Автори, співробітники Університету

Борисенко Мирослав Володимирович
Borysenko Myroslav Volodymyrovych

Ідентифікатор автора: 29449
Кількість пошукових запитів автора: 501
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Етнології та краєзнавства
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: українська історія ХХ ст. / ukrainian history of XX century / українська етнологія / ukrainian ethnology / історія повсякденного життя та побуту / history of ordinary life and lifestyle / історія житла / history of housing /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 22, з них наукових статей (наукові публікації) - 17, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Історико-антропологічні підходи до вивчення міста. Рецензія на монографію Овсіюк Оксани «Життя після окупації: побут киян 1943–1945 рр.» – К., Дуліби, 2017. – 176 с.
Борисенко Мирослав Володимирович
2018
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.54 c.185-187
2
Наукова стаття
Домашні робітники в радянській Україні в 20-30-ті роки ХХ ст.
Борисенко Мирослав Володимирович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.2 (133) c.5-8
3
Наукова стаття
Нові аспекти в етнологічних дослідженнях Слобожанщини. Рецензія на монографію Швидкого С. М. Етнокультурна спадщина населення Слобідської України ХІХ – початку ХХІ ст. у системі сучасних знань та світоглядних уявлень [монографія]. – Слов’янськ: Вид-во Б.
Борисенко Мирослав Володимирович
2017
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.52 c.102-103
4
Наукова стаття
Руйнація традиційного топонімічного простору: політика перейменувань в Україні в 1920-1950-х роках
Борисенко Мирослав Володимирович
2016
Народна творчість та етнологія: науковий журнал
в.5 c.49-59
5
Наукова стаття
Роман Любавський. Повсякденне життя робітників Харкова в 1920-ті - на початку 1930-х років. – Харків: Раритети України, 2016. – 215 с. (Рецензія)
Борисенко Мирослав Володимирович
2016
МІКС. Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій
в.2 c.245-248
6
Наукова стаття
Формування традиції святкування Нового року в Україні (кінець ХІХ – середина ХХ ст.)
Борисенко Мирослав Володимирович
2015
Матеріали з української етнології: Збірник наукових праць
в.14 (17) c.14-24
7
Монографія
Сільська фотографія Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – ХХ століття
Борисенко Мирослав Володимирович
2014
Інтер-технологія (монографія)
c.1-720
8
Наукова стаття
Етнологія сучасності в Україні. Досвід та уроки радянського періоду
Борисенко Мирослав Володимирович
2015
9
Довідник
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
Адамська Ірина Геннадіївна
Божко Олег Іванович
Борисенко Мирослав Володимирович
Боровик Микола Андрійович
Войцехівська Ірина Нінелівна
Гоман Юрій Олексійович
Гончаров Олександр Петрович
Городня Наталія Данилівна
Громова Наталія Олександрівна
Зубко Андрій Миколайович
Іванов Олександр Федорович
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
Калакура Ярослав Степанович
Капелюшний Валерій Петрович
Колесник Віктор Федорович
Комаренко Олександр Юрійович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Кузіна Наталія Вікторівна
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Малацай Ірина Володимирівна
Машевський Олег Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Мотрук Світлана Миколаївна
Надтока Олександр Михайлович
Орлова Тетяна Володимирівна
Павленко Валерій Михайлович
Павленко Світлана Федорівна
Папенко Наталія Степанівна
Патриляк Іван Казимирович
Пивовар Сергій Федорович
Пижик Андрій Миколайович
Пилипенко Віктор Володимирович
Пуховець Дмитро Сергійович
Рубель Вадим Анатолійович
Рудь Микола Олексійович
Савченко Григорій Петрович
Сергійчук Володимир Іванович
Синиця Євген Валентинович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Сорока Юрій Михайлович
Таран Макар Анатолійович
Терес Наталія Володимирівна
Черевичний Геннадій Семенович
Шевченко Наталія Ігорівна
Шидловський Павло Сергійович
Щербак Микола Григорович
2014
ПП Сергійчук М.І.
c.1-732
10
Монографія
Житло та побут міського населення України у 20 – 30-х роках ХХ століття: Монографія. Видання друге, доповнене та перероблене.
Борисенко Мирослав Володимирович
2013
Видавничий дім "Стилос"
c.1-270
11
Наукова стаття
Житло та житлова забудова міст Гетьманщини ХVІІІ ст. за картографічними джерелами
Борисенко Мирослав Володимирович
2012
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
т.9 c.131.0000
12
Наукова стаття
Дослідження жниварської обрядовості Аг. Кримським
Борисенко Мирослав Володимирович
Лагунова Ольга Сергіївна
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.69 c.183 - 189
13
Наукова стаття
Повседневность будущего в утопических проектах 1920 1930-х гг.
Борисенко Мирослав Володимирович
2013
Мифологиче-ские модели и ритуальное поведение в советском и потсоветском пространстве: сб. статей
c.300.0000
14
Праці конференції
Культура повсякдення городян України в ХХ ст.: український та світовий досвід.
Борисенко Мирослав Володимирович
2013
15
Праці конференції
До історії святкування нового року у Києві (перша половина ХХ ст..)
Борисенко Мирослав Володимирович
2013
Локальна та регіональна специфіка традиційної культури. – Збірка наукових праць
c.574.0000
16
Наукова стаття
Утопічні уявлення про життя людини в комуністичному суспільстві в ідеології раннього більшовизму
Борисенко Мирослав Володимирович
2012
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.37 c.5.0000
17
Наукова стаття
Житло та міський спосіб життя городян України в другій половині ХХ на початку ХХІ ст.
Борисенко Мирослав Володимирович
2012
Українознавство
c.151.0000
18
Наукова стаття
Побутові комуни в містах України в 1920-х роках.
Борисенко Мирослав Володимирович
2010
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.33 c.22.0000
19
Наукова стаття
«Топографічний опис Полтавської губернії 1809 р.» і початки становлення наукового українознавства.
Борисенко Мирослав Володимирович
2011
Українознавство
т.2 c.112.0000
20
Наукова стаття
Етнологія міста як перспективний напрямок українознавства
Борисенко Мирослав Володимирович
2011
Українознавство
c.102.0000
21
Наукова стаття
Архітектурний ландшафт міст Радянської України (1920 – 1939 рр.)
Борисенко Мирослав Володимирович
2009
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.30 c.0.0000
22
Наукова стаття
Архітектура українських міст 20-30-х років ХХ ст. у вітчизняній історіографії
Борисенко Мирослав Володимирович
2009
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.28 c.32.0000

Повернення до списку

Вгору