Автори, співробітники Університету

Булатевич Наталія Миколаївна
Bulatevych, Nataliya

Ідентифікатор автора: 29657
Author Identifier Number Scopus: 57201291641 →
Кількість пошукових запитів автора: 633

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Психології розвитку
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 32, з них наукових статей (наукові публікації) - 18, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Психодіагностика розвитку особистості в умовах сімейної соціалізації
Булатевич Наталія Миколаївна
Власова Олена Іванівна
Дембицька Наталія Миколаївна
Яблонська Тетяна Миколаївна
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-323
2
Наукова стаття
THE FEATURES OF ADOLESCENTS'S PERCEPTIONS ABOUT PARENTHOOD
Булатевич Наталія Миколаївна
Яблонська Тетяна Миколаївна
Максимчук Дар'я
2020
Socialization & Human Development: International Scientific Journal
т.1 в.1 c.134-142
3
Наукова стаття
Образи ідеальних батьків як складова частина уявлень про батьківство в юнацькому віці: етнопсихологічні особливості
Булатевич Наталія Миколаївна
Яблонська Тетяна Миколаївна
Мамбетова Арзи Алімівна
2019
Теорія і практика сучасної психології
т.2 в.6 c.142-147
4
Наукова стаття
The features of adolescents’ perception about parenthood
Булатевич Наталія Миколаївна
Яблонська Тетяна Миколаївна
Мамбетова Арзи Алімівна
2020
Socialization & Human Development: International Scientific Journal
т.2 в.1 c.134-142
5
Наукова стаття
Психологічні особливості осіб, які займаються волонтерською діяльністю
Булатевич Наталія Миколаївна
Бастракіна Єлизавета
2019
Психологічні перспективи
в.33 c.10-23
6
Тези
Ціннісні пріоритети професійної підготовки фахівців соціономічних професій
Булатевич Наталія Миколаївна
Яблонська Тетяна Миколаївна
2020
Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції: Міжнародна науково-методична конференція
c.185-188
7
Тези
Проблема емоційного вигорання в контексті психологічного благополуччя особистості
Булатевич Наталія Миколаївна
Яблонська Тетяна Миколаївна
2020
Психологічні умови благополуччя персоналу організацій: Міжнародна науково-практична онлайн-конференція
c.220-222
8
Тези
Вплив стосунків з батьками на формування уявлень підлітків про батьківство
Булатевич Наталія Миколаївна
Максимчук Дар'я
2020
Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми: Міжнародна науково-практична конференція
т.15 c.32-34
9
Тези
ҐЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕНЬ ПІДЛІТКІВ ПРО БАТЬКІВСТВО
Булатевич Наталія Миколаївна
2020
Сучасні стратегії гендерної освіти в умовах євроінтеграції: Міжнародна науково-практична конференція
c.114-116
10
Тези
Етичні основи професійної діяльності психолога як важливий аспект його професійної соціалізації
Булатевич Наталія Миколаївна
Яблонська Тетяна Миколаївна
2018
Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.183-185
11
Тези
ETYCZNE ZASADY JAKO PODSTAWA DZIAŁALNOŚCI PSYCHOLOGA
Булатевич Наталія Миколаївна
Яблонська Тетяна Миколаївна
2019
Public health – social, educational and psychological dimensions: International research & training conference
т.5 c.7
12
Навчально-методичний комплекс
Психологічний практикум із психології розвитку: навчально-тематичний план, програма та методичні рекомендації до курсу
Булатевич Наталія Миколаївна
2018
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
c.1-34
13
Наукова стаття
Job Satisfaction and Self-Realization of Bookmakers
Білоус Олександр Вікторович
Булатевич Наталія Миколаївна
Запека (Невідома) Яна Григорівна
Максимов Микола Володимирович
Мілютіна Катерина Леонідівна
Трофімов Андрій Юрійович
2017
Journal of Advanced Research in Law and Economics
т.8 в.4 c.1356-1360
14
Наукова стаття
Ethical principles of psychologists’ activities represented in the ethical code and views of psychologists and clients Psychoprevention studies
Булатевич Наталія Миколаївна
Яблонська Тетяна Миколаївна
2017
Psychoprevention studies
в.3 c.33-44
15
Наукова стаття
Етичні виміри діяльності психолога а практиці психологічного консультування
Булатевич Наталія Миколаївна
Яблонська Тетяна Миколаївна
2018
Психологічний часопис
в.5 c.237-251
16
Наукова стаття
Teacher’s burnout syndrome: the phenomenology of the process
Булатевич Наталія Миколаївна
2018
Polish Journal of Public Health
c.62-66
17
Наукова стаття
Psychological peculiarities of parenthood apprehensions of ukrainians and crimean tartars
Булатевич Наталія Миколаївна
Мамбетова Арзи Алімівна
2018
International Journal of Education & Development
в.1 c.13-23
18
Тези
Ethical Grounds of Psychological Help as a Means of Preserving Mental Health of a Person
Булатевич Наталія Миколаївна
Яблонська Тетяна Миколаївна
2018
Mental Health Global challenges of XXI century
c.103-105
19
Тези
Актуальні проблеми психологічного супроводу батьківства
Булатевич Наталія Миколаївна
2017
Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
c.28-31
20
Матеріали конференції
Пентаграма Гінгера та її застосування в консультативній практиці дитячого психолога
Булатевич Наталія Миколаївна
2016
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.18 c.29-32
21
Матеріали конференції
Андрагогічна модель викладання психології в сучасному класичному університеті
Булатевич Наталія Миколаївна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.179-180
22
Наукова стаття
Religion and religiosity in analytical psychology
Булатевич Наталія Миколаївна
2015
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
т.3 в.66 c.63-66
23
Наукова стаття
Perinatal Psychology: Formation History and Present
Булатевич Наталія Миколаївна
2015
Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ
т.4 c.3-11
24
Тези
Моделі інтегральної оцінки розвитку дитини в практичній діяльності дитячого психолога
Булатевич Наталія Миколаївна
2016
Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
т.5 c.18-19
25
Навчальний посібник
Організація діяльності психологічної служби
Булатевич Наталія Миколаївна
2015
Видавництво СумДПУ імені А.С.Макаренка (посібник)
c.1-445
26
Наукова стаття
Організація діяльності психологічної служби у вищих навчальних закладах освіти: методологічні та теоретичні проблеми
Булатевич Наталія Миколаївна
2014
Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості
т.9 c.145-156
27
Наукова стаття
Мотиваційний компонент готовності до школи: визначення та діагностика
Булатевич Наталія Миколаївна
2013
Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості
c.0.0000
28
Наукова стаття
Психічне життя до народження: розвиток та виховання сенсорної сфери
Булатевич Наталія Миколаївна
2013
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
т.11 c.0.0000
29
Наукова стаття
Чинники адаптації дитини до дитячого дошкільного закладу // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації
Булатевич Наталія Миколаївна
2013
30
Наукова стаття
Особливості формування сенсорного досвіту в пренатальний період
Булатевич Наталія Миколаївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
c.33.0000
31
Наукова стаття
Емоційне вигоряння як вияв неконгруентності особистості та професійної діяльності
Булатевич Наталія Миколаївна
2012
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.28.0000
32
Наукова стаття
Перінатальна психологія та психологія батьківства:історія та сучасність//Гнозис 2009
Булатевич Наталія Миколаївна
2009

Повернення до списку

Вгору