Автори, співробітники Університету

Білоцький Сергій Дмитрович
Serhii Bilotskyi

Ідентифікатор автора: 29142
Author Identifier Number Scopus: 57203023296 →
Кількість пошукових запитів автора: 1038

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Міжнародного права
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 56, з них наукових статей (наукові публікації) - 41, монографій - 1, підручників - 2, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Fragmentation and synergies in international climate change regime
Білоцький Сергій Дмитрович
Льовін Антон Валерійович
Медведєва Марина Олександрівна
Невара Лілія Михайлівна
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
т.21 в.3
2
Наукова стаття
International Terrorism and Massmedia
Білоцький Сергій Дмитрович
Медведєва Марина Олександрівна
2018
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
т.21 в.2
3
Наукова стаття
О.В. Задорожній та дослідження в Україні нових галузей міжнародного права
Білоцький Сергій Дмитрович
Медведєва Марина Олександрівна
Пазюк Андрій Валерійович
2017
Український часопис міжнародного права. Спецвипуск, присвячений пам’яті О.В. Задорожнього. – 2017 р.
c.101-105
4
Наукова стаття
Legal and economic aspects of Ukrainian enterprises activity at the European renewable energy market
Білоцький Сергій Дмитрович
Гріненко Олена Олексіївна
Данилова Ніколь Вікторівна
2017
Investment Management and Financial Innovations
5
Наукова стаття
Міжнародно-правові засади та інституційні механізми регулювання відносин у сфері екологічно орієнтованої енергетики
Білоцький Сергій Дмитрович
2015
Одеса: Фенікс
6
Наукова стаття
Імплементація європейських норм щодо екологічної енергетики в законодавство України
Білоцький Сергій Дмитрович
2015
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
в.№ 34. c.132-136
7
Наукова стаття
Еволюція правового регулювання альтернативних (відновлюваних) джерел енергії в праві ЄС
Білоцький Сергій Дмитрович
2015
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України
в.6 c.87-93
8
Підручник
Європейське право: Право Європейського союзу
Білоцький Сергій Дмитрович
2016
Європейське право: Право Європейського союзу: підручник. Кн. четверта: Матеріальне право Європейського союзу / за заг. ред. В.І. Муравйова. – К.: Ін Юре, 2016.
c.С. 59-171.
9
Наукова стаття
Economic Expansion of the European Renewable Energy Market in Case of European Union Law
Білоцький Сергій Дмитрович
Данилова Ніколь Вікторівна
2014
Маркетинг і менеджмент інновацій
т.4 c.136-145
10
Тези
Політико-правові бар’єри при виході на європейський ринок відновлюваних джерел енергії
Білоцький Сергій Дмитрович
Данилова Ніколь Вікторівна
2014
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.71-74
11
Міжнародно-правове забезпечення миротворчих операцій НАТО, ООН та ЄС в Македонії
Білоцький Сергій Дмитрович
2003
Український часопис міжнародного права
т.1 c.18.0000
12
Міжнародно-правове регулювання альтеративних джерел енергії
Білоцький Сергій Дмитрович
2012
13
Монографія
Миротворчі операції НАТО в Південно-Східній Європі: міжнародно-правовий аспект.
Білоцький Сергій Дмитрович
2010
Право
т.1 c.1.0000
14
Навчальний посібник
Міжнародно-правове регулювання миротворчої діяльності.
Білоцький Сергій Дмитрович
2012
15
Наукова стаття
Правовий статус миротворчих сил під керівництвом НАТО у Боснії і Герцеговині та Сербії і Чорногорії (колишня СР Югославія)
Білоцький Сергій Дмитрович
2004
Український часопис міжнародного права
т.1 c.58.0000
16
Наукова стаття
Проблема гуманітарної інтервенції в західній доктрині міжнародного права
Білоцький Сергій Дмитрович
2004
Український часопис міжнародного права
т.1 c.47.0000
17
Наукова стаття
Правові засади миротворчої діяльності ООН і національне законодавство
Білоцький Сергій Дмитрович
2005
Держава і регіони. Гуманітарні науки
т.1 c.0.0000
18
Наукова стаття
Міжнародно-правові проблеми участі НАТО у миротворчих операціях.
Білоцький Сергій Дмитрович
2007
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.102.0000
19
Наукова стаття
«Модельне законодавство» у практиці міжпарламентських організацій.
Білоцький Сергій Дмитрович
2009
Порівняльне правознавство: дод. до журн. "Право України"
т.1 c.642.0000
20
Наукова стаття
Процедура набуття членства в НАТО.
Білоцький Сергій Дмитрович
2009
Правова держава
т.1 c.105.0000
21
Наукова стаття
Правові аспекти підтримки миру регіональними організаціями (на прикладі НАТО).
Білоцький Сергій Дмитрович
2009
Актуальні проблеми наукових досліджень.- Дніпропетровськ
т.1 c.213.0000
22
Наукова стаття
Перші міжнародні акти з регулювання відновлюваних джерел енергії
Білоцький Сергій Дмитрович
2009
Український часопис міжнародного права
т.1 c.0.0000
23
Наукова стаття
Міжнародно-правове регулювання миротворчої діяльності ЄС.
Білоцький Сергій Дмитрович
2010
Порівняльно-правові дослідження
т.1 c.56.0000
24
Наукова стаття
Міжнародно-правові питання статусу, захисту та відповідальності миротворчого персоналу.
Білоцький Сергій Дмитрович
2011
25
Наукова стаття
Діяльність Ради Безпеки ООН протягом 2011 року
Білоцький Сергій Дмитрович
2012
Міжнародне право
т.1 c.353.0000
26
Наукова стаття
Міжнародно-правові проблеми іноземної військової присутності
Білоцький Сергій Дмитрович
2012
Міжнародне право
т.1 c.46.0000
27
Наукова стаття
Правове регулювання використання відновлюваних джерел енергії в рамках Європейського Союзу
Білоцький Сергій Дмитрович
2012
Актуальні проблеми інтелектуальної власності
т.105 c.58.0000
28
Наукова стаття
ИРЭНА и ИТЭР как регуляторы межгосударственных отношений в сфере альтернативной энергетики
Білоцький Сергій Дмитрович
2012
Вестник гуманитарного научного образования. Научно-практический журнал. – Москва
т.1 c.242.0000
29
Наукова стаття
Міжнародно-правове регулювання відновлюваної енергетики в рамках міжнародного морського права
Білоцький Сергій Дмитрович
2012
Актуальні проблеми інтелектуальної власності
т.1 c.197.0000
30
Наукова стаття
Енергетичне співтовариство, Третій енергетичний пакет ЄС і правове регулювання альтернативної енергетики
Білоцький Сергій Дмитрович
2012
Український часопис міжнародного права
т.1 c.69.0000
31
Наукова стаття
Світова організація торгівлі, як регулятор міжнародної торгівлі в сфері ЕОЕ
Білоцький Сергій Дмитрович
2012
Функциональные материалы
т.1 c.96.0000
32
Наукова стаття
Теоретичні основи міжнародно-правового прогнозування і його застосування в регулюванні екологічно орієнтованої енергетики
Білоцький Сергій Дмитрович
2012
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
т.1 c.1.0000
33
Наукова стаття
Сучасний стан міжнародно-правового регулювання енергоефективност
Білоцький Сергій Дмитрович
2012
Науковий вісник Дипломатичної академії України. – К.
т.2 c.332.0000
34
Наукова стаття
Правове забезпечення зв'язку енергетичної безпеки та альтернативної енергетики в рамках права ЄС
Білоцький Сергій Дмитрович
2012
Європейське право: дод. до журн. "Право України"
т.2 c.115.0000
35
Наукова стаття
Теоретичні проблеми міжнародних стандартів
Білоцький Сергій Дмитрович
2012
Український часопис міжнародного права
т.4 c.70.0000
36
Наукова стаття
Построение новой парадигмы права международной безопасности в Украине
Білоцький Сергій Дмитрович
2013
Всероссийский журнал научніх публикаций, -М.: ООО "Миррея"
т.1 c.80.0000
37
Наукова стаття
Некоторые теоретические проблемы правового регулирования экологически ориентированной энергетики в рамках международного права
Білоцький Сергій Дмитрович
2013
38
Наукова стаття
Нові комплекси норм і їх місце у викладанні курсу міжнародного права
Білоцький Сергій Дмитрович
2013
Український часопис міжнародного права
т.1 c.120.0000
39
Наукова стаття
Співвідношення права на воду і погляду на воду як товар в рамках міжнародно-правового регулювання екологічно орієнтованої енергетики
Білоцький Сергій Дмитрович
2013
Український часопис міжнародного права
т.1 c.95.0000
40
Наукова стаття
Проблема прогалин у міжнародному праві і екологічно орієнтована енергетика
Білоцький Сергій Дмитрович
2013
41
Наукова стаття
Механізми реалізації норм Кіотського протоколу щодо екологічно орієнтованої енергетики
Білоцький Сергій Дмитрович
2013
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.20 c.9.0000
42
Наукова стаття
Засади міжнародно-правового регулювання гідроенергетики
Білоцький Сергій Дмитрович
2013
Український часопис міжнародного права
т.1 c.59.0000
43
Наукова стаття
Застосування судових процедур при розгляді спорів в рамках міжнародно-правового регулювання екологічно орієнтованої енергетики
Білоцький Сергій Дмитрович
2013
Судова апеляція
т.1 c.146.0000
44
Наукова стаття
Концепція транскордонних водноенергетичних ресурсів в міжнародному праві
Білоцький Сергій Дмитрович
2013
Часопис депутатського клубу "Парламент"
т.1 c.1.0000
45
Наукова стаття
Проект Desertec – нове явище в реалізації міжнародно-правового забезпечення екологічно орієнтованої енергетики
Білоцький Сергій Дмитрович
2013
Держава і право
т.59 c.421.0000
46
Наукова стаття
Новітні тенденції в гармонізації енергетичного законодавства ЄС і його вплив на треті країни, щодо розвитку альтернативної енергетики
Білоцький Сергій Дмитрович
2013
Право України
т.1 c.120.0000
47
Наукова стаття
Міжнародно-правове регулювання науково-технічної співпраці і міжнародної технічної допомоги в розвитку концепції екологічно орієнтованої енергетики
Білоцький Сергій Дмитрович
2013
Український часопис міжнародного права
т.1 c.99.0000
48
Підручник
Право международных организаций.
Білоцький Сергій Дмитрович
2013
49
Праці конференції
Роль міжнародного права у розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці
Білоцький Сергій Дмитрович
2012
50
Словник
10 статей в Європейський Союз: економіка, політика, право: енциклопедичний словник.
Білоцький Сергій Дмитрович
2010
51
Тези
Міжнародно-правові засади адаптації Організації Північноатлантичного договору до проведення миротворчої діяльності
Білоцький Сергій Дмитрович
2005
52
Тези
Место альтернативной энергетики в международном праве. Наукова доповідь. Міжнародно-правові читання.
Білоцький Сергій Дмитрович
2012
53
Тези
Проблеми державно-приватного партнерства в рамках сучасного міжнародного права
Білоцький Сергій Дмитрович
2012
54
Тези
Співвідношення проблеми тероризму і міжнародної безпеки в рамках доктрини міжнародного права в Україні
Білоцький Сергій Дмитрович
2013
Державна безпека України
т.1 c.15.0000
55
Тези
Проблематика енергетичної безпеки у двосторонніх відносинах і її відображення в доктрині міжнародного права
Білоцький Сергій Дмитрович
2013
Міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука
т.1 c.81.0000
56
Тези
Правове регулювання двостороннього науково-технічного співробітництва на прикладі «екологічної» енергетики
Білоцький Сергій Дмитрович
2013
Актуальные проблемы теории и практики нотариального, гражданского, исполнительного процесса: их соотношение и взаимодействие.- К.: ЦУЛ.
т.1 c.93.0000

Повернення до списку

Вгору