Автори, співробітники Університету

Богдан Ірина Анатоліївна

Ідентифікатор автора: 29215
Кількість пошукових запитів автора: 695

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Трудового права та права соціального забезпечення
Посада: Асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 12, з них наукових статей (наукові публікації) - 8, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Роздуми про вплив ідеї солідарності на правове регулювання трудових відносин.
Богдан Ірина Анатоліївна
2017
Соціальне право
c.8-17
2
Тези
Про вдосконалення юридичної конструкції "трудова функція" як завдання кодифікації законодавства про працю
Богдан Ірина Анатоліївна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.25-26
3
Тези
Роль юридичних конструкцій при відмежуванні трудового права від суміжних галузей права
Богдан Ірина Анатоліївна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
т.2 c.161-163
4
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни «Особливості правового регулювання праці окремих категорій працівників» для студентів галузь знань – 0304 «Право» напрям підготовки – 8.03040101 «Правознавство» спеціалізація «Трудове право»
Богдан Ірина Анатоліївна
Сахарук Ірина Сергіївна
Сіроха Дмитро Ігорович
Черноус Світлана Миколаївна
2014
К. – 2014
5
Матеріали конференції
Роль презумпции трудовых отношений при квалификации «фриланса»
Богдан Ірина Анатоліївна
2014
Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку
т.1 c.215-219
6
Наукова стаття
Поняття «творчість» як категорія трудового права
Богдан Ірина Анатоліївна
2012
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
т.2 c.61.0000
7
Наукова стаття
Вплив природно-правової доктрини на зміст права на творчість
Богдан Ірина Анатоліївна
2012
8
Наукова стаття
Поняття та зміст суб’єктивного права на творчість
Богдан Ірина Анатоліївна
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.17.0000
9
Наукова стаття
Творчоздібність як складова правосуб’єктності працівника
Богдан Ірина Анатоліївна
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.394.0000
10
Наукова стаття
Соціальне забезпечення і соціальний захист: порівняльно-правовий аспект
Богдан Ірина Анатоліївна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.644.0000
11
Наукова стаття
Умови праці як елемент трудо-правового забезпечення творчості
Богдан Ірина Анатоліївна
2013
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
т.7 c.50.0000
12
Наукова стаття
Условия труда как значимый элемент правового обеспечения творчества
Богдан Ірина Анатоліївна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.63.0000

Повернення до списку

Вгору