Автори, співробітники Університету

Бойченко Михайло Іванович

Ідентифікатор автора: 29315
Кількість пошукових запитів автора: 484

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Теоретичної і практичної філософії
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 76, з них наукових статей (наукові публікації) - 43, монографій - 3, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 20, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Етос комунікативних спільнот та генералізація соціальних цінностей
Бойченко Михайло Іванович
2017
Діалог і порозуміння для європейської і світової спільнот. Монографія /За ред.. А.Ф.Карася. – Львів: ЛНУ, 2017.
т.1 в.1
2
Наукова стаття
Освітня комунікація: філософська рефлексія
Бойченко Михайло Іванович
2017
Матеріали Міжн. наук. конф. "Гуманітарно-наукове знання: комунікативні засади", 6-7 жовтня 2017 р.
т.1 в.1 c.300-306
3
Наукова стаття
Між «напівосвітою» і «напівдією»: у пошуках шляху до дієвої освіти
Бойченко Михайло Іванович
2017
Філософія освіти
т.1 в.2 c.219-239
4
Наукова стаття
Комунікативна парадигма дослідження культури
Бойченко Михайло Іванович
2018
Українські культурологічні студії
т.1 в.2 c.5-9
5
Розділ монографії
Конституціоналізм як філософський принцип
Бойченко Михайло Іванович
2017
Актуальні проблеми сучасного конституціоналізму (на прикладі України та Республіки Польща): колективна монографія. – К.: Талком, 2017.
c.6-20
6
Розділ монографії
Соціальні чесноти як морально-політична основа захисту прав людини
Бойченко Михайло Іванович
2018
Актуальні проблеми міжнародного права (на прикладі України та Грузії). Колективна монографія.
c.122-129
7
Тези
Ризики напівосвіти для сучасної освіти (на прикладі аналізу бізнес-освіти)
Бойченко Михайло Іванович
2017
Людина. Історія. Господарство : Всеукр. круглий стіл (27 жовт. 2017 р.)
т.1 в.1 c.27-30
8
Тези
Соціологія філософії щодо шляхів модернізації державної політики в Україні
Бойченко Михайло Іванович
2017
Матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку» (23-24 листопада 2017 р. м. Київ)
т.1 в.1 c.105-106
9
Тези
Філософський аналіз застосування концепту плинної ідентичності у психології
Бойченко Михайло Іванович
2018
Антропологічні виміри філософських досліджень: матеріали 7-ої міжнародної наукової конференції (Дніпро, 19-20 квітня 2018 р.)
т.1 в.1 c.78-80
10
Тези
Влада дискурсивних практик
Бойченко Михайло Іванович
2018
Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (20-21 квітня 2018 р.)
т.1 в.1 c.24-25
11
Тези
«Хто може бути інтелектуалом?»
Бойченко Михайло Іванович
2018
Філософська думка
т.1 в.3 c.27-30
12
Тези
З Марксом: за Маркса і проти Маркса
Бойченко Михайло Іванович
2018
Філософська думка
т.1 в.2 c.68-70
13
Тези
Соціальні чесноти: соціально-філософський підхід
Бойченко Михайло Іванович
2018
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.5 c.149-151
14
Тези
Колективна дія під кутом зору системного підходу
Бойченко Михайло Іванович
2018
Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2018. – № 2 (36) Спеціальний випуск.
т.2 в.36 c.42-43
15
Матеріали конференції
Цінності і функціональні завдання комунікації у освіті
Бойченко Михайло Іванович
2017
Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2017
т.1 в.2 (33) c.121-122
16
Матеріали конференції
Социальная работа как воплощение модели образовательной коммуникации: от университета к обществу
Бойченко Михайло Іванович
2017
Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности» Материалы Международной научно-практической конференции (25 апреля2017г., Россия, Махачкала)
т.1 в.1 c.194-197
17
Матеріали конференції
Європейські цінності освіти в умовах постконвенційного патріотизму
Бойченко Михайло Іванович
2017
«Освіта і доля нації». Філософія і педагогіка миру в Україні та сучасному світі: Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 жовтня 2016 р.) Харків: ХНПУ, 2016.
т.1 в.1 c.24-28
18
Матеріали конференції
Практична філософія: реальність і можливості («Для практичної філософії свідома позиція людини є вирішальною при визначенні можливості для людини здійснювати зміни»)
Бойченко Михайло Іванович
2017
Філософська думка
т.1 в.3 c.9-15
19
Наукова стаття
Інституційні витоки глобалізації
Бойченко Михайло Іванович
2016
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. «Філософія».– Х.: ХНПУ
т.47 в.1 c.3-13
20
Наукова стаття
Етос комунікативних спільнот як підстава для генералізації соціальних цінностей: межі понятійного осмислення
Бойченко Михайло Іванович
2016
Вісник Львівського національного університету. Серія: філософські науки
т.1 в.18 c.172-182
21
Наукова стаття
Интеллектуалы и студенчество: развитие взаимоотношений от теории к практике
Бойченко Михайло Іванович
2016
Revista de Filosofie, Sociologie si Stiinte Politice.
т.2 в.171 c.152-160
22
Наукова стаття
Основні напрями визначення інституційних аспектів функціонування української мови
Бойченко Михайло Іванович
2017
Мова: класичне - модерне - постмодерне: збірник наукових статей / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія»; відповід. ред. В. М. Ожоган. - Київ: ДУХ I ЛIТЕРА, 2016
т.1 в.2 c.430-443
23
Наукова стаття
Цінності і функціональні завдання освітньої комунікації в сучасному університеті: філософське осмислення
Бойченко Михайло Іванович
2017
Гілея: науковий вісник
т.1 в.116 c.233-240
24
Наукова стаття
MASS CULTURE, EDUCATION AND THE PERSPECTIVE OF INDIVIDUALITY Methodological seminar was conducted by the scientific journal “Philosophy of Education” (Institute of Higher Education, National Academy of Educational Sciences of Ukraine)
Бойченко Михайло Іванович
2016
Філософія освіти
т.1 в.1 c.47-71
25
Наукова стаття
Social problems creation and solving in a knowledge society
Бойченко Михайло Іванович
2017
Research Result. Sociology and Management
т.3 в.1 c.58-63
26
Наукова стаття
Пост-правда как путь к пониманию социальной истины
Бойченко Михайло Іванович
2017
«От фрагмента к целому: парадигмы культурных изменений». Материалы Междунар. науч. конф. (Самара, 2016 г.)
т.1 в.1 c.327-347
27
Підручник
Основи практичної філософії
Баумейстер Андрій Олегович
Бойченко Михайло Іванович
Кебуладзе Вахтанг Іванович
Лактіонова Анна Валеріївна
2016
Бізнес-Поліграф
т.1 в.1
28
Тези
Чи можливий космополітичний патріотизм? (Щодо контрадикторності постконвенціоналізму у політиці)
Бойченко Михайло Іванович
2016
«Освіта і доля нації». Філософія і педагогіка миру в Україні та сучасному світі: Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 жовтня 2016 р.) Харків: ХНПУ, 2016.
т.1 в.1 c.47-49
29
Тези
Європейська локалізація України: виклики глобалізму
Бойченко Михайло Іванович
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.10 c.101-103
30
Наукова стаття
Нові підходи до визначення і вирішення завдань соціальної філософії
Бойченко Михайло Іванович
2016
Гілея: науковий вісник
т.1 в.112 c.154-159
31
Тези
Інституційні засади критичного мислення: історичне становлення
Бойченко Михайло Іванович
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.3 в.3 c.21-23
32
Тези
Академічна філософія та ідея університету
Бойченко Михайло Іванович
2016
ТОВ НВП "Інтерсервіс"
т.1 c.32-35
33
Тези
Етос комунікативних спільнот як підстава для генералізації соціальних цінностей
Бойченко Михайло Іванович
2016
Філософія діалогу й порозуміння в побудові європейської й світової спільнот
т.1 c.28-30
34
Тези
Роль наукових шкіл у функціонуванні класичного і дослідницького університету
Бойченко Михайло Іванович
2016
Classic University in the context of Challenges of the Epoch Класичний університет у контексті викликів епохи: Українсько-польська міжнародна наукова конференція
т.1 c.238-239
35
Тези
Філософська класика і виклики модернізації філософської освіти
Бойченко Михайло Іванович
2016
Модернізація філософської освіти: виклики та перспективи: Урочистий симпозіум, присвячений Всесвітньому Дню філософії ЮНЕСКО у 2016 р. (17 листопада 2016 р.). Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
т.1 в.1 c.3-5
36
Наукова стаття
Доля наукових шкіл у сучасній вітчизняній філософії: у світлі зміни філософських поколінь
Бойченко Михайло Іванович
2015
Філософська думка
т.3 c.46-61
37
Наукова стаття
Making global justice as a valuable functionalism in action
Бойченко Михайло Іванович
2015
Гілея: науковий вісник
т.99 c.140-153
38
Наукова стаття
Історичне становлення інституційних засад критичного мислення: ідейний, освітній, правовий та політичний виміри
Бойченко Михайло Іванович
2015
Філософія освіти
т.2 c.132-152
39
Тези
Академічна соціальна філософія як зразок професійного шляху науковця
Бойченко Михайло Іванович
2015
Перші академічні читання пам’яті Г.І.Волинки: «Філософія, освіта, наука». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15-16 травня 2015 р. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова
c.130-134
40
Монографія
Теоретико-методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах негуманітарного профілю
Бойченко Михайло Іванович
2012
Педагогічна думка
41
Монографія
Наука і цінності людського буття (Розділ: «Системні засади наукового дослідження аксіологічних характеристик поведінки особистості») Львів: ЛНУ ім. І.Франка (монографія)
Бойченко Михайло Іванович
2014
Львів: ЛНУ імені Івана Франка
c.С.446-462
42
Наукова стаття
Становлення громадянського суспільства як етап соціальної модернізації
Бойченко Михайло Іванович
2012
Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: «ІНТАС»
т.68 c.0.0000
43
Наукова стаття
Роль освіти у соціальній еволюції людини
Бойченко Михайло Іванович
2013
44
Наукова стаття
Перспективи уточнення предмету соціальної філософії
Бойченко Михайло Іванович
2013
Наукові записки Київського інституту туризму, економіки і права
c.21.0000
45
Наукова стаття
Філософське осмислення умов здійснення післядипломної освіти
Бойченко Михайло Іванович
2013
Гілея: науковий вісник
т.69 c.587.0000
46
Наукова стаття
Рецензія на монографічне дослідження академіка НАН України, президента НАПН України В. Кременя «Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору»
Бойченко Михайло Іванович
2013
Гілея: науковий вісник
т.70 c.851.0000
47
Наукова стаття
Розвиток наукових шкіл у дослідницьких університетах
Бойченко Михайло Іванович
2014
Теоретичний науково-методичний часопис "Вища освіта в Україні"
c.С.5-8
48
Наукова стаття
Соціальне та етичне само-конструювання інтелектуалів
Бойченко Михайло Іванович
2014
Філософська думка
c.С.90-103
49
Наукова стаття
Проблемы общественного управления и информационного общества в контексте анализа социальных систем
Бойченко Михайло Іванович
2014
Научный вестник МФ Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Магнитогорск: РАНХ и ГС.
c.С.53-60
50
Наукова стаття
Транс-дисциплинарность как вызов академичности науки и образования
Бойченко Михайло Іванович
2014
Перспективы науки и образования. Воронеж: ООО “Экологическая помощь”.
c.С.9-14
51
Наукова стаття
Потенціал соціальної філософії як соціальної технології
Бойченко Михайло Іванович
2014
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. «Філософія».– Х.: ХНПУ
c.С.3-19
52
Наукова стаття
Соціально-комунікативні засоби забезпечення сучасної університетської освіти
Бойченко Михайло Іванович
2014
Гілея: науковий вісник
т.87 c.С.288-293
53
Наукова стаття
Значущість соціальної філософії як навчальної дисципліни у сучасному університеті за умов переходу до суспільства знань
Бойченко Михайло Іванович
2014
Гілея: науковий вісник
т.88 c.С.272-277
54
Наукова стаття
Академічна визначеність завдань соціальної філософії в контексті радикальних соціальних змін в Україні
Бойченко Михайло Іванович
2014
Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: «ІНТАС»
c.С.92-102
55
Наукова стаття
Социальная философия сегодня: достижения и перспективы дальнейшего развития
Бойченко Михайло Іванович
2014
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Философия. – Воронеж: Изд-во ВГУ
c.С.16-31
56
Наукова стаття
Гідність, цілісність і успішність: академічні та громадянські чесноти
Бойченко Михайло Іванович
2014
Філософська думка
c.С.110-122
57
Тези
Перспективи розвитку соціальної філософії
Бойченко Михайло Іванович
2014
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2014"
т.5 c.13-15
58
Наукова стаття
Соціальна філософія як загальна соціальна теорія та навчальна дисципліна
Бойченко Михайло Іванович
2013
Філософська думка
т.5 c.60.0000
59
Тези
Проблемний підхід у соціальному пізнанні (філософське осмислення)
Бойченко Михайло Іванович
2013
Міжнародна наукова конференція - Дні науки філософського факультету – 2013
т.1 c.20.0000
60
Наукова стаття
філософське переосмислення поняття "наукова школа" і наукова спадщина І.В. Бойченка
Бойченко Михайло Іванович
2012
Гуманітарні студії
т.14 c.66.0000
61
Наукова стаття
Переорієнтація на ціннісні та функціональні аспекти застосування системного підходу у соціальному пізнанні
Бойченко Михайло Іванович
2012
Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: «ІНТАС»
т.60 c.112.0000
62
Наукова стаття
Функціонально-посадова компетентність керівних кадрів вищої освіти (філософське осмислення)
Бойченко Михайло Іванович
2012
Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: «ІНТАС»
т.64 c.167.0000
63
Наукова стаття
Ціннісний функціоналізм як парадигмальне явище сучасної соціальної філософії
Бойченко Михайло Іванович
2012
Філософські проблеми гуманітарних наук
т.21 c.23.0000
64
Наукова стаття
Ціннісний функціоналізм як парадигмальне явище сучасної соціальної філософії.
Бойченко Михайло Іванович
2012
Філософські проблеми гуманітарних наук
т.21 c.23.0000
65
Тези
Основні тенденції розвитку системного підходу у соціальному пізнанні
Бойченко Михайло Іванович
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.19.0000
66
Наукова стаття
Специфіка соціально-філософського пізнання під кутом функціоналізму
Бойченко Михайло Іванович
2009
Політологічний вісник
т.41 c.0.0000
67
Наукова стаття
Становлення поняття системи в німецькій класичній філософії
Бойченко Михайло Іванович
2009
Гілея: науковий вісник
т.21 c.180.0000
68
Наукова стаття
Функціональне розуміння проблеми детермінації у соціальній теорії
Бойченко Михайло Іванович
2009
Мультиверсум. Філософський альманах. Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
т.84 c.0.0000
69
Праці конференції
Методологічне визначення специфіки соціально-філософського знання під кутом зору функціоналізму
Бойченко Михайло Іванович
2009
70
Тези
1. Методологічне визначення специфіки соціально-філософського знання під кутом зору функціоналізму
Бойченко Михайло Іванович
2009
71
Наукова стаття
Соціально-філософський аналіз інституційної та посадової еліт як елементів системи управління
Бойченко Михайло Іванович
2008
Гілея: науковий вісник
т.12 c.269.0000
72
Наукова стаття
Місце теорії соціальних інститутів у сучасній соціальній філософії
Бойченко Михайло Іванович
2008
Політологічний вісник
c.0.0000
73
Наукова стаття
Переклад із німецької на українську частину монографії Байме «Сучасні політичні теорії»
Бойченко Михайло Іванович
2008
74
Праці конференції
Системність як характеристика соціального пізнання
Бойченко Михайло Іванович
2008
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.10.0000
75
Наукова стаття
Пізнавальний процес як системне утворення: сутність, складові, мета і форми
Бойченко Михайло Іванович
2006
Філософські проблеми гуманітарних наук
c.21.0000
76
Праці конференції
Основні підходи до системного аналізу у соціальному пізнанні
Бойченко Михайло Іванович
2007
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.5 c.14.0000

Повернення до списку

Вгору