Автори, співробітники Університету

Бондарєва Марія Володимирівна

Ідентифікатор автора: 29392
Кількість пошукових запитів автора: 333

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Нотаріальне право Цивільне право Кримінальне право

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 46, з них наукових статей (наукові публікації) - 35, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 10, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Медіативний аспект у нотаріальній діяльності з оформлення спадкових прав
Бондарєва Марія Володимирівна
2019
Підприємництво, господарство і право
т.1 c.4-7
2
Наукова стаття
Медіативний аспект у нотаріальній діяльності з оформлення спадкових прав
Бондарєва Марія Володимирівна
2017
Цивілістична процесуальна думка
т.4 c.18-20
3
Наукова стаття
Реалізація спадкових правовідносин в нотаріальному процесі
Бондарєва Марія Володимирівна
2012
Цивілістична процесуальна думка
c.358-365
4
Наукова стаття
Гарантии нотариальной (процессуальной) деятельности
Бондарєва Марія Володимирівна
2013
Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 2 «Нотариальный процесс» Под ред. д.ю.н., профессора С.Я. Фурсы. – К.: ЦУЛ. 2013.
c.50-58
5
Наукова стаття
Процесуальні особливості виконання аліментного обов’язку батьками
Бондарєва Марія Володимирівна
2014
Наук.-практ. Журнал «Європейські перспективи»
т.2 c.106-109
6
Наукова стаття
Визначення видів спадкування: проблемні питання теорії і нотаріальної практики
Бондарєва Марія Володимирівна
2014
Нотаріат України
т.3 c.25-27
7
Наукова стаття
Проблемні аспекти видачі свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя
Бондарєва Марія Володимирівна
2014
Наше право
т.2 c.114-118
8
Наукова стаття
Межі спадщини: теоретичні аспекти
Бондарєва Марія Володимирівна
2014
Часопис Київського університету права
т.2 c.173-177
9
Наукова стаття
Дещо про «належність спадщини спадкоємцеві»
Бондарєва Марія Володимирівна
2015
Цивілістична процесуальна думка
т.1 c.8-11
10
Наукова стаття
Спадкування права на банківський вклад
Бондарєва Марія Володимирівна
2016
Цивілістична процесуальна думка
т.2 c.6-9
11
Наукова стаття
Европейские системы наследования
Бондарєва Марія Володимирівна
2016
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
т.1 c.11-15
12
Наукова стаття
Окремі аспекти взаємодії адвоката з нотаріусом в нотаріальному провадженні з оформлення спадкових прав
Бондарєва Марія Володимирівна
2018
Часопис Київського університету права
т.4 c.175-177
13
Тези
Реалізація права на прийняття спадщини: проблеми правозастосування
Бондарєва Марія Володимирівна
2013
Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення та взаємодія
c.198-200
14
Тези
Щодо співідношення понять «спадщина» і «майно»: теоретичні і практичні аспекти
Бондарєва Марія Володимирівна
2014
Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом : міжнародна науково-практична конференція
c.49-52
15
Тези
Нотаріальне провадження як елемент юридичного складу, що забезпечує динаміку спадкового правовідношення
Бондарєва Марія Володимирівна
2015
VI Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні факти в системі правового регулювання» до 145-річчя академіка Всеукраїнської академії наук Станіслава Севериновича Дністрянського (1870-1935). – 26 листопада 2015р.: Інститут держави і права ім.В.М. Ко
c.25-27
16
Тези
Спадкування житлового будинку, квартири
Бондарєва Марія Володимирівна
2016
Національні та міжнародні стандарти професії нотаріуса: тенденції та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конфер. (Київ, 7 квіт. 2016 р.)
c.25-30
17
Тези
Визначення нотаріусом часових меж спадщини в процесі видачі свідоцтва про право на спадщину
Бондарєва Марія Володимирівна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 20 травня 2016 року
т.3 c.196-198
18
Тези
Спадкування заставленого майна
Бондарєва Марія Володимирівна
2016
SCIENCIA VINCEMUS! Наукою переможемо: матеріали 2-ї міжнародної науково-практичної конференції «Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження, актуальні проблеми», присвяченої 5-річчю створення кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
c.97-98
19
Тези
Відкриття спадщини як елемент юридичного складу спадкування (в аспекті нотаріального провадження)
Бондарєва Марія Володимирівна
2015
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie PRÁVNA VEDA A PRAX: VÝZVY MODERNÝCH EURÓPSKYCH INTEGRAČNÝCH PROCESOV (27– 28. novembra 2015,Bratislava: Paneurópska vysoká škola
c.205-208
20
Наукова стаття
«Відкриття спадщини» і «заведення спадкової справи»: суть і співвідношення
Бондарєва Марія Володимирівна
2016
Цивілістична процесуальна думка
т.4 c.6-10
21
Наукова стаття
Характеристики спадщини, які зумовлюють специфіку діяльності нотаріусів та інших осіб, уповноважених на вчинення нотаріальних дій
Бондарєва Марія Володимирівна
2017
Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства: Зб. наук. праць. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 лип. 2017 р.) / за заг. ред. І. О. Ізарової, Р. Ю. Ханик-Посполітак. – Київ : ВД Дакор, 2017. – 242 с.
c.90-93
22
Наукова стаття
Про потенційні права спадкоємців на спадщину
Бондарєва Марія Володимирівна
2017
Підприємництво, господарство і право
т.6 c.5-9
23
Наукова стаття
Спадковий нотаріальний процес та спадкові нотаріальні провадження
Бондарєва Марія Володимирівна
2017
Підприємництво, господарство і право
т.7 c.4-8
24
Наукова стаття
Нотаріальний порядок визначення майна спадковим
Бондарєва Марія Володимирівна
2017
Часопис Київського університету права
т.2 c.117-121
25
Наукова стаття
Трансформации правового положения имущества безвестно отсутствующего лица, лица, объявленного умершим, в наследственное имущество
Бондарєва Марія Володимирівна
2016
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
в.8 c.15-20
26
Наукова стаття
Возникновение правоотношений вокруг наследственного имущества и согласование деятельности правоохранительных и правозащитных органов в случае выявления факта смерти собственника имущества
Бондарєва Марія Володимирівна
2016
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
c.18-22
27
Наукова стаття
Спадщина як юридична категорія: поняття, ознаки, склад
Бондарєва Марія Володимирівна
2016
Часопис Київського університету права
в.2 c.158-162
28
Наукова стаття
Содержание правовой консультации адвоката по вопросам принятия наследником наследства
Бондарєва Марія Володимирівна
2015
Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 4 «Адвокатура»
т.1 c.127-137
29
Наукова стаття
Процесуальні особливості виконання аліментного обов’язку батьками.
Бондарєва Марія Володимирівна
2014
30
Наукова стаття
О способах исполнения алиментных обязательств (алиментной обязанности) родителями
Бондарєва Марія Володимирівна
2013
Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 3 «Исполнительный процесс»
т.1 c.303-308
31
Наукова стаття
Види і підстави спадкування: теорія і нотаріальна практика
Бондарєва Марія Володимирівна
2013
Право і громадянське суспільство
т.3 c.74-80
32
Підручник
Теорія нотаріального процесу.
Бондар Ірина Вадимівна
Бондарєва Марія Володимирівна
Горбань Наталія Сергіївна
Кухнюк Дмитро Володимирович
Кучер Тетяна Миколаївна
Мельник Ірина Степанівна
Рабовська Світлана Янівна
Снідевич Олександр Станіславович
Фурса Світлана Ярославівна
2012
Теорія нотаріального процесу. – К.: Правова єдність, 2012.
33
Наукова стаття
Висновок стосовно доцільності прийняття проекту Закону України „Про гарантії держави щодо виконання рішень суду”
Бондарєва Марія Володимирівна
2011
Юриспруденція: теорія і практика
c.55.0000
34
Наукова стаття
Сутність свідоцтва про право на спадщину.
Бондарєва Марія Володимирівна
2011
Часопис Київського університету права
c.124.0000
35
Наукова стаття
Реалізація спадкових правовідносин у нотаріальному процесі.
Бондарєва Марія Володимирівна
2011
Часопис Київського університету права
c.154.0000
36
Наукова стаття
Належність та допустимість доказів у нотаріальному процесі (у співавторстві)
Бондарєва Марія Володимирівна
2010
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.75.0000
37
Наукова стаття
Юридична відповідальність нотаріуса (у співавторстві)
Бондарєва Марія Володимирівна
2010
Вісник Вищого адміністративного суду України
c.154.0000
38
Наукова стаття
Гарантії нотаріальної діяльності
Бондарєва Марія Володимирівна
2010
Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права
c.53.0000
39
Наукова стаття
Чи конституційні положення закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами” від 18.02.2010 р. № 1691-IV (у співавторстві)
Бондарєва Марія Володимирівна
2010
Нотариат – Адвокатура - Суд
c.31.0000
40
Наукова стаття
Актуальні питання доступності судового захисту в цивільному судочинстві
Бондарєва Марія Володимирівна
2010
Часопис Київського університету права
c.147.0000
41
Наукова стаття
Нотаріат і „тінізація” економіки: взаємодія і протистояння
Бондарєва Марія Володимирівна
2010
Часопис Київського університету права
42
Наукова стаття
отаріат і „тінізація” економіки: взаємодія і протистояння.
Бондарєва Марія Володимирівна
2010
Часопис Київського університету права
c.6.0000
43
Наукова стаття
Нотарільне процесуальне правовідношення: теоретичний аспект
Бондарєва Марія Володимирівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.51.0000
44
Тези
Нотаріат в країнах СНД
Бондарєва Марія Володимирівна
2010
45
Тези
Юридична відповідальність: проблеми теорії та практики
Бондарєва Марія Володимирівна
2010
46
Тези
Умови видачі свідоцтва про право на спадщину
Бондарєва Марія Володимирівна
2010

Повернення до списку

Вгору