Автори, співробітники Університету

Бобровник Світлана Василівна

Ідентифікатор автора: 29188
Кількість пошукових запитів автора: 1122

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Теорії права та держави
Посада: Зав.кафедрою

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 34, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Роль сучасної держави у забезпеченні основних прав людини
Бобровник Світлана Василівна
2019
Міжнародна науково-практична конференція "Основні права людини: розуміння та виклики"
c.71-74
2
Наукова стаття
The Relevance of Law: some determinants of Identifying
Бобровник Світлана Василівна
2019
Journal of Advanced Research in Law and Economics
т.10 в.1(39)
3
Матеріали конференції
Соціальність джерел права як основа їх системності
Бобровник Світлана Василівна
2019
Проблеми нормотворення, реалізації та тлумачення норм права у світлі загальновизнаного принципу верховенства права. IV Міжнародна науково-практична конференція. м. Івано-Франківськ , 3-4 жовтня 2019
c.112-116
4
Матеріали конференції
Демократичне правове суспільство та значення прав індивіда
Бобровник Світлана Василівна
2019
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правові засади взаємодії органів публічної влади з інституціями громадянського суспільства в Україні та зарубіжних державах" м. Київ 29.11.2019
c.49-53
5
Матеріали конференції
Доктрина верховенства права як важливий засіб захисту прав людини
Бобровник Світлана Василівна
2019
Міжнародна науково-практична конференція "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні": матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції м. Маріуполь, 22 травня 2019
c.414-415
6
Наукова стаття
Forms of modern lawmaking in the system of a theoretical and applied paradigm of law knowledge
Бобровник Світлана Василівна
Дідич Тарас Олегович
2019
International Journal of Advanced Biotechnology and Research.
7
Наукова стаття
Правозастосовні акти: природа, сутність та місце в системі законодавства.
Бобровник Світлана Василівна
2019
Правова держава. Випуск 30. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАВН України, 2019.
в.30 c.35-43
8
Наукова стаття
Еволюція становлення доктринальних уявлень про правосвідомість
Бобровник Світлана Василівна
2018
Малий і середній бізнес (право, держава, економіка)
в.№3-4 (72-73) c.7-10
9
Наукова стаття
Конституція як цінність: основні аспекти
Бобровник Світлана Василівна
2019
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
в.Спец.випуск c.40-45
10
Тези
Принципи юридичної відповідальності: поняття та значення
Бобровник Світлана Василівна
2019
International scientific and practical conference «Legal practice in EU and UKRAINE at the modern stage» : Conference proceedings, January, 25-26, 2019. Arad: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 648 pages. – Romania
c.11-14
11
Тези
Правова система, надбудова та механізм правового регулювання: спільні риси та взаємодія
Бобровник Світлана Василівна
2019
Актуальні питання реформування правової системи : збірник матеріалів ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 14-15 червня 2019 р.)
c.12-14
12
Тези
Людина у праві:сучасний вимір
Бобровник Світлана Василівна
2019
Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (Костенківські читання): збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ 25 квітня 2019 р.). – Київ: «Видавництво Людмила», 2019.
c.13-17
13
Тези
Антропологічний вимір Конституції: шляхи реалізації на практиці
Бобровник Світлана Василівна
2019
Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей: Міжн. наук.-практич. конф. - Ужгород: УНУ, 2019
c.102-106
14
Наукова стаття
Методологічний інструментарій дослідження правових категорій.
Бобровник Світлана Василівна
2018
Правова держава
в.29 c.50-56
15
Наукова стаття
Право та правосвідомість: взаємозалежність
Бобровник Світлана Василівна
2018
Альманах права
в.9 c.67-72
16
Тези
Шевченкове слово
Бобровник Світлана Василівна
2018
Матеріали круглого столу Шевченківські читання 22.03.2018 р. – Київ, 2018
c.6-9
17
Тези
Правові колізії та ефективність законодавства
Бобровник Світлана Василівна
2018
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції " Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка) 27 квітня 2018 року)
c.8-11
18
Наукова стаття
Юридична антропологія: становлення та науковий статус
Бобровник Світлана Василівна
2017
Правова держава. Щорічник наукових праць інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2017.
c.111-118
19
Наукова стаття
Правокомпромісність як вияв сутності права
Бобровник Світлана Василівна
2017
Innovations in science and education:challenges of our time. Collection of scientific papers./Edited by Maryna Dei,Olha Rudenko. Published by IASHE, London, 2017. 260p.
c.82-84
20
Тези
Правовий конфлікт: доктринальне тлумачення
Бобровник Світлана Василівна
2017
Правова доктрина та юридична практика:основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності
c.7-9
21
Тези
Законодавство як складова правової системи: доктринальний рівень розуміння
Бобровник Світлана Василівна
2017
Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання реформування правової системи», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, 16-17 червня 2017 р
c.7-9
22
Тези
Інститут верховенства права як напрям реформування правової системи суспільства
Бобровник Світлана Василівна
2017
Державо- та правотворчі традиції українського народу (до 150-річчя М.С. Грушевського) : зб. тез доповідей III Всеукр. наук.-практ. конференції, 23 листопада 2016 р.
c.12-13
23
Тези
Компроміс і конфлікт у міжнародній правотворчості України (на прикладі міжнародних звичаїв)
Бобровник Світлана Василівна
2017
Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів : тези доп. та повідомл. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2-3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І.Д. Шутака. – Харків: Право, 2017.
c.32-35
24
Наукова стаття
Теорії соціальних груп та соціального конфлікта Л.Гумпловича: зміст і значення для сучасної науки
Бобровник Світлана Василівна
2015
Соціологія права: науково-практичний журнал
в.3-4 (14-15) c.51-57
25
Наукова стаття
Правові протиріччя та інтеграція правової системи суспільства
Бобровник Світлана Василівна
2016
Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових праць
c.5-7
26
Тези
Правопізнання як засіб подолання юридичних колізій
Бобровник Світлана Василівна
2016
Юридична техніка і технологія: теорія та практика застосування. Всеукраїнська конференція
c.19-22
27
Монографія
Принцип рівності у праві: теорія і практика
Бобровник Світлана Василівна
2014
Юридична думка
т.1 c.298-329
28
Монографія
Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія
Безклубий Ігор Анатолійович
Бобровник Світлана Василівна
Гриценко Іван Сергійович
Захарченко Петро Павлович
2014
Грамота
т.1 c.1-448
29
Наукова стаття
Правовий компроміс і правовий конфлікт у національному законодавстві: деякі аспекти прояву
Бобровник Світлана Василівна
2014
Вісник Київського славіністичного університету.
т.99 c.18-21
30
Наукова стаття
Соціальні інститути через призму конфлікту і компромісу
Бобровник Світлана Василівна
2014
Соціологія права: науково-практичний журнал
т.2 c.16-20
31
Наукова стаття
Новітні методи дослідження компромісу і конфлікту як соціальних явищ
Бобровник Світлана Василівна
2014
Право України
т.2 c. 262-271
32
Наукова стаття
Людський вимір в аспекті дослідження компромісу і конфлікту в праві
Бобровник Світлана Василівна
2014
Альманах права. Правовий світ: людина і право
т.5 c.44-49
33
Розділ монографії
Конфлікт і компроміс в аспекті правового закріплення та реалізації принципу рівності
Бобровник Світлана Василівна
2014
Принцип рівності у праві: теорія і практика
т.1 c.298-329
34
Розділ монографії
Основні типи правового пізнання компромісу та конфлікту
Бобровник Світлана Василівна
2014
Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія: монографія
т.1 c.56-73

Повернення до списку

Вгору