Автори, співробітники Університету

Богуславський Олександр Володимирович

Ідентифікатор автора: 29243
Кількість пошукових запитів автора: 634

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Підприємництва
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 46, з них наукових статей (наукові публікації) - 24, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 7

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної бакалаврської роботи для студентів спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
Богуславський Олександр Володимирович
Гура Вікторія Леонідівна
Мазур Ірина Іванівна
2020
Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної бакалаврської роботи
c.1-44
2
Навчально-методичний комплекс
Навчально методичний комплекс Pricing in small and medium business
Богуславський Олександр Володимирович
Дьячкова Яна Олегівна
2018
К.: Видавництво п/п "Механіка"
в.1 c.1-40
3
Наукова стаття
Трансформація конкурентних відносин в умовах глобалізації
Богуславський Олександр Володимирович
Бутенко Наталія Василівна
2018
Бізнес Інформ
в.12 c.32-39
4
Тези
ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ У СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ
Богуславський Олександр Володимирович
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
в.1,2 c.124
5
Матеріали конференції
До питання філософії господарства як методологічної основи економічних досліджень
Богуславський Олександр Володимирович
2018
Залучення соціально відповідальних інвестицій: проблеми і перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
c.10-12
6
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Ціноутворення у малому та середньому бізнесі»
Богуславський Олександр Володимирович
2018
К.: Видавництво п/п "Механіка"
c.1-43
7
Навчально-методичний комплекс
Pricing in small and medium business
Богуславський Олександр Володимирович
Дьячкова Яна Олегівна
2018
К.: Видавництво п/п "Механіка"
c.1-40
8
Наукова стаття
Основні підходи до класифікації теорій фірми
Богуславський Олександр Володимирович
2017
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.2 (35) c.79-85
9
Наукова стаття
Філософія господарства як методологічна основа економічних досліджень
Богуславський Олександр Володимирович
2018
Актуальные научные исследования в современном мире. - Переяслав-Хмельницкий: iscience
в.Вип. 2(34), ч. 2 c.5-9
10
Наукова стаття
Экономические противоречия: основные периоды и этапы изучения
Богуславський Олександр Володимирович
2018
Электронный журнал «SCI-ARTICLE»
в.№56 c.101-112
11
Наукова стаття
On the questions of the economic globalization consequences
Богуславський Олександр Володимирович
2018
Slovak international scientific journal
в.№19, vol.1 c.9-12
12
Наукова стаття
Економічні суперечності глобалізації
Богуславський Олександр Володимирович
2018
Наукові праці Національного університету харчових технологій (Scientific Works National University of Food Technologies)
т.24 в.№4 c.91-102
13
Наукова стаття
Особливості ціноутворення в малому і середньому підприємництві
Богуславський Олександр Володимирович
2018
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні»
c.14-18
14
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до написання курсових робіт для студентів денної форми навчання спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Богуславський Олександр Володимирович
Гура Вікторія Леонідівна
Євтушевська Ольга Володимирівна
Кот Людмила Леонідівна
Мазур Ірина Іванівна
2017
К.: Видавництво п/п "Механіка"
c.38
15
Наукова стаття
Бізнес-асоціації в Україні: сутність, проблеми й етапи розвитку
Богуславський Олександр Володимирович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.3(192) c.6-11
16
Тези
Основні підходи до класифікації теорій фірми
Богуславський Олександр Володимирович
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 жовтня 2017 р.
c.211-214
17
Матеріали конференції
Основні підходи до вивчення елементів ринкової інфраструктури у сучасній економіці
Богуславський Олександр Володимирович
2016
Конкурентоспроможність національної економіки:МатеріалиXVI Міжнародної науково-практичної конференції
c.111-115
18
Матеріали конференції
Основні напрями впровадження інновацій у бібліотеці
Богуславський Олександр Володимирович
2016
Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації : Міжнародна науково-практична конференція
в.2 c.157-160
19
Наукова стаття
Support and defence of interests of entrepreneurs by business-associations in Ukraine
Богуславський Олександр Володимирович
2016
International Scientific-Practical Conference Economic Development Strategy in Terms of European Integration: Conference Proceedings
c.132-134
20
Наукова стаття
Сутність, класифікація та основні напрями діяльності бізнес-асоціацій в Україні
Богуславський Олександр Володимирович
2016
Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні: Міжнародна науково-практична конференція (електронне видання)
c.44-48
21
Наукова стаття
Основні підходи до вивчення елементів ринкової інфраструктури у сучасній економіці та особливості їх застосування
Богуславський Олександр Володимирович
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.1 (32) c.70-77
22
Наукова стаття
Основні напрями діяльності бізнес-асоціацій в Україні
Богуславський Олександр Володимирович
Мазур Ірина Іванівна
Солодовнікова Христина Кшиштофівна
2016
Актуальність бізнесу: обговорення проекту закону України Про малі виробничі бізнес-парки: Науково-практична конференція (електронне видання)
c.137-143
23
Навчальний посібник
Підприємництво: практикум
Бердар Маргарита Михайлівна
Богуславський Олександр Володимирович
Гура Вікторія Леонідівна
Євтушевська Ольга Володимирівна
Ігнатович Неллі Іванівна
Кот Людмила Леонідівна
Мазур Ірина Іванівна
Піменова Олена Володимирівна
2015
К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет” (навчальний посібник)
c.1-263
24
Навчально-методичний комплекс
Динаміка розвитку підприємництва
Богуславський Олександр Володимирович
2015
К.: Видавництво п/п "Механіка"
c.1-42
25
Наукова стаття
Основні способи класифікації та особливості застосування методів ціноутворення в Україні
Богуславський Олександр Володимирович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.11-14
26
Навчально-методичний комплекс
Індустріальна-економіка:навчально-методичний комплекс викладання навчальної дисципліни для магістрів спеціальності «Прикладна економіка»
Богуславський Олександр Володимирович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-31
27
Наукова стаття
Класифікація та особливості використання методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств
Богуславський Олександр Володимирович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.11-14
28
Наукова стаття
Загрози для підприємництва
Богуславський Олександр Володимирович
2013
Журнал "РоботодавецЬ"
c.6-7
29
Тези
Євроінтеграційні загрози системної трансформації економіки України
Богуславський Олександр Володимирович
2013
Трансформація національних моделей економічного розвитку в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20-22 листопада 2013 р.)
c.268-269
30
Енциклопедія
Кудрявський Валентин Миколайович
Богуславський Олександр Володимирович
2013
Енциклопедія Київського національного університету імені Тараса Шевченка
31
Матеріали конференції
Класифікація методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств
Богуславський Олександр Володимирович
2013
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.146-149
32
Наукова стаття
Морально-ціннісні аспекти сучасних досліджень розвитку підприємництва
Богуславський Олександр Володимирович
Ігнатович Неллі Іванівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.50.0000
33
Наукова стаття
Основные модели постсоциалистической трансформации
Богуславський Олександр Володимирович
2013
Sci proceedings of the VI International congress “Low and Superlow Fields and Radiations in Biology and Medicine”.
c.0.0000
34
Матеріали конференції
Необхідність врахування морально-ціннісних аспектів господарювання в парадигмі економічної теорії ХХІ ст.
Богуславський Олександр Володимирович
2012
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.157-160
35
Матеріали конференції
Класифікація та особливості застосування методів ціноутворення в економіці України
Богуславський Олександр Володимирович
2012
Конкурентний розвиток підприємництва в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
36
Наукова стаття
Суперечності інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в Україні
Богуславський Олександр Володимирович
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.2 в.27 c.287-292
37
Матеріали конференції
Противоречивые направления государственного регулирования предпринимательства в Украине
Богуславський Олександр Володимирович
2011
Управление в социальных и экономических системах: материалы ХХ международной научно-практической конференции. – Минск
c.43-45
38
Навчально-методичний комплекс
Бізнес-планування
Богуславський Олександр Володимирович
Голованенко Микола Васильович
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-39
39
Наукова стаття
Специфічні особливості здійснення підприємницької діяльності в Україні
Богуславський Олександр Володимирович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.Вип. 124/125 c.78-81
40
Наукова стаття
Основні етапи системної трансформації Китайської народної республіки
Богуславський Олександр Володимирович
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.18 c.95.0000
41
Наукова стаття
Специфічні риси постсоціалістичної трансформації країн СНД
Богуславський Олександр Володимирович
2009
Вісник Дніпропетровського університету. Економіка
т.246 c.189.0000
42
Наукова стаття
Хозяйство в иерархии смыслов человеческого бытия: православный взгляд на современные экономические процессы // Христианская мысль
Богуславський Олександр Володимирович
2007
43
Наукова стаття
Основні напрямки удосконалення структури податкової системи України з метою підвищення конкурентоспроможності національної економіки
Богуславський Олександр Володимирович
2008
44
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей «Безпека життєдіяльності»
Богуславський Олександр Володимирович
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2007
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
45
Наукова стаття
Порівняльний аналіз параметрів постсоціалістичної трансформації перехідних країн
Богуславський Олександр Володимирович
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.178.0000
46
Монографія
С. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття
Базилевич Віктор Дмитрович
Богуславський Олександр Володимирович
2006
К.: Знання України
т.1 c.1-903

Повернення до списку

Вгору