Автори, співробітники Університету

Борисенко Олександр Данилович
Borysenko Oleksandr

Ідентифікатор автора: 29453
Author Identifier Number Scopus: 57193521639 →
ResearcherID, Web of Science: H-9958-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 566

Підрозділ: Механіко-математичний факультет
Кафедра/Відділ: Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Посада: доцент, кандидат фізико-математичних наук

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: теорія стохастичних диференціальних рівнянь, актуарна та фінансова математика, комп'ютерне моделювання в фінансовій математиці, комп'ютерна статистика

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 25, з них наукових статей (наукові публікації) - 12, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Довідник
Національний стандарт України. Статистичний контроль. Процедури вибіркового приймального контролю, основані на принципі розподілу пріоритетів (ПРП). Узгоджені плани одиничного відбирання для вибіркового приймального контролю за якісною ознакою
Борисенко Олександр Данилович
Мішура Юлія Степанівна
Ямненко Ростислав Євгенійович
2018
ДП «УкрНДНЦ»
в.2
2
Матеріали конференції
Non-autonomous random oscillating systems of the fourth order
Борисенко Олександр Данилович
2018
International Conference "Modern Stochastics: Theory and Applications. IV", May 24-26, 2018
т.4 c.23
3
Матеріали конференції
On the 100th anniversary of the birth of I.I. Gikman
Борисенко Олександр Данилович
Василик Ольга Іванівна
Мішура Юлія Степанівна
Сахно Людмила Михайлівна
Шевченко Георгій Михайлович
Гопкало (Жученко) Ольга Михайлівна
2018
International Conference "Modern Stochastics: Theory and Applications. IV", May 24-26, 2018
т.4 c.4-8
4
Наукова стаття
Persistence and extinction in the stochastic non-autonomous logistic equation
Борисенко Олександр Данилович
Борисенко Дмитро Олександрович
2018
International Conference "Modern Stochastics: Theory and Applications. IV", May 24-26, 2018
т.4 c.22-23
5
Наукова стаття
Неавтономне стохастичне логістичне диференціальне рівняння з нецентрованою мірою Пуассона
Борисенко Олександр Данилович
Борисенко Дмитро Олександрович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.4 c.9-12
6
Наукова стаття
Виживання і вимирання у стохастичній неавтономній логістичній моделі популяційної динаміки
Борисенко Олександр Данилович
Борисенко Дмитро Олександрович
2018
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.99
7
Наукова стаття
Explicit form of global solution to stochastic logistic differential equation and related topics
Борисенко Олександр Данилович
Борисенко Дмитро Олександрович
2017
Statistics, Optimization and Information Computing
т.5 c.58-64
8
Тези
Global solution to stochastic logistic equation
Борисенко Олександр Данилович
Борисенко Дмитро Олександрович
2017
International Conference on Differential Equations, Mathematical Physics and Applications
c.90-91
9
Наукова стаття
Метод усереднення для автономної випадкової коливної системи четвертого порядку
Борисенко Олександр Данилович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.2
10
Навчальний посібник
Збірник задач з математичної економіки
Борисенко Олександр Данилович
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-83
11
Наукова стаття
Метод усереднення для неавтономної випадкової коливної системи третього порядку у нерезонансному випадку
Борисенко Олександр Данилович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 c.65-69
12
Наукова стаття
Вплив випадкових періодичних збурень на поведінку неавтономної коливної системи третього порядку у резонансному випадку
Борисенко Олександр Данилович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.2 c.31-38
13
Праці конференції
Averaging principle for the third order random oscillating system under the action of multidimensional white noise and Poisson noise
Борисенко Олександр Данилович
2014
Матеріали XV Міжнародної наукової конференції імені акад. Михайла Кравчука (Київ, 15–17 травня 2014 р.). Т2. Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз.
т.1 c.35-37
14
Наукова стаття
Averaging method for autonomous third order random oscillating system
Борисенко Олександр Данилович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.4 c.6.0000
15
Тези
Гранична поведінка інтегрального функціоналу від розв’язку стохастичного диференціального рівняння// 11 наукова конференція "Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики", Київ, 18-19.04.2013
Борисенко Олександр Данилович
2013
16
Гранична поведінка автономної коливної системи четвертого порядка під дією випадкових збурень у випадку двох пар уявних спряжених коренів характеристичного рівняння
Борисенко Олександр Данилович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 c.5.0000
17
Наукова стаття
New Teaching Programs on Educational Measurements and Tempus Project “Educational Measurements Adapted to EU Standards” (у книжці «Підготовка фахівців з освітніх вимірювань в Україні» Навчально-методичний комплекс, ч.1)
Борисенко Олександр Данилович
2012
18
Наукова стаття
Гранична поведінка автономної коливної системи четвертого порядку під дією випадкових збурень у випадку комплексних коренів характеристичного рівняння
Борисенко Олександр Данилович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
19
Наукова стаття
Програма підготовки вчителів математики зі спеціалізацією з інформатики та освітніх вимірювань.
Борисенко Олександр Данилович
2010
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
20
Буклет "Київський університет імені Тараса Шевченка-лідер актуарної освіти в Україні"
Борисенко Олександр Данилович
2008
21
Навчальний посібник
Збірник задач з фінансової математики, друге видання, перероблене і доповнене
Борисенко Олександр Данилович
Мішура Юлія Степанівна
Радченко Вадим Миколайович
Шевченко Георгій Михайлович
2008
22
Наукова стаття
Limit behavior of autonomous random oscillating system of third order
Борисенко Олександр Данилович
2007
Theory of stochastic processes
т.13 c.19.0000
23
Навчальний посібник
Збірник задач з фінансового аналізу
Борисенко Олександр Данилович
Мішура Юлія Степанівна
Радченко Вадим Миколайович
Шевченко Георгій Михайлович
2007
24
Навчальний посібник
Збірник задач з фінансової математики. Навчальний посібник
Борисенко Олександр Данилович
Мішура Юлія Степанівна
Радченко Вадим Миколайович
Шевченко Георгій Михайлович
2007
25
Тези
Models of mortality in actuarial training course "models"
Борисенко Олександр Данилович
2007
Abstracts. Intern. summer school. Insurance and finance: science, practiceand education. Foros

Повернення до списку

Вгору