Автори, співробітники Університету

Вакуленко Олександр Леонідович
Vakulenko Oleksandr

Ідентифікатор автора: 29796
Author Identifier Number Scopus: 57202090544 →
Кількість пошукових запитів автора: 866
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Загальної психології
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: етнопсихологія; механізми захисту базових ідентитетів

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 26, з них наукових статей (наукові публікації) - 12, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСНО-ОПАНОВУЮЧОЇ ПОВЕДІНКИ У ОСІБ З РІЗНИМ РІВНЕМ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ
Вакуленко Олександр Леонідович
Третьякова Юлія Володимирівна
2020
Психологічний часопис
т.6 в.8 c.119-128
2
Тези
Етнічні стереотипи українця у представників "східного" та "західного" регіонів України
Вакуленко Олександр Леонідович
Вольф Анна
2020
Особистість у життєвих ситуаціях: світові тенденції та національні особливості: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.19-21
3
Навчальний посібник
Методика визначення глибини моральних страждань та фінансового еквіваленту компенсації завданої шкоди індивіду та групі
Вакуленко Олександр Леонідович
Проскурня Аліна Сергіївна
Мельник Марта Тарасівна
2019
Ін Юре
c.1-63
4
Наукова стаття
Соціально-психологічні чинники страждань потерпілих унаслідок екологічної катастрофи
Вакуленко Олександр Леонідович
Проскурня Аліна Сергіївна
2018
Вісник Львівського університету: Психологічні науки
в.3 c.43-53
5
Наукова стаття
Особливості впливу ціннісних орієнтацій на життєстійкість особистості
Вакуленко Олександр Леонідович
Чанчиков Ілля Костянтинович
2019
Теорія і практика сучасної психології
т.2 в.1 c.32-36
6
Тези
Аксіологічна стохастичність ідентичнісних структур в сучасній Україні
Вакуленко Олександр Леонідович
2019
Проблеми етнокультурної психології: історія і сучасність: Міжнародний науково-практичний форум
c.17-19
7
Монографія
Сучасні проблеми української етнопсихології
Вакуленко Олександр Леонідович
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-111
8
Наукова стаття
The use of projective methods in working with staff
Вакуленко Олександр Леонідович
Мілютіна Катерина Леонідівна
Пащенко Світлана Юріївна
Рогаль Ніна Іванівна
Романова Юлія Владиславівна
Трофімов Андрій Юрійович
2018
Astra Salvensis
т.6 в.1 c.495-504
9
Наукова стаття
The Notion of «Moral Harm» as an Interdisciplinary Category: the Ways of Solving the Problem of Reimbursement
Вакуленко Олександр Леонідович
2017
Eurasian Academic Research Journal
в.12 c.211-216
10
Наукова стаття
Правовий, психологічний та соціально-економічний аспекти проблеми моральної шкоди, завданої громаді
Вакуленко Олександр Леонідович
2018
Право України
в.4 c.165-180
11
Тези
Український жіночий автостереотип та самоуявлення сучасних українок
Вакуленко Олександр Леонідович
2018
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.20 c.46-48
12
Тези
До проблеми визначення та компенсації завданої моральної шкоди
Вакуленко Олександр Леонідович
2018
Теорія та практика адаптації банківського законодавства України до вимог ЄС: Міжнародна науково-практична конференція
c.30-32
13
Тези
Освітньо-виховні проблеми сучасної України в етнопсихологічному висвітленні
Вакуленко Олександр Леонідович
2017
Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
c.33-36
14
Наукова стаття
Автостереотип українця у соціокультурному контексті
Вакуленко Олександр Леонідович
2016
Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі: Міжнародна науково-практична конференція
c.205-209
15
Наукова стаття
Оновлення ідентитетів: упроблемлення соціально-психологічного дискурсу
Вакуленко Олександр Леонідович
2016
Психологія і суспільство: український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис
в.3 c.105-114
16
Тези
Особливості міждисциплінарного підходу В.А.Роменця до висвітлення історії психології
Вакуленко Олександр Леонідович
2016
Вчинкова психологія: історія і сучасність: Міждисциплінарний круглий стіл з нагоди 90-річчя від дня народження професора В.А.Роменця
c.51-53
17
Тези
Вплив "символічних локусів смислоутворення" на соціальне буття особистості
Вакуленко Олександр Леонідович
2016
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.18 c.37-38
18
Тези
Етнопсихологічні чинники невдалої соціалізації в Україні та шляхи корекції процесу
Вакуленко Олександр Леонідович
2016
Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
т.5 c.19-21
19
Тези
“Symbolic Loci of Meaning-Making” in modern Ukraine as a Psychological Resource of Self-Actualization
Вакуленко Олександр Леонідович
2015
New Approaches in Social and Humanistic Sciences: Central and Eastern European LUMEN Conference
c.295-297
20
Наукова стаття
Этнопсихологический компонент образовательного процесса: украинские контексты проблемы
Вакуленко Олександр Леонідович
2014
Identity of a personality and a group: psycho-pedagogical and sociocultural aspects: materials of the international scientific conference ( Prague, on January 27-28, 2014 )
c.153-157
21
Матеріали конференції
Личностные конструкты этнической идентичности: теоретические и эмпирические аспекты исследования
Вакуленко Олександр Леонідович
2012
Теоретические проблемы этнической и кросскультурной психологии: Международная научная конференция
т.3 в.1 c.51-55
22
Розділ монографії
Національна ідентичність українців як предмет системного дослідження: функціональний, структурний, динамічний аспекти
Вакуленко Олександр Леонідович
2012
Фундаментальные и прикладные психологические исследования в практиках ведущих научных школ: реалии и перспективы
c.352-381
23
Структурно-динамічні характеристики етнонаціональних ідентитетів української молоді
Вакуленко Олександр Леонідович
2012
24
Наукова стаття
Дискусійні питання теорії та методики досліджень національної ідентичності в Україні
Вакуленко Олександр Леонідович
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.13 c.127-132
25
Наукова стаття
Проблема "збентеженої ідентичності" та національних ідентитетів у вітчизняному контексті
Вакуленко Олександр Леонідович
2011
Соціальна психологія
c.130.0000
26
Наукова стаття
Соціальні репрезентації та символічні дії як стратегічний вектор досліджень української національної ідентичності // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. Збірник наукових праць
Вакуленко Олександр Леонідович
2011

Повернення до списку

Вгору