Автори, співробітники Університету

Булкот Оксана Вікторівна
Bulkot Oksana Viktorivna

Ідентифікатор автора: 29671
Author Identifier Number Scopus: 56786557200 →
Кількість пошукових запитів автора: 734
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Міжнародної економіки та маркетингу
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Міжнародні фінанси / Міжнародні валютні відносини / ТНК /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 45, з них наукових статей (наукові публікації) - 20, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
How Deep the Company’s Transnationality is: Conceptual Measurement
Булкот Оксана Вікторівна
2019
The potential of modern science [Monograph]
в.2 c.17-28
2
Навчально-методичний комплекс
Глобальні стратегії транснаціональних компаній : навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни
Булкот Оксана Вікторівна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
3
Навчально-методичний комплекс
Інвестиційні стратегії транснаціональних компаній : навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни
Булкот Оксана Вікторівна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
4
Наукова стаття
Міжнародні інвестиційні стратегії транснаціональних корпорацій
Булкот Оксана Вікторівна
2019
Бізнес-навігатор
c.16-21
5
Наукова стаття
Кількісні методи вимірювання ступеня транснаціоналізованості компанії
Булкот Оксана Вікторівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.3 (204) c.14-20
6
Тези
Відповідальне інвестування: нові виклики розвитку глобального інвестиційного середовища
Булкот Оксана Вікторівна
2019
Економіка, облік, фінанси та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції
в.7 c.11-13
7
Навчальний посібник
Международная экономика: Практикум [Текст] / Е.Ю. Кузёма, О.В. Булкот, Е.В. Комендант.
Булкот Оксана Вікторівна
Комендант Олена Володимирівна
Кузьома Олена Юріївна
2018
К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» (навчальний посібник)
8
Тези
KEY TRENDS IN GLOBAL INVESTMENT POLICIES DEVELOPMENT
Булкот Оксана Вікторівна
2018
International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings. Le Mans, France: Baltija Publishing
в.1 c.19-21
9
Тези
СУЧАСНІ РЕГІОНАЛЬНІ ТРЕНДИ ПРОЦЕСІВ ПРЯМОГО МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
Булкот Оксана Вікторівна
2018
Тенденції розвитку економіки у 2018 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти: Міжнародна науково-практична конференція
c.22-24
10
Навчально-методичний комплекс
International Finance. Syllabus for postgraduate students of area of study 07 Management and Administration, Specialization 073 Management, Program “Business Administration”
Булкот Оксана Вікторівна
Старостіна Алла Олексіївна
2017
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-34
11
Наукова стаття
Managing economic effectiveness of marketing in transnational companies
Булкот Оксана Вікторівна
Пащук Лідія Віталіївна
2017
Baltic Journal of Economic Studies
т.3 в.2 c.18-25
12
Наукова стаття
Current trends in global currencies’ trade
Булкот Оксана Вікторівна
2017
Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети
c.90-92
13
Наукова стаття
Modern trends of activity of stock exchanges in global economy
Булкот Оксана Вікторівна
2017
Модернізація економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи
в.1 c.21-25
14
Словник
Міжнародна економіка. Термінологічний словник
Булкот Оксана Вікторівна
Каніщенко Олена Леонідівна
Комендант Олена Володимирівна
Крилова Наталія Василівна
Кузьома Олена Юріївна
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
Середа Валентина Іванівна
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Шевченко Володимир Юліанович
2017
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
c.8, 21, 24-27, 31, 41, 43, 51-52, 63-64, 70, 71-72, 77, 80, 81-82, 96, 128-129, 137-138, 142, 145-146, 152, 155, 168-171, 176-177, 179-180, 186, 190, 211-121, 224, 235-237
15
Тези
Modern trends of global financial centers development
Булкот Оксана Вікторівна
2017
Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та управління: Міжнародна науково-практична конференція
c.10-12
16
Словник
Міжнародна економіка. Категоріально-понятійний апарат
Булкот Оксана Вікторівна
Каніщенко Олена Леонідівна
Крилова Наталія Василівна
Кузьома Олена Юріївна
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Середа Валентина Іванівна
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Шевченко Володимир Юліанович
2016
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
c.1-230
17
Тези
Total Quality Management as the New Paradigm of TNC’s Strategy
Булкот Оксана Вікторівна
2016
Economic innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world: International scientific-practical conference
в.1 c.134-136
18
Навчальний посібник
Международная экономика : конспект лекций
Булкот Оксана Вікторівна
Комендант Олена Володимирівна
Кузьома Олена Юріївна
2015
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-52
19
Навчальний посібник
Міжнародна економіка. Практикум
Булкот Оксана Вікторівна
Журило Вікторія Володимирівна
Каніщенко Олена Леонідівна
Комендант Олена Володимирівна
Кравченко Володимир Анатолійович
Крилова Наталія Василівна
Кузьома Олена Юріївна
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
Пригара Ольга Юріївна
Савчук Наталія Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
2015
ТОВ НВП "Інтерсервіс"
т.1 c.1-412
20
Наукова стаття
Особливості формування сучасного фінансового механізму транснаціональних корпорацій
Булкот Оксана Вікторівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.163 c.6-10
21
Наукова стаття
Modern system of international financial management in multinational companies
Булкот Оксана Вікторівна
2015
Економічний часопис – ХХІ
т.2 c.8-11
22
Наукова стаття
Financial Recovery in the Post Crisis Global Financial System
Булкот Оксана Вікторівна
2015
European Journal of Economics and Management
т.2 c.13-19
23
Наукова стаття
Development Trends Of Global Banking In Post Crisis Global Economy
Булкот Оксана Вікторівна
2015
Сучасні виклики розвитку світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.104-108
24
Тези
Географічна структура торгівлі України у контексті євроінтеграційного вектору
Булкот Оксана Вікторівна
2015
Євроінтеграція економіки України: виклики та рішення: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.22-24
25
Тези
Сучасні глобальні фінансові центри у світовій економіці
Булкот Оксана Вікторівна
2015
Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених
т.12 c.19-20
26
Навчально-методичний комплекс
Міжнародна інвестиційна діяльність: Навчально-методичний комплекс дисциплін кластеру та спеціалізації для студентів напряму підготовки/ спеціальності «Міжнародна економіка»
Булкот Оксана Вікторівна
Комендант Олена Володимирівна
Крилова Наталія Василівна
Кузьома Олена Юріївна
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Шевченко Володимир Юліанович
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-302
27
Навчально-методичний комплекс
Транснаціональні корпорації: навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни
Булкот Оксана Вікторівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-48
28
Навчально-методичний комплекс
Syllabus of discipline «International investing» for undergraduate students of the area of study 0305 «Economics and Entrepreneurship», specialization 6.030503 «International Economics»
Булкот Оксана Вікторівна
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2013
K.: Publishing and polygraphic center “Kyiv University”
29
Наукова стаття
Cyprus bank crisis: “butterfly effect” or “black swan”?
Булкот Оксана Вікторівна
2013
30
Наукова стаття
Критичний аналіз сучасних теорій курсоутворення
Булкот Оксана Вікторівна
2013
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.1 c.2.0000
31
Наукова стаття
Валютна мультиполярність у системі глобальних фінансів
Булкот Оксана Вікторівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.3.0000
32
Наукова стаття
Современные тенденции торгового финансирования внешнеторговой деятельности
Булкот Оксана Вікторівна
2013
33
Наукова стаття
Компаративний аналіз місця євро та долара США у глобальній економіці
Булкот Оксана Вікторівна
2013
Хмельницький університет економіки і підприємства. Науковий журнал "Сталий розвиток економіки". - №3/2011. - Київ
т.1 c.3.0000
34
Тези
Вплив діяльності ТНК на розвиток інвестиційної інфраструктури України
Булкот Оксана Вікторівна
2013
35
Тези
Глобальні банківські організації у світовій економіці
Булкот Оксана Вікторівна
2013
Новый университет: научный журнал
т.1 c.356.0000
36
Наукова стаття
Проблеми функціонування колективної валюти євро в умовах кризового глобального фінансового середовища
Булкот Оксана Вікторівна
2012
Формування ринкової економіки
т.1 c.34.0000
37
Наукова стаття
Современные макроэкономические подходы к определению валютного курса
Булкот Оксана Вікторівна
2012
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць
т.1 c.0.0000
38
Наукова стаття
Аналіз обмежувальних макрофакторів розвитку міжнародної ролі євро
Булкот Оксана Вікторівна
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.0.0000
39
Наукова стаття
Глобальне валютне середовище: компонентний склад та особливості ідентифікації
Булкот Оксана Вікторівна
2012
Збірник статей та матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції "Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин", Луганськ, 12-13 квітня 2011
т.1 c.9.0000
40
Тези
The future of the dollar as global currency in international monetary system
Булкот Оксана Вікторівна
2011
Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины: Сб. материалов конфер. / Материалы междунар. науч.-практ. конфер. Алушта, 26-28 сентября 2008 г.
41
Тези
Біполярність світового валютного ринку як новітній вектор еволюції глобального валютного середовища
Булкот Оксана Вікторівна
2011
42
Наукова стаття
Ефективність управління золотовалютними резервами України як одна із детермінант економічного зростання
Булкот Оксана Вікторівна
2010
43
Наукова стаття
Особливості реалізації валютної політики країнами в умовах нестабільного розвитку
Булкот Оксана Вікторівна
2010
Науковий вісник Академії муніципального управління. Економіка
т.8 c.203.0000
44
Праці конференції
Сучасні тенденції трансформації глобальної фінансової системи
Булкот Оксана Вікторівна
2009
45
Праці конференції
Роль міжнародих фінансових інститутів в розвитку та регулюванні сучасної валютної системи
Булкот Оксана Вікторівна
2009

Повернення до списку

Вгору