Автори, співробітники Університету

Вакал Юлія Євгенівна
Vakal Yulia

Ідентифікатор автора: 29791
Кількість пошукових запитів автора: 395

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: Обчислювальної математики
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: резонанси в гамільтонових системах; КАМ-терія; фрактальна та хаусдорфова розмірність торів

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 16, з них наукових статей (наукові публікації) - 8, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Розв’язування крайових задач для однієї множини квазінелінійних рівнянь типу Шредінгера
Вакал Євген Сергійович
Вакал Юлія Євгенівна
Довгий Борис Павлович
2016
Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука
т.1 в.XVII c.101-102
2
Навчальний посібник
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Методи обчислень" з використанням пакета MATLAB
Вакал Євген Сергійович
Вакал Юлія Євгенівна
Довгий Борис Павлович
2016
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.matfiz.univ.kiev.ua/uploads/books/ lab_rab% 201_7.pdf.
3
Наукова стаття
Численное решение осесимметричной краевой задачи для квазинелинейного уравнения типа Шредингера
Вакал Євген Сергійович
Вакал Юлія Євгенівна
Довгий Борис Павлович
2016
Веснiк Брэсцкага унiверсiтэта. Серыя 4. Фізіка. Матэматыка
в.1 c.66-70
4
Наукова стаття
Найкраща апроксимація ядра інтегрального рівняння Фредгольма з використаням генетичного алгоритму
Вакал Євген Сергійович
Вакал Юлія Євгенівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
в.2 c.17-22
5
Наукова стаття
Numerical solution of a boundary value problem for the Poisson equation in a circular domain with cuts
Вакал Євген Сергійович
Вакал Юлія Євгенівна
Довгий Борис Павлович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
в.1 c.29-32
6
Наукова стаття
Чисельне розв'язання задачі вологопереносу в області складної форми зі слабко проникними прошарками
Вакал Євген Сергійович
Вакал Юлія Євгенівна
Стеля Олег Борисович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.4 c.69-72
7
Тези
Математичне дослідження механізму сорбції в задачах міграції забруднень
Вакал Євген Сергійович
Вакал Юлія Євгенівна
2015
Dynamical Systems Modelling And Stability Investigation (DSMSI): Міжнародна конференція
c.71
8
Наукова стаття
Дослідження руху забруднень з урахуванням процесу сорбції
Вакал Юлія Євгенівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.4 c.41-44
9
Наукова стаття
Дослідження процесів вологопереносу в неоднорідних середовищах із слабко проникними прошарками
Вакал Євген Сергійович
Вакал Юлія Євгенівна
Стеля Олег Борисович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 c.49-52
10
Тези
Розв'язання нелінійної крайової задачі за допомогою генетичного алгоритму
Вакал Юлія Євгенівна
2014
Диференціальні рівняння, обчислювальна математика, теорія функцій та математичні методи механіки: матеріали Міжнародної математичної конференції до 100-ліття від дня народження члена-кореспондента НАН України Положого Г. М. (Київ, 23-24 квітня 2014)
c.42
11
Тези
Використання генетичного алгоритму для розв'язання нелінійних крайових задач
Вакал Юлія Євгенівна
2014
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.26-27
12
Навчальний посібник
Використання математичного пакета MATLAB для розв’язування прикладних задач
Вакал Євген Сергійович
Вакал Юлія Євгенівна
Довгий Борис Павлович
2012
Фітосоціоцентр, Київ
c.1-78
13
Наукова стаття
Оцінка кількості ультрасубгармонік двовимірної майже автономної періодичної за часом гамільтонової системи.
Вакал Юлія Євгенівна
Парасюк Ігор Остапович
2011
Український математичний журнал
т.4 c.463-489
14
Наукова стаття
Оцінка кількості збурених ультрасубгармонік системи типу "сферичний маятник".
Вакал Юлія Євгенівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 c.55-60
15
Тези
Uniform piecewise approximations in the nonlinear oscillation theory / V Міжнар. наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" (до 90-річчя від дня народження акад. І.І. Ляшка), Київ, 10-11 вересня 2012 р
Вакал Юлія Євгенівна
2012
16
Тези
Існування збурених ультрасубгармонік у двовимірній майже автономній гамільтоновій схемі./IV Міжнар. конф. "Обчислювальна та прикладна математика", Київ, 8-10 вересня 2011
Вакал Юлія Євгенівна
2011

Повернення до списку

Вгору