Автори, співробітники Університету

Браун Вадим Олегович
Braun Vadim

Ідентифікатор автора: 29552
Кількість пошукових запитів автора: 556

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Науково-дослідний центр

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 35, з них наукових статей (наукові публікації) - 19, монографій - 6, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 10, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Рекомендації з кібернетичної безпеки під час ведення бойових дій
Браун Вадим Олегович
Шваб Віктор Костянтинович
2020
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.340
2
Наукова стаття
Інтегральний критерій оцінки методів тестування додатків для мобільних пристроїв
Браун Вадим Олегович
Солодєєва Людмила Василівна
2018
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.62 c.40-48
3
Тези
Ідентифікації користувачів у комп’ютерних системах та мережах на основі біометричних даних
Браун Вадим Олегович
2019
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.131
4
Тези
Напрямки створення мобільних автоматизованих пунктів управління з єдиним інформаційним простором у системі управління військами
Браун Вадим Олегович
Шваб Віктор Костянтинович
2018
ХХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теорія та практика створення, розвитку і застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції»
c.277
5
Тези
Біонічна модель поведінки інтелектуальних агентів
Браун Вадим Олегович
2018
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.24
6
Тези
Оцінка ефективності функціонування систем розвідки та управління
Браун Вадим Олегович
Шваб Віктор Костянтинович
2018
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.30
7
Тези
Методичні засади проведення воєнних ігор
Браун Вадим Олегович
Кравченко Олександр Іванович
2018
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ : збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 17-18 травня 2018)
c.295
8
Наукова стаття
Предметно-орієнтований погляд на розробку програмного забезпечення
Браун Вадим Олегович
Шваб Віктор Костянтинович
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.58 c.123-133
9
Наукова стаття
Дослідження та аналіз пропускної здатності каналів передачі в телекомунікаціях
Браун Вадим Олегович
2016
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.52 c.147-152
10
Наукова стаття
Вейвлет аналіз надширокосмугових сигналів
Браун Вадим Олегович
Демченко Сергій Володимирович
Нікіфоров Микола Миколайович
2015
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.49 c.14-17
11
Наукова стаття
Моделирование смешанного технического обслуживания сложных объектов радиоэлектронной техники: по ресурсу и по состоянию
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Пашков Сергій Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2015
Сучасна спеціальна техніка
т.14 c.3-10
12
Наукова стаття
О влиянии конструктивной структуры сложного объекта радиоелектронной техники на показатели его надежности
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
2015
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Зб.наукових праць
т.50 c.61-68
13
Тези
О влиянии конструктивной структуры восстанавливаемого объекта на показатели его надёжности
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Цицарєв Вадим Миколайович
2015
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.52
14
Монографія
Прогнозування надійності складних об’єктів радіоелектронної техніки та оптимізація параметрів їх технічної експлуатації з використанням імітаційних статистичних моделей
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Пашков Сергій Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2014
Видавництво "ВМВ"
c.1-248
15
Монографія
Прогнозирование надежности сложных объектов радиоэлектронной техники и оптимизация параметров их технической эксплуатации с использованием имитационных статистических моделей
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Пашков Сергій Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2014
Видавництво "ВМВ"
c.1-256
16
Монографія
Forecasting to reliability complex object radio-electronic technology and optimization parameter their technical usage with use the simulation statistical models
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Пашков Сергій Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2014
Видавництво "ВМВ"
c.1-252
17
Наукова стаття
Прогнозирование надежности и стоимости эксплуатации сложных объектов радиоэлектронной техники с учетом их технического обслуживания и ремонта
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Цицарєв Вадим Миколайович
2014
Науково-технічний журнал "Радіоелектронні і комп`ютерні системи"
т.2 c.29-37
18
Наукова стаття
Применение имитационного статистического моделирования для прогнозирования показателей надежности и стоимости эксплуатации сложных объектов РЭТ
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2014
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.45 c.13-18
19
Наукова стаття
Forecasting of reliability and costs of operation complex objects ret in view of their maintenance service and repair
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2014
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.46 c.45-54
20
Наукова стаття
Исследование возможностей и характеристик методов снижения уровня шума при обработке сигналов, основанных на применении вейвлет-технологии
Браун Вадим Олегович
Долгушин Віктор Павлович
Лоза Віталій Миколайович
Пампуха Ігор Володимирович
2014
Журнал радиоэлектроники (электронное издание)
т.7 c.1-19
21
Монографія
Имитационное статистическое моделирование процессов технического обслуживания и ремонта сложных объектов РЭТ: модели и оптимизация
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Пашков Сергій Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2013
Сент-Гросс
c.1-244
22
Наукова стаття
Математическая модель процесса технического обслуживания и ремонта сложных объектов радиоэлектронной техники
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2013
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.39 c.12-19
23
Наукова стаття
Постановка задач оптимизации процесса технического обслуживания и ремонта сложных объектов радиоэлектронной техники
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Пашков Сергій Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
Березовська Юлія Володимирівна
2013
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.42 c.42-47
24
Наукова стаття
Прогнозирование показателей надежности и стоимости эксплуатации сложных объектов РЭТ с использованием имитационной статистической модели
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Пашков Сергій Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2013
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.43 c.53-61
25
Наукова стаття
Определение оптимального числа ремонтных органов в группировке объектов радиоэлектронной техники
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Пашков Сергій Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2013
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.44 c.23-26
26
Наукова стаття
Гистограммный способ генерирования случайных чисел в задачах исследования надежности
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Цицарєв Вадим Миколайович
2013
Інформатика та математичні методи в моделюванні
т.3 c.43-49
27
Наукова стаття
Моделирование и оптимизация процесса восполнения ресурса сложных объектов радиоэлектронной техники
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Пашков Сергій Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2013
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.15 c.107-115
28
Монографія
Моделирование и оптимизация процессов технического обслуживания сложных объектов радиоэлектронной техники
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Пашков Сергій Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
Березовська Юлія Володимирівна
2012
Сент-Гросс
c.1-150
29
Наукова стаття
Имитационная статистическая модель процесса технического обслуживания и ремонта сложных объектов радиоэлектронной техники
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Цицарєв Вадим Миколайович
2012
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.38 c.63-69
30
Тези
Психолого-педагогічна підготовка майбутніх офіцерів
Абрамян Олександр Вагаршакович
Браун Вадим Олегович
Коваль Юрій Віталійович
2012
31
Наукова стаття
Оптимизация системы плановых ремонтов сложных восстанавливаемых объектов радиоэлектронной техники
Браун Вадим Олегович
Крихта Віталій Вікторович
Цицарєв Вадим Миколайович
2009
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.20 c.19-25
32
Монографія
Моделі процесів витрат і поповнення ресурсу складних відновлюваних об’єктів і систем радіоелектронної техніки
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Цицарєв Вадим Миколайович
2008
33
Наукова стаття
Моделирование процессов технического обслуживания сложных восстанавливаемых объектов радиоэлектронной техники
Браун Вадим Олегович
Цицарєв Вадим Миколайович
2008
Вісник інженерної академії України
c.47.0000
34
Тези
Оптимизация программного обезпечения сенсоров системы видеомониторинга дорожного движения
Браун Вадим Олегович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.51.0000
35
Тези
Математична модель системи контролю об’єктів
Браун Вадим Олегович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.77.0000

Повернення до списку

Вгору