Автори, співробітники Університету

Бугров Володимир Анатолійович

Ідентифікатор автора: 29618
Кількість пошукових запитів автора: 445

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Історії філософії
Посада: професор кафедри історії філософії

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 33, з них наукових статей (наукові публікації) - 14, монографій - 7, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка в розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE «Quality Assurance System in Ukraine: Development on the Base of ENQA Standards and Guid
Бугров Володимир Анатолійович
Гожик Андрій Петрович
Пижик Андрій Миколайович
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.1-347
2
Навчально-методичний комплекс
Акредитація освітніх програм (за матеріалами проекту QUAERE)
Бугров Володимир Анатолійович
Ващенко Юлія В'ячеславівна
Гожик Андрій Петрович
Пижик Андрій Миколайович
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.1-74
3
Підручник
Положення про організацію навчального процесу в Київському національному університететі імені Тараса Шевченка
Бугров Володимир Анатолійович
Стельмах Сергій Петрович
2018
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.124
4
Розділ монографії
Коротка інформація про проект QUAERE
Бугров Володимир Анатолійович
Гожик Андрій Петрович
Пижик Андрій Миколайович
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.12-16
5
Розділ монографії
Моніторинг чинного стану системи забезпечення якості в Україні
Бугров Володимир Анатолійович
Гожик Андрій Петрович
Пижик Андрій Миколайович
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.25-34
6
Розділ монографії
Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості
Бугров Володимир Анатолійович
Гожик Андрій Петрович
Пижик Андрій Миколайович
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.47-51
7
Розділ монографії
Звіт про сучасний стан системи забезпечення якості вищої освіти в Україні
Бугров Володимир Анатолійович
Гожик Андрій Петрович
Пижик Андрій Миколайович
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.83-127
8
Монографія
Quality Assurance in Higher Education Institutions in Ukraine 2016 through the prism of European Guidelines and Standards ESG 2015
Бугров Володимир Анатолійович
Гожик Андрій Петрович
Пижик Андрій Миколайович
2016
Wrocław: EXANTE
c.1-104
9
Наукова стаття
Оцінка відповідності існуючих в Україні практик забезпечення якості вищої освіти європейським стандартам ESG-2015
Бугров Володимир Анатолійович
Гожик Андрій Петрович
Пижик Андрій Миколайович
2016
Вища освіта України. Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу"
в.4 c.6-12
10
Хрестоматія
Педагогіка вищої школи
Бугров Володимир Анатолійович
Марушкевич Алла Адамівна
Спіцин Євгеній Сергійович
2017
ВПЦ "Київський університет"
c.1-544
11
Наукова стаття
Філософія освіти в контексті Болонського процесу
Бугров Володимир Анатолійович
2015
12
Розділ монографії
Філософія університету в сучасних умовах
Бугров Володимир Анатолійович
2014
Ідея Університету: сучасний дискурс: монографія
c.65-75
13
Монографія
Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні
Бугров Володимир Анатолійович
Гожик Андрій Петрович
2014
ДП НВЦ «Пріоритети»
c.1-156
14
Наукова стаття
Програма розвитку:ідея університету
Бугров Володимир Анатолійович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.1 c.5.0000
15
Наукова стаття
Від укладачів
Бугров Володимир Анатолійович
Кагамлик Світлана Романівна
2014
ВПЦ "Київський університет"
c.5-6
16
Монографія
Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти)
Аляєв Геннадій Євгенович
Бугров Володимир Анатолійович
Варениця Ольга Петрівна
Вілков Вячеслав Юрійович
Гнатовська Ганна Василівна
Губерський Леонід Васильович
Добронравова Ірина Серафимівна
Комаха Лариса Григорівна
Конверський Анатолій Євгенович
2011
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-543
17
Наукова стаття
Забезпечення якості вищої освіти в Україні залежить від ефективності впровадження компетентнісного підходу
Бугров Володимир Анатолійович
Гожик Андрій Петрович
2012
Вища освіта України
т.1 c.9-12
18
Наукова стаття
Забезпечення якості вищої освіти в Україні залежить від ефективності впровадження компетентнісного підходу
Бугров Володимир Анатолійович
Гожик Андрій Петрович
2012
Вища освіта України. Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу"
т.1 в.3 c.9-12
19
Праці конференції
Сотрудничество ВУЗов и бизнеса в подготовке современных специалистов
Бугров Володимир Анатолійович
Гожик Андрій Петрович
2012
Modern (e-) Learning. Joint international Scientific Events on Informatics: Міжнародна конференція
т.1 c.1
20
Монографія
Історія української філософії та її раціональні реконструкції: монографія Філософія та політологія в структурі сучасного гуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти)
Бугров Володимир Анатолійович
Губерський Леонід Васильович
Конверський Анатолій Євгенович
Руденко Сергій Валерійович
2010
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-543
21
Наукова стаття
Соцогуманітарне знання та проблемність формування освіченої людини
Бугров Володимир Анатолійович
2009
Українознавство
c.40.0000
22
Наукова стаття
Комплекс комп’ютерних технологій для здійснення сертифікації рівнів володіння українською мовою та українознавством / Українознавство ХХІ ст.: виміри розвитку
Бугров Володимир Анатолійович
2009
Українознавство
c.151.0000
23
Праці конференції
Философия образования как императив современной культуры
Бугров Володимир Анатолійович
Конверський Анатолій Євгенович
2009
24
Праці конференції
фІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ЯК ІМПЕРАТИВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Бугров Володимир Анатолійович
Конверський Анатолій Євгенович
2008
Українознавство
c.88.0000
25
Монографія
Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть
Бугров Володимир Анатолійович
Губерський Леонід Васильович
Конверський Анатолій Євгенович
2007
26
Монографія
Філософська та політо-логічна освіта в Україні на перетині тисячоліть
Бугров Володимир Анатолійович
Губерський Леонід Васильович
Конверський Анатолій Євгенович
2007
27
Наукова стаття
До питання про дійсні та уявні суперечності між аналітичною та континентальною філософією
Бугров Володимир Анатолійович
2007
Філософські проблеми гуманітарних наук
c.23.0000
28
Наукова стаття
Розмисли про філософію й освіту крізь призму нової філософії освіти
Бугров Володимир Анатолійович
2006
Філософські проблеми гуманітарних наук
c.35.0000
29
Наукова стаття
Філософія освіти в сучасному світі//Філософія в сучасному світі
Бугров Володимир Анатолійович
2007
Симпозіум до Дня філософії ЮНЕСКО. Філософія в сучасному світі. Київ
c.16.0000
30
Наукова стаття
Проблеми формування аналітичної філософії//Філософія в сучаному світі
Бугров Володимир Анатолійович
2007
Симпозіум до Дня філософії ЮНЕСКО. Філософія в сучасному світі. Київ
c.0.0000
31
Наукова стаття
Спроба порвняльного розгляду аналітичної філософії
Бугров Володимир Анатолійович
2007
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
c.1215.0000
32
Наукова стаття
Аналітична філософія в її подібності та відмінності з філософією континентальною / До всесвітнього дня філософіїї Юнеско. Міжнар. науковий симпозіум
Бугров Володимир Анатолійович
2007
Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
c.73.0000
33
Праці конференції
Філософія.Освіта.Нова філософія освіти
Бугров Володимир Анатолійович
2007
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.5 c.17.0000

Повернення до списку

Вгору