарний словник з менеджменту
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
Білорус Тетяна Валеріївна
Герасименко Оксана Олександрівна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Ільїна Галина Володимирівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кузнєцова Наталія Генадіївна
Кухта Павло Володимирович
Нетреба Ірина Олександрівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Петровський Микола Васильович
Приймак Василь Михайлович
Святненко Вікторія Юріївна
Ситницький Максим Васильович
Фірсова Світлана Германівна
2011
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-624
57
Наукова стаття
As a modern method of evaluating personnel // Ukraine-EU-CZECH Republic: Current Status and Future Trends : International scientific-practical seminar, 3–8 May 2011. – Prague–Kherson.
Білорус Тетяна Валеріївна
2011
58
Наукова стаття
Соціальна паспортизація підприємства
Білорус Тетяна Валеріївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.121 c.84.0000
59
Наукова стаття
Організаційне забезпечення системи професійного розвитку персоналу підприємства // Україна - Чехія - ЄС: сучасний стан та перспективи
Білорус Тетяна Валеріївна
2010
60
Наукова стаття
Особливості оцінювання стратегічного потенціалу інноваційних підприємств // Україна - Чехія - ЄС: сучасний стан та перспективи
Білорус Тетяна Валеріївна
2010
61
Наукова стаття
Інноваційні технології в управлінні кадровим потенціалом підприємства.
Білорус Тетяна Валеріївна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.85.0000
62
Наукова стаття
Коучінг як метод розвитку та реалізації управлінського потенціалу // Науково-теоретичний журнал Хмельницькогоо економічного університету
Білорус Тетяна Валеріївна
2009
63
Наукова стаття
Аутплейсмент – етикет красивого звільнення // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. "Стратегія розвитку підприємництва: теорія, організація, практика"
Білорус Тетяна Валеріївна
Приймак Василь Михайлович
2009
64
Наукова стаття
Організаційне забезпечення системи управління персоналом підприємства
Білорус Тетяна Валеріївна
2007
Формування ринкових відносин в Україні
т.12
65
Наукова стаття
Лізинг персоналу як нетрадиційна форма його привернення
Білорус Тетяна Валеріївна
Пащук Лідія Віталіївна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.99 c.52-56
66
Наукова стаття
Управління кар’єрою як фактор розвитку бізнесу
Білорус Тетяна Валеріївна
Приймак Василь Михайлович
2008
Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины: Сб. материалов конфер. / Материалы междунар. науч.-практ. конфер. Алушта, 26-28 сентября 2008 г.
т.2008 c.95.0000
67
Монографія
Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства
Білорус Тетяна Валеріївна
2007
68
Наукова стаття
Контролінг в системі стратегічного управління кадровим потенціалом
Білорус Тетяна Валеріївна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.89 c.51.0000

Повернення до списку

Вгору