Автори, співробітники Університету

Брацка Марія Валентинівна
Bracka Maryia Valentynivna

Ідентифікатор автора: 29555
Кількість пошукових запитів автора: 866
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Полоністики
Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор
Наукові інтереси: Компаративістика слов’янські літератури

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 32, з них наукових статей (наукові публікації) - 26, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Проблеми сучасного польського літературознавства та компаративістики. Антологія.
Брацка Марія Валентинівна
2020
Київ: Талком
c.1-384
2
Наукова стаття
Odzyskany głos w dyskusji nad romantyzmem polskim
Брацка Марія Валентинівна
2019
«Pamiętnik Literacki».-Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN
в.2 c.193–201
3
Наукова стаття
Танець у культурі: антропологічний контекст українського народного танцю в польському письменстві ХІХ століття
Брацка Марія Валентинівна
2019
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
в.1 c.216-220
4
Наукова стаття
Ukrainki Michała Grabowskiego
Брацка Марія Валентинівна
2019
«Pamiętnik Literacki».-Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN
в.12 c.9-28
5
Розділ монографії
Myth and Politics in the Historical Novels of Michał Czajkowski
Брацка Марія Валентинівна
2020
Zurich: LIT-Verlag
c.35-52
6
Розділ монографії
Emancypacja po ukraińsku
Брацка Марія Валентинівна
2019
Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
c.45-52
7
Наукова стаття
Historia literatury polskiej w systemie akademickiego kształcenia polonistycznego na Ukrainie
Брацка Марія Валентинівна
2018
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
c.590-599
8
Наукова стаття
Literatura ukraińska doby romantyzmu w kontekście studiów postkolonialnych
Брацка Марія Валентинівна
2016
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
т.14 c.9-26
9
Наукова стаття
Питання національної ідентичності та імагологічні контексти у польській та українській літературах першої половини ХІХ століття
Брацка Марія Валентинівна
2017
Київські полоністичні студії
т.29 c.726-729
10
Наукова стаття
Художні стратегії опису травми у творчості Павлина Свенціцького
Брацка Марія Валентинівна
2015
Київські полоністичні студії
т.26 c.323-331
11
Наукова стаття
Pozytywizm kijowski versus pozytywizm warszawski: wizje świata i człowieka
Брацка Марія Валентинівна
2015
Bialystok
c.423-436
12
Наукова стаття
Міф у художньому мисленні Міхала Ґрабовського
Брацка Марія Валентинівна
2016
Зб. наук. праць "Волинь – Житомирщина" Історико-філологічний збірник з регіональних проблем
т.27 c.151-157
13
Наукова стаття
Peryferyjne narracje kolonialne: casus pisarzy pogranicza polsko-ukraińskiego połowy XIX wieku
Брацка Марія Валентинівна
2016
Kraków. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”
в.2 c.217-231
14
Наукова стаття
Kwestia prawdy i krzywdy w powiesciach ludowych J.I.Kraszewskiego
Брацка Марія Валентинівна
2014
Bialystok
c.521-533
15
Наукова стаття
Художня аксіологія: специфіка тексту польсько-українського пограниччя (на прикладі творчості Яна Захарʼясевича)
Брацка Марія Валентинівна
2014
Вісник Житомирського педагогічного університету
т.11 c.3-14
16
Наукова стаття
Idee kijowskiego Bractwa Cyryla i Metodego (1846–1847) w świetle krytyki postkolonialnej
Брацка Марія Валентинівна
2015
Bialystok
т.16 c.43-55
17
Наукова стаття
Постколоніальне прочитання літератури польсько-українського пограниччя ХІХ століття
Брацка Марія Валентинівна
2014
Вісник Львівського університету. Серія: Філологія
т.60 c.38-45
18
Наукова стаття
Міфологічні та аксіологічні концепти творчості Пьотра Биковського
Брацка Марія Валентинівна
2014
Київські полоністичні студії
т.24 c.449-458
19
Наукова стаття
Історична проза М. Чайковського, Ю. І. Крашевського, З.Мілковського: моделі оповідності
Брацка Марія Валентинівна
2014
Зб. наук. праць "Волинь – Житомирщина" Історико-філологічний збірник з регіональних проблем
т.25 c.179-186
20
Монографія
Польська проза 40-80-их років ХІХ століття: міф – історія – цінності.
Брацка Марія Валентинівна
2013
Інше
т.1 c.1-360
21
Наукова стаття
Kozak i Lach w tworczosci Aleksandra Karola Grozy // «Szkola ukrainska» w romantyzmie polskim. Szkice polsko-ukrainskie / Pod red. St. Makowskiego oraz U. Makowskiej i M. Nesteruk.
Брацка Марія Валентинівна
2012
22
Наукова стаття
Pojecie Ukrainy i ukrainskoci w tworczosci Erazma Izopolskiego // «Szkola ukrainska» w romantyzmie polskim. Szkice polsko-ukrainskie / Pod red. St. Makowskiego oraz U. Makowskiej i M. Nesteruk.
Брацка Марія Валентинівна
2012
23
Наукова стаття
Міф у літературі українсько-польського помежів'я: властивості та функції
Брацка Марія Валентинівна
2013
Київські полоністичні студії
т.22 c.238.0000
24
Наукова стаття
Аксіологічні аспекти народних повістей Юзефа-Ігнація Крашевського // Літературознавчі студії
Брацка Марія Валентинівна
2013
25
Наукова стаття
Творчість Яна Захар’ясевича: імагологічні уявлення та інтенції .
Брацка Марія Валентинівна
2013
26
Наукова стаття
Київський урбаністичний простір ХІХ ст. очима польських письменників // Київ і слов’янські літератури.
Брацка Марія Валентинівна
2013
Київ і слов’янські літератури. Збірник. – К.-Бєлград
c.205.0000
27
Наукова стаття
Czasoprestrzen powiesci Jana Zachariasiewicza
Брацка Марія Валентинівна
2012
Київські полоністичні студії
т.19 c.267.0000
28
Монографія
Етнічна парадигма поезії «української школи» польського романтизму.
Брацка Марія Валентинівна
2010
29
Монографія
Перепрочитання «української школи» польського романтизму.
Брацка Марія Валентинівна
2010
30
Наукова стаття
Регіональні та міфопоетичні виміри творчості Мавриция Ґославського
Брацка Марія Валентинівна
2010
Київські полоністичні студії
т.16 c.110.0000
31
Наукова стаття
Романтичний герой етнокультурного пограниччя: козак Сава в польській і українській літературах
Брацка Марія Валентинівна
2010
32
Наукова стаття
Драматургія українсько-польського пограниччя (перша половина – середина ХІХ століття)
Брацка Марія Валентинівна
2009
Київські полоністичні студії

Повернення до списку

Вгору