Автори, співробітники Університету

Боднар Тетяна Валеріївна

Ідентифікатор автора: 29253
Кількість пошукових запитів автора: 895
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Цивільного права
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: цивільне право, договірне право.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 53, з них наукових статей (наукові публікації) - 30, монографій - 1, підручників - 3, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Тема 31. Виконання зобов'язання
Боднар Тетяна Валеріївна
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.300-308
2
Наукова стаття
Issues and prospects of legal regulation of commercial concession in Ukraine
Боднар Тетяна Валеріївна
Пацурія Ніно Бондівна
Радзивілюк Валерія Вікторівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
2019
ASIA LIFE SCIENCES
в.2 c.847-862
3
Наукова стаття
Теоретичні і методологічні проблеми застосування норм Ци-вільного кодексу України та інших нормативно-правових актів до регулювання сімейних відносин
Боднар Тетяна Валеріївна
2019
Реформування юридичної освіти: виклики часу. Збірник статей до ювілею доктора юридичних наук, професора Наталії Семенівни Кузнєцової / Відп. ред. О. В. Кохановська та О. О. Кот. – К.: ПрАТ “Юридична практика”, 2019. – 528 С.
c.497-510
4
Наукова стаття
Правовий режим майна Національної академії наук України та національних галузевих академій наук
Боднар Тетяна Валеріївна
Щербина Валентин Степанович
2019
Проблеми законності = Problems of legality = Проблемы законности : зб. наук. пр.
в.147 c.110-120
5
Наукова стаття
Concepts and signs of risk in entrepreneurship
Боднар Тетяна Валеріївна
Кравець Ірина Мирославівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
2019
Journal of Advanced Research in Law and Economics
т.10 в.2 (40) c.468-476
6
Навчальний посібник
Поняття, принципи та джерела сімейного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2019
Сімейне право. Практикум / за ред. Т.В. Боднар, О.В. Михальнюк.
c.7-15
7
Наукова стаття
Придбання права на одностороннє розірвання договору купівлі-продажу: cui bono, cui prodest?
Боднар Тетяна Валеріївна
2018
Юридичний вісник України
т.48 c.11
8
Наукова стаття
Some problems of protection of pro-prietary rights of children
Боднар Тетяна Валеріївна
2018
Yearbook of Ukrainian Law: coll. of sci. papers
в.11 c.247-252
9
Наукова стаття
Accounting and financial reporting of economic entities: adaptation of Ukrainian legislation to the standards of the European Union
Боднар Тетяна Валеріївна
Кравець Ірина Мирославівна
Пацурія Ніно Бондівна
Радзивілюк Валерія Вікторівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
2020
Law and Financial Markets Review
в.1 c.22-28
10
Наукова стаття
Проблеми застосування норм Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів до регулювання сімейних відносин
Боднар Тетяна Валеріївна
2019
Право України
т.2 c.119-132
11
Наукова стаття
Принципи сімейного права України
Боднар Тетяна Валеріївна
2019
Спогади про Людину, Вченого, Науковця (до 60-річчя від Дня народження професора Ірини Володимирівни Жилінкової)
c.42-51
12
Наукова стаття
Особливості правового режиму державного майна, закріпленого за закладами освіти, культури та медичними закладами державної форми власності
Боднар Тетяна Валеріївна
Щербина Валентин Степанович
2019
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
в.7 (199) c.12-20
13
Праці конференції
Деякі питання захисту прав дитини на житло
Боднар Тетяна Валеріївна
2018
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.15-17
14
Праці конференції
До питання щодо принципів сімейного права України
Боднар Тетяна Валеріївна
2018
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.11-15
15
Розділ монографії
Проблеми здійснення подружжям права спільної сумісної власності
Боднар Тетяна Валеріївна
2019
Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста (до 90-річчя від Дня народження професора Діни Василівни Бобрової)
c.8-20
16
Наукова стаття
Деякі проблеми здійснення подружжям права спільної сумісної власності
Боднар Тетяна Валеріївна
2018
Принципи і тенденції застосування приватного права ЄС і пострадянських країн. Матеріали VII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 11-12 травня 2017 року
c.137-140
17
Наукова стаття
Деякі питання захисту майнових прав дітей
Боднар Тетяна Валеріївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.5-7
18
Розділ монографії
Development of Family Law Doctrine
Боднар Тетяна Валеріївна
2017
Ukrainian Law Doctrine. Volume 3, Private law doctrine of Ukraine
в.3
19
Тези
Права та обов’язки подружжя щодо утримання в контексті Принципів європейського сімейного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.15-18
20
Тези
Процесуальні особливості розгляду судами справ щодо захисту прав та інтересів дитини
Боднар Тетяна Валеріївна
2018
Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Міжнар. наук.-практ. конф.
c.100-102
21
Тези
Придбання права на одностороннє розір-вання договору купівлі-продажу: cui bono? cui prodest ?
Боднар Тетяна Валеріївна
2018
Матвєєвські цивілістичні читання
c.51-55
22
Матеріали конференції
Відсутність згоди як підстава визнання правочинів недійсними у сімейному праві України
Боднар Тетяна Валеріївна
2017
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.80-82
23
Матеріали конференції
Договір про закупівлю: особливості укладання і забезпечення
Боднар Тетяна Валеріївна
2017
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.7-9
24
Наукова стаття
Здійснення подружжям права спільної сумісної власності
Боднар Тетяна Валеріївна
2017
Вісник Національної академії правових наук України
т.2 c.100-109
25
Матеріали конференції
Принцип найкращого забезпечення інтересів дитини (сімейно-правовий аспект)
Боднар Тетяна Валеріївна
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.105-107
26
Наукова стаття
Забезпечення публічних і приватних інтересів у договірних відносинах за участю суб'єктів підприємництва
Боднар Тетяна Валеріївна
2015
НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
c.16-18
27
Підручник
Джерела сімейного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2016
Юрінком Інтер
c.39-53
28
Підручник
Сімейне право України
Боднар Тетяна Валеріївна
Дзера Олександр Васильович
Єфіменко Леонід Васильович
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Майданик Роман Андрійович
Михальнюк Оксана Василівна
Отраднова Олеся Олександрівна
Панова Людмила Вячеславівна
Радченко Лілія Іванівна
Харченко Георгій Георгійович
2016
Юрінком Інтер
c.1-520
29
Матеріали конференції
Деякі аспекти відповідальності за порушення грошових зобов’язань
Боднар Тетяна Валеріївна
2013
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права», присвячена пам’яті видатних цивілістів Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Матвєєвські цивілістичні читання)
c.24-26
30
Наукова стаття
Проблеми удосконалення захисту прав та інтересів дітей (сімейно-правовий аспект)
Боднар Тетяна Валеріївна
2015
Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені памяті Є.В. Васьковського"
т.5 c.65-69
31
Наукова стаття
Проблеми удосконалення захисту прав та інтересів дітей (сімейно-правовий аспект)
Боднар Тетяна Валеріївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.1 (100) c.5-7
32
Монографія
Відповідальність у приватному праві : монографія
Бажанов Валентин Олександрович
Боднар Тетяна Валеріївна
Воєводін Богдан Володимирович
Діковська Ірина Андріївна
Іншин Микола Іванович
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Майданик Роман Андрійович
Отраднова Олеся Олександрівна
Панова Людмила Вячеславівна
Первомайський Олег Олексійович
Рябоконь Євген Олександрович
Сабодаш Роман Богданович
Хоменко Михайло Михайлович
2014
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-416
33
Наукова стаття
Застосування норм цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів до регулювання сімейних відносин
Боднар Тетяна Валеріївна
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.51-53
34
Наукова стаття
Грошові зобов’язання: проблеми забезпечення виконання та відповідальності за несвоєчасне виконання
Боднар Тетяна Валеріївна
Щербина Валентин Степанович
2013
Університетські наукові записки
в.4 (48) c.62-69
35
Розділ монографії
Відповідальність за порушення договірних зобов'язань
Боднар Тетяна Валеріївна
2014
Відповідальність у приватному праві
т.1 c.101-136
36
Матеріали конференції
Деякі проблеми правового регулювання відповідальності за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань
Боднар Тетяна Валеріївна
Щербина Валентин Степанович
2013
Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин: Міжнародна науково-практична конференція
c.368-373
37
Наукова стаття
Деякі аспекти недопущення зловживання права при односторонній відмові кредитора від договору
Боднар Тетяна Валеріївна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.312.0000
38
Наукова стаття
Сімейне право в системі права України
Боднар Тетяна Валеріївна
2013
Право України
т.1 c.129.0000
39
Основания, механизм реализации и правовые последствия одностороннего отказа в договорных отношениях
Боднар Тетяна Валеріївна
2012
40
Наукова стаття
Односторонний отказ в гражданском праве
Боднар Тетяна Валеріївна
2012
41
Наукова стаття
Органы государственной власти и органы и органы местного самоуправления как субъекты договорных отношений в сфере предпринимательства
Боднар Тетяна Валеріївна
2011
42
Наукова стаття
К вопросу о месте семейного права в системе права Украины
Боднар Тетяна Валеріївна
2011
43
Тези
Відмова як категорія цивільного права: поняття та види
Боднар Тетяна Валеріївна
2010
44
Тези
Деякі особливості договорів за участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування
Боднар Тетяна Валеріївна
2011
45
Наукова стаття
Укладання цивільно-правових договорів (питання форми, процедури та моменту укладання)
Боднар Тетяна Валеріївна
2008
Вісник господарського судочинства
c.87.0000
46
Наукова стаття
Гражданско-правовая ответственность за нарушение договорных обязательств: виды и формы» \Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 1. Под ред. Р.А. Майданика.
Боднар Тетяна Валеріївна
2008
47
Наукова стаття
До питання про принцип свободи договору в цивільному праві України
Боднар Тетяна Валеріївна
2007
48
Наукова стаття
Зміна і припинення договірного правовідношення як способи захисту цивільних прав
Боднар Тетяна Валеріївна
2007
Українське комерційне право
c.21.0000
49
Наукова стаття
Деякі проблеми захисту цивільних прав у договірних зобов’язаннях
Боднар Тетяна Валеріївна
2007
50
Наукова стаття
Свобода договора и ее ограничения в законнодательстве Украины
Боднар Тетяна Валеріївна
2007
Гражданское законодательство: Статьи. Комментарии. Практика. - Алматы: ЮРИСТ
c.48.0000
51
Наукова стаття
Особливості працевлаштування іноземців-засновників суб'єктів господарювання в Україні
Боднар Тетяна Валеріївна
Щербина Валентин Степанович
2002
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.2 c.44-47
52
Підручник
Цивільне право України
Боднар Тетяна Валеріївна
Грамацький Ернест Мірчевич
Дзера Олександр Васильович
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Радченко Лілія Іванівна
Щербина Валентин Степанович
2002
Юрінком Інтер
т.1 в.1 c.1-720
53
Навчальний посібник
Право власності в Україні
Боднар Тетяна Валеріївна
Дзера Олександр Васильович
Кузнєцова Наталія Семенівна
Щербина Валентин Степанович
2000
Юрінком Інтер
c.1-816

Повернення до списку

Вгору