Автори, співробітники Університету

Буркало Наталія Іванівна

Ідентифікатор автора: 29706
Кількість пошукових запитів автора: 689

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Загальної психології / Експериментальної та прикладної психології /
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: загальна та експериментальна психологія; соціальна психологія; гендерна та етнічна психологія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 31, з них наукових статей (наукові публікації) - 8, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 12, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 9

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Психологія» для студентів механіко-математичного факультету, спеціальності 111 «Математика» ОР «Бакалавр»
Буркало Наталія Іванівна
2020
Видавництво "Ліра-К"
c.1-32
2
Наукова стаття
Психологічні особливості самоактуалізації особистості
Буркало Наталія Іванівна
Данилюк Іван Васильович
2020
Психологічний часопис
т.6 в.2 c.183-192
3
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Історія психології» для студентів спеціальності 053 «Психологія» ОКР «Бакалавр»
Буркало Наталія Іванівна
Предко Денис Єрофейович
2019
ВПЦ "Київський університет"
c.1-52
4
Наукова стаття
Психологічні особливості емоційного інтелекту
Буркало Наталія Іванівна
2019
Психологічний часопис
т.5 в.7 c.34-49
5
Наукова стаття
Арт-терапія в сучасній психології
Буркало Наталія Іванівна
2019
Психологічний часопис
т.5 в.9 c.189-204
6
Наукова стаття
Значення академічної доброчесності в сучасному освітньо-науковому просторі
Буркало Наталія Іванівна
Марініна Віталія Михайлівна
2018
Академічна доброчесність: виклики сучасності
c.17-20
7
Тези
Психологічні особливості міжкультурної комунікації
Буркало Наталія Іванівна
2017
Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
c.31-33
8
Тези
Психологічні особливості виховання дітей у різних культурах
Буркало Наталія Іванівна
2016
Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami: Międzynarodowа naukowo-praktyczna konferencja
c.44-48
9
Матеріали конференції
Соціально-психологічні аспекти соціалізації особистості
Буркало Наталія Іванівна
2015
Achievement of high school – 2015: Международна научна практична конференция
т.11 в.6 c.83-86
10
Тези
Психологічні аспекти становлення особистості у вчинковому вимірі
Буркало Наталія Іванівна
2016
Вчинкова психологія: історія і сучасність: Міждисциплінарний круглий стіл з нагоди 90-річчя від дня народження професора В.А.Роменця
c.49-51
11
Тези
Психологічні аспекти формування особистості у різних культурах
Буркало Наталія Іванівна
2015
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.17 c.24-27
12
Тези
Етновиховний вплив мистецьких традицій на формування особистості
Буркало Наталія Іванівна
2015
Zprávy vědecké ideje – 2015: mezinárodní vědeckopraktická konference
т.11 c.86-90
13
Тези
Соціально-психологічні та етнокультурні особливості спілкування
Буркало Наталія Іванівна
2015
Fundamental and applied science – 2015: International scientific and practical conference
т.11 c.81-86
14
Тези
Роль етнокультурних традицій у вихованні дитини
Буркало Наталія Іванівна
2014
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.14 c.195-199
15
Тези
Особливості прояву чоловічого та жіночого начала в українській культурній традиції
Буркало Наталія Іванівна
2014
Материали за X международна научна практична конференция «Образованието и науката на XXI век – 2014» (София, 17–25.10.2014)
т.5 c.79-82
16
Тези
Становлення особистості у психологічному вимірі культур
Буркало Наталія Іванівна
2014
Zprávy vědecké ideje – 2014: mezinárodní vědeckopraktická konference
т.6 c.17-22
17
Матеріали конференції
Особливості кроскультурних досліджень в психології
Буркало Наталія Іванівна
2012
Бъдещето въпроси от света на науката: Международная научна практична конференция
т.8 в.31 c.23-27
18
Матеріали конференції
Соціально-психологічні аспекти міжкультурної комунікації
Буркало Наталія Іванівна
2013
Naukowa przestrzen Europy: Międzynarodowа naukowi-praktycznа konferencjiа
т.9 в.28 c.20-24
19
Тези
Соціокультурні особливості формування особистості
Буркало Наталія Іванівна
2013
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
т.7 c.24-27
20
Тези
Вплив культури на гендерну соціалізацію особистості
Буркало Наталія Іванівна
2013
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.15 c.65-66
21
Матеріали конференції
Особливості етновиховного впливу родини на формування майбутніх поколінь
Буркало Наталія Іванівна
2012
Dynamika naukowych badań – 2012: Międzynarodowа naukowi-praktycznа konferecjа
т.8 в.16 c.25-28
22
Матеріали конференції
Формування етнічної ідентичності особистості
Буркало Наталія Іванівна
2012
Dny vedy – 2012: Mezinarodni vedecko-prakticka conference
т.8 c.54-57
23
Матеріали конференції
Етнопсихологічні аспекти сімейних взаємовідносин
Буркало Наталія Іванівна
2012
Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami: Międzynarodowа naukowo-praktyczna konferencja
т.8 в.13 c.73-76
24
Матеріали конференції
Етнокультурні та психологічні аспекти гендерної соціалізації особистості
Буркало Наталія Іванівна
2011
Генеза буття особистості: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.128-133
25
Наукова стаття
Психологічні особливості гендерного самовизначення особистості підлітків у процесі міжетнічних взаємин
Буркало Наталія Іванівна
2011
Психологічні перспективи
в.Спецвипуск c.163-69
26
Наукова стаття
Психологічні особливості статеворольових типів поведінки
Буркало Наталія Іванівна
2011
Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості
т.11 в.5 c.60-67
27
Матеріали конференції
Особливості статеворольової ідентифікації підлітків: українців, поляків та українських мігрантів у Польщі
Буркало Наталія Іванівна
2011
Гендерна освіта - ресурс розвитку паритетної демократії: Міжнародна науково-практична конференція
c.310-312
28
Матеріали конференції
Культурні істини як основа формування ціннісних орієнтацій майбутніх поколінь
Буркало Наталія Іванівна
2011
Традиція і культура. Людина в пошуках істини: Міжнародна наукова конференція
т.1 c.45-47
29
Наукова стаття
Соціально-психологічні особливості статево-рольової ідентифікації підлітків
Буркало Наталія Іванівна
Ващенко Ірина Володимирівна
2011
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.11 c.55-65
30
Наукова стаття
Психологічні особливості гендерних та етнічних уявлень представників різних етнічних груп
Буркало Наталія Іванівна
2010
Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія
т.10 в.17 c.574-586
31
Тези
Діалог культур у процесі формуванні особистості
Буркало Наталія Іванівна
2010
Традиція і культура. Феномен діалогу: традиція і сучасність: Міжнародна наукова конференція
в.2 c.24-25

Повернення до списку

Вгору