Автори, співробітники Університету

Бурбело Валентина Броніславівна
Burbelo Valentyna Bronislavivna

Ідентифікатор автора: 29688
Кількість пошукових запитів автора: 602
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Романської філології
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: лінгвопоетика, дискурсологія, історія мови

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 27, з них наукових статей (наукові публікації) - 20, монографій - 0, підручників - 3, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Лінгвопоетика ідентичності у французькій літературі XVIII ст.
Бурбело Валентина Броніславівна
2018
Мовні і концептуальні картини світу. – Київ
в.62
2
Тези
Le discours du projet: integration, communication, cooperation
Бурбело Валентина Броніславівна
2018
Другий міжнародний франкомовний колоквіум в Україні 3-4 жовтня 2018 р. м. Дніпро. ТОВ "АКЦЕНТ ПП"
c.36
3
Наукова стаття
Граматика і семантика ідентичності у французькій лінгвокультурі
Бурбело Валентина Броніславівна
2016
Мовні і концептуальні картини світу
в.57 c.69-78
4
Наукова стаття
Семантическая динамика концептуализации идентичности во франкофонном культурном ареале
Бурбело Валентина Броніславівна
2017
The scientific heritage
т.2 в.8 c.81-84
5
Тези
La confiance dans ses dimensions langagieres
Бурбело Валентина Броніславівна
2017
Перша Міжнародна франкофонна науково-практична конференція в Україні "Мови, науки та практики" 19-20 жовтня 2017 р. Київ
c.21-22
6
Наукова стаття
Про моделювальні засади дискурсу
Бурбело Валентина Броніславівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу. – Київ
т.1 в.52 c.104-119
7
Наукова стаття
Лінгвопрагматика довіри в міжкультурній комунікації
Бурбело Валентина Броніславівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу. – Київ
в.55 c.86-98
8
Підручник
Історія французької мови. комунікація та словесність у середні віки.
Бурбело Валентина Броніславівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.1-176
9
Наукова стаття
Le discoure romanesque eclate et son parcours interpretatif dans lœuvre de Jean Potocki
Бурбело Валентина Броніславівна
2014
Стиль і переклад (Style et traduction)
т.1 c.90-104
10
Наукова стаття
1. Езистенційний наратив та його дискурсотвірні виміри
Бурбело Валентина Броніславівна
2015
Матеріали П’ятої Всеукраїнської наукової конференції романістів Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства 17-18 вересня 2015 р. Одеса
c.6-8
11
Наукова стаття
Метадискурс та його маркери у французькому дискурсивному просторі // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць / відп. ред. д.філол.н., проф. А.Д. Бєлова.
Бурбело Валентина Броніславівна
2014
12
Наукова стаття
Le discours romanesque éclaté et son parcours interpretatif dans l'œuvre de Jean Potocki
Бурбело Валентина Броніславівна
2014
Стиль і переклад (Style et traduction)
т.1 c.90-105
13
Підручник
Комунікативні стратегії. Практикум. Французька мова
Бурбело Валентина Броніславівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-424
14
Підручник
Комунікативні стратегії. Практикум. Французька мова
Бурбело Валентина Броніславівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.2 c.1-288
15
Наукова стаття
Комунікативні і дискурсивні іпостасі мовця у французькій лінгвокультурі
Бурбело Валентина Броніславівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.192.0000
16
Наукова стаття
Комунікація і дискурсивні практики у класичну добу французької словесності (ХVІІ ст.)
Бурбело Валентина Броніславівна
2013
17
Наукова стаття
Сучасні соціодискурсивні практики у динаміці комунікативних та семантичних процесів
Бурбело Валентина Броніславівна
2012
Пристрасть науки Львівський національний університет імені Івана Франка
c.296-307
18
Наукова стаття
Комунікативні моделі в діахронічній перспективі розвитку французької словесності: Середньовіччя і доба Відродження // Мовні і концептуальні картини світу
Бурбело Валентина Броніславівна
2012
19
Наукова стаття
На перехресті мов і культур: протопоетика оповіді у творчому спадку Яна Потоцького // Проблеми семантики слова, речення та тексту
Бурбело Валентина Броніславівна
2012
20
Наукова стаття
Основні дискурсо- та стилетвірні тенденції в історії французької мови і словесності: процеси уніфікації та диференціації //Нова філологія
Бурбело Валентина Броніславівна
2012
21
Наукова стаття
Сучасна лінгвопоетика: традиції та нові орієнтири // Мовні і концептуальні картини світу.
Бурбело Валентина Броніславівна
2012
22
Наукова стаття
Здобутки та перспективи мовознавства ХХ-ХХІ ст.: у пошуках складності, динаміки, інтеграції
Бурбело Валентина Броніславівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
c.4.0000
23
Наукова стаття
Комунікація в глобалізованому світі: повернення до першооснов // Мовні і концептуальні картини світу
Бурбело Валентина Броніславівна
2011
24
Наукова стаття
Історичний вимір дискурсології
Бурбело Валентина Броніславівна
2008
Чернівці: Рута.Наук.вісник Чернівецького університету.
c.6.0000
25
Наукова стаття
Le locuteur epique : une instance discursive dans la perspective typologique et diachronique
Бурбело Валентина Броніславівна
2008
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
c.44.0000
26
Досвід впровадження в Україні міжнародних педагогічниз проектів: роздуми та перспективи
Бурбело Валентина Броніславівна
2007
27
Програми підготовки аспірантів і здобувасів до скликання кандидатських іспитів по спеціальності 10.02.05 - романські мови
Бурбело Валентина Броніславівна
Крючков Георгій Георгійович
Смущинська Ірина Вікторівна
2007

Повернення до списку

Вгору