Автори, співробітники Університету

Боднар Тетяна Валеріївна

Ідентифікатор автора: 29253
Кількість пошукових запитів автора: 644
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Цивільного права
Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: цивільне право, договірне право.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 39, з них наукових статей (наукові публікації) - 21, монографій - 2, підручників - 2, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Придбання права на одностороннє розірвання договору купівлі-продажу: cui bono, cui prodest?
Боднар Тетяна Валеріївна
2018
Юридичний вісник України
т.48 c.11
2
Наукова стаття
Some problems of protection of pro-prietary rights of children
Боднар Тетяна Валеріївна
2018
Yearbook of Ukrainian Law: coll. of sci. papers
в.11 c.247-252
3
Наукова стаття
Accounting and financial reporting of economic entities: adaptation of Ukrainian legislation to the standards of the European Union.
Боднар Тетяна Валеріївна
Кравець Ірина Мирославівна
Пацурія Ніно Бондівна
Радзивілюк Валерія Вікторівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
2019
Law and Financial Markets Review
в.1 c.12-25
4
Праці конференції
Деякі питання захисту прав дитини на житло
Боднар Тетяна Валеріївна
2018
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.15-17
5
Праці конференції
До питання щодо принципів сімейного права України
Боднар Тетяна Валеріївна
2018
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.11-15
6
Наукова стаття
Деякі проблеми здійснення подружжям права спільної сумісної власності
Боднар Тетяна Валеріївна
2018
Принципи і тенденції застосування приватного права ЄС і пострадянських країн. Матеріали VII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 11-12 травня 2017 року
c.137-140
7
Наукова стаття
Деякі питання захисту майнових прав дітей
Боднар Тетяна Валеріївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.5-7
8
Розділ монографії
Development of Family Law Doctrine
Боднар Тетяна Валеріївна
2017
Ukrainian Law Doctrine. Volume 3, Private law doctrine of Ukraine
в.3
9
Тези
Деякі питання захисту прав дитини на житло
Боднар Тетяна Валеріївна
2018
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.15-17
10
Тези
Права та обов’язки подружжя щодо утримання в контексті Принципів європейського сімейного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.15-18
11
Тези
Процесуальні особливості розгляду судами справ щодо захисту прав та інтересів дитини
Боднар Тетяна Валеріївна
2018
Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : Матеріали Міжнародної наукової конференції (Чернівці, 26-27 жовтня 2017 р.).
c.100-102
12
Матеріали конференції
Відсутність згоди як підстава визнання правочинів недійсними у сімейному праві України
Боднар Тетяна Валеріївна
2017
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.80-82
13
Матеріали конференції
Договір про закупівлю: особливості укладання і забезпечення
Боднар Тетяна Валеріївна
2017
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.7-9
14
Наукова стаття
Здійснення подружжям права спільної сумісної власності
Боднар Тетяна Валеріївна
2017
Вісник Національної академії правових наук України
т.2 c.100-109
15
Матеріали конференції
Принцип найкращого забезпечення інтересів дитини (сімейно-правовий аспект)
Боднар Тетяна Валеріївна
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.105-107
16
Монографія
Зміна та припинення цивільного правовідношення як способи захисту цивільних прав
Ромащенко Іван Олегович
2016
"Алерта" (монографія)
c.1-242
17
Наукова стаття
Забезпечення публічних і приватних інтересів у договірних відносинах за участю суб'єктів підприємництва
Боднар Тетяна Валеріївна
2015
НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
c.16-18
18
Підручник
Джерела сімейного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2016
Юрінком Інтер
c.39-53
19
Підручник
Сімейне право України
Боднар Тетяна Валеріївна
Дзера Олександр Васильович
Єфіменко Леонід Васильович
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Майданик Роман Андрійович
Михальнюк Оксана Василівна
Отраднова Олеся Олександрівна
Панова Людмила Вячеславівна
Радченко Лілія Іванівна
Харченко Георгій Георгійович
2016
Юрінком Інтер
c.1-520
20
Матеріали конференції
Деякі аспекти відповідальності за порушення грошових зобов’язань
Боднар Тетяна Валеріївна
2013
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права», присвячена пам’яті видатних цивілістів Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Матвєєвські цивілістичні читання)
c.24-26
21
Наукова стаття
Проблеми удосконалення захисту прав та інтересів дітей (сімейно-правовий аспект)
Боднар Тетяна Валеріївна
2015
Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені памяті Є.В. Васьковського"
т.5 c.65-69
22
Наукова стаття
Проблеми удосконалення захисту прав та інтересів дітей (сімейно-правовий аспект)
Боднар Тетяна Валеріївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.1 (100) c.5-7
23
Монографія
Відповідальність у приватному праві
Бажанов Валентин Олександрович
Боднар Тетяна Валеріївна
Воєводін Богдан Володимирович
Діковська Ірина Андріївна
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Майданик Роман Андрійович
Отраднова Олеся Олександрівна
Панова Людмила Вячеславівна
Первомайський Олег Олексійович
Рябоконь Євген Олександрович
Сабодаш Роман Богданович
Хоменко Михайло Михайлович
2014
Про українське право
т.1 c.416
24
Наукова стаття
Застосування норм цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів до регулювання сімейних відносин
Боднар Тетяна Валеріївна
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.51-53
25
Розділ монографії
Відповідальність за порушення договірних зобов'язань
Боднар Тетяна Валеріївна
2014
Відповідальність у приватному праві
т.1 c.101-136
26
Наукова стаття
Деякі аспекти недопущення зловживання права при односторонній відмові кредитора від договору
Боднар Тетяна Валеріївна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.312.0000
27
Наукова стаття
Сімейне право в системі права України
Боднар Тетяна Валеріївна
2013
Право України
т.1 c.129.0000
28
Основания, механизм реализации и правовые последствия одностороннего отказа в договорных отношениях
Боднар Тетяна Валеріївна
2012
29
Наукова стаття
Односторонний отказ в гражданском праве
Боднар Тетяна Валеріївна
2012
30
Наукова стаття
Органы государственной власти и органы и органы местного самоуправления как субъекты договорных отношений в сфере предпринимательства
Боднар Тетяна Валеріївна
2011
31
Наукова стаття
К вопросу о месте семейного права в системе права Украины
Боднар Тетяна Валеріївна
2011
32
Тези
Відмова як категорія цивільного права: поняття та види
Боднар Тетяна Валеріївна
2010
33
Тези
Деякі особливості договорів за участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування
Боднар Тетяна Валеріївна
2011
34
Наукова стаття
Укладання цивільно-правових договорів (питання форми, процедури та моменту укладання)
Боднар Тетяна Валеріївна
2008
Вісник господарського судочинства
c.87.0000
35
Наукова стаття
Гражданско-правовая ответственность за нарушение договорных обязательств: виды и формы» \Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 1. Под ред. Р.А. Майданика.
Боднар Тетяна Валеріївна
2008
36
Наукова стаття
До питання про принцип свободи договору в цивільному праві України
Боднар Тетяна Валеріївна
2007
37
Наукова стаття
Зміна і припинення договірного правовідношення як способи захисту цивільних прав
Боднар Тетяна Валеріївна
2007
Українське комерційне право
c.21.0000
38
Наукова стаття
Деякі проблеми захисту цивільних прав у договірних зобов’язаннях
Боднар Тетяна Валеріївна
2007
39
Наукова стаття
Свобода договора и ее ограничения в законнодательстве Украины
Боднар Тетяна Валеріївна
2007
Гражданское законодательство: Статьи. Комментарии. Практика. - Алматы: ЮРИСТ
c.48.0000

Повернення до списку

Вгору