Автори, співробітники Університету

Борисенко Мирослав Володимирович
Borysenko Myroslav Volodymyrovych

Ідентифікатор автора: 29449
Кількість пошукових запитів автора: 742
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Етнології та краєзнавства
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: українська історія ХХ ст. / ukrainian history of XX century / українська етнологія / ukrainian ethnology / історія повсякденного життя та побуту / history of ordinary life and lifestyle / історія житла / history of housing /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 42, з них наукових статей (наукові публікації) - 33, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Історико-антропологічні підходи до вивчення міста. Рецензія на монографію Овсіюк Оксани «Життя після окупації: побут киян 1943–1945 рр.» – К., Дуліби, 2017. – 176 с.
Борисенко Мирослав Володимирович
2018
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.54 c.185-187
2
Наукова стаття
Домашні робітники в радянській Україні в 20-30-ті роки ХХ ст.
Борисенко Мирослав Володимирович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.2 (133) c.5-8
3
Наукова стаття
Нові аспекти в етнологічних дослідженнях Слобожанщини. Рецензія на монографію Швидкого С. М. Етнокультурна спадщина населення Слобідської України ХІХ – початку ХХІ ст. у системі сучасних знань та світоглядних уявлень [монографія]. – Слов’янськ: Вид-во Б.
Борисенко Мирослав Володимирович
2017
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.52 c.102-103
4
Наукова стаття
Руйнація традиційного топонімічного простору: політика перейменувань в Україні в 1920-1950-х роках
Борисенко Мирослав Володимирович
2016
Народна творчість та етнологія: науковий журнал
в.5 c.49-59
5
Наукова стаття
Роман Любавський. Повсякденне життя робітників Харкова в 1920-ті - на початку 1930-х років. – Харків: Раритети України, 2016. – 215 с. (Рецензія)
Борисенко Мирослав Володимирович
2016
МІКС. Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій
в.2 c.245-248
6
Наукова стаття
Формування традиції святкування Нового року в Україні (кінець ХІХ – середина ХХ ст.)
Борисенко Мирослав Володимирович
2015
Матеріали з української етнології: Збірник наукових праць
в.14 (17) c.14-24
7
Монографія
Сільська фотографія Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – ХХ століття
Борисенко Мирослав Володимирович
2014
Інтер-технологія (монографія)
c.1-720
8
Наукова стаття
Етнологія сучасності в Україні. Досвід та уроки радянського періоду
Борисенко Мирослав Володимирович
2015
9
Довідник
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
Адамська Ірина Геннадіївна
Божко Олег Іванович
Борисенко Мирослав Володимирович
Боровик Микола Андрійович
Войцехівська Ірина Нінелівна
Гоман Юрій Олексійович
Гончаров Олександр Петрович
Городня Наталія Данилівна
Громова Наталія Олександрівна
Зубко Андрій Миколайович
Іванов Олександр Федорович
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
Калакура Ярослав Степанович
Капелюшний Валерій Петрович
Колесник Віктор Федорович
Комаренко Олександр Юрійович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Кузіна Наталія Вікторівна
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Малацай Ірина Володимирівна
Машевський Олег Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Мотрук Світлана Миколаївна
Надтока Олександр Михайлович
Орлова Тетяна Володимирівна
Павленко Валерій Михайлович
Павленко Світлана Федорівна
Папенко Наталія Степанівна
Патриляк Іван Казимирович
Пивовар Сергій Федорович
Пижик Андрій Миколайович
Пилипенко Віктор Володимирович
Пуховець Дмитро Сергійович
Рубель Вадим Анатолійович
Рудь Микола Олексійович
Савченко Григорій Петрович
Сергійчук Володимир Іванович
Синиця Євген Валентинович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Сорока Юрій Михайлович
Таран Макар Анатолійович
Терес Наталія Володимирівна
Черевичний Геннадій Семенович
Шевченко Наталія Ігорівна
Шидловський Павло Сергійович
Щербак Микола Григорович
2014
ПП Сергійчук М.І.
c.1-732
10
Матеріали конференції
Культура повсякдення городян України в ХХ ст.: український та світовий досвід.
Борисенко Мирослав Володимирович
2013
Проблеми та перспективи розвитку національних економік в сучасних умовах. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю.
c.329-333
11
Матеріали конференції
До історії святкування нового року у Києві (перша половина ХХ ст..)
Борисенко Мирослав Володимирович
2013
Локальна та регіональна специфіка традиційної культури. Збірка наукових праць
c.574
12
Монографія
Житло та побут міського населення України у 20 – 30-х роках ХХ століття: Монографія. Видання друге, доповнене та перероблене.
Борисенко Мирослав Володимирович
2013
Видавничий дім "Стилос"
c.1-270
13
Наукова стаття
Житло та житлова забудова міст Гетьманщини ХVІІІ ст. за картографічними джерелами
Борисенко Мирослав Володимирович
2012
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
т.9 c.131-137
14
Наукова стаття
Дослідження жниварської обрядовості Аг. Кримським
Борисенко Мирослав Володимирович
Лагунова Ольга Сергіївна
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.69 c.183 - 189
15
Наукова стаття
Повседневность будущего в утопических проектах 1920 1930-х гг.
Борисенко Мирослав Володимирович
2013
Мифологиче-ские модели и ритуальное поведение в советском и потсоветском пространстве: сб. статей
c.300 – 307
16
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації студентам історичного факультету під час проходження етнографічної практики
Борисенко Мирослав Володимирович
Громова Наталія Олександрівна
Ігнатенко (Колодюк) Ірина Василівна
Капелюшний Валерій Петрович
Кузіна Наталія Вікторівна
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-76
17
Навчально-методичний комплекс
Проблематика семінарських занять з курсу «Українська етнологія»
Борисенко Мирослав Володимирович
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.А1
18
Наукова стаття
Утопічні уявлення про життя людини в комуністичному суспільстві в ідеології раннього більшовизму
Борисенко Мирослав Володимирович
2012
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.37 c.5 – 11
19
Наукова стаття
Житло та міський спосіб життя городян України в другій половині ХХ на початку ХХІ ст.
Борисенко Мирослав Володимирович
2012
Українознавство
в.2 c.151- 155
20
Наукова стаття
Приватний та публічний простір житлового середовища в процесі модернізації побуту городян в другій половині ХІХ-ХХ ст.
Борисенко Мирослав Володимирович
2012
Література та культура Полісся
в.69 c.304-313
21
Наукова стаття
Побутові комуни в містах України в 1920-х роках.
Борисенко Мирослав Володимирович
2010
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.33 c.22 – 26
22
Наукова стаття
«Топографічний опис Полтавської губернії 1809 р.» і початки становлення наукового українознавства.
Борисенко Мирослав Володимирович
2011
Українознавство
в.2 (39) c.112 – 115
23
Наукова стаття
Етнологія міста як перспективний напрямок українознавства
Борисенко Мирослав Володимирович
2011
Українознавство
в.(3) 40 c.102-106
24
Наукова стаття
Природно-географічна характеристика Лівобережної України в описах Київського намісництва 70 – 80-ті роки ХVІІІ ст.
Борисенко Мирослав Володимирович
2011
Волинські історичні записки. Збірник наукових статей
c.22-290
25
Наукова стаття
Етнологія міста. Методика і методологія дослідження
Борисенко Мирослав Володимирович
2011
Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології
c.292 – 309
26
Наукова стаття
Методи етноекології при вивченні етнографії міста
Борисенко Мирослав Володимирович
2011
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.36 c.5-9
27
Наукова стаття
Архітектурний ландшафт міст Радянської України (1920 – 1939 рр.)
Борисенко Мирослав Володимирович
2009
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.30 c.7-13
28
Монографія
Житло і побут міського населення України у 20-30 роках ХХ століття
Борисенко Мирослав Володимирович
2009
Видавничий дім "Стилос"
c.1- 357
29
Наукова стаття
Архітектура українських міст 20-30-х років ХХ ст. у вітчизняній історіографії
Борисенко Мирослав Володимирович
2009
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.28 c.32-38
30
Наукова стаття
Побут міських мешканців України в 30-х роках ХХ століття
Борисенко Мирослав Володимирович
2008
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.24 c.12-18
31
Наукова стаття
Архітектурно-просторова організація приватного будинку в містах України в 20-х роках ХХ століття
Борисенко Мирослав Володимирович
2008
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.25 c.144-149
32
Наукова стаття
Соціальні витоки конфлікту серед мешканців комунальних квартир Києва в 1920-х роках
Борисенко Мирослав Володимирович
2007
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.22 c.28-33
33
Наукова стаття
Суспільно-політичні інститути радянської комунальної квартири та їх функції. (20–30-ті роки XX століття)
Борисенко Мирослав Володимирович
2007
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.23 c.32-38
34
Наукова стаття
Комунальне господарство та умови життя киян в 1920–1930-х роках
Борисенко Мирослав Володимирович
2005
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.19 c.108-113
35
Наукова стаття
Архітектурне середовище в системі трансформації міської культури України в часи сталінізму
Борисенко Мирослав Володимирович
2004
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.14 c.71-76
36
Наукова стаття
Житлова криза та комунальна політика радянського уряду в Україні (1920-ті роки)
Борисенко Мирослав Володимирович
2003
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.15 c.45-50
37
Навчальний посібник
Історичні та пам’ятні місця України: з історії, етнології та краєзнавства. Посібник для студентів історичних факультетів
Борисенко Мирослав Володимирович
Гончаров Олександр Петрович
Пилипенко Віктор Володимирович
2002
Унісерв (монографія)
c.1-67
38
Наукова стаття
Радикальні концепції організації простору в тоталітарній культурі 1920-х років
Борисенко Мирослав Володимирович
2002
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.13 c.27-30
39
Наукова стаття
Уніфікація літературного життя України в 1920 - 1932 роках
Борисенко Мирослав Володимирович
2001
Унісерв (монографія)
c.1-126
40
Наукова стаття
Топоніміка України 1920–1930-х років (історичний аналіз)
Борисенко Мирослав Володимирович
2001
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.8 c.21-25
41
Наукова стаття
До проблеми осмислення тоталітарної культури
Борисенко Мирослав Володимирович
2001
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.10 c.30-33
42
Наукова стаття
Ідеологічна криза більшовизму в українській літературі 1920-х років
Борисенко Мирослав Володимирович
2000
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.4 c.50-54

Повернення до списку

Вгору