Автори, співробітники Університету

Варналій Захарій Степанович

Ідентифікатор автора: 29836
Author Identifier Number Scopus: 57190445204 →
Кількість пошукових запитів автора: 1847

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Фінансів
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 254, з них наукових статей (наукові публікації) - 117, монографій - 39, підручників - 6, навчальних посібників - 6, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 61

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Нові виклики соціальної безпеки України в умовах євроінтеграції
Варналій Захарій Степанович
2019
Зб. наук. праць XІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Академічна й університетська наука: результати та перспективи», 6 грудня 2019 року – Полтава, Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка
c.14-19
2
Матеріали конференції
Інвестиційна позиція України в системі глобального інвестиційного простору
Варналій Захарій Степанович
2019
Міжнародний науковий економічний форум «NEW ECONOMICS – 2019»
c.272-277
3
Матеріали конференції
Основні драйвери модернізації публічних фінансів в Україні
Варналій Захарій Степанович
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2019
Управління публічною економікою: нові виклики та стратегія: Міжнародна науково-практична конференція
c.37-40
4
Матеріали конференції
Підвищення енергоефективності національної економіки в напрямку зміцнення енергетичної безпеки України
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2019
Збірник наукових праць ІІІ Міжнародної азербайджансько-української науково-практичної конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2020», 1 – 2 червня 2020 року – Полтава
c.438-441
5
Матеріали конференції
Роль альтернативних інвестиційних механізмів у забезпеченні інноваційного розвитку суб’єктів господарювання.
Варналій Захарій Степанович
2020
Impatto dell'innovazione sulla scienza: aspetti fondamentali e applicati : Raccolta di articoli scientifici «ΛΌГOΣ» con gli atti della Conferenza scientifica e pratica internazionale (T. 1), 26 giugno 2020. Verona, Italia: Piattaforma scientifica eu
6
Монографія
Економічний та управлінський потенціал соціалізації економіки
Варналій Захарій Степанович
Гражевська Надія Іванівна
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-408
7
Монографія
Модернізація державних фінансів України у контексті європейського вектору
Варналій Захарій Степанович
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Денис Оксана Борисівна
Кнір Марія Олександрівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Плєшакова Олена Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Сизонов Дмитро Юрійович
Солодка Ольга Олегівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
Бикова Вікторія Олександрівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-312
8
Навчальний посібник
Бізнес-планування підприємницької діяльності
Варналій Захарій Степанович
2020
Технодрук
9
Наукова стаття
Blockchain Technology as a Security Tool a nd a Factor of Trust t o Information in the Digital Economy
Варналій Захарій Степанович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2019
International Journal of Recent Technology and Engineering(TM)
т.8 в.3C c.207-212
10
Наукова стаття
Lessons from fiscal decentralization in Ukraine
Варналій Захарій Степанович
Демиденко Людмила Миколаївна
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2019
Globalization and buisnes
в.7 c.73-78
11
Наукова стаття
Криптовалюта та її вплив на фінансову систему держави
Варналій Захарій Степанович
Мехед Андрій Миколайович
2019
Формування ринкової економіки
в.41 c.68-74
12
Наукова стаття
Загрози фінансовій безпеці України в умовах гібридної війни
Варналій Захарій Степанович
Томашевський Тарас Тарасович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.3 (204) c.6-13
13
Наукова стаття
Фінансова стійкість в системі фінансової безпеки корпорацій
Варналій Захарій Степанович
Ткачук Євгеній Анатолійович
2019
Інтернаука. Економічні науки
т.2 в.12(32) c.75-83
14
Наукова стаття
Ukraine investment security mechanism: state and ways of improvement
Варналій Захарій Степанович
2019
Економіка і регіон
в.3(74) c.6-12
15
Наукова стаття
Оцінка стану бюджетної безпеки в Україні та шляхи підвищення її рівня
Варналій Захарій Степанович
Мамедова Ельвіра Шахмарівна
2019
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
в.6 c.2-12
16
Наукова стаття
Вплив курсової політики на стан зовнішнього боргу України
Варналій Захарій Степанович
Лесик Микола Валерійович
2020
Інтернаука. Економічні науки
в.2 c.108-114
17
Наукова стаття
Соціальна безпека України: сутність, проблеми та шляхи забезпечення
Варналій Захарій Степанович
2020
Економічний вісник університету ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Збірник наукових праць
в.45 c.105-114
18
Наукова стаття
DETERMINING DISPARITIES LEVEL IN UKRAINE’S REGION ON THE BASE OF FUZZY - PLURAL APPROACH
Варналій Захарій Степанович
2019
Науковий вісник: Економіка і регіони Полтавського національного технічного університет імені Юрія Кондратюка
в.1 (76). c.6-14
19
Наукова стаття
Economic and Mathematical Modeling in Informational Support of Innovational Processes Management Functions.
Варналій Захарій Степанович
2019
2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2020 - Proceedings
c.712-717
20
Підручник
Економічна та фінансова безпека України в умовах глобалізації
Варналій Захарій Степанович
2020
К.: Знання України
21
Підручник
Економічна безпека суб’єктів підприємництва
Варналій Захарій Степанович
2020
Чернівці: Технодрук
22
Розділ монографії
Сутність та складові механізму забезпечення інвестиційної безпеки регіону
Варналій Захарій Степанович
2019
Механізми управління соціоекологоекономічною безпекою регіону : колективна монографія
в.Розділ 3.7 c.154-170
23
Розділ монографії
Оцінка фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в умовах невизначеності
Варналій Захарій Степанович
Мехед Андрій Миколайович
2019
Стратегічні засади розвитку національного господарства в умовах нестаціонарної економіки : колективна монографія
c.166-177
24
Розділ монографії
Інформаційна безпека України в умовах інформаційної глобалізації
Варналій Захарій Степанович
2019
Конкурентні стратегії безпеки розвитку України у глобальному середовищі
в.Розділ 9 c.714-749
25
Тези
Актуалітети забезпечення інвестиційної безпеки України в умовах глобалізації
Варналій Захарій Степанович
2019
Ринок фінансових послуг України в епоху діджиталізації : зб. тез доповідей ХІІІ Міжн.наук.-практ.конф.
c.21-22
26
Тези
Модернізація публічних фінансів України в умовах діджиталізації
Варналій Захарій Степанович
2019
Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки: збірник тез Податкового конгресу (м.Ірпінь, 12 грудня 2019 р.)
c.325-328
27
Матеріали конференції
Бюджетна децентралізація в Україні: проблеми запровадження та перспективи розвитку
Варналій Захарій Степанович
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали І Міжнародного економічного форуму.
т.1 в.2 c.82-83
28
Матеріали конференції
Інвестиційна безпека України як чинник збалансованого розвитку будівництва
Варналій Захарій Степанович
2019
Збірник наукових праць ІІ Міжнародної українсько-азербайджанської конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2019», 23–24 травня 2019 року – Полтава
c.44-446
29
Матеріали конференції
Диспаритетність інвестиційного розвитку регіону як загроза інвестиційній безпеці України
Варналій Захарій Степанович
2019
Економічна безпека: держава, регіон, підприємство. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
c.7-11
30
Матеріали конференції
Офшорізація – інституціональна загроза національної економічної безпеки та державності України
Варналій Захарій Степанович
2019
Публічне управління економікою України в умовах загроз державності
c.7-8
31
Матеріали конференції
Державна політика забезпечення інформаційної безпеки
Варналій Захарій Степанович
2018
Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: науково-практична конференція
c.96-97
32
Матеріали конференції
Офшорізація бізнесу як загроза економічній безпеці підприємництва України
Варналій Захарій Степанович
2018
Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні: Мат. ІІ міжн. наук.-практ. конф., 15-16 листопада 2018 р.
c.70-74
33
Матеріали конференції
Офшорізація економіки як загроза фінансовій безпеці України
Варналій Захарій Степанович
2018
Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи
c.46-48
34
Матеріали конференції
Економіка знань як детермінанта конкурентоспроможності національної економіки
Варналій Захарій Степанович
2018
Проблеми та перспективи розвитку академічної та університетської науки
c.13-18
35
Матеріали конференції
Забезпечення інвестиційної безпеки як детермінанта розитку підприємницта в Україні
Варналій Захарій Степанович
2019
Дослідження підприємництва: ключові механізми організації, основні драйвери та перспективи: збірник матеріалів ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні перспективи підприємництва в Україні»
в.1 c.231-234
36
Матеріали конференції
Забезпечення інвестиційної безпеки у контексті розвитку фінансового ринку України
Варналій Захарій Степанович
2019
Розвиток фінансового ринку України: загрози, проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конфренція
c.103-105
37
Матеріали конференції
Інвестиційна позиція України в системі глобального інвестиційного простору
Варналій Захарій Степанович
2019
NEW TCONOMICS: матеріали Міжнародного наукового форуму «NEW TCONOMICS – 2019» (м. Київ, 14-15 листопада 2019 р.)
т.1 c.272-277
38
Монографія
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
Базилевич Віктор Дмитрович
Варналій Захарій Степанович
Вітренко Андрій Олександрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гончарук Інна Василівна
Грабіліна Марина Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Красота Олена Вадимівна
Кузьома Олена Юріївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
Лозова Ганна Матвіївна
Маслов Анатолій Олександрович
Нестеренко Олена Петрівна
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Балдук Анна Олексіївна
Гірник Євген Володимирович
Куліш Вікторія Анатоліївна
Осецька Діана Валеріївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
39
Монографія
Тіньова економіка в системі загроз інвестиційної безпеки
Варналій Захарій Степанович
2019
Обліково-аналітичне забезпечення суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції: монографія. Рівне : НУВГП
c.73-83
40
Монографія
Ukraine budget security: foundations and directions of provision in terms of digital economy development
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2019
Economic security at risks: findings from the digitalization of national economy. Monograph. / University of Economy in Bydgoszcz. Poland Publishing House
c.214-236
41
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки щодо написання і захисту випускних кваліфікаційних робіт магістра для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Петленко Юлія Володимирівна
2018
ЦП "КОМПРИНТ"
42
Наукова стаття
Інвестиційна привабливість та інвестиційна безпека України
Варналій Захарій Степанович
2019
Бізнес-навігатор
в.1 (50) c.144-148
43
Наукова стаття
Сучасна проблематика функціонування трансфертного ціноутворення в Україні
Варналій Захарій Степанович
Мацур С.М.
2019
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
в.1 c.33-37
44
Наукова стаття
Активізація використання методів податкового планування як чинник забезпечення фінансової безпеки підприємства
Варналій Захарій Степанович
Романюк Артем Миколайович
2019
Інтернаука. Економічні науки
т.2 в.4 (66) c.17-23
45
Наукова стаття
Системні проблеми та шляхи забезпечення фінансової безпеки України в умовах гібридної війни
Варналій Захарій Степанович
Томашевський Тарас Тарасович
2019
Економічний вісник університету
в.41 c.171-179
46
Наукова стаття
Використання теорії нечітких множин для оцінки рівня фінансової безпеки підприємства
Варналій Захарій Степанович
Мехед Андрій Миколайович
2019
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія:"Економічні науки"
в.2 (22) c.53-60
47
Наукова стаття
REGIONAL ASPECT OF INVESTMENT SECURITY OF UKRAINE
Варналій Захарій Степанович
2018
Економіка і регіон
в.4 (71) c.25-30
48
Наукова стаття
Роль боргової безпеки у фінансовій стабільності України
Варналій Захарій Степанович
Савілова Ольга Володимирівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.6 (201) c.6-11
49
Наукова стаття
Фіскальна політика та її вплив на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні
Варналій Захарій Степанович
2018
Науковий вісник Одеського національного економічного університету
в.5 (257) c.27-49
50
Наукова стаття
Estimation of Innovative Business Processes of the Enterprises in Conditions of Еmergence Economics
Варналій Захарій Степанович
2019
Atlantis Press
в.95 c.161-166
51
Наукова стаття
Криптовалюта та її вплив на фінансову систему держави
Варналій Захарій Степанович
Мехед Андрій Миколайович
2019
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
в.41 c.59-66
52
Підручник
Податкова система
Варналій Захарій Степанович
Романюк Микола Васильович
2019
К.: Знання України
53
Розділ монографії
Preconditions of the investment security of balanced development of national economy
Варналій Захарій Степанович
2019
The balanced development of national economy under the conditions of modern world transformations : collective monograp
c.24-36
54
Розділ монографії
Загрози економічній безпеці України в умовах глобалізації
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2019
Конкурентні стратегії безпеки розвитку України у глобальному середовищі
в.Розділ 1 c.21-104
55
Замітка
«Симулякри» реформ не дають результатів. Дістати з офшорів $170 мільярдів
Варналій Захарій Степанович
2018
Газета "День"
в.4 січня
56
Матеріали конференції
Шляхи підвищення податкової конкурентоспроможності України в умовах діджиталізації
Варналій Захарій Степанович
2018
Оподаткування та економічна безпека держави в епоху діджиталізації : збірник матеріалів науково-практичного круглого столу
c.13-17
57
Матеріали конференції
Податковий вплив на інноваційний розвиток підприємств України
Варналій Захарій Степанович
2018
Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : мат. ХІ Міжн. бізнес-форуму
c.50-52
58
Матеріали конференції
Фінансування підготовки кадрів у вищих навчальних закладах України в процесі становлення громадянського суспільства
Варналій Захарій Степанович
2018
Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення громадянського суспільства: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції
c.14-18
59
Матеріали конференції
Шумпетерська концепція податкової держави та міжнародна податкова конкуренція
Варналій Захарій Степанович
2018
Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: Міжнародна Шумпетерівська конференція
c.13-17
60
Матеріали конференції
Деофшорізація як чинник сприяння розвитку підприємництва в Україні
Варналій Захарій Степанович
2018
Підприємництво в умовах формування нової економічної і технологічної нормальності суспільства : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні перспективи підприємництва в Україні»
в.1 c.121-124
61
Матеріали конференції
Податкова конкурентоспроможність України в умовах глобалізації
Варналій Захарій Степанович
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
c.21-25
62
Матеріали конференції
Деофшорізація в системі забезпечення фінансової безпеки України
Варналій Захарій Степанович
2018
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХV міжн. наук.-практ. конф. 25-26 вересня 2018 року.
c.25-30
63
Матеріали конференції
Податкове стимулювання розвитку малого і середнього підприємництва України як чинник протидії мінімізації сплати податків
Варналій Захарій Степанович
2018
Протидія мінімізації сплати податків: світовий досвід та практика України: зб. мат. науково-практ. кр. столу
c.29-33
64
Матеріали конференції
Роль фінансових інститутів в інноваційному розвитку фінансового сектору України
Варналій Захарій Степанович
2018
65
Матеріали конференції
Особливості регулювання макроекономічних показників країни через систему доходів державного бюджету
Варналій Захарій Степанович
2018
Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах: зб. тез доповідей Міжн.наук.-практ. конференції
66
Монографія
Tax incentives and leverage of small and midsize business development: the EU and Ukraine
Варналій Захарій Степанович
Романюк Микола Васильович
2018
Development of small and medium enterprises: the EU and East-partnership countries experience
c.73-90
67
Монографія
Економічна безпека та конкурентоспроможність регіонів України : [монографія]
Варналій Захарій Степанович
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
68
Монографія
Управління інноваційною складовою економічної безпеки
Варналій Захарій Степанович
Микитюк Оксана Петрівна
2018
Суми: ТОВ «Триторія»
т.4 c.14-23
69
Монографія
Вплив прямих іноземних інвестицій на національне економічне зростання
Варналій Захарій Степанович
Микитюк Оксана Петрівна
2018
International economic relation and prospects for national development: contemporary challenges and solutions: monograph / editorial board: under the editorship of Prof. M.I. Fleychuk, Dr. U.A. Ganski, Prof. V.U. Kazlouski [and other]
c.256-269
70
Монографія
Економічна безпека в умовах глобалізації
Варналій Захарій Степанович
Микитюк Оксана Петрівна
2017
Суми: ТОВ «Триторія»
71
Навчальний посібник
Фінансова безпека підприємства
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2018
Ліга-прес
72
Навчальний посібник
Фінансова безпека підприємства
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2018
Ліга-прес
73
Наукова стаття
Податкове стимулювання інноваційного розвитку
Варналій Захарій Степанович
Романюк Микола Васильович
2017
Стратегічні пріоритети
в.4 (45) c.5-16
74
Наукова стаття
Податкове стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва в Україні
Варналій Захарій Степанович
Романюк Микола Васильович
2017
Формування ринкової економіки в Україні.
в.40. Ч.1 c.44-51
75
Наукова стаття
Економічна сутність і значення бюджету у забезпеченні макроекономічної стабільності
Варналій Захарій Степанович
2018
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
в.1 c.17-20
76
Наукова стаття
Methodological bases of research of the system of investment security of the nation
Варналій Захарій Степанович
Микитюк Оксана Петрівна
2018
Науковий вісник Полісся
в.1 c.8-14
77
Наукова стаття
Фінансове забезпечення вищих навчальних закладів України – справа державна
Варналій Захарій Степанович
2018
Економічний вісник університету
в.36 (1) c.9-17
78
Наукова стаття
Фінансова безпека як основна передумова ефективного функціонування держави
Варналій Захарій Степанович
Савілова Ольга Володимирівна
2017
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
в.6 c.8-11
79
Наукова стаття
Бюджетна безпека як складова фінансової безпеки України
Варналій Захарій Степанович
2017
Економіка і регіон
в.6 (67) c.5-11
80
Наукова стаття
Вплив динаміки рівня корупції на динаміку економічного зростання: загальні тенденції та особливості для України
Варналій Захарій Степанович
2018
Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія Економіка
т.23 в.1 (66) c.21-28
81
Наукова стаття
Місце фінансової безпеки в системі економічної безпеки України
Варналій Захарій Степанович
Томашевський Тарас Тарасович
2018
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
в.8 (18) c.53-60
82
Наукова стаття
Динаміка та тенденції бюджетної безпеки України в умовах фінансової глобалазації
Варналій Захарій Степанович
Данюк Ірина Олексіївна
2018
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
в.3 c.17-20
83
Наукова стаття
Податкова система України: інституціонально-функціональна структура та шляхи модернізації
Варналій Захарій Степанович
2018
Міжнародний економічний журнал Економічний дискурс
в.2 c.15-24
84
Наукова стаття
Стратегічні орієнтири удосконалення фінансування державних вищих навчальних закладів України
Варналій Захарій Степанович
2017
Стратегічна панорама
в.2 c.81-88
85
Наукова стаття
Стан інвестиційної безпеки транспортної галузі України
Варналій Захарій Степанович
2018
Економіка та управління на транспорті. Науковий журнал.
в.7 c.3-12
86
Наукова стаття
Інституціональна архітектоніка податкової системи України
Варналій Захарій Степанович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.2 (197) c.6-12
87
Наукова стаття
Офшорні зони як виклики та загрози фінансовій безпеці України
Варналій Захарій Степанович
Мендрик Діана Євгеніївна
2018
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
в.2 c.2-6
88
Наукова стаття
Комплексне оцінювання економічної безпеки регіонів України (на прикладі Івано-Франківської області)
Варналій Захарій Степанович
Томашевський Тарас Тарасович
2018
Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім.Ю.Кондратюка "Економіка і регіон"
в.1 (68) c.5-13
89
Наукова стаття
The state of corruption in Ukraine: general trends and peculiarities of dynamics
Варналій Захарій Степанович
2018
Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім.Ю.Кондратюка "Економіка і регіон"
в.1 (68) c.86-90
90
Наукова стаття
Детермінанти забезпечення інвестиційної безпеки на нанорівні національної економіки
Варналій Захарій Степанович
2018
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
в.6 (14) c.72-78
91
Наукова стаття
Сonstruction complex development influence on region social and economic security
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2018
International Journal of Engineering & Technology
c.469-472
92
Підручник
Фінанси
Боринець Станіслав Якович
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Івахненко Ірина Сергіївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Петленко Юлія Володимирівна
Пікус Руслана Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
Романюк Микола Васильович
Солодка Ольга Олегівна
Третяк Діана Дмитрівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2017
93
Підручник
Фінансово-економічна грамотність : підручник : у 2 частинах : Ч.2 : Банківська систему України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки
Варналій Захарій Степанович
Делас Віталіна Анатоліївна
Лютий Ігор Олексійович
Носова Євгенія Анатоліївна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Романюк Микола Васильович
Филюк Галина Михайлівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2018
ТОВ "Кондор-Видавництво"
94
Матеріали конференції
Фінансова автономія як чинник модернізації фінансування державних вищих навчальних закладів України
Варналій Захарій Степанович
2017
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: міжнародна науково-практична конференція
c.40-46
95
Матеріали конференції
Державна політика забезпечення інформаційної безпеки України
Варналій Захарій Степанович
2017
Економічна безпека: держава, регіон, підприємство. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
т.3 c.79-84
96
Матеріали конференції
Протидія інституціональним деформаціям в системі захисту національних економічних інтересів України
Варналій Захарій Степанович
2017
Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.37-38
97
Матеріали конференції
Інструменти фінансової підтримки суб’єктів реального сектору економіки України в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС
Варналій Захарій Степанович
2017
Фінансово-економічні механізми підтримки суб’єктів реального сектору економіки України в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (24.05.2017 р.)
c.9-11
98
Матеріали конференції
Інституціональні загрози бізнес-адмініструванню в Україні
Варналій Захарій Степанович
2017
Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі : матеріали міжн. наук.-практ. конф., Харків, 24-26 травня 2017 р.
c.127-128
99
Матеріали конференції
Тіньова економіка в системі інституціональних загроз економічній безпеці України
Варналій Захарій Степанович
2017
Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії : матеріали міжвідомчої наук.-практ.конф. (Київ, 23 черв. 2017 р.).
c.29-32
100
Матеріали конференції
Фінансування підготовки кадрів у державних вищих навчальних закладах в системі підвищення конкурентноспроможності економіки України
Варналій Захарій Степанович
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 жовтня 2017 р.
c.526-531
101
Матеріали конференції
Фінансова безпека України: роль та значення фінансових інститутів
Варналій Захарій Степанович
2017
Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Матеріали міжн. форуму з безпеки, Черкаси, 25-27 травня 2017 р.
c.251-253
102
Матеріали конференції
Державне бюджетування в Україні в умовах фінансової глобалізації
Варналій Захарій Степанович
2017
Трансформація фіскальної політики України в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць за матеріалами VIII науково-практичної інтернет-конференції, 1-15 грудня 2016 р.
c.183-185
103
Матеріали конференції
Економічна безпека підприємництва в системі конкурентоспроможності економіки України
Варналій Захарій Степанович
2016
Конкурентоспроможність національної економіки: Мат. XVI міжнародної науково-практичної конференції,7-8 квітня 2016
c.15-22
104
Матеріали конференції
Посилення потенціалу фінансово-економічної безпеки суб’єктів споживчої кооперації на внутрішньому ринку
Варналій Захарій Степанович
2016
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “150 років споживчій кооперації України: оцінюючи минуле, визначаємо майбутнє”.
c.54-59
105
Матеріали конференції
Інституціонально-кадрове забезпечення фінансових ринків України
Варналій Захарій Степанович
2017
Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 02 листопада 2017 р.
c.15-17
106
Матеріали конференції
Фінансування державних вищих навчальних закладів України як чинник формування економіки інтелектуального капіталу
Варналій Захарій Степанович
2017
Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток підприємств у процесі формування економіки інтелектуального капіталу». К.: КНУБА, 2017
c.6-10
107
Матеріали конференції
Моделювання системи фінансового забезпечення розвитку малих підприємств
Варналій Захарій Степанович
2017
Реалізація державної антикорупційної політики у міжнародному вимірі
c.59-63
108
Монографія
Фінансування державних вищих навчальних закладів України
Варналій Захарій Степанович
Красільник Олександр Володимирович
2017
К.: Знання України
109
Монографія
Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії : Аналіт. огляд
Варналій Захарій Степанович
2017
Національна Академія Внутрішніх Справ
c.60-74
110
Наукова стаття
Інституціональні загрози фінансовій безпеці України та шляхи їх запобігання
Варналій Захарій Степанович
2017
Економічний вісник університету
в.34/1 c.140-150
111
Наукова стаття
Сучасні тенденції розвитку системи державного фінансового контролю України
Варналій Захарій Степанович
2017
Економіка і регіон
в.№ 2 (63) c.57-67
112
Наукова стаття
Особливості регіонального розвитку в контексті зміцнення економічної безпеки України
Варналій Захарій Степанович
2017
Регіональна економіка
в.1(83) c.131-133
113
Наукова стаття
Розвиток фінансування підготовки кадрів у державних вищих навчальних закладах України
Варналій Захарій Степанович
2017
Вісник Львівського торгівельно-економічного університету
в.52 c.5-14
114
Наукова стаття
Оптимізація фінансування державних вищих навчальних закладів України
Варналій Захарій Степанович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.№ 5 (194) c.6-13
115
Наукова стаття
Бюджетна децентралізація як чинник зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування в Україні
Варналій Захарій Степанович
2017
Економіка і врядування: проблеми соціалізації: матеріали науково-практичного круглого столу (27-28 жовтня 2017 р.) – Чернівці
c.14-18
116
Наукова стаття
Пріоритети та засоби розвитку сільських територій в контексті державної політики збалансування соціально-економічної безпеки держави
Варналій Захарій Степанович
2017
Міжнародний економічний журнал Економічний дискурс
в.3 c.40-46
117
Наукова стаття
Податкова система України: проблеми функціонування та шляхи реформування
Варналій Захарій Степанович
2017
Економіка і регіон
в.5 (66) c.5-9
118
Наукова стаття
Competition in the system of ensuring investment security
Варналій Захарій Степанович
2017
International journal of new economics and social sciences. IJONESS
в.2 (6) c.145-154
119
Наукова стаття
Фінансові передумови та оцінка фінансування оборони в умовах російсько-української гібридної війни
Варналій Захарій Степанович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Науковий вісник Полісся
в.4 (12) c.143-149
120
Наукова стаття
Фінансові інститути в системі забезпечення фінансової безпеки України
Варналій Захарій Степанович
2017
Вісник Черкаського університету. Серія. Економічні науки.
в.1 c.15-21
121
Наукова стаття
Особливості інституціоналізації конкурентного середовища в Україні
Варналій Захарій Степанович
2017
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.1 (34) c.33-43
122
Наукова стаття
Особливості та перспективи розвитку економіки знань в Україні
Варналій Захарій Степанович
2017
Науковий вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економіка
в.2 c.7-14
123
Наукова стаття
Моделювання системи фінансового забезпечення розвитку малих підприємств
Варналій Захарій Степанович
2017
Економіка. Менеджмент. Бізнес
в.4(22) c.16-22
124
Підручник
Фінансово-економічна грамотність: підручник: [у 2 частинах]
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Демиденко Людмила Миколаївна
Лютий Ігор Олексійович
Наконечна Юлія Леонідівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Яфінович Олена Богданівна
2017
Кондор
в.Ч. 1 : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України
125
Матеріали конференції
Проблематика структурування та визначення понять в економічній безпекології
Варналій Захарій Степанович
2016
Економічна безпека: держава, регіон, підприємство. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
в.II c.10-15
126
Матеріали конференції
Фіскальні інститути-регулятори у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки
Варналій Захарій Степанович
2015
Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: Збірник матеріалів науково-практичної конференції
в.VІІ c.22-25
127
Матеріали конференції
Детермінанти державної політики забезпечення економічної безпеки підприємництва України
Варналій Захарій Степанович
2016
Економічна безпека України: стан, проблеми та перспективи
c.5-10
128
Матеріали конференції
Інституційне забезпечення розвитку транскордонного співробітництва прикордонних регіонів України
Варналій Захарій Степанович
2016
Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
в.ХХІІІ c.20-22
129
Матеріали конференції
Вплив фінансових інститутів на забезпечення фінансової безпеки України
Варналій Захарій Степанович
2016
Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
в.ІV c.142-145
130
Матеріали конференції
Фінансові інститути забезпечення конкурентоспроможності економіки України в умовах глобалізації
Варналій Захарій Степанович
2016
Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності
c.44-49
131
Матеріали конференції
Роль економіки знань у формуванні інноваційної культури в Україні
Варналій Захарій Степанович
2015
Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки
в.VІІІ c.13-14
132
Матеріали конференції
Соціальне підприємництво та соціальна відповідальність підприємництва
Варналій Захарій Степанович
2016
Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: Міжнародна Шумпетерівська конференція
в.IIІ c.178-182
133
Матеріали конференції
Державне бюджетування та фінансова безпека України
Варналій Захарій Степанович
2016
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
в.ХІІІ c.27-31
134
Матеріали конференції
Роль фінансових інститутів у розвитку фінансового ринку України
Варналій Захарій Степанович
2016
Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи
в.IV c.17-20
135
Матеріали конференції
Перешкоди та шляхи зміцнення конкурентоспроможності малого і середнього підприємництва України
Варналій Захарій Степанович
2016
Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні: Міжнародна науково-практична конференція (електронне видання)
т.1 c.11-15
136
Матеріали конференції
Вплив фінансових інститутів-регуляторів на підвищення конкурентоспроможності національної економіки України в умовах фінансової глобалізації
Варналій Захарій Степанович
2016
Модернізація управління національною економікою: Міжнародна науково-практична конференція
c.60-66
137
Монографія
Ринок економічної інформації: проблеми формування та перспективи розвитку
Варналій Захарій Степанович
2016
Технодрук
c.1-280
138
Монографія
Державне бюджетування в Україні: сутність та основні детермінанти
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2016
К.: Знання України
c.1-395
139
Навчальний посібник
Экономическая безопасность
Варналій Захарій Степанович
2016
ВКГТУ
c.1-240
140
Наукова стаття
Механізм попередження загроз економічній безпеці України
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2016
Економічний часопис – ХХІ
т.159 в.5-6 c.20-24
141
Наукова стаття
Сучасні тенденції структурних складових фінансової безпеки України в умовах глобальних перетворень
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2016
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.1 в.35 c.75-80
142
Наукова стаття
Соціальна відповідальність суб’єктів підприємництва в умовах скорочення бюджетного фінансування
Варналій Захарій Степанович
2016
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки
т.11 c.437-446
143
Наукова стаття
Фінансові інститути підтримки конкурентоспроможності економіки України
Варналій Захарій Степанович
2016
Національна безпека і оборона
т.1 c.40-49
144
Наукова стаття
Особливості підтримки конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва
Варналій Захарій Степанович
2016
Національна безпека і оборона
т.1 c.50-59
145
Наукова стаття
Preventing threats as a precondition to increase the level of Economic Security of the State
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2016
Scientific Journal «ScienceRise»
т.24 в.7/1 c.41-46
146
Наукова стаття
Бюджетна стратегія України: формування в умовах посилення євроінтеграційних процесів
Варналій Захарій Степанович
2016
Фінанси України
т.6 c.124-127
147
Наукова стаття
Factors and ways of cross-border cooperation development of border regions of Ukraine
Варналій Захарій Степанович
Васильців Тарас Григорович
2016
The USV Annals of Economics and Public Administration
т.16 в.6 c.66-71
148
Наукова стаття
Фінансові інститути та їх значення у розвитку сучасного фінансового ринку України
Варналій Захарій Степанович
2016
Економіка і регіон
т.4 в.59 c.18-25
149
Наукова стаття
Державне бюджетування в системі забезпечення фінансової безпеки України
Варналій Захарій Степанович
2016
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
т.2 в.4 c.43-47
150
Тези
Threats to economic security of Ukraine: the mechanism of deflection and the regulatory process
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2016
Information technologies and management:International scientific conference
т.14 c.167-168
151
Замітка
Бій із тінню: хто кого
Варналій Захарій Степанович
2015
Сільські вісті
в.37 (19232) c.1
152
Замітка
Регіональна багатогранність України як ідеологія нової регіональної політики
Варналій Захарій Степанович
2015
Круглий стіл «Регіональна багатогранність України як ідеологія нової регіональної політики»
153
Матеріали конференції
Роль економіки знань у формуванні інноваційної культури в Україні
Варналій Захарій Степанович
2015
Збірник наукових праць за матеріалами VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки», 8-11 грудня 2015 року.
c.13-14
154
Матеріали конференції
Фіскальні інститути-регулятори у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки
Варналій Захарій Степанович
2015
Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: Збірник матеріалів науково-практичної конференції
c.22-25
155
Матеріали конференції
Роль фінансових інститутів-регуляторів у зміцненні конкурентоспроможності економіки України
Варналій Захарій Степанович
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.25-29
156
Матеріали конференції
Інституціональні загрози підприємництву в України та шляхи їм протидії
Варналій Захарій Степанович
2015
Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Міжнародна науково–практична конференція
c.39-42
157
Матеріали конференції
Бюджетна безпека в умовах нестабільного економічного середовища
Варналій Захарій Степанович
2015
Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та пріоритети: Мат. ІІІ Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конф.
c.14-16
158
Матеріали конференції
Дерегулювання економіки як чинник формування конкурентного середовища в Україні
Варналій Захарій Степанович
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.21-26
159
Монографія
Бюджетний процес в Україні: стан та проблеми інституційного забезпечення
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2014
ПолтНТУ
c.1-271
160
Монографія
Конкуренція і підприємництво
Варналій Захарій Степанович
2015
К.: Знання України
c.1-463
161
Монографія
Фінанси інституційних секторів економіки України
Варналій Захарій Степанович
2014
ДННУ "Академія фінансового управління"
c.269-313
162
Монографія
Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році»
Варналій Захарій Степанович
2015
К.: "НІСД"
c.193-225, 253-277
163
Монографія
Інноваційний розвиток України та податкове регулювання: стан і діалектика взаємозв’язків
Варналій Захарій Степанович
2015
Національний університет ДПС України
c. 54-70, 89-105, 181-195
164
Монографія
Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем
Варналій Захарій Степанович
2015
Чернівці: ЧНУ імені Юрія Федьковича
c.127-142
165
Наукова стаття
Сучасний стан та динаміка публічних розміщень акцій вітчизняних компаній України на міжнародних ринках капіталу
Варналій Захарій Степанович
2015
Економічний аналіз
т.20 c.114-122
166
Наукова стаття
Вплив розвитку інформатизації суспільства та інформаційно-комунікаційні технологій на інтеграцію у глобальний ринок факторів виробництва
Варналій Захарій Степанович
2015
Формування ринкових відносин в Україні
т.8 c.88-95
167
Наукова стаття
Імплементація досвіду країн пострадянського простору у систему зовнішнього державного фінансового контролю України
Варналій Захарій Степанович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.167 c.6-11
168
Наукова стаття
Запобігання та протидія корупції в органах Державної фіскальної служби України
Варналій Захарій Степанович
2015
Формування ринкових відносин в Україні
т.5 c.104-108
169
Наукова стаття
Холдингова структура об’єднання підприємств
Варналій Захарій Степанович
2015
Формування ринкових відносин в Україні
т.167 c.108-113
170
Наукова стаття
Дерегулювання економіки як чинник формування конкурентного середовища в Україні
Варналій Захарій Степанович
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.15 c.21-26
171
Наукова стаття
Дерегулювання економіки як чинник зміцнення фінансової безпеки України
Варналій Захарій Степанович
2015
Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.98-103
172
Наукова стаття
Роль економіки знань у розвитку національної інноваційної системи
Варналій Захарій Степанович
2015
Наука и бизнес. Экономика знаний. Международный научно-практический форум.
т.1 c.60-65
173
Наукова стаття
Основні інститути інноваційного інвестування
Варналій Захарій Степанович
2015
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»
т.46 c.297-304
174
Наукова стаття
Конкурентоспроможність малого і середнього підприємництва України на регіональному рівні
Варналій Захарій Степанович
2015
Малий і середній бізнес (право, держава, економіка)
в.1-2 (60-61) c.97-106
175
Наукова стаття
Забезпечення конкурентоспроможності та економічної безпеки малого і середнього підприємництва України
Варналій Захарій Степанович
2015
Академія праці та соціальних відносин Федерації профспілок України
в.3-4 c.44-50
176
Праці конференції
Інституціональні загрози економічні безпеці України в умовах глобалізації
Варналій Захарій Степанович
2015
Економічна безпека України в умовах фінансової глобалізації: Науково-практичний круглий стіл
c.6-10
177
Праці конференції
Економіка знань у стратегії інноваційного розвитку в Україні
Варналій Захарій Степанович
2015
Необхідність та проблеми формування економіки інтелектуального капіталу в Україні: Науково-практична конференція
c.9-13
178
Праці конференції
Роль фінансових інститутів-регуляторів у зміцненні конкурентоспроможності економіки України
Варналій Захарій Степанович
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.21-24
179
Монографія
Конкурентоспроможніть національної економіки: проблеми та пріоритети інноваційного забезпечення
Варналій Захарій Степанович
2013
К.: Знання України
т.1 c.9-222
180
Монографія
Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения
Варналій Захарій Степанович
2013
Інше
c.253-265
181
Монографія
Экономика налоговых реформ
Варналій Захарій Степанович
2013
Алерта
c.161-170
182
Монографія
Актуальні проблеми теорії та практики оподаткування
Варналій Захарій Степанович
2013
Ірпінь Видавчничо інформаційний центр національного університету ДПС України
т.1 c.56-78
183
Монографія
Податкова політика держави: теорія формування та практика реалізації
Варналій Захарій Степанович
2013
Ірпінь Видавчничо інформаційний центр національного університету ДПС України
т.1 c.116-145, 300-368
184
Монографія
Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році: Щорічне Послання Президента України Верховній Раді України.
Варналій Захарій Степанович
2013
Науковий інститут стратегічних досліджень
т.1 c.38-41, 53-55
185
Наукова стаття
Загрози фінансовій безпеці України та шляхи їх протидії
Варналій Захарій Степанович
2013
зб. наук. праць / ПВНЗ «ГАЛИЦЬКА АКАДЕМІЯ». – м. Івано-Франківськ,–
c.33-38
186
Наукова стаття
Preconditions and Determining causes of the shadow economy in Ukraine
Варналій Захарій Степанович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.2 c.49-55
187
Наукова стаття
Сучасний стан та чинники тінізації бюджетних відносин в Україні
Варналій Захарій Степанович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.164 c.245-252
188
Наукова стаття
Інститут Президента України в системі забезпечення економічної безпеки держави
Варналій Захарій Степанович
2014
Інститут Президента України в системі державної влади:матеріали наукової конференції
c.273-278
189
Наукова стаття
Аналіз діяльності суб’єктів малого підприємництва, що працюють на спрощеній системі оподаткування
Варналій Захарій Степанович
2014
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
т.1 c.14-22
190
Наукова стаття
Роль державних інституцій в удосконаленні державного регулювання у сфері протидії рейдерству
Варналій Захарій Степанович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.154 c.9-14
191
Наукова стаття
Напрями підвищення стійкості та забезпечення зовнішньо-економічної безпеки регіонів України
Варналій Захарій Степанович
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.118 c.11-20
192
Наукова стаття
Теоретичні засади детінізації економіки України
Варналій Захарій Степанович
2014
Вісник Вінницького політехнічного інституту
т.1 c.14-22
193
Наукова стаття
Проблемы и перспективы формирования «зеленой экономики» в Украине
Варналій Захарій Степанович
Галушка Зоя Іванівна
2014
Зеленая экономика – будущее человечества
c.378-388
194
Наукова стаття
Інституційні засади та організаційні механізми політики регіонального розвитку: завдання реформ європейського зразка
Варналій Захарій Степанович
2014
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України
т.3 c.3-8
195
Наукова стаття
Пріоритети вдосконалення державної політики розвитку малого підприємництва в Україні
Варналій Захарій Степанович
Васильців Тарас Григорович
2014
Стратегічні пріоритети
т.2 c.49-54
196
Наукова стаття
Пріоритети зміцнення конкурентоспроможності регіонів як складової забезпечення економічної безпеки України
Варналій Захарій Степанович
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.25-35
197
Праці конференції
Державна політика детінізація економіки України
Варналій Захарій Степанович
2014
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.11 c.13-17
198
Праці конференції
Роль детинизации экономики в обеспечении финансовой безопасности государства
Варналій Захарій Степанович
2014
Материалы международной научно-практической конференции "Инновационная экономика в условиях глобализации: современные тенденции и перспективы"
c.27-29
199
Праці конференції
Детінізація економіки як чинник зміцнення фінансової безпеки
Варналій Захарій Степанович
2014
Фінансова безпека в системі забезпечення національно-економічних інтересів: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.184-187
200
Наукова стаття
Стан, проблеми та перспективи податкового стимулювання суб’єктів підприємництва в умовах дії Податкового кодексу України
Варналій Захарій Степанович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.148 c.11-15
201
Наукова стаття
Стратегії інноваційного забезпечення конкурентоспроможності національної економіки
Варналій Захарій Степанович
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.20-28
202
Монографія
Налоговые системы. Методология развития
Варналій Захарій Степанович
2012
Інше
т.1 c.1-463
203
Монографія
Імплементація міжнародно-правових норм у сфері оподаткування в законодавстві України
Варналій Захарій Степанович
2012
Видавництво та друкарня НУДПС України
т.1 c.1-406
204
Монографія
Структурно-інституціональні трансформації та економічна безпека дердави
Варналій Захарій Степанович
2012
Інше
т.1 c.1-836
205
Навчальний посібник
Податкові системи зарубіжних країн
Варналій Захарій Степанович
2012
Кондор
т.1 c.1-222
206
Навчальний посібник
Податкова політика України
Варналій Захарій Степанович
Романюк Микола Васильович
2011
К.: Знання України
c.1-505
207
Наукова стаття
Основні форми та шляхи протидії інституціональним деформаціям фінансової безпеки України
Варналій Захарій Степанович
2012
Фінансова безпека в системі забезпечення національних інтересів: проблеми та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (18-19 квітня 2012 р.)
т.1 c.12-15
208
Наукова стаття
Інституціональні деформації як загрози податковій безпеці України
Варналій Захарій Степанович
2012
Стан та проблеми оподаткування в умовах економічних перетворень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.24-27
209
Наукова стаття
Формування сучасної податкової культури як стратегічний пріоритет податкової культури України
Варналій Захарій Степанович
2012
Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: Збірник матеріалів науково-практичної конференції
c.50-53
210
Наукова стаття
Податкове стимулювання суб'єктів підприємництва в Україні: проблеми, виклики та перспективи
Варналій Захарій Степанович
2012
Конкурентний розвиток підприємництва в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.31-36
211
Монографія
Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення
Варналій Захарій Степанович
2011
212
Монографія
Планування податкових надходжень: теорія та практика
Варналій Захарій Степанович
2011
Національний університет ДПС України
c.339.0000
213
Наукова стаття
Реформування податкової системи України в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів
Варналій Захарій Степанович
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.69
214
Наукова стаття
Інституційне забезпечення конкурентного розвитку підприємництва в Україні
Варналій Захарій Степанович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.124 c.25.0000
215
Наукова стаття
Зміцнення економічної безпеки України в контексті інституціональних деформацій
Варналій Захарій Степанович
2011
Вісник Кам`янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки
c.9
216
Праці конференції
Проблеми та перспективи спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні
Варналій Захарій Степанович
2011
Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Міжнародна науково–практична конференція
т.6 c.22
217
Праці конференції
Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера
Варналій Захарій Степанович
2011
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
т.20 c.28
218
Матеріали конференції
Фіскальний потенціал екологічних податків: теоретичний аспект
Варналій Захарій Степанович
2010
Перспективи впровадження екологічного оподаткування в Україні: Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу
c.31
219
Матеріали конференції
Роль аналітичних технологій в адмініструванні податків
Варналій Захарій Степанович
2010
Інформаційно-аналітичні технології в адмініструванні податків: Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу
c.1-3
220
Монографія
Практика функционирования системы экологического налогообложения: мировой опыт и Украина
Варналій Захарій Степанович
2010
Налоговые реформы. Теория и практика.
c.447
221
Монографія
Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення.
Варналій Захарій Степанович
2010
К.: НАН України, Інститут економіки та прогнозування
c.1-492
222
Наукова стаття
Реформування податкової системи України в контексті прийняття податкового кодексу
Варналій Захарій Степанович
2010
Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів: Науково-практична конференція
c.96
223
Наукова стаття
Вплив податкових канікул на кокуренто-спроможність національної економі-ки: світовий досвід та Україна
Варналій Захарій Степанович
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.23 c.0.0000
224
Наукова стаття
Оценка эффективности политики налогообложения прибыли предприятий в Украине // Білорусский экономический журнал
Варналій Захарій Степанович
2010
225
Наукова стаття
Легітимний лобізм як дієвий інструментарій реалізації прав суб’єктів підприємництва України
Варналій Захарій Степанович
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.21 c.34.0000
226
Наукова стаття
Вплив оподаткування прибутку на економічний розвиток України
Варналій Захарій Степанович
2010
Економіка України
c.55.0000
227
Наукова стаття
Теневое парагосударство
Варналій Захарій Степанович
2010
Эхо планеты.
c.26
228
Наукова стаття
Кооперація великих і малих підприємств як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємництва України
Варналій Захарій Степанович
2010
Науковий вісник Київського національного торговельно-економічного університету. Серія : Економіка
c.1-9
229
Тези
Фискальный потенциал экологических налогов
Варналій Захарій Степанович
2010
Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: Международная научно-практическая конференция
т.3 c.117
230
Тези
Податкова політика України в умовах сучасної фінансово-економічної кризи: проблеми інституційного забезпечення
Варналій Захарій Степанович
2010
Світова економічна криза і сценарій посткризового розвитку
c.70
231
Наукова стаття
Підвищення ефективності податкової політики як чинник конкурентоспроможності підприємництва України
Варналій Захарій Степанович
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.29.0000
232
Наукова стаття
Рейдерство як протидіючий чинник розвитку фінансового ринку України
Варналій Захарій Степанович
2009
233
Наукова стаття
Тенденції розвитку оподаткування в країнах ЄС та перспективи для України
Варналій Захарій Степанович
2009
234
Наукова стаття
Роль податкової політики у підвищенні конкурентоспроможності економіки України
Варналій Захарій Степанович
2009
235
Наукова стаття
Податковий потенціал регіонів України: стан, проблеми та перспектив
Варналій Захарій Степанович
2009
236
Наукова стаття
Проблеми бюджетної та податкової безпеки України в умовах фінансово-економічної кризи
Варналій Захарій Степанович
2009
237
Наукова стаття
Роль податкової політики України у сприянні розвитку вітчизняного підприємництва
Варналій Захарій Степанович
2009
238
Наукова стаття
Структура та характерні особливості інституційного забезпечення податкової політики України
Варналій Захарій Степанович
2009
Чернівці: Рута.Наук.вісник Чернівецького університету.
c.89.0000
239
Наукова стаття
Перспективи реформування податкової системи України в контексті світових стандартів адміністрування податків.
Варналій Захарій Степанович
2009
240
Матеріали конференції
Генеза та перспективи розвитку інститутів фінансової підтримки малого підприємництва України
Варналій Захарій Степанович
2008
Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Міжнародна науково–практична конференція
c.13-15
241
Монографія
Податкова система України у реалізації соціальної стратегії держави
Варналій Захарій Степанович
2008
Національний університет ДПС України
c.1-326
242
Монографія
Мале підприємництво: основи теорії і практики.
Варналій Захарій Степанович
2008
К.: Знання України
c.1-302
243
Монографія
Податкова політика України: стан, проблеми, перспективи.
Варналій Захарій Степанович
2008
К.: Знання України
c.1-675
244
Монографія
Мікрокредитування малого підприємництва
Варналій Захарій Степанович
2008
Національний університет ДПС України
c.1-144
245
Монографія
Розвиток банківської системи України
Варналій Захарій Степанович
2008
К.: НАН України, Інститут економіки та прогнозування
c.1-478
246
Монографія
Розвиток інститутів фінансової підтримки малого підприємництва України
Варналій Захарій Степанович
2008
Бюджетно-податкові чинники активізації розвитку фінансових ринків та фінансового посередництва: Науково-практична конференція.
c.356-357
247
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення організаційно-комунікативних заходів
Варналій Захарій Степанович
2008
Національний університет ДПС України
c.1-16
248
Навчально-методичний комплекс
Основи підприємницької діяльності. Програма курсу за вибором 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів (для курсів за вибором).
Варналій Захарій Степанович
2008
Аксіома
c.1-340
249
Навчально-методичний комплекс
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Методична розробка.
Варналій Захарій Степанович
2008
К.: "Держкомпідприємництво України"
c.1-144
250
Наукова стаття
Інноваційна складова конкурентоспроможності української економіки.
Варналій Захарій Степанович
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.32-37
251
Наукова стаття
Особливості податкової політики України на сучасному етапі
Варналій Захарій Степанович
2008
Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України
c.20-25
252
Наукова стаття
Детінізація економіки як складова фінансової політики України
Варналій Захарій Степанович
2008
Україна у XXI столітті: проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку.
c.9-14
253
Наукова стаття
Нова парадигма регіонального розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів
Варналій Захарій Степанович
2008
Генезис інституційної системи транзитивних економік: Міжнародна науково-практична конференція
т.28 c.9-12
254
Наукова стаття
Стратегічні пріоритети вдосконалення податкової системи України
Варналій Захарій Степанович
2008
Тенденції та перспективи розвитку податкової системи України: Науково-практична конференція.
c.38-41

Повернення до списку

Вгору