Автори, співробітники Університету

Бутенко Наталія Василівна
Butenko Nataliya Vasulivna

Ідентифікатор автора: 29751
Кількість пошукових запитів автора: 429
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Підприємництва
Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 41, з них наукових статей (наукові публікації) - 30, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Трансформація конкурентних відносин в умовах глобалізації
Богуславський Олександр Володимирович
Бутенко Наталія Василівна
2018
Бізнес Інформ
в.12 c.32-39
2
Наукова стаття
Формування маркетингової статегії підприємств корпоративного сектору на засадах партнерських відносин
Бутенко Наталія Василівна
2019
Ефективна економіка
в.3
3
Наукова стаття
Цифрова трансформація підприємницької діяльності в розрізі реалізації концепції “Індустрія 4.0”
Бутенко Наталія Василівна
2018
Проблеми економіки
в.4 c.7-12
4
Тези
DIGITAL-ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕС-СТРУКТУР НА ЗАСАДАХ КООПЕРЕНЦІЇ
Бутенко Наталія Василівна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
в.1,2 c.125-126
5
Матеріали конференції
Формування системи механізмів управління природними ресурсами в Україні
Бутенко Наталія Василівна
2017
Євроінтеграційні та глобальні аспекти Економічного розвитку України. Збірник матеріалів науково-практичної конференції.
c.45-52
6
Матеріали конференції
Інструментарій упорядкування інноваційної схеми диференціації природно-економічного простору
Бутенко Наталія Василівна
2017
Проблеми та шляхи досягнення соціо-еколого-економічної безпеки на мікро-, мезо- та макрорівні / http://www.economosvita.lntu.edu.ua/internet-konferentsija-1.html
7
Матеріали конференції
Консалтингові послуги у виробничо-економічній діяльності: цілі, проблеми, механізм
Бутенко Наталія Василівна
2017
Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки
c.48-50
8
Монографія
Детінізація національної економіки в контексті економічної безпеки
Бутенко Наталія Василівна
2017
Кондор-Видавництво (монографія)
c.51-102
9
Наукова стаття
Сучасні тренди розвитку бізнесу: від конкуренції до спільнодії
Бутенко Наталія Василівна
2018
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні»
c.110-115
10
Наукова стаття
Конкурентні переваги ефективних взаємовідносин суб’єктів підприємництва як основа економічного розвитку України
Бутенко Наталія Василівна
2016
Проблеми економіки
в.№4 c.133-144
11
Наукова стаття
Розподіл продукції в умовах застосування синергетично-інституціональної концепції управління партнерськими відносинами
Бутенко Наталія Василівна
2016
Збірник наукових праць „Формування ринкових відносин в Україні”
в.№2 (177) c.101-105
12
Наукова стаття
Прогнозна оцінка результативності реалізації синергетично-інституціональної концепції партнерських відносин в реальному секторі економіки
Бутенко Наталія Василівна
2016
Економіка. Управління. Інновації: електронне наукове фахове видання. – Житомир: ЖДУ імені Івана Франка
в.№1
13
Наукова стаття
Державно-приватне партнерство: перспективи для малого та середнього бізнесу
Бутенко Наталія Василівна
2016
Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні: Міжнародна науково-практична конференція (електронне видання)
c.16-21
14
Наукова стаття
Розподіл продукції в умовах застосування синергетично–інституціональної концепції управління партнерськими відносинами
Бутенко Наталія Василівна
2016
Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні: Міжнародна науково-практична конференція (електронне видання)
c.16-21
15
Монографія
Розвиток партнерства в національній економіці
Бутенко Наталія Василівна
2015
НАН України, Ін-т економіки пром-сті (монографія)
c.1-360
16
Наукова стаття
Організаційно-економічний механізм управління партнерсько-корпоративними відносинами
Бутенко Наталія Василівна
2015
Бізнес Інформ
c.248-254
17
Наукова стаття
Державне регулювання розвитку партнерств в економіці України
Бутенко Наталія Василівна
2015
Ефективна економіка
18
Наукова стаття
Антимонопольна політика у сфері регулювання партнерських відносин
Бутенко Наталія Василівна
2015
Проблеми економіки
c.26-32
19
Наукова стаття
Державний сектор економіки: сучасний стан та перспективи розвитку
Бутенко Наталія Василівна
2015
Бізнес Інформ
c.248-254
20
Тези
Формування партнерських відносин в корпоративному секторі національної економіки
Бутенко Наталія Василівна
2015
Матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції. Конкурентоспроможність національної економіки
c.183-187
21
Тези
Рейтинговая оценка надежности партнерских отношений
Бутенко Наталія Василівна
2015
Институциональные основы функционирования экономики в условиях трансформации: Международная научно–практическая конференция
c.164-167
22
Наукова стаття
Реалізація стратегії партнерства між суб’єктами національної економіки
Бутенко Наталія Василівна
2014
Вісник Академії митної служби України. Серія Економіка
c.20-29
23
Наукова стаття
Підвищення конкурентоспроможності національної економіки на засадах партнерства
Бутенко Наталія Василівна
2014
Економічний аналіз
c.40-47
24
Наукова стаття
Екологізація маркетингової діяльності суб’єктів промислового ринку в контексті сталого економічного розвитку
Бутенко Наталія Василівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.16-21
25
Тези
A Brand Dynamics Approach To The Product Portfolio Management On A Dairy Products Market
Бутенко Наталія Василівна
2014
Збірник тез міжнародної наукової конференції "Глобальні виклики для навколишнього середовища і ресурсної економіки в країнах Центральної та Східної Європи: безпека та сталий розвиток" (9-10 жовтня 2014 р.)
т.1 c.56
26
Монографія
Партнерські відносини на промисловому ринку
Бутенко Наталія Василівна
2013
Інше
т.1 c.1-320
27
Наукова стаття
Міжнародному бізнесу – маркетингову підтримку.
Бутенко Наталія Василівна
Кравченко Володимир Анатолійович
Пащук Лідія Віталіївна
2012
Маркетинг в Україні
т.2 c.0.0000
28
Наукова стаття
Marketing Application in Management of the Corporate Sector Enterprises
Бутенко Наталія Василівна
Пащук Лідія Віталіївна
2013
Приднепровская магистраль
т.1 c.99.0000
29
Наукова стаття
Synergic effects of the partnership networks formation at the industrial market
Бутенко Наталія Василівна
Пащук Лідія Віталіївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.1.0000
30
Наукова стаття
Міжнародному бізнесу – маркетингову підтримку
Бутенко Наталія Василівна
Кравченко Володимир Анатолійович
Пащук Лідія Віталіївна
2012
Маркетинг в Україні
т.4 c.15-19
31
Наукова стаття
Методичне підходи до систематизації конкурентних переваг підприємства.
Бутенко Наталія Василівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.42.0000
32
Наукова стаття
Упровадження концепції маркетингового акціонування у діяльність підприємтсв корпоративного типу. Вісник державної академії обліку і аудиту
Бутенко Наталія Василівна
2009
33
Наукова стаття
Методичні підходи до систематизації конкурентних переваг підприємства
Бутенко Наталія Василівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.108
34
Наукова стаття
Теоретико-методологічні засади дослідження промислового маркетингу
Бутенко Наталія Василівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.108
35
Наукова стаття
Особливості маркетингової інформації підприємств корпоративного типу
Бутенко Наталія Василівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.99 c.16.0000
36
Наукова стаття
Перспективні напрями використання маркетингу в системі менеджменту підприємств корпоративного сектору
Бутенко Наталія Василівна
Пащук Лідія Віталіївна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.22-24
37
Стратегія корпоративного управління
Бутенко Наталія Василівна
Ковальська Кристина Валентинівна
2007
38
Наукова стаття
Акціонери як специфічна категорія споживачів акціонерного товариства
Бутенко Наталія Василівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.91 c.35.0000
39
Наукова стаття
Теоретичні засади формування концепції маркетингу, орієнтованої на вартість акціонерного капіталу
Бутенко Наталія Василівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.14 c.172.0000
40
Наукова стаття
Конкурентные преимущества корпоративных структур в контексте жизненного цикла организации
Бутенко Наталія Василівна
2007
41
Наукова стаття
Економічна ефективність використання марктеингу на ринку страхування
Бутенко Наталія Василівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.94 c.47.0000

Повернення до списку

Вгору