Автори, співробітники Університету

Валькман Юрій Роландович

Ідентифікатор автора: 29813
Кількість пошукових запитів автора: 506

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: Математичної інформатики
Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 57, з них наукових статей (наукові публікації) - 28, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Когнитивная семиотика: о гештальтах и метафорах
Валькман Юрій Роландович
2015
ХII Международная конференция "Интеллектуальный анализ информации"
т.1 c.14-25
2
Наукова стаття
Когнитивная семиотика: истоки и перспективы
Валькман Юрій Роландович
2015
Семиотическое моделирование в гуманитарной сфере. Сборник трудов
т.1 c.206-222
3
Наукова стаття
Когнитивная семиотика: гештальты и метафоры
Валькман Юрій Роландович
2015
Интегрированные модели и мягкие вычисления в искусственном интеллекте: международный научно-практический семинар
т.1 c.112 - 125
4
Тези
Когнитивная семиотика: определения понятия и проблемы
Валькман Юрій Роландович
2015
Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Системний аналіз та інформаційні технології ". Київ: НТУУ"КПІ"
т.1 c.12-15
5
Наукова стаття
Модельно-параметрическое пространство: уровни значимости параметров в моделях
Валькман Юрій Роландович
2013
Моделювання та інформаційні технології, Збірник наукових праць ІПМЕ
т.67 c.37-47
6
Наукова стаття
Разработка алгоритма обучающей интеллектуальной системы для когнитивного обучения иностранному языку
Валькман Юрій Роландович
2013
Моделювання та інформаційні технології, Збірник наукових праць ІПМЕ
т.67 c.48-54
7
Наукова стаття
Семиозис в когнитивных процесах
Валькман Юрій Роландович
2013
Моделювання та інформаційні технології, Збірник наукових праць ІПМЕ
т.68 c.61-72
8
Наукова стаття
Когнитивная лингвистика: концепты и образы
Валькман Юрій Роландович
2013
Моделювання та інформаційні технології, Збірник наукових праць ІПМЕ
т.69 c.73-85
9
Наукова стаття
Устойчивое развитие: анализ определений, источники, глобальный и местный контексты
Валькман Юрій Роландович
2013
Моделювання та інформаційні технології, Збірник наукових праць ІПМЕ
т.1 c.85-99
10
Наукова стаття
Проблемы моделирования мышления
Валькман Юрій Роландович
2013
Моделювання та інформаційні технології, Збірник наукових праць ІПМЕ
т.70 c.68-73
11
Наукова стаття
Проектирование онтологии для правовой предметной области на основе текстового контента с использованием нечеткой логики
Валькман Юрій Роландович
2014
Онтология проектирования
т.2 c.19-38
12
Наукова стаття
О моделировании образного мышления: когнитивная семиотика, гештальты и семиозисы
Валькман Юрій Роландович
2014
Международный симпозиум "Интеллектуальные системы"
т.1 c.13-22
13
Праці конференції
Концепты: определение, структура, классификация
Валькман Юрій Роландович
2013
ХI Международная конференция "Интеллектуальный анализ информации"
т.1 c.112-122
14
Праці конференції
Когнитивность семиотики
Валькман Юрій Роландович
2013
ХI Международная конференция "Интеллектуальный анализ информации"
т.1 c.112-122
15
Праці конференції
Когнитивная семиотика: семиозисы и гештальты
Валькман Юрій Роландович
2014
ХVI Международная конференция "Искусственный интеллект"
т.1 c.101-109
16
Праці конференції
Когнитивная семиотика: гештальты в семиозисе
Валькман Юрій Роландович
2014
VI Всероссийская научно-практическая конференция “Нечеткие системы и мягкие вычисления“
т.1 c.108-118
17
Праці конференції
Построение онтологий на основе текстов с использованием нечеткой логики
Валькман Юрій Роландович
2014
VI Всероссийская научно-практическая конференция “Нечеткие системы и мягкие вычисления“
т.1 c.118-125
18
Праці конференції
Методология кластеризации документов и нечеткие онтологические знания
Валькман Юрій Роландович
2014
Международный симпозиум "Интеллектуальные системы"
т.1 c.53-64
19
Праці конференції
О гештальтах в мышлении: определения, классификация и свойства
Валькман Юрій Роландович
2014
ХII Международная конференция "Интеллектуальный анализ информации"
т.1 c.24-36
20
Праці конференції
Анализ средств организации хранилищ данных в информационно-аналитических системах статистических даннях
Валькман Юрій Роландович
2014
ХII Международная конференция "Интеллектуальный анализ информации"
т.1 c.102-110
21
Праці конференції
Гештальты в процессах образного мышления
Валькман Юрій Роландович
2014
International Conference KDS-2014 “International Models of Knowledge”
т.1 c.44-59
22
Тези
Когнитивная семиотика: о вычислимости семиозисов.
Валькман Юрій Роландович
2013
Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.36-43
23
Наукова стаття
Понятийный базис для построения мультиагентных систем моделирования бизнес-процессов: доформальное исследование Збірник наукових праць. Інститут проблем моделювання в енергетиці
Валькман Юрій Роландович
2010
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.61 c.90.0000
24
Наукова стаття
Когнитивная семиотика в моделировании образного мышления. Моделювання та інформаційні технології, Збірник наукових праць ІПМЕ
Валькман Юрій Роландович
2011
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
c.71.0000
25
Наукова стаття
Основные функции качества пользовательского Збірник наукових праць. Інститут проблем моделювання в енергетиці
Валькман Юрій Роландович
2011
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.62 c.36.0000
26
Наукова стаття
Анализ методов оценки пользовательских интерфейсов Моделювання та інформаційні технології, Збірник наукових праць ІПМЕ
Валькман Юрій Роландович
2011
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.62 c.35.0000
27
Наукова стаття
E-tutoring в обучении иностранному языку русскоязычной аудитории Моделювання та інформаційні технології, Збірник наукових праць ІПМЕ
Валькман Юрій Роландович
2011
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.61 c.62.0000
28
Наукова стаття
Неполнота и целостность знаний в интеллектуальных системах Моделювання та інформаційні технології, Збірник наукових праць ІПМЕ
Валькман Юрій Роландович
2011
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.60 c.71.0000
29
Наукова стаття
Структура образа в процессах мышления: доформальное исследование
Валькман Юрій Роландович
2011
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.58 c.91.0000
30
Наукова стаття
Принципы построения мультиагентной платформы для имитационного моделирования процессов в бизнесе
Валькман Юрій Роландович
2011
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.59 c.90.0000
31
Праці конференції
Целостность образов: о моделировании смысла и понимания Proceedings of International Conference KDS-2011 “International Models of Knowledge”, ITHEAKiev-Sofia
Валькман Юрій Роландович
2011
32
Праці конференції
Целостность образов: о моделировании смысла, понимания, значения Сборник научн. тр. Междунар. конфер. «Интеллектуальные систе-мы» (ICAIS'11) Россия, Геленджик
Валькман Юрій Роландович
2011
33
Праці конференції
Модель DIKW для системы теоретических и практических знаний Матеріали ХI Всеукраїнської науково-технічної конфер. «Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектульної власності, інформаційно-аналітичної та інно-ваційної діяльності в Україні»
Валькман Юрій Роландович
2011
34
Праці конференції
О моделировании смысла, понимания, целостности образов Сборник трудов Х Международной конференции «Интеллектуальный анализ информации (ИАИ-2010)», НТУУ КПИ
Валькман Юрій Роландович
2011
35
Праці конференції
Динамическая структура образа Сборник трудов ХI Международной конференции «Интеллектуальный анализ информации (ИАИ-2011)», НТУУ КПИ
Валькман Юрій Роландович
2011
36
Тези
Когнитивная наука вчера, сегодня, завтра Тезисы докл. ХIII Мiжнар. науково-технічної конфер. «Системний аналіз та інформаційні технології» (САІТ-2011), НТУУ КПІ, Київ, травень, 2011
Валькман Юрій Роландович
2011
37
Тези
Образ и понятие: о моделировании образного мышления в компьютерных технологиях Тезисы докл. ХIII Мiжнар. науково-технічної конфер. «Системний аналіз та інформаційні технології» (САІТ-2011), НТУУ КПІ
Валькман Юрій Роландович
2011
38
Наукова стаття
Фрактальный анализ финансовых рынков. Моделювання та інформаційні технології, Збірник наукових праць ІПМЕ
Валькман Юрій Роландович
2008
39
Наукова стаття
О моделировании образного мышления в компьютерных технологиях: От образа к понятию и от понятия к образу. Збірник наукових праць. Інститут проблем моделювання в енергетиці
Валькман Юрій Роландович
2008
40
Наукова стаття
Методы и средства модельно-параметрического пространства для представления сложности. Збірник наукових праць. Інститут проблем моделювання в енергетиці,
Валькман Юрій Роландович
2008
41
Наукова стаття
Процессы порождения и обоснования гипотез: индукция, аналогия, абдукция и дедукция. Моделювання та інформаційні технології, Збірник наукових праць ІПМЕ
Валькман Юрій Роландович
2008
42
Наукова стаття
Гипотезы: определения, структура, классификация, жизненные циклы. Збірник наукових праць. Інститут проблем моделювання в енергетиці
Валькман Юрій Роландович
2009
43
Праці конференції
О моделировании образного мышления: классификация, отношения и структуры образов. Сборник трудов IХ Международной конференции «Интеллектуальный анализ информации (ИАИ-2009)», НТУУ КПИ Киев: Просвiта
Валькман Юрій Роландович
2009
44
Тези
Бизнес-интеллект vs. искусственный интеллект Тези VIII Междунар. научно-практич. конференции "Менеджмент малого и среднего бизнеса: эффективность, конкурентоспособность, устойчивость" (SBM 2009), Севастополь
Валькман Юрій Роландович
2009
45
Тези
Гипотезы: определения, свойства, структура, классификация, жизненные циклы. Тезисы докл. ХI Мiжнар. науково-технічної конфер. «Системний аналіз та інформаційні технології» (САІТ-2009), НТУУ КПІ,
Валькман Юрій Роландович
2009
46
Тези
Индукция – индуктивные модели - индуктивное формирование знаний. Тезисы докл. ХI Мiжнар. науково-технічної конфер. «Системний аналіз та інформаційні технології» (САІТ-2009), НТУУ КПІ
Валькман Юрій Роландович
2009
47
Анализ понятия образ: отношения «образы – понятия». Сборник трудов ХI Международной конференции «Искусственный интеллект (КИИ-2008)»
Валькман Юрій Роландович
2008
48
Наукова стаття
Иерархические структуры параметров в моделировании сложных систем: тексты и контексты моделей. Моделювання та інформаційні технології, Збірник наукових праць ІПМЕ
Валькман Юрій Роландович
2008
Збірник наукових праць -К.:ІПТО
т.45 c.44.0000
49
Наукова стаття
Фрактальные шумы и их роль в понимании рынков. Моделювання та інформаційні технології, Збірник наукових праць ІПМЕ
Валькман Юрій Роландович
2008
Збірник наукових праць -К.:ІПТО
т.46 c.0.0000
50
Наукова стаття
Проблема построения онтологии виртуальной реальности для компьютерных игр. Збірник наукових праць. Інститут проблем моделювання в енергетиці
Валькман Юрій Роландович
2008
Збірник наукових праць -К.:ІПТО
т.46 c.63.0000
51
Наукова стаття
О структуре исследований в области искусственного интеллекта. Збірник наукових праць. Інститут проблем моде-лювання в енергетиці
Валькман Юрій Роландович
2008
Збірник наукових праць -К.:ІПТО
т.47 c.21.0000
52
Праці конференції
Иерархические структуры знаний в интеллектуальных системах: тексты и контекстыИерархические структуры знаний в интеллектуальных системах: тексты и контексты. Сборник трудов VIII Международной конференции «Интеллектуальный анализ информации (ИАИ-2008)»
Валькман Юрій Роландович
2008
53
Праці конференції
О моделировании образного мышления: от образа к понятию и от понятия к образу. Междунар. конфер. «Интеллектуальные системы» (ICAIS'04) Россия, Геленджик
Валькман Юрій Роландович
2008
54
Тези
Структура исследований в проблематике искусственного интеллекта. Х Мiжнар. науково-технічна конфер. «Системний аналіз та інформаційні технології» (САІТ-2008)
Валькман Юрій Роландович
2008
55
Тези
Понятийные знания в интеллектуальных системах: отношения «образы - понятия». Тезисы докладов Третьей Международной конференции по когнитивной науке
Валькман Юрій Роландович
2008
56
Тези
Architecture of model parametric space: hierarchy in Simon’s Architecture of Complexity. 2nd International Conference on Inductive Modelling
Валькман Юрій Роландович
2008
57
Тези
Induction, Traduction, Abduction and Deduction in the Processes of Hypotheses Generation and Justification. 2nd International Conference on Inductive Modelling
Валькман Юрій Роландович
2008

Повернення до списку

Вгору