Автори, співробітники Університету

Білорус Тетяна Валеріївна
Bilorus Tatyana

Ідентифікатор автора: 29120
Author Identifier Number Scopus: 57204759261 →
ResearcherID, Web of Science: X-6598-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 1253
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: управління кадровим потенціалом підприємства

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 77, з них наукових статей (наукові публікації) - 43, монографій - 4, підручників - 0, навчальних посібників - 6, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Управління кадровими ризиками, пов’язаними із задоволенням потреби у персоналі
Білорус Тетяна Валеріївна
2020
Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.2 в.6 c.218-223
2
Матеріали конференції
Features of Use of Differents Staff Development Methods
Білорус Тетяна Валеріївна
Харченко Олександра Миколаївна
2020
Scientific achievements of modern society: International scientific and practical conference
в.7 c.29-35
3
Монографія
The attribution model of the employer brand as a strategic factor of increasing competitiveness
Білорус Тетяна Валеріївна
Фірсова Світлана Германівна
2019
Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension
в.3 c.174-182
4
Монографія
Комплексне оцінювання системи управління персоналом компанії
Білорус Тетяна Валеріївна
2020
Економіка і управління підприємствами: теорія, методика, практика : колективна монографія / Кол. авторів.
c.72-77
5
Навчальний посібник
Менеджмент: практикум
Білорус Тетяна Валеріївна
2020
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-185
6
Навчально-методичні праці
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент організацій»
Балан Валерій Григорович
Білорус Тетяна Валеріївна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Фірсова Світлана Германівна
2020
Наукова столиця
c.1-44
7
Наукова стаття
Методичний інструментарій оцінювання рівня задоволеності працівників внутрішнім hr-брендом компанії
Білорус Тетяна Валеріївна
Фірсова Світлана Германівна
2020
Проблеми системного підходу в економіці
в.2 (76) c.54-61
8
Матеріали конференції
Метод COPRAS як інтрумент відбору персоналу
Білорус Тетяна Валеріївна
Філіна Анастасія Русланівна
2018
Тенденції розвитку економіки у 2018 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти: Міжнародна науково-практична конференція
c.136-138
9
Матеріали конференції
Формування бренда компанії роботодавця: методичні аспекти організаційного забезпечення
Білорус Тетяна Валеріївна
Фірсова Світлана Германівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.1 c.128-129
10
Матеріали конференції
Сутнісна характеристика категорії «бренд роботодавця»
Білорус Тетяна Валеріївна
Фірсова Світлана Германівна
2019
Теорія та практика управління розвитком економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.316-319
11
Навчально-методичний комплекс
Менеджмент. Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей
Білорус Тетяна Валеріївна
Вікулова Альона Олегівна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Петровський Микола Васильович
2018
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
12
Навчально-методичний комплекс
Менеджмент. Учебно-методический комплекс для студентов экономических специальностей
Білорус Тетяна Валеріївна
Вікулова Альона Олегівна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Петровський Микола Васильович
2018
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
13
Навчально-методичний комплекс
Management: Teaching and Learning Handbook for Students of Economics
Білорус Тетяна Валеріївна
Вікулова Альона Олегівна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Петровський Микола Васильович
2019
Видавництво "Ліра-К"
c.1-92
14
Навчально-методичний комплекс
Управління персоналом: робочий зошит для студентів економічних спеціальностей
Білорус Тетяна Валеріївна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-32
15
Наукова стаття
Обґрунтування вибору методів розвитку персоналу
Білорус Тетяна Валеріївна
Соковніна Юлія Артемівна
2019
Ефективна економіка
в.1 c.1-8
16
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Управління персоналом” для студентів спеціальності 073 “Менеджмент” освітня програма “Менеджмент організацій”
Білорус Тетяна Валеріївна
Жилінська Оксана Іванівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Приймак Василь Михайлович
2018
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-30
17
Навчально-методичний комплекс
Управління персоналом: робочий зошит для студентів економічних спеціальностей
Білорус Тетяна Валеріївна
2018
Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД"
c.1-64
18
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання, оформлення і захисту курсової роботи з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент організацій»
Білорус Тетяна Валеріївна
Вікулова Альона Олегівна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-30
19
Наукова стаття
Methodological support for intellectual capital strategic management of the research organization
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
Фірсова Світлана Германівна
2018
Problems and Perspectives in Management
т.1 в.16 c.292-308
20
Наукова стаття
Формування стратегії розвитку системи управління персоналом підприємства на основі портфельного аналізу
Білорус Тетяна Валеріївна
2018
Маркетинг і менеджмент інновацій
т.1 в.1 c.184-195
21
Наукова стаття
Formation of HR (human resources) business strategy based on SPACE analysis
Білорус Тетяна Валеріївна
2018
Technology Audit and Production Reserves
т.2 в.4 (40) c.4-11
22
Наукова стаття
Оптимізація програми розвитку персоналу підприємства
Білорус Тетяна Валеріївна
Філіна Анастасія Русланівна
2018
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.23 в.1 (66) c.47-51
23
Наукова стаття
Формування кадрового резерву підприємства на основі методу таксономії
Білорус Тетяна Валеріївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 в.4 (129) c.12-19
24
Наукова стаття
Організаційне забезпечення формування та розвитку бренда компанії роботодавця
Білорус Тетяна Валеріївна
Фірсова Світлана Германівна
2018
Бізнес Інформ
т.1 в.7 c.314-326
25
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Управління персоналом» для студентів галузь знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальність 073 "Менеджмент" освітня програма "Менеджмент організацій"
Білорус Тетяна Валеріївна
Жилінська Оксана Іванівна
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-25
26
Наукова стаття
Організація маркетингових досліджень із використанням методів багатокритеріального аналізу
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2016
Економіка та суспільство
т.1 в.7 c.206-216
27
Наукова стаття
Формування стратегічних кадрових альтернатив на основі матриці shell/dpm
Білорус Тетяна Валеріївна
2017
Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.3 в.1 c.30-35
28
Наукова стаття
Види стратегій розвитку інтелектуального капіталу підприємства: підходи до систематизації
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2016
Схід : аналітично-інформаційний журнал
т.1 в.6 c.34-42
29
Наукова стаття
Выбор кадровой стратегии предприятия на основе матричных методов стратегического анализа
Білорус Тетяна Валеріївна
2017
Инновационное развитие экономики : предпринимательство, образование, наука : сб. науч. ст. / редкол. : Т.В. Борздова (отв. ред.) [и др.].
т.1 в.2 c.111-114
30
Навчальний посібник
Менеджер-ерудит: навчальний посібник. – Випуск 1.: Менеджмент
Білорус Тетяна Валеріївна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-50
31
Навчальний посібник
Менеджер-ерудит: навчальний посібник. – Випуск 2.: Маркетинг
Білорус Тетяна Валеріївна
Фірсова Світлана Германівна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.2 c.1-50
32
Наукова стаття
Assessing Employee's Professional Activity Using Multi Criteria Method
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2016
Economics, management, law: socoi-economic aspects of development: Collection of scientific articles
т.2 в.1 c.159-165
33
Наукова стаття
Компетентнісний підхід до оцінювання успішності роботи керівника
Білорус Тетяна Валеріївна
2016
Молодий вчений
т.1 в.2 c.12-17
34
Наукова стаття
Алгоритм оцінювання персоналу підприємств на основі компетентнісного підходу
Білорус Тетяна Валеріївна
2016
Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: International Scientific-Practical Conference
т.1 в.1 c.171-176
35
Наукова стаття
Методичне забезпечення вибору методів оцінювання персоналу підприємства
Білорус Тетяна Валеріївна
2016
Формування ринкової економіки в Україні.
т.1 в.37 c.43-49
36
Наукова стаття
Designing the System of Intangible Incentives Using Multicruteria Analysis Methods
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2016
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.1 в.15 c.36-42
37
Наукова стаття
Development and estimation of labor activity's motivational system under crisis conditions
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
2014
Journal L`Association 1901 “SEPIKE”. Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics
т.7 c.59-63
38
Наукова стаття
Stimulation of personnel by intangible incentives: role and importance in the contemporary economy
Білорус Тетяна Валеріївна
2014
Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles
т.2 c.362-365
39
Наукова стаття
Вибір цілей управління організаційною культурою підприємства на основі її оцінки
Білорус Тетяна Валеріївна
2015
Молодий вчений
т.2 в.2 (17) c.8-13
40
Наукова стаття
Заняття-аукціон як інструмент розвитку професійних компетенцій менеджера
Білорус Тетяна Валеріївна
2015
Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.288-293
41
Наукова стаття
Методичний інструментарій організації пошуку та відбору персоналу
Білорус Тетяна Валеріївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.172 c.20-29
42
Тези
Методичні рекомендації щодо організації відбору кандидатів на вакантну посаду
Білорус Тетяна Валеріївна
2015
Стан, проблеми та перспективи розвитку національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
в.1 c.61-66
43
Тези
Обґрунтування вибору джерел задоволення потреби у персоналі
Білорус Тетяна Валеріївна
2015
Розвиток національної економіки: теорія і практика. Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.35-36
44
Монографія
Удосконалення економічних механізмів управління сучасними системами підприємств, корпорацій, галузей, регіонів, країн
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
2014
Луганськ: НГУ (монографія)
т.1 c.1-402
45
Навчальний посібник
Менеджмент: практикум
Білорус Тетяна Валеріївна
Горбась Ірина Миколаївна
2014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-471
46
Навчальний посібник
Операційний менеджмент: Практикум
Білорус Тетяна Валеріївна
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-140
47
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент» для напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент»
Анісімова Людмила Анатоліївна
Білорус Тетяна Валеріївна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-30
48
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо впровадження активних форм проведення семінарських та практичних занять
Білорус Тетяна Валеріївна
Жилінська Оксана Іванівна
2014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-26
49
Наукова стаття
Ґенеза концепції бренду роботодавця на ринку праці України
Білорус Тетяна Валеріївна
Фірсова Світлана Германівна
2014
Формування ринкової економіки в Україні.
т.31 c.54-64
50
Наукова стаття
Емоційна компетентність як складова кадрового потенціалу організації
Білорус Тетяна Валеріївна
2014
Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: «Проблеми інноваційного розвитку економіки України»
т.1 c.70-77
51
Наукова стаття
Методичні підходи до оцінювання інструментів нематеріального стимулювання
Білорус Тетяна Валеріївна
2014
Кримський економічний вісник
т.1 c.50-56
52
Наукова стаття
Кадровий аудит: проблеми і перспективи використання
Білорус Тетяна Валеріївна
Фірсова Світлана Германівна
2014
ВПЦ "Київський університет"
т.28 c.335-345
53
Наукова стаття
Методичне забезпечення вибору інноваційних підходів щодо задоволення потреби в персоналі
Білорус Тетяна Валеріївна
2014
Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць.
т.3 c.87-92
54
Тези
Проблеми використання кадрового аудиту вітчизняними підприємствами
Білорус Тетяна Валеріївна
Фірсова Світлана Германівна
2014
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.114-119
55
Тези
Роль емоційної компетентності у роботі менеджера
Білорус Тетяна Валеріївна
2014
Актуальні проблеми світової і національної економіки в умовах глобалізації:Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції , 2014 р.
т.2 c.54-56
56
Навчально-методичний комплекс
Комплексне розрахунково-аналітичне завдання практичного туру ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)
Білорус Тетяна Валеріївна
Жилінська Оксана Іванівна
Приймак Василь Михайлович
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-10
57
Наукова стаття
Регіональні інноваційні системи: сутність та підходи до структуризації
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.23.0000
58
Наукова стаття
Теоретические и практические аспекты оценки управленческого потенциала предприятия
Білорус Тетяна Валеріївна
2013
Инновационное развитие экономики : предпринимательство, образование, наука : сб. науч. ст. / редкол. : Т.В. Борздова (отв. ред.) [и др.].
т.1 c.263-266
59
Тези
Методологические основы формирования кадровой стратегии предприятия
Білорус Тетяна Валеріївна
2012
Актуальные проблемы менеджмента: формирование эффективных систем и процессов стратегического управления: Научно-практическая конференция
т.1 c.157-159
60
Тези
Практичні рекомендації щодо розробки та впровадження моделей компетенцій
Білорус Тетяна Валеріївна
2012
Львів: Львівська економічна фундація
т.3 c.47.0000
61
Наукова стаття
Трудовий потенціал України: сучасний стан та перспективи розвитку
Білорус Тетяна Валеріївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.42.0000
62
Наукова стаття
Сутність управлінського персоналу організації та перспективи його розвитку
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
2012
Problems of Business and Education Development in West and East European Countries
т.1 c.26-35
63
Наукова стаття
Сутність та структура регіональних інноваційних систем
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
2012
Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.120-123
64
Тези
The formation of portfolio of substrategies for socil enterprise development
Білорус Тетяна Валеріївна
2011
International workshop “Problems of Bisiness and Education Development in West and East European Countries ”
т.1 c.86-88
65
Навчальний посібник
Міждисциплінарний словник з менеджменту
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
Білорус Тетяна Валеріївна
Герасименко Оксана Олександрівна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Ільїна Галина Володимирівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кузнєцова Наталія Генадіївна
Кухта Павло Володимирович
Нетреба Ірина Олександрівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
Петровський Микола Васильович
Приймак Василь Михайлович
Святненко Вікторія Юріївна
Ситницький Максим Васильович
Фірсова Світлана Германівна
2011
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-624
66
Наукова стаття
As a modern method of evaluating personnel
Білорус Тетяна Валеріївна
2011
Ukraine-EU-CZECH Republic: Current Status and Future Trends : International scientific-practical seminar
c.36-39
67
Наукова стаття
Соціальна паспортизація підприємства
Білорус Тетяна Валеріївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.121 c.84.0000
68
Наукова стаття
Організаційне забезпечення системи професійного розвитку персоналу підприємства
Білорус Тетяна Валеріївна
2010
Україна-Чехія-ЄС: сучасний стан та перспективи: Міжнародна конференція
c.25-31
69
Наукова стаття
Особливості оцінювання стратегічного потенціалу інноваційних підприємств
Білорус Тетяна Валеріївна
2010
Україна-Чехія-ЄС: сучасний стан та перспективи: Міжнародна конференція
c.186-194
70
Наукова стаття
Інноваційні технології в управлінні кадровим потенціалом підприємства.
Білорус Тетяна Валеріївна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.85.0000
71
Наукова стаття
Коучінг як метод розвитку та реалізації управлінського потенціалу
Білорус Тетяна Валеріївна
2009
Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету
т.14 c.96-97
72
Наукова стаття
Аутплейсмент – етикет красивого звільнення
Білорус Тетяна Валеріївна
Приймак Василь Михайлович
2009
Стратегія розвитку підприємництва: теорія, організація, практика: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.2 c.110-112
73
Наукова стаття
Організаційне забезпечення системи управління персоналом підприємства
Білорус Тетяна Валеріївна
2007
Формування ринкових відносин в Україні
т.12
74
Наукова стаття
Лізинг персоналу як нетрадиційна форма його привернення
Білорус Тетяна Валеріївна
Пащук Лідія Віталіївна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.99 c.52-56
75
Наукова стаття
Управління кар’єрою як фактор розвитку бізнесу
Білорус Тетяна Валеріївна
Приймак Василь Михайлович
2008
Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины: Сб. материалов конфер. / Материалы междунар. науч.-практ. конфер. Алушта, 26-28 сентября 2008 г.
т.2008 c.95.0000
76
Монографія
Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства
Білорус Тетяна Валеріївна
2007
Ірпінь Видавчничо інформаційний центр національного університету ДПС України
c.1-174
77
Наукова стаття
Контролінг в системі стратегічного управління кадровим потенціалом
Білорус Тетяна Валеріївна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.89 c.51.0000

Повернення до списку

Вгору