Автори, співробітники Університету

Вакал Євген Сергійович
Vakal E.S.

Ідентифікатор автора: 29784
Author Identifier Number Scopus: 57195835765 →
Кількість пошукових запитів автора: 379
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Механіко-математичний факультет
Кафедра/Відділ: Математичної фізики
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: дослідження теорії нелінійних задач мат. фізики з розривними розв’язками; чисельного моделювання задач перенесення забруднень різної природи

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 41, з них наукових статей (наукові публікації) - 14, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 5, тез (наукові публікації) - 17, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Розв’язання крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь за алгоритмом диференціальної еволюції
Вакал Євген Сергійович
2020
Математичні машини і системи
в.1 c.42-52
2
Підручник
Методи математичної фізики в прикладах і задачах
Вакал Євген Сергійович
Ловейкін Андрій В'ячеславович
2020
К. : Вид. Кравченко Я.О
3
Тези
Solving boundary value problems for elliptic equations using evolutionary algorithm
Вакал Євген Сергійович
2020
Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. Perfect Publishing
4
Тези
Using musical sound to convey visual information
Вакал Євген Сергійович
2020
“Topical aspects of modern science and practice”. Abstracts of I International Scientific and Practical Conference
5
Наукова стаття
Алгоритм наилуч­шей равномерной аппроксимации сплайнами со свободными узлами
Вакал Євген Сергійович
2019
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
т.55 в.3 c.121-128
6
Наукова стаття
Найкраще рівномірне наближення сплайнами з використанням диференціальної еволюції
Вакал Євген Сергійович
2019
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: технічні науки
в.19 c.17-24
7
Матеріали конференції
Поиск оптимальных узлов сплайнов с использованием дифференциальной эволюции
Вакал Євген Сергійович
2018
Материалы Шестой международной научной конференции «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии»
8
Матеріали конференції
Чебишовська апроксимація сплайнами з вільними вузлами
Вакал Євген Сергійович
2018
Міжнар. наук. конф. "Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій", присвячена пам’яті акад. І.І. Ляшка
c.126-128
9
Матеріали конференції
Знаходження оптимальних параметрів емпіричних моделей на принципах диференціальної еволюції
Вакал Євген Сергійович
2018
Матеріали Міжнародної науково-методичної. конф. «Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі», 21–22 червня 2018 р. – Київ: НУХТ
c.21
10
Наукова стаття
Знаходження оптимальних параметрів емпіричних формул декількох змінних за допомогою еволюційних алгоритмів
Вакал Євген Сергійович
2018
Журнал інституту проблем математичних машин і систем НАН України «Математичні машини і системи».
в.3 c.109-116
11
Навчальний посібник
Методи обчислень: методичні вказівки до лабораторних робіт із використанням пакета Matlab
Вакал Євген Сергійович
Довгий Борис Павлович
2017
К.: ВПЦ Київський університет
12
Навчальний посібник
Сплайн-функції та їхнє застосування
Вакал Євген Сергійович
Довгий Борис Павлович
Ловейкін Андрій В'ячеславович
2017
К.: ВПЦ Київський університет
13
Навчальний посібник
Класифікація рівнянь із частинними похідними з використанням системи Matlab
Вакал Євген Сергійович
2017
Основа
14
Наукова стаття
Increasing The Efficiency Of Chebyshev Segment Fractional Rational Approximation
Вакал Євген Сергійович
2017
Cybernetics and Systems Analysis
т.53 в.5 c. 759–765
15
Наукова стаття
Розв’язання крайової задачі для рівняння еліптичного типу зі спеціальними умовами спряження
Вакал Євген Сергійович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
в.1(37) c.24-28
16
Тези
Computing Optimal Knots for a Segment Rational Minmax Approximation Using a Differential Evolution Algorithm
Вакал Євген Сергійович
2017
Dynamical Ssystem Modelling and Sstability Investigations: XVIII International Conference: Abstract of Conf. Reports, Kyiv
17
Матеріали конференції
Розв’язування крайових задач для однієї множини квазінелінійних рівнянь типу Шредінгера
Вакал Євген Сергійович
Вакал Юлія Євгенівна
Довгий Борис Павлович
2016
Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука
т.1 в.XVII c.101-102
18
Навчальний посібник
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Методи обчислень" з використанням пакета MATLAB
Вакал Євген Сергійович
Вакал Юлія Євгенівна
Довгий Борис Павлович
2016
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.matfiz.univ.kiev.ua/uploads/books/ lab_rab% 201_7.pdf.
19
Наукова стаття
Численное решение осесимметричной краевой задачи для квазинелинейного уравнения типа Шредингера
Вакал Євген Сергійович
Вакал Юлія Євгенівна
Довгий Борис Павлович
2016
Веснiк Брэсцкага унiверсiтэта. Серыя 4. Фізіка. Матэматыка
в.1 c.66-70
20
Наукова стаття
Найкраща апроксимація ядра інтегрального рівняння Фредгольма з використаням генетичного алгоритму
Вакал Євген Сергійович
Вакал Юлія Євгенівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
в.2 c.17-22
21
Наукова стаття
Numerical solution of a boundary value problem for the Poisson equation in a circular domain with cuts
Вакал Євген Сергійович
Вакал Юлія Євгенівна
Довгий Борис Павлович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
в.1 c.29-32
22
Наукова стаття
Чисельне розв'язання задачі вологопереносу в області складної форми зі слабко проникними прошарками
Вакал Євген Сергійович
Вакал Юлія Євгенівна
Стеля Олег Борисович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.4 c.69-72
23
Тези
Математичне дослідження механізму сорбції в задачах міграції забруднень
Вакал Євген Сергійович
Вакал Юлія Євгенівна
2015
Dynamical Systems Modelling And Stability Investigation (DSMSI): Міжнародна конференція
c.71
24
Наукова стаття
Дослідження процесів вологопереносу в неоднорідних середовищах із слабко проникними прошарками
Вакал Євген Сергійович
Вакал Юлія Євгенівна
Стеля Олег Борисович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 c.49-52
25
Навчальний посібник
Використання математичного пакета MATLAB для розв’язування прикладних задач
Вакал Євген Сергійович
Вакал Юлія Євгенівна
Довгий Борис Павлович
2012
Фітосоціоцентр, Київ
c.1-78
26
Наукова стаття
Использование чебышёвских приближений при решении смешанных задач для уравнений в частных производных
Вакал Євген Сергійович
2011
27
Тези
Применение чебышёвских приближений для решения начально-краевых задач
Вакал Євген Сергійович
2011
28
Наукова стаття
Особливості моделювання температурних полів у задачах термопружності
Вакал Євген Сергійович
Стеля Олег Борисович
2008
29
Тези
Профільні моделі вологопереносу в насичено-ненасичених пористих середовищах / III Міжнар. конф. "Обчислювальна та прикладна математика", присв. пам'яті академіка НАН України Ляшка І.І.: матеріали конференції
Вакал Євген Сергійович
Стеля Олег Борисович
2009
30
Тези
Застосування чебишовських наближень до розв’язання крайових задач
Вакал Євген Сергійович
2009
31
Тези
Профільні моделі вологопереносу в насичено-ненасичених пористих середовищах.
Вакал Євген Сергійович
Стеля Олег Борисович
2009
32
Наукова стаття
Застосування методу граничних інтегральних рівнянь для крайових задач в областях з негладкими межами
Вакал Євген Сергійович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.20 c.74.0000
33
Тези
Моделювання еволюції розвиненої каверни
Вакал Євген Сергійович
2008
34
Тези
Чисельний розрахунок зовнішнього температурного поля у просторовій задачі кристалізації.
Вакал Євген Сергійович
Стеля Олег Борисович
2007
Int. Conf. "Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU)", Chernivtsy. Ukraine
c.57.0000
35
Тези
Розрахунок зовнішніх теплових умов в задачах охолодження кристалів.
Вакал Євген Сергійович
Стеля Олег Борисович
2007
Intern. Conf. "Dynamical system modelling and stability investigation". Kyiv
c.173.0000
36
Тези
Дослідження точності різницевих схем методу характеристик для рівняння параболічного типу.
Вакал Євген Сергійович
Стеля Олег Борисович
2007
Intern. Conf. "Dynamical system modelling and stability investigation". Kyiv
c.102.0000
37
Тези
Визначення фільтраційних втрат з каналів
Вакал Євген Сергійович
Стеля Олег Борисович
2007
38
Тези
Застосування методу граничних інтег¬ральних рівнянь для крайових задач в областях з негладкими межами
Вакал Євген Сергійович
2007
39
Тези
Чисельний розраху¬нок зовнішнього температурного поля у просторовій задачі кристалізації
Вакал Євген Сергійович
Стеля Олег Борисович
2007
40
Тези
Розрахунок зовнішніх теплових умов в задачах охолодження кристалів
Вакал Євген Сергійович
Стеля Олег Борисович
2007
41
Тези
Дослідження точності різницевих схем методу характеристик для рівнянь параболічного типу
Вакал Євген Сергійович
Стеля Олег Борисович
2007

Повернення до списку

Вгору