Автори, співробітники Університету

Будник Микола Миколайович

Ідентифікатор автора: 29628
Кількість пошукових запитів автора: 535

Підрозділ: Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Кафедра/Відділ: Нанофізики та наноелектроніки
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: с.н.с.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 88, з них наукових статей (наукові публікації) - 44, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 36, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Development and studying value of method of non-invasive pulsometry
2019
Proceedings of IEEE International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO)
c.512-517
2
Наукова стаття
Дослідження характеристик агрегату оптосенсорбіотканина
2019
Біологічна і медична інформатика та кібернетика Збірник наукових праць .Інститут кібернетики НАНУ
c.38-42
3
Наукова стаття
Спосіб зондування і оптичний сенсор для неінвазивної гемометрії
2019
Біологічна і медична інформатика та кібернетика Збірник наукових праць .Інститут кібернетики НАНУ
c.43-51
4
Наукова стаття
Культивування та дослідження культур стовбурових клітин з магнітними наночастинками
2019
Біологічна і медична інформатика та кібернетика Збірник наукових праць .Інститут кібернетики НАНУ
c.52-60
5
Наукова стаття
Дослідження культур клітин з магнітними наночастинками методом СКВІД-магнітометрії
2019
Біологічна і медична інформатика та кібернетика Збірник наукових праць .Інститут кібернетики НАНУ
c.61-70
6
Наукова стаття
Оцінка професійно важливих якостей при психофізіологічній експертизі працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки
2019
Біологічна і медична інформатика та кібернетика Збірник наукових праць .Інститут кібернетики НАНУ
c.89-99
7
Наукова стаття
Застосування методу кусочної апроксимації для моделювання впливу фізичного навантаження на зміну функціонального стану людини
2019
Біологічна і медична інформатика та кібернетика Збірник наукових праць .Інститут кібернетики НАНУ
c.100-102
8
Наукова стаття
Плазмонні процеси в реакторі E-cat
2019
Біологічна і медична інформатика та кібернетика Збірник наукових праць .Інститут кібернетики НАНУ
c.103-108
9
Наукова стаття
Дослідження чутливості 12-ти стандартних ЕКГ відведень до змін характеристик трансмембранного потенціалу дії засобами програми для інтерактивного моделювання ECGSIM
2019
Біологічна і медична інформатика та кібернетика Збірник наукових праць .Інститут кібернетики НАНУ
c.109-112
10
Наукова стаття
Особливості метрологічної атестації оптичних та газоаналітичних медичних приладів
2019
Біологічна і медична інформатика та кібернетика Збірник наукових праць .Інститут кібернетики НАНУ
c.113-115
11
Наукова стаття
Розробка фотометричних приладів для пульсометрії
2019
Біологічна і медична інформатика та кібернетика Збірник наукових праць .Інститут кібернетики НАНУ
c.116-117
12
Наукова стаття
Перспективи використання магнітооптичних (атомних) магнітометрів в надчутливій біомагнітометрії
2019
Біологічна і медична інформатика та кібернетика Збірник наукових праць .Інститут кібернетики НАНУ
c.133-158
13
Наукова стаття
Визначення коефіцієнта газообміну видиху людини за допомогою газоаналізатора
2019
Біологічна і медична інформатика та кібернетика Збірник наукових праць .Інститут кібернетики НАНУ
c.127-132
14
Наукова стаття
Investigation of the ECG leads sensitivity to myocardial ischemia by means of biophysical model
2019
Proceedings of IEEE International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO)
c.518-521
15
Підручник
Прикладна фізика та електроніка
Коваленко Андрій Віленович
Курашов Віталій Наумович
Прокопенко Олександр Володимирович
2019
ВПЦ "Київський університет"
16
Праці конференції
Досвід розробки, виробництва та експлуатації ТЗН та тренажерів військового призначення
2019
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Міжнародна науково-практична конференція
c.31
17
Праці конференції
Розробка засобів оцінки психофізіологічного стану військовослужбовців
2019
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Міжнародна науково-практична конференція
c.32
18
Наукова стаття
Философские основы кибернетики и информатики: информационный аспект
2018
Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку: Міжнародна конференція
c.103-105
19
Наукова стаття
Розроблення метрологічного за-безпечення рефрактометричних вимірювань на основі поверхневого плазмонного резонансу
2017
Метрологія та прилади
c.25-31
20
Наукова стаття
2D- і 3D-аналіз магнітокардіографічних даних під час оцінювання змін реполяризації шлуночків на прикладі стрес-тесту у хворих з ІХС
2017
Кардиология: от науки к практике
c.32-39
21
Наукова стаття
Оптичні вимірювання для неінвазивної гемоглобінометрії
2017
Український метрологічний журнал
c.53-64
22
Наукова стаття
Разработка усовершенствованных сверхпроводящих градиенто-метров для биомагнитных СКВИД применений
2018
Фізика низьких температур
т.44 в.3 c.308-313
23
Наукова стаття
Development of improved super-conductive axial gradiometers for biomagnetic SQUID applications.
2018
Low Temperature Physics. AIP Publishing, USA
т.44 в.3 c.233-237
24
Наукова стаття
Розробка програмно-апаратної системи моніторингу фізіологічного стану яхтсменів.
2018
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки.
т.29 в.1 c.101-104
25
Тези
Уніфікований тренажерний комплекс підготовки фахівців сухопутних військ
2017
Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспек-тиви розвитку озброєння та військової техніки
c.112-113
26
Тези
Програма «TUTOR» для прове-дення навчання та контролю знань військових фахівців
2017
Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспек-тиви розвитку озброєння та військової техніки
c.173-174
27
Тези
Розробка автомобільних тренажерів для ЗСУ
2017
Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспек-тиви розвитку озброєння та військової техніки
c.174-175
28
Тези
Розробка та впровадження тренажерів для ЗСУ
2017
Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку: Міжнародна конференція
c.253-256
29
Тези
Дослідження електричної активності серця за допомогою комп’ютерного моделювання
2017
Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку: Міжнародна конференція
c.307-309
30
Тези
Нові методи та технології для діагностики і досліджень в медицині, біології, техніці
2017
Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку: Міжнародна конференція
c.294-295
31
Наукова стаття
Прилад для діагностики зовнішнього дихання. Комп’ютернi засоби, системи та мережі
2016
Київ: Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ
c.38-42
32
Наукова стаття
Забезпечення єдності вимірювань в біомедичних оптичних приладах
2017
Метрологія та прилади
в.1 c.25-36
33
Наукова стаття
Cost-Effectiveness of Magnetocardiography in Diagnosis of Coronary Artery Disease in Patients with Chest Pains
Приймак Василь Михайлович
2016
Austin Cardiology
в.1(3) c.1003-1007
34
Праці конференції
Інноваційний портативний ЕКГ-фотометричний програмно-апаратний комплекс: нові діагностичні можливості в різних галузях військової медицини
2016
Сучасні аспекти військової медицини: збірник наукових праць Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» МО України.
c.74-83
35
Праці конференції
Прилад для діагностки зовнішнього дихання
2016
Комп’ютернi засоби, системи та мережі: збірка наукових праць
c.38-42
36
Тези
Уніфікований комп’ютерний тренажерний комплекс для підготовки військових спеціалістів
2016
Спеціальне приладобудування: стан та перспективи: Українська науково-технічна конференція
c.19-23
37
Тези
Разработка тренажера подготов-ки личного состава для переносного ПТРК Стугна
2016
Спеціальне приладобудування: стан та перспективи: Українська науково-технічна конференція
c.24-28
38
Тези
Разработка автомобильного тренажера КРАЗ-6322 для ВСУ
2016
Спеціальне приладобудування: стан та перспективи: Українська науково-технічна конференція
c.28-32
39
Тези
Забезпечення єдності оптичних вимірювань, що застосовуються в біомедичних приладaх
2016
Метрологія та вимірювальна техніка .Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції
c.119
40
Тези
Оптичні біомедичні прилади та їх метрологічне забезпечення
2016
Метрологія та вимірювальна техніка .Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції
c.120
41
Тези
Автоматизована система управління вогнем для мобільного мінометного комплексу
2016
Спеціальне приладобудування: стан та перспективи: Українська науково-технічна конференція
c.32-36
42
Тези
Досвід розробки віртуальних тренажерів бронетанкової техніки
2017
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ: Міжнародна науково-технічна конференція
c.51
43
Тези
Розробка та впровадження у навчальний процес тренажер-них комплексів для підготовки спеціалістів автомобільної та бронетанкової техніки
2016
Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.118-119
44
Тези
Розробка та впровадження у навчальний процес комп’ютер-них тренажерів для підготовки військових спеціалістів
2016
Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.114-118
45
Тези
Розробка портативних ЕКГ-фотометричних комплексів для військової медицини
2016
Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.360-361
46
Тези
Розробка контент-бібліотек навчального матеріалу для військових тренажерів
2017
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ: Міжнародна науково-технічна конференція
c.319
47
Тези
Портативні програмно-апаратні комплекси для оцінки стану військовослужбовців на різних етапах медичної допомоги
2016
Всеукраїнська курсантсько-студентська. науково-практична конференція:Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення
c.13-14
48
Тези
Розробка розвідувально-сигналізаційної апаратури для Сухопутних військ
2017
Всеукраїнська науково-практична конференція.:Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи
c.132-133
49
Тези
Створення навчально-тренажерних комплексів для бронетанкової техніки
2017
Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах. Науково-технічна конференція
c.111
50
Тези
Програмно-апаратна реалізація автомобільних тренажерів
2017
Науково-технічна конференція Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах
c.112
51
Наукова стаття
Value of topology approach to diagnose of CAD based on magnetocardiographic current distribution maps in difficult-to-diagnose patients
Будник Микола Миколайович
2016
World Journal of Cardiovascular Diseases
т.1 в.1 c.235-245
52
Навчальний посібник
Фізико-технологічні основи наноелектроніки
Будник Микола Миколайович
2015
Київ: Інтерсервіс. –. ISBN 978-617-696-291-5
c.1-383
53
Навчальний посібник
Вступ до квантових обчислень та квантових комп’ютерів
Баужа Олександр Стасисович
Будник Микола Миколайович
2014
Київ: Інтерсервіс. –. ISBN 978-617-696-291-5
c.1-95
54
Наукова стаття
Порівняння двох методик променевої терапії на основі 3d комп’ютерного моделювання
Будник Микола Миколайович
2014
Східно-Європейський журнал передових технологій
т.6 c.40-44
55
Наукова стаття
Оцінка ступеня негомогенності електричних процесів у шлуноч-ках серця за даними магніто-кардіографії
Будник Микола Миколайович
2015
Кібернетика та обчислювальна техніка: Міжвідомчий зб. наук. пр.
т.179 c.70-80
56
Наукова стаття
General approach for the classification problem solution
Будник Микола Миколайович
2015
Knowledge - Dialogue - Solution (KDS): International Conference
c.105-108
57
Наукова стаття
Економічна ефективність технології діагностики ішемічної хвороби серця за допомогою магнітотокардіографії
Будник Микола Миколайович
Приймак Василь Михайлович
2014
Лікарська справа
т.12 c.98-109
58
Наукова стаття
Сравнительный анализ локально-адаптивных нелинейных фильтров для комплексной модели одномерного сигнала
Будник Микола Миколайович
2015
Науково-технічний журнал "Радіоелектронні і комп`ютерні системи"
т.2 c.97-111
59
Практикум
Збірник задач з фізико-технологічних основ наноелектроніки
Будник Микола Миколайович
2015
Київ: Інтерсервіс. –. ISBN 978-617-696-291-5
c.1-65
60
Наукова стаття
Electron accelerator dosimetry in radiation therapy: photon backscattering
Будник Микола Миколайович
2014
Scientific Journal «Science Rise»
т.3 c.10-15
61
Наукова стаття
Magnetocardiographic versus PET images in difficult-to diagnose patients with CAD
Будник Микола Миколайович
2014
Кардиология: от науки к практике
т.2 c.32-44
62
Наукова стаття
Моделювання впливу фізичного навантаження на зміну функціонального стану людини
Будник Микола Миколайович
2014
Комп’ютернi засоби, системи та мережі: збірка наукових праць
т.13 c.87-95
63
Наукова стаття
Оценка психического напряжения оператора на основе анализа объективной и субъективной реакции на эмоционально окрашенные видеоклипы: препринт
Будник Микола Миколайович
2014
Київ: НАН України, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова
т.1 c.1-43
64
Наукова стаття
Визначення економічної ефективності методу МКГ
Будник Микола Миколайович
Приймак Василь Михайлович
2014
Біологічна і медична інформатика та кібернетика (БМІК-2014): матеріали щорічної науково-технічної школи семінару
т.1 c.28-30
65
Наукова стаття
Dependence of the 1-st electrocar-diogram lead parameters on heart position: real measurements and biophysical modelling
Будник Микола Миколайович
2014
Biological motility. Achievements and perspectives. Pushchino, Russia
т.1 c.42-46
66
Наукова стаття
Development of Biomedical Apparatuses Based on Supersensitive SQUID-Magnetometer and Its Application to In-Vivo Study of Lab Animals
Будник Микола Миколайович
2014
International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT).
т.3 c.284-288
67
Наукова стаття
2D and 3D analysis of magnetocar-diographic data in the evaluation of the ventricular repolarization changes under exercise stress test in patients with CAD
Будник Микола Миколайович
2014
World Journal of Cardiovascular Diseases
т.4 c.399-404
68
Наукова стаття
Predictive Value of the Complex Magnetocardiographic Index in Patients with Intermediate Pretest Probability of the Chronic CAD: Results of a Two-Center Study
Будник Микола Миколайович
2014
Coronary artery disease Journal
т.25 c.474-484
69
Наукова стаття
Паpаметpы pеполяpизации cеpдечной мышцы на электpокаp-диогpамме пpи изменении анатомичеcкой и электpичеcкой позиции cеpдца
Будник Микола Миколайович
2014
Биофизика
т.59 c.1006-1016
70
Наукова стаття
The system and technology on biological information
Будник Микола Миколайович
2014
Journal of Medical Imaging and Health Informatics
т.4 c.303-305
71
Наукова стаття
Дослідженння оберненого розсіювання фотонів в лінійному прискорювачі SIEMENS ONCOR
Будник Микола Миколайович
2014
Вісник НТУУ КПІ. Серія Приладобудування
т.47 c.52-58
72
Тези
Development of unified algorithm for data processing of electrocar-diographic and magnetocardio-graphic signals
Будник Микола Миколайович
2014
Proc. of the XIV International young scientists' conference on applied physics Taras Shevchenko National University of Kyiv Faculty of RadioPhysics 11 – 14 June Kyiv (Ukraine)
т.1 c.135-137
73
Тези
Картирование потенциалов сердца с помощью серийного 12-канального электрокардиографа: методика и первый опыт применения
Будник Микола Миколайович
2014
Київ: НАН України, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова
т.1 c.5-9
74
Тези
Врахування меланіну при неінвазивному визначенні гемоглобіну
Будник Микола Миколайович
2014
Київ: НАН України, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова
т.1 c.10-19
75
Тези
Методика калібрування неінвазивного фотогемометра
Будник Микола Миколайович
2014
Київ: НАН України, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова
т.1 c.47-55
76
Тези
Тренажерний комплекс підготовки операторів для корабельних систем управління стрільбою
Будник Микола Миколайович
2014
Київ: НАН України, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова
т.1 c.56-59
77
Тези
Локалізація областей підвищеної щільності струму в серці
Будник Микола Миколайович
2014
Київ: НАН України, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова
т.1 c.82-84
78
Тези
Градуювання 2-канального рефрактометра «Плазмонотест-2К» за результатами державної метрологічної атестації
Будник Микола Миколайович
2014
Київ: НАН України, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова
т.1 c.119-126
79
Тези
Метрологічна атестація газоаналізатора вуглекислого газу / Біологічна і медична інформатика та кібернетика (БМІК-2014): матеріали щорічної н.-техн. школи-семінару
Будник Микола Миколайович
2014
Київ: НАН України, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова
т.1 c.135-139
80
Тези
Метрологічна атестація фотоплетизмографа
Будник Микола Миколайович
2014
Київ: НАН України, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова
т.1 c.145-148
81
Тези
Розробка конструкції мультисенсорного газоаналізатора
Будник Микола Миколайович
2014
Київ: НАН України, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова
т.1 c.169-171
82
Тези
Розробка термостабільних надпровідникових градієнтометрів
Будник Микола Миколайович
2014
Київ: НАН України, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова
т.1 c.172-174
83
Тези
Тренажерный комплекс подготовки экипажей бронетанковой техники и других транспортных средств сухопутных войск
Будник Микола Миколайович
2014
Київ: НАН України, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова
т.1 c.175-177
84
Наукова стаття
Розробка і створення ефективного Web-порталу для моделювання широкого кола прикладних задач у Gridі
Будник Микола Миколайович
Кононов Михайло Володимирович
Судаков Олександр Олександрович
2013
85
Тези
Моделирование и мониторинг техногенных ситуаций в Грид, Матеріали ІІІ Міжнар. конф. «Високопродуктивні обчислення» HPC-UA’2013, Харків, ІСМА
Будник Микола Миколайович
Кононов Михайло Володимирович
Судаков Олександр Олександрович
2013
86
Наукова стаття
Пошук інформативних магнітокардіографічних параметрів при поєднанні двох хвороб.
Будник Микола Миколайович
2009
Control Systems and Computers (УСиМ)
87
Тези
Біполярні фронтальні відведення в магнітокардіографії
Будник Микола Миколайович
2009
88
Тези
Studying of SQUID-magnetometry system for active and passive biomagnetic researches at unshielded environment
Будник Микола Миколайович
2009
Proc. of the 16th IEEE International Symposium on Application
c.77.0000

Повернення до списку

Вгору