Автори, співробітники Університету

Бурбело Валентина Броніславівна
Burbelo Valentyna Bronislavivna

Ідентифікатор автора: 29688
Кількість пошукових запитів автора: 735
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Романської філології
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: лінгвопоетика, дискурсологія, історія мови

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 29, з них наукових статей (наукові публікації) - 20, монографій - 1, підручників - 3, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Les aspecte communicatifs du projet: types dinteraction, acteurs, formats, communicatifs
Бурбело Валентина Броніславівна
2019
Мова, Науки та Практики: Міжнародна франкофонна конференція в Україні
c.38-39
2
Монографія
Facilitations stratégiques. Refonder l’action en commun dans les organisations et les territoires. Partie 1. Gestion des risques. Témoignage
Бурбело Валентина Броніславівна
2019
Presses universitaires du Septentrion
c.57-67
3
Наукова стаття
Лінгвопоетика ідентичності у французькій літературі XVIII ст.
Бурбело Валентина Броніславівна
2018
Мовні і концептуальні картини світу
в.62
4
Тези
Le discours du projet: integration, communication, cooperation
Бурбело Валентина Броніславівна
2018
Другий міжнародний франкомовний колоквіум в Україні 3-4 жовтня 2018 р. м. Дніпро. ТОВ "АКЦЕНТ ПП"
c.36
5
Наукова стаття
Граматика і семантика ідентичності у французькій лінгвокультурі
Бурбело Валентина Броніславівна
2016
Мовні і концептуальні картини світу
в.57 c.69-78
6
Наукова стаття
Семантическая динамика концептуализации идентичности во франкофонном культурном ареале
Бурбело Валентина Броніславівна
2017
The Scientific Heritage
т.2 в.8 c.81-84
7
Тези
La confiance dans ses dimensions langagieres
Бурбело Валентина Броніславівна
2017
Перша Міжнародна франкофонна науково-практична конференція в Україні "Мови, науки та практики" 19-20 жовтня 2017 р. Київ
c.21-22
8
Наукова стаття
Про моделювальні засади дискурсу
Бурбело Валентина Броніславівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 в.52 c.104-119
9
Наукова стаття
Лінгвопрагматика довіри в міжкультурній комунікації
Бурбело Валентина Броніславівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
в.55 c.86-98
10
Підручник
Історія французької мови. комунікація та словесність у середні віки.
Бурбело Валентина Броніславівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.1-176
11
Наукова стаття
Le discoure romanesque eclate et son parcours interpretatif dans lœuvre de Jean Potocki
Бурбело Валентина Броніславівна
2014
Стиль і переклад : збірник наукових праць
в.1 (1) c.90-104
12
Наукова стаття
1. Езистенційний наратив та його дискурсотвірні виміри
Бурбело Валентина Броніславівна
2015
Матеріали П’ятої Всеукраїнської наукової конференції романістів Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства 17-18 вересня 2015 р. Одеса
c.6-8
13
Наукова стаття
Метадискурс та його маркери у французькому дискурсивному просторі // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць / відп. ред. д.філол.н., проф. А.Д. Бєлова.
Бурбело Валентина Броніславівна
2014
14
Наукова стаття
Le discours romanesque éclaté et son parcours interpretatif dans l'œuvre de Jean Potocki
Бурбело Валентина Броніславівна
2014
Стиль і переклад : збірник наукових праць
в.1 (1) c.90-105
15
Підручник
Комунікативні стратегії. Практикум. Французька мова
Бурбело Валентина Броніславівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-424
16
Підручник
Комунікативні стратегії. Практикум. Французька мова
Бурбело Валентина Броніславівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.2 c.1-288
17
Наукова стаття
Комунікативні і дискурсивні іпостасі мовця у французькій лінгвокультурі
Бурбело Валентина Броніславівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.192.0000
18
Наукова стаття
Комунікація і дискурсивні практики у класичну добу французької словесності (ХVІІ ст.)
Бурбело Валентина Броніславівна
2013
19
Наукова стаття
Сучасні соціодискурсивні практики у динаміці комунікативних та семантичних процесів
Бурбело Валентина Броніславівна
2012
Пристрасть науки Львівський національний університет імені Івана Франка
c.296-307
20
Наукова стаття
Комунікативні моделі в діахронічній перспективі розвитку французької словесності: Середньовіччя і доба Відродження // Мовні і концептуальні картини світу
Бурбело Валентина Броніславівна
2012
21
Наукова стаття
На перехресті мов і культур: протопоетика оповіді у творчому спадку Яна Потоцького // Проблеми семантики слова, речення та тексту
Бурбело Валентина Броніславівна
2012
22
Наукова стаття
Основні дискурсо- та стилетвірні тенденції в історії французької мови і словесності: процеси уніфікації та диференціації //Нова філологія
Бурбело Валентина Броніславівна
2012
23
Наукова стаття
Сучасна лінгвопоетика: традиції та нові орієнтири // Мовні і концептуальні картини світу.
Бурбело Валентина Броніславівна
2012
24
Наукова стаття
Здобутки та перспективи мовознавства ХХ-ХХІ ст.: у пошуках складності, динаміки, інтеграції
Бурбело Валентина Броніславівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
c.4.0000
25
Наукова стаття
Комунікація в глобалізованому світі: повернення до першооснов // Мовні і концептуальні картини світу
Бурбело Валентина Броніславівна
2011
26
Наукова стаття
Історичний вимір дискурсології
Бурбело Валентина Броніславівна
2008
Чернівці: Рута.Наук.вісник Чернівецького університету.
c.6.0000
27
Наукова стаття
Le locuteur epique : une instance discursive dans la perspective typologique et diachronique
Бурбело Валентина Броніславівна
2008
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
c.44.0000
28
Досвід впровадження в Україні міжнародних педагогічниз проектів: роздуми та перспективи
Бурбело Валентина Броніславівна
2007
29
Програми підготовки аспірантів і здобувасів до скликання кандидатських іспитів по спеціальності 10.02.05 - романські мови
Бурбело Валентина Броніславівна
Крючков Георгій Георгійович
Смущинська Ірина Вікторівна
2007

Повернення до списку

Вгору