Автори, співробітники Університету

Бонюк Зінаїда Григорівна

Ідентифікатор автора: 29414
Кількість пошукових запитів автора: 373

Підрозділ:

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 52, з них наукових статей (наукові публікації) - 23, монографій - 4, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 10

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Сучасний стан колекції Таволга (Spiraea L.)
Бонюк Зінаїда Григорівна
2019
Інтродукція та збереження рослинного різноманіття у ботанічних садах Східної Європи (до 180-річчя створення Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна): матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.8-13
2
Матеріали конференції
Наслідки стихійних метеорологічних явищ за останнє десятиліття в Ботанічному саду ім. акад О.В. Фоміна
Бонюк Зінаїда Григорівна
Сенчило Олександр Олексійович
2019
Інтродукція та збереження рослинного різноманіття у ботанічних садах Східної Європи (до 180-річчя створення Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна): матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.138-143
3
Монографія
Ботанічний сад ім.акад. О.В.Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1839-2019)
Белемець Наталія Михайлівна
Бонюк Зінаїда Григорівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Калашник Сергій Олександрович
Коломійчук Віталій Петрович
Нікітіна Віра Володимирівна
Рудік Галина Олексіївна
Сенчило Олександр Олексійович
2019
- К. : "Талком",2015
4
Матеріали конференції
Інтродукція та практичне використання видів роду Spiraea L. (Rosaceae Juss.)
Бонюк Зінаїда Григорівна
Коломієць Тетяна Василівна
2018
Міжнародна науково-практ. конф. "Інтродукція рослин на Волино- Поділлі׃ наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво"
c.50-52
5
Наукова стаття
Oсобливості розвитку і розмноження Spiraea cana (Rosaceae) ex situ та in situ
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.35 в.1 c.43-47
6
Матеріали конференції
Охорона та збереження рідкісного виду Spiraea pikoviensis Besser (Rosaceae) в Україні
2016
Міжнародна конференція "Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих територій: реалізація природоохороних стратегій"
в.4 c.54-57
7
Матеріали конференції
Поліморфізм Spiraea japonica L.fil., використання у декоративному садівництві України
2017
Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Міжнародна науково-практична конференція
в.5 c.53-54
8
Матеріали конференції
Проект организации территории Ботанического сада им.акад.А.В.Фомина: ключевые аспекты дальнейшего развития
Гайдаржи Марина Миколаївна
2017
материалы междун.научной конференции, посвященной 85-летию Центрального ботанического сада НАН Беларуси «Роль ботанических садов т дендрариев в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира»
c.405-410
9
Матеріали конференції
Проект организации территории Ботанического сада им.акад.А.В.Фомина: ключевые аспекты дальнейшего развития
Гайдаржи Марина Миколаївна
2017
материалы междун.научной конференции, посвященной 85-летию Центрального ботанического сада НАН Беларуси «Роль ботанических садов т дендрариев в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира»
c.405-410
10
Наукова стаття
Грунтопокривні рослини родів Cotoneaster Medik. I Spiraea L.колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна перспективні для культивування в Україні
2017
Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України
т.27 в.3 c.15-21
11
Тези
Microclonal breeding is whitish-grey meadowsweet (Spiraea cana Waldst. et Kit.)
2016
Preserving biodiversity and historic-cultural heritage in botanic gardens and dendrological parks: Abstracts International Scientific Conference
c.64-66
12
Матеріали конференції
Історія дендрологічних досліджень у Ботанічному саду Київського університету
Белемець Наталія Михайлівна
Бонюк Зінаїда Григорівна
Гірін Андрій Іванович
2015
Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття: Міжнародна наукова конференція, присвячена 200-річчю від дня народження Людвіга Вагнера
c.145-151
13
Матеріали конференції
Інтродукція Таволги тянь-шанської (Spirea tianschanica Pojark) у Ботанічний сад ім акад. О.В.Фоміна
Белемець Наталія Михайлівна
Бонюк Зінаїда Григорівна
2015
Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах та дендропарках: Міжнародна наукова конференція
c.34-35
14
Наукова стаття
Дослідження вторинних метаболітів ксерофітних видів роду Spiraea L. (Rosaceae) флори України
Белемець Наталія Михайлівна
Бонюк Зінаїда Григорівна
2014
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
т.21 c.154-161
15
Наукова стаття
Conservation of woody plants biodiversity in the O. V. Fomin Botanical Garden
Бонюк Зінаїда Григорівна
Гірін Андрій Іванович
2014
Journal of botany
т.6 c.42-46
16
Наукова стаття
Хемотаксономічне дослідження інтродукованих видів таволг Spirea media Franz Schmidt та S.polonica Blocki
Белемець Наталія Михайлівна
Бонюк Зінаїда Григорівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.33 c.31-35
17
Матеріали конференції
Дендрологічні об’єкти В. Бессера флори України в колекції Ботанічного саду Київського університету
Бонюк Зінаїда Григорівна
Гірін Андрій Іванович
2014
18
Наукова стаття
Таксономічний аналіз колекції деревних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна
Бонюк Зінаїда Григорівна
Гірін Андрій Іванович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.32 c.8.0000
19
Наукова стаття
Дослідження фенольних сполук та інших метаболітів у листках Spiraea media Franz Schmidt
Белемець Наталія Михайлівна
Бонюк Зінаїда Григорівна
2014
Таврійський науковий вісник
т.88 c.24-28
20
Праці конференції
Біохімічні дослідження Spiraea litwinowii Dobrocz. в умовах інтродукції // Відновлення порушених природних екосистем: Матеріали V міжнародної наукової конференції (м. Донецьк, 12-15 травня 2014 р.) Донецьк, 2014
Белемець Наталія Михайлівна
Бонюк Зінаїда Григорівна
2014
21
Тези
Conservation of woody plants biodiversity in the O. V. Fomin Botanical Garden // International scientific symposium ”Conservation of Plant Diversity”. 22-24 May 2014, Chisinau, Republic of Moldova. – Chisinau.
Бонюк Зінаїда Григорівна
Гірін Андрій Іванович
2014
22
Наукова стаття
Таволги Spiraea L. (Rosaceae) в умовах урботериторії Києва
Белемець Наталія Михайлівна
Бонюк Зінаїда Григорівна
2013
Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України
т.23 c.277.0000
23
Наукова стаття
Інтродукція таволг Spiraea crenata L. і S. litwinowii Dobrocz. та їх ідентифікація за допомогою множинних молекулярних форм пероксидази
Белемець Наталія Михайлівна
Бонюк Зінаїда Григорівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.31 c.35.0000
24
Наукова стаття
Вплив техногенного навантаження на морфометричні показники листкової поверхні рослин роду Таволга (Spiraea L.)
Белемець Наталія Михайлівна
Бонюк Зінаїда Григорівна
2013
Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН"
в.1/2 c.52-60
25
Праці конференції
Ornamental forms of Crataegus L. of collection of A.V. Fomin Botanical Garden in landscape architecture // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (Щолкіне, 18-22 червня 2013 р.)
Бонюк Зінаїда Григорівна
Гірін Андрій Іванович
2013
26
Наукова стаття
Інтродукція, збереження біорізноманіття та комплексне дослідження рослин ex situ та in situ
Березкіна Валентина Іванівна
Бонюк Зінаїда Григорівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Мазур Тетяна Петрівна
Нікітіна Віра Володимирівна
Рудік Галина Олексіївна
Чумак Петро Якович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.15 c.50.0000
27
Наукова стаття
Інтродукція видів роду Spiraea L. флори України у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна
Бонюк Зінаїда Григорівна
2012
28
Наукова стаття
Використання множинних молекулярних форм пероксидази для ідентифікації видів та внутрішньовидових таксонів інтродукованих рослин на прикладі родового комплексу Spiraea L.
Бонюк Зінаїда Григорівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.30 c.0.0000
29
Тези
Екологізація освіти. Дендрология, цветоводство и садово-парковое строительство // Материалы международной научной конференции, посвященной 200-летию Никитского ботанического сада, г. Ялта, Украина, 5-8 июня 2012 г.
Бонюк Зінаїда Григорівна
2012
30
Буклет
Delectus seminum Quae Hortus Botanicus Fominianus Universitatis Kyiviensis Pro Mutua Commutatione Offert, 2009
Баглай Катерина Михайлівна
Березкіна Валентина Іванівна
Бонюк Зінаїда Григорівна
2009
31
Монографія
Інтродукція деревних рослин у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна (1839–2009)
Бонюк Зінаїда Григорівна
Іванова Ірина Юріївна
Палагеча Роман Миколайович
2011
32
Наукова стаття
Нові перспективні форми та культивари роду Таволга (Spiraea L.) для декоративного садівництва
Бонюк Зінаїда Григорівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.29 c.15.0000
33
Список насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна, 2010 р.
Баглай Катерина Михайлівна
Березкіна Валентина Іванівна
Бонюк Зінаїда Григорівна
2010
34
Наукова стаття
Прогнозування зимостійкості інтродукованих жимолостей (Lonicera L.)
Бонюк Зінаїда Григорівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.28 c.53.0000
35
Праці конференції
Інтродукція рідкісних видів деревних рослин у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна // Матер. міжнар. наук. конф. «Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин».
Бонюк Зінаїда Григорівна
2010
36
Праці конференції
Красивоквітучі кущі роду таволга (Spiraea L.) для озеленення та фітомеліорації // Матер. молодіжної наук.–практ. конф. «Сучасні екологічні дослідження». – К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Бонюк Зінаїда Григорівна
2010
37
Монографія
Таволги (Spiraea L.)
Бонюк Зінаїда Григорівна
2009
38
Монографія
Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна. 1839-2009: путівник-довідник
Баглай Катерина Михайлівна
Березкіна Валентина Іванівна
Бонюк Зінаїда Григорівна
Вашека Олена Володимирівна
2009
39
Наукова стаття
Колекція деревних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Бонюк Зінаїда Григорівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.19 c.0.0000
40
Наукова стаття
Вступ до моніторингу агрохімічного та токсикологічного стану грунтів Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.21 c.138-140
41
Наукова стаття
Результати перезимівлі інтродукованих кизильників зимою 2005–2006 рр. у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна
Бонюк Зінаїда Григорівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.18 c.14.0000
42
Праці конференції
Інтродукція видів роду таволга (Siraea L.) методом родових комплексів // Інтродукція, селекція та захист рослин: Матер. Другої міжнар. наук. конф., присвяч. 95-річчю з дня народження Є.М. Кондратюка (6-8 жовтня 2009 р., Донецьк). - Т. 1. – Донецьк, 2009.
Бонюк Зінаїда Григорівна
2009
43
Праці конференції
Токсикологічний стан ґрунтів урботериторій // Екологія/ Ecology – 2009: Збірник наукових статей ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю. (23-26 вересня 2009 р., Вінниця). – Вінниця, 2009.
Бонюк Зінаїда Григорівна
2009
44
Наукова стаття
Рід Spiraea L. у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна
Бонюк Зінаїда Григорівна
2008
Вісник БДАУ
т.54 c.59.0000
45
Праці конференції
Колекційний фонд деревних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Створення кадастрів фіторізноманіття заповідних територій, ботанічних садів та дендропарків Матер. наук. конф., м. Канів.
Бонюк Зінаїда Григорівна
2008
46
Праці конференції
Сучасний стан природних популяцій рідкісних рослин // Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття Матер. міжн. наук. конф., присвяч. 50-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару «Пожижевська». – Львів
Бонюк Зінаїда Григорівна
2008
47
Наукова стаття
Передумови інтродукції таволг в Лісостепу та на Поліссі України
Бонюк Зінаїда Григорівна
2007
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
c.22.0000
48
Наукова стаття
Особливості фенологічного розвитку та зимостійкість таволг Spiraea L. у Києві
Бонюк Зінаїда Григорівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.11 c.6.0000
49
Наукова стаття
Ідентифікація видів роду Spiraea L. за допомогою множинних молекулярних форм пероксидази
Бонюк Зінаїда Григорівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.15 c.24.0000
50
Наукова стаття
Експедиція на Житомирське Полісся
Бонюк Зінаїда Григорівна
Вашека Олена Володимирівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.11 c.9-11
51
Праці конференції
Сучасні проблеми інтродукції рослин в зв’язку з їх ідентифікацією // Матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. до 80-річчя професора Л.Г. Долгової.
Бонюк Зінаїда Григорівна
2007
52
Тези
Использование коллекционных фондов древесных растений в учебном процесс
Бонюк Зінаїда Григорівна
Іванова Ірина Юріївна
Палагеча Роман Миколайович
2007
Біологія ХХІ століття: теорія, практика, викладання: матеріали Міжнарожної наукової конференції (Черкаси, 2007)
c.383.0000

Повернення до списку

Вгору