Автори, співробітники Університету

Бойченко Михайло Іванович
Boychenko, Mylhailo I.

Ідентифікатор автора: 29315
Author Identifier Number Scopus: 57209587504 →
ResearcherID, Web of Science: D-4776-2019 →
Кількість пошукових запитів автора: 623

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Теоретичної і практичної філософії
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 121, з них наукових статей (наукові публікації) - 59, монографій - 4, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 44, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
The social and biological aspects of human death and social downshifting as a philosophical problem
Бойченко Михайло Іванович
2020
Схід : аналітично-інформаційний журнал
т.1 в.1 c.23-28
2
Наукова стаття
Ethical and economic conditions of human birth as a philosophical problem
Бойченко Михайло Іванович
2020
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету
т.1 в.1 c.80-91
3
Наукова стаття
Трансдисциплинарные перспективы биоэтики и множественная социальная идентичность (философское исследование)
Бойченко Михайло Іванович
2020
Перспективы науки и образования
т.44 в.2 c.19-29
4
Наукова стаття
Intermarium as One of the Future European Image of Ukraine
Бойченко Михайло Іванович
2020
Future Human Image
т.13 в.13 c.6-13
5
Наукова стаття
Завдання для філософії освіти в Україні у світлі теорії поколінь
Бойченко Михайло Іванович
2019
Філософія освіти
т.25 в.2 c.8-34
6
Наукова стаття
Філософська методологія історичного дослідження сфери освіти (про необхідність запобігання тенденційності історичних досліджень)
Бойченко Михайло Іванович
2020
Мультиверсум. Філософський альманах
т.1 в.1 c.84-97
7
Наукова стаття
Філософська позиція: академічна нейтральність завдяки ангажованості академічною істиною
Бойченко Михайло Іванович
2019
Збірник наукових праць: Філософські діалоги.
т.1 в.1 c.46-57
8
Розділ монографії
Природне право на вищу освіту, або Яких змін потребує сучасний університет, а що не має змінюватися ніколи
Бойченко Михайло Іванович
2020
Видавництво Національного університету «Острозька академія»
c.69-83
9
Тези
Вибір свободи як сенс існування людини
Бойченко Михайло Іванович
2019
Матеріали ХХVІІ Харківських міжнародних cковородинівських читань. Харків: Майдан
т.1 в.1 c.80-85
10
Тези
«Мягкая сила» реальной политики и поиски новых ценностных оснований международных отношений
Бойченко Михайло Іванович
2019
Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. ежегодник ИНИОН РАН
т.2 в.2 c.54-56
11
Тези
Виміри і версії національної ідентичності: філософський погляд
Бойченко Михайло Іванович
2020
Національна ідентичність як проблема науки й освіти : науково-практична конференція (12 березня 2020 р.) : Інститут обдарованої дитини НАПН України
т.1 в.1 c.18-20
12
Тези
Щастя навчання і навчання щастю: ідеали і реалії
Бойченко Михайло Іванович
2020
Щастя та сучасне суспільство: Міжнародна наукова конференція
т.1 в.1 c.36-40
13
Тези
Future Image of Europe in Ukraine and Intermarium project
Бойченко Михайло Іванович
2020
The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2020. International Scientific Conference. April 22-23, 2020
т.1 в.1 c.60-61
14
Тези
Освіта як гуманітарна технологія і як «техне» гуманності
Бойченко Михайло Іванович
2020
Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект: матеріали VІ науково-практичної конференції. 23 квітня 2020 року, м. Черкаси
т.1 в.1 c.114-118
15
Тези
Об’єктивістський підхід до визначення підстав свободи і культури
Бойченко Михайло Іванович
2020
Проблеми гуманітаризації освіти у закладах вищої освіти України: Всеукраїнська наук.-практична конференція (17 травня 2020 р.)
т.1 в.1 c.8-13
16
Тези
Русифікація як нищення української національної пам’яті: передумови і наслідки тоталітарної радянської політики щодо України
Бойченко Михайло Іванович
2020
Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті : всеукраїнська науково-практична конференція (11 – 12 червня 2020 р.). Львів
т.1 в.1 c.58-60
17
Тези
Філософія для дітей у структурі шкільної освіти
Бойченко Михайло Іванович
2020
Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії: Всеукраїнська науково-практична конференція. Інститут педагогіки НАПН України. Київ
т.1 в.1 c.22-24
18
Тези
Людська ідентичність і культурна пам’ять: соціальні детермінанти
Бойченко Михайло Іванович
2020
ІХ науково-практична конференція "Антропологічні виміри філософських досліджень", Дніпро, 2020
т.1 в.1 c.16-20
19
Тези
Освіта і освітні дослідження під час пандемії COVID 19: філософський погляд на біологічні підвалини ситуації
Бойченко Михайло Іванович
2020
Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження ІV Міжнародна наукова конференція (26 червня 2020 р.). Дрогобич
т.1 в.1 c.24-28
20
Замітка
Проблеми суспільної самоорганізації та інституалізації у період радикальних трансформацій в Україні на рубежі тисячоліть: досвід соціально-філософського аналізу. Рецензія на монографію Віктора Андрущенка «Організоване суспільство»
Бойченко Михайло Іванович
2019
Рідна школа
т.1 в.1 c.74-75
21
Матеріали конференції
Філософія у публічному просторі
Баумейстер Андрій Олегович
Бойченко Михайло Іванович
Губерський Леонід Васильович
Ільїн Володимир Васильович
Приходько Володимир Володимирович
Шашкова Людмила Олексіївна
Дубняк Златислав Олександрович
Одинець Анна Валеріївна
Чернецький Денис Дем'янович
2018
Філософські проблеми гуманітарних наук
т.2 в.28 c.5-14
22
Наукова стаття
The role of biological and social factors in determining gender identity
Бойченко Михайло Іванович
2019
Антропологічні виміри філософських досліджень
т.15 в.15 c.11-21
23
Наукова стаття
Normative and performative aspects of social predictions in the context of philosophy of education
Бойченко Михайло Іванович
2019
Перспективы науки и образования
т.38 в.2 c.25-37
24
Наукова стаття
Социальная критика как фактор коллективного действия (социально-философский подход)
Бойченко Михайло Іванович
2018
Studia Warminskie
т.55 в.55 c.81-92
25
Наукова стаття
Civilizational and institutional aspects of national self-identification in Ukraine: philosophical-anthropological approach.
Бойченко Михайло Іванович
2018
Антропологічні виміри філософських досліджень
т.14 в.14 c.50-61
26
Наукова стаття
Создание произведений искусства как путь преодоления разрывов в коммуникации
Бойченко Михайло Іванович
2019
Международный научно-практический форум «Художественные парадигмы в эпоху социальной турбулентности». Материалы конференции в 2 томах
т.2 в.2 c.210-221
27
Наукова стаття
Легітимація і делегітимація цінностей у освіті як передумова успішних суспільних змін
Бойченко Михайло Іванович
2019
Освіта і суспільство
т.2 в.11 c.8-14
28
Наукова стаття
Соціальні і правові ступені свободи
Бойченко Михайло Іванович
2019
Міжнародна науково-практична конференція "Феномен свободи у контексті цивілізаційних викликів ХХІ століття"
т.1 в.1 c.64-68
29
Наукова стаття
Методологія дослідження освітніх практик інформатизації суспільства
Бойченко Михайло Іванович
2019
Філософські обрії:науково-теоретичний журнал.
т.42 в.42 c.94-98
30
Наукова стаття
Інституційні засади академічної доброчесності: філософська та правова концептуалізація
Бойченко Михайло Іванович
2019
Філософія освіти
т.1 в.24 c.97-114
31
Розділ монографії
Філософсько-правові аспекти соціальної комунікації за доби глобалізації: універсальне та партикулярне, системне та інституційне
Бойченко Михайло Іванович
2019
Талком//монографія
c.17-48
32
Тези
Translation and codification of the language
Бойченко Михайло Іванович
2019
Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу
т.1 в.1 c.19-21
33
Тези
Чому «поворот до мови» не є «втечею від свободи»
Бойченко Михайло Іванович
2019
Міжнародна наукова конференція "Антропологічні виміри філософських досліджень"
т.1 в.1 c.9-12
34
Тези
Виховання основ академічної доброчесності як передумова і складова забезпечення якості шкільної освіти
Бойченко Михайло Іванович
2019
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Практична філософія і нова українська школа""
т.1 в.1 c.104-106
35
Тези
The practice in academic philosophy as an academic sample of practice
Бойченко Михайло Іванович
2019
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2019" (Перша сесія, Київ, 23-24 квітня 2019 р.)
т.1 в.1 c.16-17
36
Тези
Client-states as a digression of post-colonial trajectory of democratic transition: case-study of Ukraine half-independence
Бойченко Михайло Іванович
2019
Materials of the 5th International Scientific and Practical Conferen "Challenges of Postcolonialism: Philosophy, Religion, Education"ce
т.1 в.1 c.35-37
37
Тези
Народження комунікативної філософії з критики теорії суб’єкта
Бойченко Михайло Іванович
2019
Міжнародна наукова конференція "Гуманітарно-наукове знання: горизонти комунікативістики"
т.1 в.1 c.17-22
38
Тези
Пантелеймон Куліш як творець національної ідеї України
Бойченко Михайло Іванович
2019
Всеукраїнська науково-практична конференція "Велет українського слова (до 200-ліття Пантелеймона Куліша)"
т.1 в.1 c.34-37
39
Тези
Освітні практики і пошуки щастя (на прикладі шкільної освіти)
Бойченко Михайло Іванович
2019
Щастя та цивілізаційний розвиток: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.41-44
40
Тези
Освітні практики і пошуки щастя (на прикладі шкільної освіти)
Бойченко Михайло Іванович
2019
Філософські читання, присвячені Всесвітньому дню філософії та 75-річчю визволення України
т.1 в.1 c.20-22
41
Тези
Спадщина пайдеї і сучасна університетська освіта
Бойченко Михайло Іванович
2019
Міжнародна наукова конференція "Античність та університетська філософія. До 180- річчя з дня народження Ф.О. Зеленогорського та 160- річчя з дня народження П.Е. Лейкфельда"
т.1 в.1 c.65-69
42
Тези
Педагогічний дискурс довкола філософії техніки: інструменталізм, гуманізм та ціннісний функціоналізм у освіті
Бойченко Михайло Іванович
2019
Філософія науки, техніки і архітектури в гуманістичному вимірі. Матеріали 2-ої всеукраїнської наукової конференції
т.1 в.1 c.121-124
43
Тези
Захист прав людини як результат узгодження міжнародної та національних систем права
Бойченко Михайло Іванович
2019
Міжнародна науково-практична конференція "Основні права людини: розуміння та виклики"
т.1 в.1 c.7-10
44
Тези
Соціальне конструювання: системні рамки і соціальне програмування як альтернатива і базис соціально-конструктивним діям суб’єкта
Бойченко Михайло Іванович
2018
Всеукраїнський круглий стіл: Читання пам’яті Івана Бойченка – 2018. Людина. Історія. Господарство
т.1 в.1 c.30-36
45
Монографія
Етос комунікативних спільнот та генералізація соціальних цінностей
Бойченко Михайло Іванович
2017
Діалог і порозуміння для європейської і світової спільнот. Монографія /За ред.. А.Ф.Карася. – Львів: ЛНУ, 2017.
т.1 в.1
46
Наукова стаття
Освітня комунікація: філософська рефлексія
Бойченко Михайло Іванович
2017
Матеріали Міжн. наук. конф. "Гуманітарно-наукове знання: комунікативні засади", 6-7 жовтня 2017 р.
т.1 в.1 c.300-306
47
Наукова стаття
Між «напівосвітою» і «напівдією»: у пошуках шляху до дієвої освіти
Бойченко Михайло Іванович
2017
Філософія освіти
т.1 в.2 c.219-239
48
Наукова стаття
Комунікативна парадигма дослідження культури
Бойченко Михайло Іванович
2018
Українські культурологічні студії
т.1 в.2 c.5-9
49
Розділ монографії
Конституціоналізм як філософський принцип
Бойченко Михайло Іванович
2017
Актуальні проблеми сучасного конституціоналізму (на прикладі України та Республіки Польща): колективна монографія. – К.: Талком, 2017.
c.6-20
50
Розділ монографії
Соціальні чесноти як морально-політична основа захисту прав людини
Бойченко Михайло Іванович
2018
Актуальні проблеми міжнародного права (на прикладі України та Грузії). Колективна монографія.
c.122-129
51
Тези
Ризики напівосвіти для сучасної освіти (на прикладі аналізу бізнес-освіти)
Бойченко Михайло Іванович
2017
Людина. Історія. Господарство : Всеукр. круглий стіл (27 жовт. 2017 р.)
т.1 в.1 c.27-30
52
Тези
Соціологія філософії щодо шляхів модернізації державної політики в Україні
Бойченко Михайло Іванович
2017
Матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку» (23-24 листопада 2017 р. м. Київ)
т.1 в.1 c.105-106
53
Тези
Філософський аналіз застосування концепту плинної ідентичності у психології
Бойченко Михайло Іванович
2018
Антропологічні виміри філософських досліджень: матеріали 7-ої міжнародної наукової конференції (Дніпро, 19-20 квітня 2018 р.)
т.1 в.1 c.78-80
54
Тези
Влада дискурсивних практик
Бойченко Михайло Іванович
2018
Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (20-21 квітня 2018 р.)
т.1 в.1 c.24-25
55
Тези
«Хто може бути інтелектуалом?»
Бойченко Михайло Іванович
2018
Філософська думка : український науково-теоретичний часопис
т.1 в.3 c.27-30
56
Тези
З Марксом: за Маркса і проти Маркса
Бойченко Михайло Іванович
2018
Філософська думка : український науково-теоретичний часопис
т.1 в.2 c.68-70
57
Тези
Соціальні чесноти: соціально-філософський підхід
Бойченко Михайло Іванович
2018
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.5 c.149-151
58
Тези
Колективна дія під кутом зору системного підходу
Бойченко Михайло Іванович
2018
Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2018. – № 2 (36) Спеціальний випуск.
т.2 в.36 c.42-43
59
Матеріали конференції
Цінності і функціональні завдання комунікації у освіті
Бойченко Михайло Іванович
2017
Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2017
т.1 в.2 (33) c.121-122
60
Матеріали конференції
Социальная работа как воплощение модели образовательной коммуникации: от университета к обществу
Бойченко Михайло Іванович
2017
Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности» Материалы Международной научно-практической конференции (25 апреля2017г., Россия, Махачкала)
т.1 в.1 c.194-197
61
Матеріали конференції
Європейські цінності освіти в умовах постконвенційного патріотизму
Бойченко Михайло Іванович
2017
«Освіта і доля нації». Філософія і педагогіка миру в Україні та сучасному світі: Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 жовтня 2016 р.) Харків: ХНПУ, 2016.
т.1 в.1 c.24-28
62
Матеріали конференції
Практична філософія: реальність і можливості («Для практичної філософії свідома позиція людини є вирішальною при визначенні можливості для людини здійснювати зміни»)
Бойченко Михайло Іванович
2017
Філософська думка : український науково-теоретичний часопис
т.1 в.3 c.9-15
63
Наукова стаття
Інституційні витоки глобалізації
Бойченко Михайло Іванович
2016
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. «Філософія».– Х.: ХНПУ
т.47 в.1 c.3-13
64
Наукова стаття
Етос комунікативних спільнот як підстава для генералізації соціальних цінностей: межі понятійного осмислення
Бойченко Михайло Іванович
2016
Вісник Львівського національного університету. Серія: філософські науки
т.1 в.18 c.172-182
65
Наукова стаття
Интеллектуалы и студенчество: развитие взаимоотношений от теории к практике
Бойченко Михайло Іванович
2016
Revista de Filosofie, Sociologie si Stiinte Politice.
т.2 в.171 c.152-160
66
Наукова стаття
Основні напрями визначення інституційних аспектів функціонування української мови
Бойченко Михайло Іванович
2017
Мова: класичне - модерне - постмодерне: збірник наукових статей
т.1 в.2 c.430-443
67
Наукова стаття
Цінності і функціональні завдання освітньої комунікації в сучасному університеті: філософське осмислення
Бойченко Михайло Іванович
2017
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.1 в.116 c.233-240
68
Наукова стаття
MASS CULTURE, EDUCATION AND THE PERSPECTIVE OF INDIVIDUALITY Methodological seminar was conducted by the scientific journal “Philosophy of Education” (Institute of Higher Education, National Academy of Educational Sciences of Ukraine)
Бойченко Михайло Іванович
2016
Філософія освіти
т.1 в.1 c.47-71
69
Наукова стаття
Social problems creation and solving in a knowledge society
Бойченко Михайло Іванович
2017
Research Result. Sociology and Management
т.3 в.1 c.58-63
70
Наукова стаття
Пост-правда как путь к пониманию социальной истины
Бойченко Михайло Іванович
2017
«От фрагмента к целому: парадигмы культурных изменений». Материалы Междунар. науч. конф. (Самара, 2016 г.)
т.1 в.1 c.327-347
71
Підручник
Основи практичної філософії
Баумейстер Андрій Олегович
Бойченко Михайло Іванович
Кебуладзе Вахтанг Іванович
Лактіонова Анна Валеріївна
2016
Бізнес-Поліграф
т.1 в.1
72
Тези
Чи можливий космополітичний патріотизм? (Щодо контрадикторності постконвенціоналізму у політиці)
Бойченко Михайло Іванович
2016
«Освіта і доля нації». Філософія і педагогіка миру в Україні та сучасному світі: Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 жовтня 2016 р.) Харків: ХНПУ, 2016.
т.1 в.1 c.47-49
73
Тези
Європейська локалізація України: виклики глобалізму
Бойченко Михайло Іванович
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.10 c.101-103
74
Наукова стаття
Нові підходи до визначення і вирішення завдань соціальної філософії
Бойченко Михайло Іванович
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.1 в.112 c.154-159
75
Тези
Інституційні засади критичного мислення: історичне становлення
Бойченко Михайло Іванович
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.3 в.3 c.21-23
76
Тези
Академічна філософія та ідея університету
Бойченко Михайло Іванович
2016
ТОВ НВП "Інтерсервіс"
т.1 c.32-35
77
Тези
Етос комунікативних спільнот як підстава для генералізації соціальних цінностей
Бойченко Михайло Іванович
2016
Філософія діалогу й порозуміння в побудові європейської й світової спільнот
т.1 c.28-30
78
Тези
Роль наукових шкіл у функціонуванні класичного і дослідницького університету
Бойченко Михайло Іванович
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
т.1 c.238-239
79
Тези
Філософська класика і виклики модернізації філософської освіти
Бойченко Михайло Іванович
2016
Модернізація філософської освіти: виклики та перспективи: Урочистий симпозіум, присвячений Всесвітньому Дню філософії ЮНЕСКО у 2016 р. (17 листопада 2016 р.). Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
т.1 в.1 c.3-5
80
Наукова стаття
Доля наукових шкіл у сучасній вітчизняній філософії: у світлі зміни філософських поколінь
Бойченко Михайло Іванович
2015
Філософська думка : український науково-теоретичний часопис
т.3 c.46-61
81
Наукова стаття
Making global justice as a valuable functionalism in action
Бойченко Михайло Іванович
2015
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.99 c.140-153
82
Наукова стаття
Історичне становлення інституційних засад критичного мислення: ідейний, освітній, правовий та політичний виміри
Бойченко Михайло Іванович
2015
Філософія освіти
т.2 c.132-152
83
Тези
Академічна соціальна філософія як зразок професійного шляху науковця
Бойченко Михайло Іванович
2015
Перші академічні читання пам’яті Г.І.Волинки: «Філософія, освіта, наука». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15-16 травня 2015 р. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова
c.130-134
84
Монографія
Теоретико-методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах негуманітарного профілю
Бойченко Михайло Іванович
2012
Педагогічна думка
85
Монографія
Наука і цінності людського буття : колективна монографія
Бойченко Михайло Іванович
2013
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-550
86
Монографія
Наука та ідеологія: контроверзи і дифузії : колективна монографія
Бойченко Михайло Іванович
2013
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-550
87
Наукова стаття
Становлення громадянського суспільства як етап соціальної модернізації
Бойченко Михайло Іванович
2012
Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: «ІНТАС»
т.68 c.0.0000
88
Наукова стаття
Роль освіти у соціальній еволюції людини
Бойченко Михайло Іванович
2013
89
Наукова стаття
Перспективи уточнення предмету соціальної філософії
Бойченко Михайло Іванович
2013
Наукові записки Київського інституту туризму, економіки і права
c.21.0000
90
Наукова стаття
Філософське осмислення умов здійснення післядипломної освіти
Бойченко Михайло Іванович
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.69 c.587.0000
91
Наукова стаття
Рецензія на монографічне дослідження академіка НАН України, президента НАПН України В. Кременя «Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору»
Бойченко Михайло Іванович
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.70 c.851.0000
92
Наукова стаття
Розвиток наукових шкіл у дослідницьких університетах
Бойченко Михайло Іванович
2014
Теоретичний науково-методичний часопис "Вища освіта в Україні"
c.С.5-8
93
Наукова стаття
Соціальне та етичне само-конструювання інтелектуалів
Бойченко Михайло Іванович
2014
Філософська думка : український науково-теоретичний часопис
c.С.90-103
94
Наукова стаття
Проблемы общественного управления и информационного общества в контексте анализа социальных систем
Бойченко Михайло Іванович
2014
Научный вестник МФ Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Магнитогорск: РАНХ и ГС.
c.С.53-60
95
Наукова стаття
Транс-дисциплинарность как вызов академичности науки и образования
Бойченко Михайло Іванович
2014
Перспективы науки и образования
c.С.9-14
96
Наукова стаття
Потенціал соціальної філософії як соціальної технології
Бойченко Михайло Іванович
2014
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. «Філософія».– Х.: ХНПУ
c.С.3-19
97
Наукова стаття
Соціально-комунікативні засоби забезпечення сучасної університетської освіти
Бойченко Михайло Іванович
2014
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.87 c.С.288-293
98
Наукова стаття
Значущість соціальної філософії як навчальної дисципліни у сучасному університеті за умов переходу до суспільства знань
Бойченко Михайло Іванович
2014
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.88 c.С.272-277
99
Наукова стаття
Академічна визначеність завдань соціальної філософії в контексті радикальних соціальних змін в Україні
Бойченко Михайло Іванович
2014
Політологічний вісник: збірник наукових праць
в.75 c.92-102
100
Наукова стаття
Социальная философия сегодня: достижения и перспективы дальнейшего развития
Бойченко Михайло Іванович
2014
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Философия. – Воронеж: Изд-во ВГУ
c.С.16-31
101
Наукова стаття
Гідність, цілісність і успішність: академічні та громадянські чесноти
Бойченко Михайло Іванович
2014
Філософська думка : український науково-теоретичний часопис
c.С.110-122
102
Тези
Перспективи розвитку соціальної філософії
Бойченко Михайло Іванович
2014
Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів.
т.5 c.13-15
103
Наукова стаття
Соціальна філософія як загальна соціальна теорія та навчальна дисципліна
Бойченко Михайло Іванович
2013
Філософська думка : український науково-теоретичний часопис
т.5 c.60.0000
104
Тези
Проблемний підхід у соціальному пізнанні (філософське осмислення)
Бойченко Михайло Іванович
2013
Міжнародна наукова конференція - Дні науки філософського факультету – 2013
т.1 c.20.0000
105
Наукова стаття
філософське переосмислення поняття "наукова школа" і наукова спадщина І.В. Бойченка
Бойченко Михайло Іванович
2012
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
т.14 c.66.0000
106
Наукова стаття
Переорієнтація на ціннісні та функціональні аспекти застосування системного підходу у соціальному пізнанні
Бойченко Михайло Іванович
2012
Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: «ІНТАС»
т.60 c.112.0000
107
Наукова стаття
Функціонально-посадова компетентність керівних кадрів вищої освіти (філософське осмислення)
Бойченко Михайло Іванович
2012
Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: «ІНТАС»
т.64 c.167.0000
108
Наукова стаття
Ціннісний функціоналізм як парадигмальне явище сучасної соціальної філософії
Бойченко Михайло Іванович
2012
Філософські проблеми гуманітарних наук
т.21 c.23.0000
109
Наукова стаття
Ціннісний функціоналізм як парадигмальне явище сучасної соціальної філософії.
Бойченко Михайло Іванович
2012
Філософські проблеми гуманітарних наук
т.21 c.23.0000
110
Тези
Основні тенденції розвитку системного підходу у соціальному пізнанні
Бойченко Михайло Іванович
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.19.0000
111
Наукова стаття
Специфіка соціально-філософського пізнання під кутом функціоналізму
Бойченко Михайло Іванович
2009
Політологічний вісник
т.41 c.0.0000
112
Наукова стаття
Становлення поняття системи в німецькій класичній філософії
Бойченко Михайло Іванович
2009
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.21 c.180.0000
113
Наукова стаття
Функціональне розуміння проблеми детермінації у соціальній теорії
Бойченко Михайло Іванович
2009
Мультиверсум. Філософський альманах
т.84 c.0.0000
114
Праці конференції
Методологічне визначення специфіки соціально-філософського знання під кутом зору функціоналізму
Бойченко Михайло Іванович
2009
115
Тези
1. Методологічне визначення специфіки соціально-філософського знання під кутом зору функціоналізму
Бойченко Михайло Іванович
2009
116
Наукова стаття
Соціально-філософський аналіз інституційної та посадової еліт як елементів системи управління
Бойченко Михайло Іванович
2008
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.12 c.269.0000
117
Наукова стаття
Місце теорії соціальних інститутів у сучасній соціальній філософії
Бойченко Михайло Іванович
2008
Політологічний вісник
c.0.0000
118
Наукова стаття
Переклад із німецької на українську частину монографії Байме «Сучасні політичні теорії»
Бойченко Михайло Іванович
2008
119
Праці конференції
Системність як характеристика соціального пізнання
Бойченко Михайло Іванович
2008
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.10.0000
120
Наукова стаття
Пізнавальний процес як системне утворення: сутність, складові, мета і форми
Бойченко Михайло Іванович
2006
Філософські проблеми гуманітарних наук
c.21.0000
121
Праці конференції
Основні підходи до системного аналізу у соціальному пізнанні
Бойченко Михайло Іванович
2007
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.5 c.14.0000

Повернення до списку

Вгору