Автори, співробітники Університету

Борисейко Олександр Віталійович

Ідентифікатор автора: 29437
Author Identifier Number Scopus: 7801311662 →
Кількість пошукових запитів автора: 465

Підрозділ: Механіко-математичний факультет
Кафедра/Відділ: Теоретичної та прикладної механіки
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 24, з них наукових статей (наукові публікації) - 11, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 3

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Oscillations of metal and semiconductor nanoparticles
Борисейко Олександр Віталійович
Лебедєва Ірина Валеріївна
Ящук Валерій Миколайович
2017
Bulletin of Taras Shevchenko National Universiry of Kyiv. Series: Physics & Mathematics
т.3 c.115-117
2
Наукова стаття
Поздовжні коливання п’єзокерамічного стержня змінного поперечного перерізу
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
Шакері Мобараке Пуйан
2016
Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки
в.3 c.31-34
3
Матеріали конференції
Коливання циліндричної п’єзооболонки, заповненої рідиною
Борисейко Олександр Віталійович
2017
Сучасні проблеми механіки: Міжнародна наукова конференція
c.18
4
Матеріали конференції
Коливання металевих та напівпровідникових наночастинок
Борисейко Олександр Віталійович
Лебедєва Ірина Валеріївна
Ящук Валерій Миколайович
2017
Сучасні проблеми механіки: Міжнародна наукова конференція
c.19
5
Матеріали конференції
Інтерпритаційні моделі коріолісової дисперсії пружних хвиль в системі гармонічного осцилятора з двома ступенями вільності
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2015
Сучасні проблеми механіки: Міжнародна наукова конференція
c.9
6
Наукова стаття
Iнтерпретаційні моделі коріолісової дисперсії пружних хвиль в системі гармонічного осцилятора з двома ступенями вільності
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.6 c.37-42
7
Наукова стаття
Спектр резонансних частот біморфних п’єзоелементів
Андрущенко Володимир Олександрович
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.3 c.66.0000
8
Наукова стаття
Ефективність перетворення енергії у п’єзоелементах з розрізними електродами
Андрущенко Володимир Олександрович
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.3 c.63-65
9
Праці конференції
Спектр власних частот біморфних п’єзоелементів
Андрущенко Володимир Олександрович
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2013
Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі: Міжнародна науково-методична конференція
c.51.0000
10
Праці конференції
Дослідження перетворення енергії на резонансних частотах п’єзоелементів при керованому підводі енергії // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі», 26 – 27 червня 2013 р
Андрущенко Володимир Олександрович
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2013
11
Тези
Електромеханічні коливання п’єзокерамічних елементів при керованому підводі електричного навантаження
Андрущенко Володимир Олександрович
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2013
Консонанс-2013. Тези доповідей Акустичного симпозіуму
c.3.0000
12
Наукова стаття
Напружено-деформівний стан електропровідної неферомагнітної сфери при зануренні у нестаціонарне магнітне поле
Борисейко Олександр Віталійович
Пучко Наталія Петрівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 c.51.0000
13
Праці конференції
Про ефективнiсть енергоперетворення в п’єзокерамiчному диску з розрiзними електродами на резонансних коливаннях
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2012
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
c.48.0000
14
Праці конференції
Неосесиметричнi коливання круглої п’єзопластинки з розрiзними електродами
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2012
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
c.63.0000
15
Праці конференції
Ефективнiсть електромеханiчного перетворення енергiї на резонансних коливаннях бiморфного п’єзокерамiчного елемента
Борисейко Олександр Віталійович
2012
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.79.0000
16
Наукова стаття
Експериментальне вивчення ефективності перетворення енергії на резонансних коливаннях п"єзокерамічного стержня з розрізними електродами при керованому електричному збудженні
Андрущенко Володимир Олександрович
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.25.0000
17
Наукова стаття
О канонических уравнениях геометрически нелинейной теории тонких анизотропных оболочек
Борисейко Олександр Віталійович
2010
Прикладная механика
т.46 c.53.0000
18
Наукова стаття
Об устойчивости оболочек вращения положительной и отрицательной Гауссовой кривизны
Борисейко Олександр Віталійович
2010
Прикладная механика
т.46 c.30.0000
19
Тези
Резонансні властивості дискового п"єзоперетворювача з розрізненими електродами на радіальних коливаннях при протифазному збудженні // Тези VIII Міжнародної наукової конференції «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур» - Львів. 2010
Андрущенко Володимир Олександрович
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2010
20
Тези
Експериментальне вивчення ефективності перетворення енергії на резонансних коливаннях п'єзокерамічного стержня з розрізними електродами при керованому електричному збудженні/Акустичний симпозіум "Консонанс 2009"
Андрущенко Володимир Олександрович
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2009
21
Наукова стаття
Згинні коливання біморфного п'єзокерамічного стержня
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
22
Праці конференції
Гармонические волны сдвига в равномерно вращающемся пьезокерамическом слое с продольной поляризацией
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Ігор Андрійович
2008
Консонанс: акустичний симпозіум
c.230.0000
23
Монографія
Прикладні методи в задачах електропружності
Борисейко Олександр Віталійович
Улітко Андрій Феофанович
Улітко Ігор Андрійович
2007
24
Наукова стаття
Про визначення динамічних КЕМЗ на згинних коливаннях круглої біморфної платівки
Борисейко Олександр Віталійович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки

Повернення до списку

Вгору