Автори, співробітники Університету

Бурлачук Леонід Фокович

Ідентифікатор автора: 29719
Author Identifier Number Scopus: 6506357336 →
Кількість пошукових запитів автора: 485
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Психодіагностики та клінічної психології
Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: адаптація психологічних тестів

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 25, з них наукових статей (наукові публікації) - 19, монографій - 0, підручників - 3, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
UKRAINIAN HEALTH PSYCHOLOGY: TO A NEW POSITIVE PARADIGM
Бурлачук Леонід Фокович
Шебанова Віталія Ігорівна
2019
American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research
в.4 c.29-34
2
Розділ монографії
Сімейна психотерапія й сімейне консультування у реабілітації дітей, які зазнали насильства
Бурлачук Леонід Фокович
Яблонська Тетяна Миколаївна
Шебанова Віталія Ігорівна
2019
Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості
c.87-111
3
Наукова стаття
Їжа як базова харчова практика існування та канал трансляції додаткових символічних значень у тілесну структуру
Бурлачук Леонід Фокович
Шебанова Віталія Ігорівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
в.1 c.10-13
4
Наукова стаття
Типология проявлений сексуальности подростков с расстройствами аутистического спектра
Бурлачук Леонід Фокович
2018
Пензенский психологический вестник
в.2 c.110-125
5
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації з організації та проведення на факультеті психології навчально-виробничої практики для студентів освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» напрямку підготовки 6.03010201 «Психологія»
Бурлачук Леонід Фокович
Власова Олена Іванівна
Данилюк Іван Васильович
Завязкіна Наталія Володимирівна
Іваненко Богдана Борисівна
Коваленко Алла Борисівна
Максимов Микола Володимирович
Романова Юлія Владиславівна
Юрчинська Ганна Кирилівна
2017
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
c.1-52
6
Наукова стаття
The study of achievement motivation in neurotic, stress-related and somatoform disorders
Бурлачук Леонід Фокович
2016
Psychological Review
т.123 в.6(2) c.965-977
7
Наукова стаття
ВПЛИВ ПРОБЛЕМНОЇ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ЇЇ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ НА СПРИЙМАННЯ ЖИТТЯ ЛЮДИНОЮ
Бурлачук Леонід Фокович
2017
International Journal of Education & Development
в.2 c.13-19
8
Тези
Особливості сприйняття контексту життєвого шляху
Бурлачук Леонід Фокович
2017
Особистість та її історія: Міжнародна науково-практична конференція
т.7 c.13-15
9
Наукова стаття
Локус каузальності як фактор трансформації внутрішньої картини життєдіяльності особистості з розладами харчової поведінки
Бурлачук Леонід Фокович
2015
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки
в.1 c.53-66
10
Наукова стаття
Депресія (легкий, помірний, тяжкий депресивні епізоди без соматичного синдрому або з соматичним синдромом, рекурентний депресивний розлад, дистимія)
Бурлачук Леонід Фокович
2015
Нейро News: психоневрология и нейропсихиатрия
в.1/1 c.1-28
11
Наукова стаття
MMPI-2. Міннесотський багатоаспектний особистісний опитувальник -2. Українська адаптація
Бурлачук Леонід Фокович
Завязкіна Наталія Володимирівна
Корольов Дмитро Костянтинович
Малишева Каріне Олегівна
Морозова-Ларіна Ольга Ігорівна
2016
ООО "ОС Украина"
c.1-174
12
Наукова стаття
Розлади аутистичного спектра (розлади загального розвитку)
Бурлачук Леонід Фокович
2015
Нейро News: психоневрология и нейропсихиатрия
в.6 c.1-14
13
Наукова стаття
Шизофренія. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах
Бурлачук Леонід Фокович
2016
ООО "ОС Украина"
c.1-82
14
Наукова стаття
Теоретико-методологические основы изучения профессионального правосознания адвокатов
Бурлачук Леонід Фокович
2014
Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ
в.1 c.3-18
15
Наукова стаття
Психодіагностика особистості: понятійний апарат та методи дослідження
Бурлачук Леонід Фокович
2014
Психологія і суспільство: український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис
т.4 c.85-103
16
Наукова стаття
Графический анализ личности. Рецензия
Бурлачук Леонід Фокович
2014
Ежегодник профессиональных рецензий и обзоров. Методики психологической диагностики и измерения
т.2 c.6-9
17
Наукова стаття
Тест ориентаций мотивационных. Рецензия
Бурлачук Леонід Фокович
2014
Ежегодник профессиональных рецензий и обзоров. Методики психологической диагностики и измерения
т.2 c.177-178
18
Наукова стаття
Psychodiagnostics of achievement motivation in obsessive-compulsive disorder
Бурлачук Леонід Фокович
2014
American Journal of Scientific and Educational Research
т.1 c.338-342
19
Наукова стаття
Дислексія як індикатор гіперактивного розладу у дітей молодшого шкільного віку
Бурлачук Леонід Фокович
2012
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки
в.37 c.254-256
20
Наукова стаття
Деструктивные социальные эпидемии подростков как психолого-педагогическая проблема
Бурлачук Леонід Фокович
2012
Педагогика и психология
c.25-28
21
Підручник
Психотерапия
Бурлачук Леонід Фокович
2011
Питер
c.1-496
22
Підручник
Психодиагностика
Бурлачук Леонід Фокович
2012
Питер
c.1-384
23
Підручник
Психотерапия
Бурлачук Леонід Фокович
2012
Питер
c.1-496
24
Наукова стаття
Зв"язок креативності з інтелектом в структурі загальної обдарованості
Бурлачук Леонід Фокович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
т.1 c.15-18
25
Наукова стаття
Міжкультурні відмінності вибірок стандартизації тесту мотиваційних орієнтацій
Бурлачук Леонід Фокович
2009
Психологія і суспільство: український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис
т.4 c.186-190

Повернення до списку

Вгору