Автори, співробітники Університету

Бондаренко Едуард Леонідович

Ідентифікатор автора: 29372
Кількість пошукових запитів автора: 840

Підрозділ: Географічний факультет
Кафедра/Відділ: Геодезії та картографії
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 106, з них наукових статей (наукові публікації) - 77, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 10

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Сучасне картографічне забезпечення туризму
Бондаренко Едуард Леонідович
2019
І Міжнародна науково-практична конференція "Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети"
c.13-15
2
Матеріали конференції
Принципи картографічної семіотики для конструювання легенд інтерактивних тематичних карт
Бондаренко Едуард Леонідович
2019
Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.13-15
3
Матеріали конференції
Interactive map of the nature reserve fund of Ukraine in the Poltava region as an innovative measure of environmental monitoring
Бондаренко Едуард Леонідович
2020
Geoinformatics 2020: Theoretical and Applied Aspects. 19 Міжнародна науково-практична конференція
c.1-5
4
Матеріали конференції
Напрями регіонального геоінформаційного картографування природно-заповідного фонду України (на прикладі Полтавської області)
Бондаренко Едуард Леонідович
2020
Регіон-2020: суспільно-географічні аспекти. Міжнародна конференція
c.20-23
5
Матеріали конференції
Необхідність розроблення та головні риси ГІС для охорони і раціонального використання земельних ресурсів ОТГ
Бондаренко Едуард Леонідович
2020
Управління та раціональне використання земельних ресурсів у новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення. IV Всеукраїнська науково-практична конференція
c.278-281
6
Навчальний посібник
Топографія (методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та розрахунково-графічної роботи)
Бондаренко Едуард Леонідович
2019
К.: РВВ НТУ
c.1-74
7
Навчальний посібник
Методичні рекомендації до виконання та підготовки до захисту випускних кваліфікаційних робіт магістра
Бондаренко Едуард Леонідович
Даценко Людмила Миколаївна
Підлісецька Ірина Олександрівна
2019
К.: КНУ ім.Тараса Шевченка
c.1-40
8
Наукова стаття
Підхід до вибору програмно-технічної та обґрунтування технологічної основи створення інтерактивної карти природно-заповідного фонду України в Полтавській області
Бондаренко Едуард Леонідович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
в.2(75) c.99-103
9
Наукова стаття
Сучасні можливості геоінформаційного картографування природних факторів впливу на поширення хвороб населення
Бондаренко Едуард Леонідович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
в.74 c.97-101
10
Наукова стаття
Ethnic Loading Of Food as a Sustainable Culture Component in the Form of Physical-Geographical, Soil And Ethnographic Zoning of The Right-Bank Polissia
Бондаренко Едуард Леонідович
2020
GeoJournal of Tourism and Geosites
c.788-793
11
Розділ монографії
Геоінформаційні технології в дослідженні та оцінці безпеки навколишнього середовища України
Бондаренко Едуард Леонідович
Даценко Людмила Миколаївна
2020
Національна безпека України у викликах новітньої історії. Монографія
c.186-206
12
Тези
Проектування та розробка земельних інформаційних систем в умовах децентралізації влади в Україні
Бондаренко Едуард Леонідович
2019
75 науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів і співробітників відокремлених структурних підрозділів НТУ
c.214
13
Матеріали конференції
Принципи картографічної семіотики для конструювання легенд інтерактивних еколого-географічних карт
Бондаренко Едуард Леонідович
2019
Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.15-18
14
Монографія
Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії
Бондаренко Едуард Леонідович
Бортник Сергій Юрійович
Даценко Людмила Миколаївна
Іванік Олена Михайлівна
Курило Святослав Михайлович
Масляк Петро Олексійович
Сніжко Сергій Іванович
Стецюк Володимир Васильович
Шевченко Ольга Григорівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-504
15
Матеріали конференції
Підхід до удосконалення змісту способів картографічного зображення для інтерактивних карт
Бондаренко Едуард Леонідович
Шорохова Руслана Сергіївна
2018
Картографія та вища школа: сучасний стан і стратегія розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.3-7
16
Матеріали конференції
Шляхи посилення геоінформаційної підготовки студентів географічних спеціальностей
Бондаренко Едуард Леонідович
2018
Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.)
c.304-307
17
Навчально-методичний комплекс
ГІС і бази даних (методичні вказівки до виконання лабораторних робіт)
Бондаренко Едуард Леонідович
2017
К.: РВВ НТУ
c.1-66
18
Наукова стаття
Якість цифрових просторових даних як визначальна складова інформаційного забезпечення сучасних загальногеографічних карт
Бондаренко Едуард Леонідович
Писаренко Роман Вікторович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
в.2 c.6-11
19
Наукова стаття
Алгоритм практичної розробки інтерактивної тематичної карти критичної інфраструктури міста Києва
Бондаренко Едуард Леонідович
Кирилюк Микола Олександрович
Шорохова Руслана Сергіївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
в.В.2 (71) c.5-10
20
Наукова стаття
Інформаційне та програмне забезпечення проектування бази даних об'єктів природно-заповідного фонду України в Полтавській області
Бондаренко Едуард Леонідович
Кирилюк Микола Олександрович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
в.В.3(68)/4(69) c.118-122
21
Наукова стаття
Способи картографічного зображення на інтерактивних картах
Бондаренко Едуард Леонідович
Шорохова Руслана Сергіївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
в.в.67 c.121-126
22
Наукова стаття
Особливості проектування геоінформаційних систем для застосування у військовій сфері
Бондаренко Едуард Леонідович
Писаренко Роман Вікторович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
в.В.1(36) c.9-13
23
Наукова стаття
Особливості представлення легенд інтерактивних карт
Бондаренко Едуард Леонідович
2016
Часопис картографії : збірник наукових праць
т.1 в.15 c.47-56
24
Навчальний посібник
Цифрова картографія
Бондаренко Едуард Леонідович
2015
Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. Збірник наукових праць. Видавництво Університету Україна
т.1 c.1-72
25
Навчальний посібник
Цифрова картографія (методичні вказівки до виконання лабораторних робіт)
Бондаренко Едуард Леонідович
2015
Вісник НТУ ХПІ
т.1 c.1-28
26
Навчально-методичний комплекс
Цифрова картографія
Бондаренко Едуард Леонідович
2015
К.: РВВ НТУ
т.1 c.1-72
27
Наукова стаття
Алгоритм геоінформаційного картографування земельних ресурсів Чернівецької області на основі інфраструктур просторових даних
Бондаренко Едуард Леонідович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
т.63 c.1-10
28
Тези
Головні риси регіональних геоекологічних ГІС
Бондаренко Едуард Леонідович
2015
Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.34-37
29
Навчально-методичний комплекс
Технології створення інфраструктур просторових даних (конспект лекцій)
Бондаренко Едуард Леонідович
2014
Видавництво НТУ «ХПІ»
т.1 c.1-59
30
Навчально-методичний комплекс
ГІС і бази даних (конспект лекцій)
Бондаренко Едуард Леонідович
2014
Видавництво НТУ «ХПІ»
т.1 c.1-167
31
Навчально-методичний комплекс
Технології створення інфраструктур просторових даних (методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та написання курсової роботи)
Бондаренко Едуард Леонідович
2014
Видавництво НТУ «ХПІ»
т.1 c.1-20
32
Наукова стаття
Методичні особливості дешифрування даних дистанційного зондування Землі для геоінформаційного картографування земельних ресурсів Чернівецької області
Бондаренко Едуард Леонідович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
т.62 c.17-20
33
Тези
Картографическое обеспечение проведения региональных экологических исследований
Бондаренко Едуард Леонідович
2014
Регіон 2014: суспільно-географічні аспекти: матеріали міжнар. науково-практичної конференції.- Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна
т.1 c.56-61
34
Наукова стаття
Західноукраїнські землі на польських загальногеографічних картах періоду 1919-1939 років
Бондаренко Едуард Леонідович
2012
35
Наукова стаття
Інформаційно-аналітична система дослідження загальногеографічних карт західноукраїнських земель періоду 1919-1939 років
Бондаренко Едуард Леонідович
2013
36
Наукова стаття
Підхід до використання форматів цифрової просторової інформації у регіональному геоінформаційному картолграфуванні на основі ІПД
Бондаренко Едуард Леонідович
2013
Україна: географія цілей та можливостей. - Зб. наук. праць
т.3 c.132.0000
37
Праці конференції
Роль інфраструктури просторових даних у вирішенні сучасних проблем
Бондаренко Едуард Леонідович
2013
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Регіон-2013"
т.1 c.1.0000
38
Наукова стаття
Особливості зображення території сучасних західноукраїнських земель на польських загально-географічних картах періоду 1919- 1939 років
Бондаренко Едуард Леонідович
2012
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії
т.15 c.46.0000
39
Наукова стаття
Особливості змісту польських загальгогеографічних карт періоду 1919-1939 років на західноукраїнські землі
Бондаренко Едуард Леонідович
2012
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії
т.15 c.45.0000
40
Праці конференції
Методологические и технологические особенности систематизации общегеографических карт периода1919-1939 годов на западноукраинские территории.
Бондаренко Едуард Леонідович
2012
41
Праці конференції
Західноукраїнські землі на польських загальнодержавних картах періоду 1919-1939 років
Бондаренко Едуард Леонідович
2012
42
Наукова стаття
Геоінформаційна система картографування
Бондаренко Едуард Леонідович
2011
43
Наукова стаття
Наукові принципи створення та ефективного функціонування універсальних ГІС
Бондаренко Едуард Леонідович
2011
44
Наукова стаття
Проблеми інтеграції даних у геоінформаційному картографуванні
Бондаренко Едуард Леонідович
2011
45
Наукова стаття
Геоінформаційне картографування як сучасна технологія автоматизованого створення картографічних творів
Бондаренко Едуард Леонідович
2011
46
Наукова стаття
Вирішення проблемно-орієнтованих завдань еколого-географічного картографування на основі ГІС- технологій
Бондаренко Едуард Леонідович
2011
47
Наукова стаття
Інваріантні складові інфраструктур просторових даних для різних територіальних рівнів геоінформаційногокартографування
Бондаренко Едуард Леонідович
2010
48
Наукова стаття
Прийоми геоінформаційного картографування
Бондаренко Едуард Леонідович
2009
Часопис картографії : збірник наукових праць
c.35.0000
49
Наукова стаття
Система критеріїв визначення результативності навчання студентів-картографів
Бондаренко Едуард Леонідович
2009
Часопис картографії : збірник наукових праць
c.138.0000
50
Наукова стаття
Коефіцієнти територіальної концентрації захворюваності населення для потреб картографування
Бондаренко Едуард Леонідович
2009
51
Наукова стаття
Научно-методический подход к созданию региональных
Бондаренко Едуард Леонідович
2009
52
Наукова стаття
Принципи створення та визначенності ефективності функціонування універсальних ГІС
Бондаренко Едуард Леонідович
2008
53
Наукова стаття
Комплекс методичних документів при викладанні картографічних дисцислін
Бондаренко Едуард Леонідович
2008
54
Наукова стаття
Геоінформаційне картографування екологічної якості природного середовища
Бондаренко Едуард Леонідович
2008
55
Наукова стаття
Геоинформационное эколого-географическое картографирование: проблемно-ориентированный подход и семиотические основы
Бондаренко Едуард Леонідович
2008
Формирование научной картины мира человека ХХ века: международная научно-практическая конференция
c.205.0000
56
Монографія
Геоінформаційне еколого-географічне картографування
Бондаренко Едуард Леонідович
2007
Видавництво "Фітосоціоцентр" (монографія)
c.1-272
57
Наукова стаття
Особливості вдосконалення ГІС для вирішення проблемно-орієнтованих завдань еколого-географічного картографування.
Бондаренко Едуард Леонідович
2007
58
Наукова стаття
Региональное еколого-географическое картографирование: научно-методический подход к разработке атласов.
Бондаренко Едуард Леонідович
2007
59
Наукова стаття
Геоінформаційне забезпечення регіональних екологічних досліджень.
Бондаренко Едуард Леонідович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
c.15.0000
60
Наукова стаття
Нові підходи до визначення понять і термінів геоінформаційного еколого-географічного картографування
Бондаренко Едуард Леонідович
2005
Вісник геодезії та картографії
в.В.2 c.29-32
61
Наукова стаття
Науково-методичні основи створення регіонального екологічного атласу адміністративної області
Бондаренко Едуард Леонідович
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
в.В.51 c.21-23
62
Наукова стаття
Способи картографічного зображення в середовищі географічних інформаційних систем
Бондаренко Едуард Леонідович
2005
Збірник «Картографія та вища школа»
в.В.10 c.54-60
63
Наукова стаття
Поняття та методологічна структура геоінформаційного еколого-географічного картографування
Бондаренко Едуард Леонідович
2005
Фізична географія та геоморфологія
в.В.47 c.228-233
64
Наукова стаття
Критерії визначення якості цифрових просторових даних для геоінформаційного картографування
Бондаренко Едуард Леонідович
2005
Збірник «Картографія та вища школа»
в.В.10 c.41-48
65
Наукова стаття
Ментальна схема картографування
Бондаренко Едуард Леонідович
2005
Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку
c.30-33
66
Монографія
Геоінформаційні основи еколого-географічного картографування
Бондаренко Едуард Леонідович
Остроух Віталій Іванович
2005
Видавництво "Фітосоціоцентр" (монографія)
c.1-116
67
Наукова стаття
Міжнародна конференція “INTERCARTO 9. ГІС для стійкого розвитку територій”
Бондаренко Едуард Леонідович
2004
Вісник геодезії та картографії
в.В.1(32) c.53-54
68
Наукова стаття
Типові легенди регіональних еколого-географічних карт
Бондаренко Едуард Леонідович
2004
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
в.В.50 c.48-49
69
Наукова стаття
Принципи побудови багатофункціональних геоінформаційних систем
Бондаренко Едуард Леонідович
2004
Збірник «Картографія та вища школа»
в.В.9 c.43-47
70
Наукова стаття
Регіональні карти екологічної оцінки окремих природних факторів, які впливають на поширення хвороб населення
Бондаренко Едуард Леонідович
Дончук Світлана Володимирівна
2004
Збірник «Картографія та вища школа»
в.В.9 c.28-32
71
Наукова стаття
Врахування принципів картосеміотики при розробці легенд тематичних карт (на прикладі еколого-географічної карти)
Бондаренко Едуард Леонідович
2004
Вісник геодезії та картографії
в.В.4(35) c.20-23
72
Наукова стаття
Підхід до класифікації програмного забезпечення для геоінформаційного картографування
Бондаренко Едуард Леонідович
2004
Україна: географічні проблеми сталого розвитку : у 4-х тт. - К. : ВГЛ Обрії, 2004
т.4 c.145-147
73
Наукова стаття
Комп’ютерний практикум для студентів: засвоєння новітніх технологій створення карт
Бондаренко Едуард Леонідович
Остроух Віталій Іванович
2004
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії
в.в.4 c.210-215
74
Наукова стаття
Картографія ХХІ сторіччя
Бондаренко Едуард Леонідович
2003
Географія, краєзнавство, туризм
в.В.10(303) c.23
75
Наукова стаття
Аналіз функціональних можливостей програмного продукту Surfer для створення цифрових моделей рельєфу
Бондаренко Едуард Леонідович
2003
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
т.5 c.359-364
76
Наукова стаття
Характеристика структури бази даних для створення карт з регіональної екологічної політики
Бондаренко Едуард Леонідович
2003
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
в.В.49 c.64-66
77
Наукова стаття
Створення віртуальних карт регіонів як один із способів web-картографування
Бондаренко Едуард Леонідович
2003
Збірник «Картографія та вища школа»
в.В.8 c.59-63
78
Наукова стаття
Інформаційні ресурси еколого-географічного картографування
Бондаренко Едуард Леонідович
2003
Вісник геодезії та картографії
в.В.3(30) c.16-18
79
Наукова стаття
Класифікація інформаційних ресурсів для еколого-географічного картографування
Бондаренко Едуард Леонідович
2003
Фізична географія та геоморфологія
в.В.44 c.64-69
80
Наукова стаття
Можливості застосування мови гіперпосилань в регіональній еколого-географічній ГІС
Бондаренко Едуард Леонідович
2002
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
т.3 c.196-199
81
Наукова стаття
Атласне геоінформаційне картографування інфекційної захворюваності
Бондаренко Едуард Леонідович
2002
Геоінформаційне картографування сьогодні
c.56-57
82
Наукова стаття
Поняття еколого-географічної ситуації регіону та методи проведення геоінформаційного аналізу
Бондаренко Едуард Леонідович
2002
Фізична географія та геоморфологія
в.В.42 c.152-158
83
Наукова стаття
Географічна інформація для здійснення регіональної екологічної політики
Бондаренко Едуард Леонідович
2002
Фізична географія та геоморфологія
в.В.43 c.100-105
84
Наукова стаття
Основні принципи створення навчальної картографічної продукції
Бондаренко Едуард Леонідович
Остроух Віталій Іванович
2002
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії
в.В.3 c.55-58
85
Наукова стаття
Міжнародна конференція “INTERCARTO 8. ГІС для сталого розвитку територій”
Бондаренко Едуард Леонідович
2002
Вісник геодезії та картографії
в.В.3(26) c.47-48
86
Наукова стаття
Геоінформаційне картографування АПК
Бондаренко Едуард Леонідович
2002
Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: сучасний стан і перспективи вирішення
c.39-40
87
Наукова стаття
Вимоги до створення цифрових карт
Бондаренко Едуард Леонідович
Дончук Світлана Володимирівна
2002
Збірник «Картографія та вища школа»
в.В.7 c.4-8
88
Наукова стаття
Карти для проведення регіональної екологічної політики
Бондаренко Едуард Леонідович
2002
Вісник геодезії та картографії
в.В.1(24) c.33-36
89
Наукова стаття
Нематеріальні ресурси та активи картографічного підприємства
Бондаренко Едуард Леонідович
2001
Збірник «Картографія та вища школа»
в.В.5 c.87-89
90
Наукова стаття
Картографічне моделювання суспільно-географічних процесів на основі геоінформаційних технологій
Бондаренко Едуард Леонідович
2001
Збірник «Картографія та вища школа»
в.В.5 c.29-34
91
Наукова стаття
Розвиток цифрової картографії в Україні
Бондаренко Едуард Леонідович
2001
Збірник «Картографія та вища школа»
в.В.6 c.25-30
92
Наукова стаття
Теоретико-методичні основи геоінформаційного забезпечення моніторингу навколишнього середовища
Бондаренко Едуард Леонідович
2001
Фізична географія та геоморфологія
в.В.41 c.177-182
93
Наукова стаття
Інтернет для картографів
Бондаренко Едуард Леонідович
2001
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії
в.В.2 c.138-140
94
Наукова стаття
Модель комп’ютерної освіти на географічному факультеті
Бондаренко Едуард Леонідович
2001
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії
в.В.2 c.126-128
95
Наукова стаття
Тенденції розвитку інформаційних систем
Бондаренко Едуард Леонідович
2000
Збірник «Картографія та вища школа»
в.В.4 c.5-8
96
Наукова стаття
Методика векторизації картматеріалів по “підкладинці” в настільній картографічній системі Мapinfo
Бондаренко Едуард Леонідович
Дончук Світлана Володимирівна
2000
Збірник «Картографія та вища школа»
в.В.4 c.56-59
97
Наукова стаття
База даних медико- та еколого-географічного ГІС-картографування
Бондаренко Едуард Леонідович
2000
Збірник «Картографія та вища школа»
в.В.4 c.60-64
98
Наукова стаття
Підходи до класифікації еколого-географічних карт
Бондаренко Едуард Леонідович
2000
Україна та глобальні процеси: географічний вимір: зб. наук. праць. – Київ-Луцьк: РВВ “Вежа”
т.2 c.378-379
99
Наукова стаття
Морська картографія у Київському університеті
Бондаренко Едуард Леонідович
Молочко Анатолій Миколайович
2000
Безперервна географічна освіта і картографія: збірник наукових праць
в.В.1 c.153-154
100
Наукова стаття
Проблеми визначення сталих параметрів території України
Бондаренко Едуард Леонідович
Молочко Анатолій Миколайович
2000
Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми і перспективи транскордонного співробітництва в аспекті процесів Європейської інтеграції. Збірник наукових праць
в.В.15 c.440-441
101
Наукова стаття
Спеціалізована регіональна геоінформаційна система адміністративного району
Бондаренко Едуард Леонідович
Дончук Світлана Володимирівна
2001
Велика Волинь. Бердичівщина: поступ у ІІІ тисячоліття
т.22 c.440-442
102
Матеріали конференції
Картографічне забезпечення краєзнавчого дитячо-юнацького туризму
Бондаренко Едуард Леонідович
2000
Матеріали II Міжнародної конференції. Краєзнавство і туризм, освіта, виховання, стиль життя
c.82-88
103
Матеріали конференції
Визначення довжини берегової лінії Чорного та Азовського морів в межах території України
Бондаренко Едуард Леонідович
2000
Географічні проблеми розвитку півдня України у ХХІ столітті: науково-практична конференція
c.24-27
104
Наукова стаття
Карта екологічної оцінки якості поверхневих вод території Житомирської області
Бондаренко Едуард Леонідович
Сніжко Сергій Іванович
2000
Велика Волинь. Житомирщина на зламі тисячоліть
c.261-262
105
Наукова стаття
Розробка стандарту освіти із спеціальності картографія: потреба альтернатив
Білоус Володимир Васильович
Бондаренко Едуард Леонідович
Молочко Анатолій Миколайович
2000
Географічна наука і освіта в Україні
c.52
106
Наукова стаття
Програма спецкурсу “Картографічне моделювання суспільно-географічних процесів”
Бондаренко Едуард Леонідович
2000
Географічна наука і освіта в Україні
c.59-60

Повернення до списку

Вгору