Автори, співробітники Університету

Кнір Марія Олександрівна

Ідентифікатор автора: 29480
Кількість пошукових запитів автора: 419
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Фінансів
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 26, з них наукових статей (наукові публікації) - 17, монографій - 1, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Модернізація державних фінансів України у контексті європейського вектору
Варналій Захарій Степанович
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Денис Оксана Борисівна
Кнір Марія Олександрівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Плєшакова Олена Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Сизонов Дмитро Юрійович
Солодка Ольга Олегівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
Бикова Вікторія Олександрівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-312
2
Наукова стаття
Behavioral finance theoretical background and empirical evidence
Кнір Марія Олександрівна
Лютий Ігор Олексійович
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Плєшакова Олена Анатоліївна
2019
Financial and credit activity: problems of theory and practice.
в.Vol. 4 №31 c.385-393
3
Наукова стаття
Зарубіжний досвід управління зовнішнім державним боргом і перспективи його імплементації в Україні
Кнір Марія Олександрівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Плєшакова Олена Анатоліївна
2019
Бізнес Інформ
в.12 c.70-75
4
Наукова стаття
Current Conditions and Challenges of Public Debt Management in Ukraine
Кнір Марія Олександрівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2020
Transformations of public sector and its financial system in Ukraine.
в.2 c.34-46
5
Практикум
Фінанси
Боринець Станіслав Якович
Грищенко Тетяна Василівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Івахненко Ірина Сергіївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Петленко Юлія Володимирівна
Пікус Руслана Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
Романюк Микола Васильович
Солодка Ольга Олегівна
Третяк Діана Дмитрівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2020
Київ: Видавництво Ліра - К
6
Навчально-методичні праці
Glossary of basic public sector accounting, budgeting and finance terms
Делас Віталіна Анатоліївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Мисака Ганна Вікторівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Яфінович Олена Богданівна
2019
Nord University
7
Наукова стаття
Державно-приватне партнерство: світовий досвід і досвід України
Кнір Марія Олександрівна
2018
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка : науковий журнал
в.10 (38) c.10-14
8
Підручник
Фінанси
Боринець Станіслав Якович
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Івахненко Ірина Сергіївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Петленко Юлія Володимирівна
Пікус Руслана Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
Романюк Микола Васильович
Солодка Ольга Олегівна
Третяк Діана Дмитрівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2017
9
Наукова стаття
Фінансування підприємства за допомогою довгострокового боргу
Кнір Марія Олександрівна
2015
Ефективна економіка
т.7 c.1-12
10
Наукова стаття
Фінансування компаній шляхом публічного розміщення акцій
Кнір Марія Олександрівна
2015
Формування ринкових відносин в Україні
т.5 c.121-128
11
Наукова стаття
Financial market of Ukraine and the role of foreign direct investment
Кнір Марія Олександрівна
Лютий Ігор Олексійович
2013
Ekonomika
т.92 c.64-78
12
Наукова стаття
Imbalances in the financial system of Ukraine and their transmission to the systematic risks in the monetary stability
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.152 c.57-63
13
Наукова стаття
Особенности управления инвестиционным портфелем
Кнір Марія Олександрівна
2014
Мировая наука и современное общество: актуальные вопросы экономики, социологии и права: материалы IV междунар. науч. - практ. конф. в 2-х частях
т.1 c.26-34
14
Наукова стаття
Вдосконалення системи розрахунків за операціями з цінними паперами в країнах ЄС
Кнір Марія Олександрівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.154 c.40-43
15
Наукова стаття
Impact of foreign capital on the financial market of Ukraine
Кнір Марія Олександрівна
2013
Practice and Research in Private and Public Sector
т.1 c.194-203
16
Наукова стаття
Зростання державного боргу в післякризовий період та шляхи його стабілізації
Кнір Марія Олександрівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.149 c.25-29
17
Навчальний посібник
Міжнародні фінансові ринки
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-45
18
Наукова стаття
Аналіз збитків закордонних та вітчизняних фінансових установ від шахрайських оперпцій та шляхи їх запобігання
Кнір Марія Олександрівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.138 c.49-53
19
Наукова стаття
Problems and prospects of the development of Ukraine stock market in the context of financial liberalization and integration process
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
2012
International scientific conference: Whither our Economies
т.1 c.111-118
20
Навчально-методичний комплекс
Pricing and operations in the financial services market (Ціноутворення та операції на ринку фінансових послуг)
Кнір Марія Олександрівна
2011
ВПЦ "Київський університет"
c.1-46
21
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до написання і захисту курсових робіт студентами напряму підготовки 6.030508 - "фінанси і кредит" денної та заочної форм навчання
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
2011
ВПЦ "Київський університет"
c.1-36
22
Праці конференції
Опыт реализации инвестиционных проектов
Кнір Марія Олександрівна
2011
«Планирование и обеспечение подготовки кадров для промышленно-экономического комплекса региона»: Всероссийская научно-практическая конференция.
т.10 c.54-55
23
Наукова стаття
Банківський капітал: теоретичні засади визначення сутності та складових
Кнір Марія Олександрівна
2009
Формування ринкових відносин в Україні
c.41-46
24
Наукова стаття
Інвестиційна діяльність і капіталізація комерційних банків в період дестабілізації економіки України
Кнір Марія Олександрівна
2009
Науковий вісник Київського національного торговельно-економічного університету. Серія : Економіка
c.18-24
25
Наукова стаття
Компаративний аналіз закордонного та вітчизняного досвіду капіталізації банківських систем в умовах глобалізації
Васильченко Зоя Миколаївна
Кнір Марія Олександрівна
2008
Економіка та держава
c.12-15
26
Праці конференції
Принципи реорганізації та реструктуризації як напрямків розбудови фінансової системи України
Кнір Марія Олександрівна
2008
Теорія та практика ринкових перетворень: економічний та соціальний контекст.
c.91-95

Повернення до списку

Вгору