Автори, співробітники Університету

Варналій Захарій Степанович

Ідентифікатор автора: 29836
Author Identifier Number Scopus: 57190445204 →
Кількість пошукових запитів автора: 1500

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Фінансів
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 223, з них наукових статей (наукові публікації) - 106, монографій - 36, підручників - 4, навчальних посібників - 5, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 54

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Бюджетна децентралізація в Україні: проблеми запровадження та перспективи розвитку
Варналій Захарій Степанович
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали І Міжнародного економічного форуму.
т.1 в.2 c.82-83
2
Матеріали конференції
Інвестиційна безпека України як чинник збалансованого розвитку будівництва
Варналій Захарій Степанович
2019
Збірник наукових праць ІІ Міжнародної українсько-азербайджанської конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2019», 23–24 травня 2019 року – Полтава
c.44-446
3
Матеріали конференції
Диспаритетність інвестиційного розвитку регіону як загроза інвестиційній безпеці України
Варналій Захарій Степанович
2019
Економічна безпека: держава, регіон, підприємство. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
c.7-11
4
Матеріали конференції
Офшорізація – інституціональна загроза національної економічної безпеки та державності України
Варналій Захарій Степанович
2019
Публічне управління економікою України в умовах загроз державності
c.7-8
5
Матеріали конференції
Державна політика забезпечення інформаційної безпеки
Варналій Захарій Степанович
2018
Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України
c.96-97
6
Матеріали конференції
Офшорізація бізнесу як загроза економічній безпеці підприємництва України
Варналій Захарій Степанович
2018
Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні: Мат. ІІ міжн. наук.-практ. конф., 15-16 листопада 2018 р.
c.70-74
7
Матеріали конференції
Офшорізація економіки як загроза фінансовій безпеці України
Варналій Захарій Степанович
2018
Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи
c.46-48
8
Матеріали конференції
Економіка знань як детермінанта конкурентоспроможності національної економіки
Варналій Захарій Степанович
2018
Проблеми та перспективи розвитку академічної та університетської науки
c.13-18
9
Матеріали конференції
Забезпечення інвестиційної безпеки як детермінанта розитку підприємницта в Україні
Варналій Захарій Степанович
2019
Дослідження підприємництва: ключові механізми організації, основні драйвери та перспективи: збірник матеріалів ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні перспективи підприємництва в Україні»
в.1 c.231-234
10
Монографія
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
Базилевич Віктор Дмитрович
Варналій Захарій Степанович
Вітренко Андрій Олександрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Грабіліна Марина Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Красота Олена Вадимівна
Кузьома Олена Юріївна
Лозова Ганна Матвіївна
Маслов Анатолій Олександрович
Нестеренко Олена Петрівна
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Балдук Анна Олексіївна
Гірник Євген Володимирович
Гончарук Інна Василівна
Куліш Вікторія Анатоліївна
Осецька Діана Валеріївна
2018
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
11
Монографія
Preconditions of the investment security of balanced development of national economy. The balanced development of national economy under the conditions of modern world transformations.
Варналій Захарій Степанович
2019
Daugavpils: Daugava Print
c.24-36
12
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки щодо написання і захисту випускних кваліфікаційних робіт магістра для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Петленко Юлія Володимирівна
2018
ЦП "КОМПРИНТ"
13
Наукова стаття
Інвестиційна привабливість та інвестиційна безпека України
Варналій Захарій Степанович
2019
Бізнес-навігатор
в.1 (50) c.144-148
14
Наукова стаття
Сучасна проблематика функціонування трансфертного ціноутворення в Україні
Варналій Захарій Степанович
Мацур С.М.
2019
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
в.1 c.33-37
15
Наукова стаття
Активізація використання методів податкового планування як чинник забезпечення фінансової безпеки підприємства
Варналій Захарій Степанович
Романюк Артем Миколайович
2019
Інтернаука. Економічні науки
т.2 в.4 (66) c.17-23
16
Наукова стаття
Системні проблеми та шляхи забезпечення фінансової безпеки України в умовах гібридної війни
Варналій Захарій Степанович
Томашевський Тарас Тарасович
2019
Економічний вісник університету. Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.
в.41 c.171-179
17
Наукова стаття
Використання теорії нечітких множин для оцінки рівня фінансової безпеки підприємства
Варналій Захарій Степанович
Мехед Андрій М.
2019
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія:"Економічні науки"
в.2 (22) c.53-60
18
Наукова стаття
REGIONAL ASPECT OF INVESTMENT SECURITY OF UKRAINE
Варналій Захарій Степанович
2018
Економіка і регіон
в.4 (71) c.25-30
19
Наукова стаття
Роль боргової безпеки у фінансовій стабільності України
Варналій Захарій Степанович
Савілова Ольга Володимирівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.6 (201) c.6-11
20
Наукова стаття
Фіскальна політика та її вплив на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні
Варналій Захарій Степанович
2018
Науковий вісник Одеського національного економічного університету
в.5 (257) c.27-49
21
Наукова стаття
Lessons from fiscal decentralization in Ukraine
Варналій Захарій Степанович
Демиденко Людмила Миколаївна
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2018
Globalization and buisnes
в.7 c.73-79
22
Наукова стаття
Estimation of Innovative Business Processes of the Enterprises in Conditions of Еmergence Economics
Варналій Захарій Степанович
2019
Atlantis Press
в.95 c.161-166
23
Підручник
Податкова система
Варналій Захарій Степанович
Романюк Микола Васильович
2019
К.: Знання України
24
Замітка
«Симулякри» реформ не дають результатів. Дістати з офшорів $170 мільярдів
Варналій Захарій Степанович
2018
Газета "День"
в.4 січня
25
Матеріали конференції
Шляхи підвищення податкової конкурентоспроможності України в умовах діджиталізації
Варналій Захарій Степанович
2018
Оподаткування та економічна безпека держави в епоху діджиталізації : збірник матеріалів науково-практичного круглого столу
c.13-17
26
Матеріали конференції
Податковий вплив на інноваційний розвиток підприємств України
Варналій Захарій Степанович
2018
Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : мат. ХІ Міжн. бізнес-форуму
c.50-52
27
Матеріали конференції
Фінансування підготовки кадрів у вищих навчальних закладах України в процесі становлення громадянського суспільства
Варналій Захарій Степанович
2018
Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення громадянського суспільства: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції
c.14-18
28
Матеріали конференції
Шумпетерська концепція податкової держави та міжнародна податкова конкуренція
Варналій Захарій Степанович
2018
Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: Міжнародна Шумпетерівська конференція
c.13-17
29
Матеріали конференції
Деофшорізація як чинник сприяння розвитку підприємництва в Україні
Варналій Захарій Степанович
2018
Підприємництво в умовах формування нової економічної і технологічної нормальності суспільства : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні перспективи підприємництва в Україні»
в.1 c.121-124
30
Матеріали конференції
Податкова конкурентоспроможність України в умовах глобалізації
Варналій Захарій Степанович
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
c.21-25
31
Матеріали конференції
Деофшорізація в системі забезпечення фінансової безпеки України
Варналій Захарій Степанович
2018
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХV міжн. наук.-практ. конф. 25-26 вересня 2018 року.
c.25-30
32
Матеріали конференції
Податкове стимулювання розвитку малого і середнього підприємництва України як чинник протидії мінімізації сплати податків
Варналій Захарій Степанович
2018
Протидія мінімізації сплати податків: світовий досвід та практика України: зб. мат. науково-практ. кр. столу
c.29-33
33
Матеріали конференції
Роль фінансових інститутів в інноваційному розвитку фінансового сектору України
Варналій Захарій Степанович
2018
Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України: Зб. мат. Міжн. науково-практичної конференції
c.24-27
34
Матеріали конференції
Особливості регулювання макроекономічних показників країни через систему доходів державного бюджету
Варналій Захарій Степанович
2018
Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах: зб. тез доповідей Міжн.наук.-практ. конференції
35
Монографія
Tax incentives and leverage of small and midsize business development: the EU and Ukraine
Варналій Захарій Степанович
Романюк Микола Васильович
2018
Development of small and medium enterprises: the EU and East-partnership countries experience
c.73-90
36
Монографія
Економічна безпека та конкурентоспроможність регіонів України
Варналій Захарій Степанович
2018
Чернівці : "Технодрук"
37
Монографія
Управління інноваційною складовою економічної безпеки
Варналій Захарій Степанович
Микитюк Оксана Петрівна
2018
Суми: ТОВ «Триторія»
т.4 c.14-23
38
Монографія
Вплив прямих іноземних інвестицій на національне економічне зростання
Варналій Захарій Степанович
Микитюк Оксана Петрівна
2018
International economic relation and prospects for national development: contemporary challenges and solutions: monograph / editorial board: under the editorship of Prof. M.I. Fleychuk, Dr. U.A. Ganski, Prof. V.U. Kazlouski [and other]
c.256-269
39
Монографія
Економічна безпека в умовах глобалізації
Варналій Захарій Степанович
Микитюк Оксана Петрівна
2017
Суми: ТОВ «Триторія»
40
Навчальний посібник
Фінансова безпека підприємства
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2018
Ліга-прес
41
Навчальний посібник
Фінансова безпека підприємства
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2018
Ліга-прес
42
Наукова стаття
Податкове стимулювання інноваційного розвитку
Варналій Захарій Степанович
Романюк Микола Васильович
2017
Стратегічні пріоритети
в.4 (45) c.5-16
43
Наукова стаття
Податкове стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва в Україні
Варналій Захарій Степанович
Романюк Микола Васильович
2017
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць. Львівський національний університет імені Івана Франка
в.40. Ч.1 c.44-51
44
Наукова стаття
Економічна сутність і значення бюджету у забезпеченні макроекономічної стабільності
Варналій Захарій Степанович
2018
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
в.1 c.17-20
45
Наукова стаття
Methodological bases of research of the system of investment security of the nation
Варналій Захарій Степанович
Микитюк Оксана Петрівна
2018
Науковий вісник Полісся
в.1 c.8-14
46
Наукова стаття
Фінансове забезпечення вищих навчальних закладів України – справа державна
Варналій Захарій Степанович
2018
Економічний вісник університету. Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.
в.36 (1) c.9-17
47
Наукова стаття
Фінансова безпека як основна передумова ефективного функціонування держави
Варналій Захарій Степанович
Савілова Ольга Володимирівна
2017
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
в.6 c.8-11
48
Наукова стаття
Бюджетна безпека як складова фінансової безпеки України
Варналій Захарій Степанович
2017
Економіка і регіон
в.6 (67) c.5-11
49
Наукова стаття
Вплив динаміки рівня корупції на динаміку економічного зростання: загальні тенденції та особливості для України
Варналій Захарій Степанович
2018
Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
т.23 в.1 (66) c.21-28
50
Наукова стаття
Місце фінансової безпеки в системі економічної безпеки України
Варналій Захарій Степанович
Томашевський Тарас Тарасович
2018
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
в.8 (18) c.53-60
51
Наукова стаття
Динаміка та тенденції бюджетної безпеки України в умовах фінансової глобалазації
Варналій Захарій Степанович
Данюк Ірина Олексіївна
2018
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
в.3 c.17-20
52
Наукова стаття
Податкова система України: інституціонально-функціональна структура та шляхи модернізації
Варналій Захарій Степанович
2018
Міжнародний економічний журнал Економічний дискурс
в.2 c.15-24
53
Наукова стаття
Стратегічні орієнтири удосконалення фінансування державних вищих навчальних закладів України
Варналій Захарій Степанович
2017
Стратегічна панорама
в.2 c.81-88
54
Наукова стаття
Стан інвестиційної безпеки транспортної галузі України
Варналій Захарій Степанович
2018
Економіка та управління на транспорті. Науковий журнал.
в.7 c.3-12
55
Наукова стаття
Інституціональна архітектоніка податкової системи України
Варналій Захарій Степанович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.2 (197) c.6-12
56
Наукова стаття
Офшорні зони як виклики та загрози фінансовій безпеці України
Варналій Захарій Степанович
Мендрик Діана Євгеніївна
2018
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
в.2 c.2-6
57
Наукова стаття
Комплексне оцінювання економічної безпеки регіонів України (на прикладі Івано-Франківської області)
Варналій Захарій Степанович
Томашевський Тарас Тарасович
2018
Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім.Ю.Кондратюка "Економіка і регіон"
в.1 (68) c.5-13
58
Наукова стаття
The state of corruption in Ukraine: general trends and peculiarities of dynamics
Варналій Захарій Степанович
2018
Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім.Ю.Кондратюка "Економіка і регіон"
в.1 (68) c.86-90
59
Наукова стаття
Детермінанти забезпечення інвестиційної безпеки на нанорівні національної економіки
Варналій Захарій Степанович
2018
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
в.6 (14) c.72-78
60
Наукова стаття
Сonstruction complex development influence on region social and economic security
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2018
International Journal of Engineering & Technology
c.469-472
61
Підручник
Фінанси
Боринець Станіслав Якович
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Івахненко Ірина Сергіївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Петленко Юлія Володимирівна
Пікус Руслана Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
Романюк Микола Васильович
Солодка Ольга Олегівна
Третяк Діана Дмитрівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2017
Київ: Видавництво Ліра - К
62
Підручник
Фінансово-економічна грамотність : підручник : у 2 частинах : Ч.2 : Банківська систему України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки
Варналій Захарій Степанович
Делас Віталіна Анатоліївна
Лютий Ігор Олексійович
Носова Євгенія Анатоліївна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Романюк Микола Васильович
Филюк Галина Михайлівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2018
ТОВ "Кондор-Видавництво"
63
Матеріали конференції
Фінансова автономія як чинник модернізації фінансування державних вищих навчальних закладів України
Варналій Захарій Степанович
2017
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: міжнародна науково-практична конференція
c.40-46
64
Матеріали конференції
Державна політика забезпечення інформаційної безпеки України
Варналій Захарій Степанович
2017
Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практ. Інтернет-конф. з міжн. участю, 1 грудня 2016 р
c.79-84
65
Матеріали конференції
Протидія інституціональним деформаціям в системі захисту національних економічних інтересів України
Варналій Захарій Степанович
2017
Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.37-38
66
Матеріали конференції
Інструменти фінансової підтримки суб’єктів реального сектору економіки України в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС
Варналій Захарій Степанович
2017
Фінансово-економічні механізми підтримки суб’єктів реального сектору економіки України в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (24.05.2017 р.)
c.9-11
67
Матеріали конференції
Інституціональні загрози бізнес-адмініструванню в Україні
Варналій Захарій Степанович
2017
Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі : матеріали міжн. наук.-практ. конф., Харків, 24-26 травня 2017 р.
c.127-128
68
Матеріали конференції
Тіньова економіка в системі інституціональних загроз економічній безпеці України
Варналій Захарій Степанович
2017
Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії : матеріали міжвідомчої наук.-практ.конф. (Київ, 23 черв. 2017 р.).
c.29-32
69
Матеріали конференції
Фінансування підготовки кадрів у державних вищих навчальних закладах в системі підвищення конкурентноспроможності економіки України
Варналій Захарій Степанович
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 жовтня 2017 р.
c.526-531
70
Матеріали конференції
Фінансова безпека України: роль та значення фінансових інститутів
Варналій Захарій Степанович
2017
Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Матеріали міжн. форуму з безпеки, Черкаси, 25-27 травня 2017 р.
c.251-253
71
Матеріали конференції
Державне бюджетування в Україні в умовах фінансової глобалізації
Варналій Захарій Степанович
2017
Трансформація фіскальної політики України в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць за матеріалами VIII науково-практичної інтернет-конференції, 1-15 грудня 2016 р.
c.183-185
72
Матеріали конференції
Економічна безпека підприємництва в системі конкурентоспроможності економіки України
Варналій Захарій Степанович
2016
Конкурентоспроможність національної економіки: Мат. XVI міжнародної науково-практичної конференції,7-8 квітня 2016
c.15-22
73
Матеріали конференції
Посилення потенціалу фінансово-економічної безпеки суб’єктів споживчої кооперації на внутрішньому ринку
Варналій Захарій Степанович
2016
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “150 років споживчій кооперації України: оцінюючи минуле, визначаємо майбутнє”.
c.54-59
74
Матеріали конференції
Інституціонально-кадрове забезпечення фінансових ринків України
Варналій Захарій Степанович
2017
Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 02 листопада 2017 р.
c.15-17
75
Матеріали конференції
Фінансування державних вищих навчальних закладів України як чинник формування економіки інтелектуального капіталу
Варналій Захарій Степанович
2017
Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток підприємств у процесі формування економіки інтелектуального капіталу». К.: КНУБА, 2017
c.6-10
76
Матеріали конференції
Моделювання системи фінансового забезпечення розвитку малих підприємств
Варналій Захарій Степанович
2017
Реалізація державної антикорупційної політики у міжнародному вимірі
c.59-63
77
Монографія
Фінансування державних вищих навчальних закладів України
Варналій Захарій Степанович
Красільник Олександр Володимирович
2017
К.: Знання України
78
Монографія
Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії : Аналіт. огляд
Варналій Захарій Степанович
2017
Національна Академія Внутрішніх Справ
c.60-74
79
Наукова стаття
Інституціональні загрози фінансовій безпеці України та шляхи їх запобігання
Варналій Захарій Степанович
2017
Економічний вісник університету. Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.
в.34/1 c.140-150
80
Наукова стаття
Сучасні тенденції розвитку системи державного фінансового контролю України
Варналій Захарій Степанович
2017
Економіка і регіон
в.№ 2 (63) c.57-67
81
Наукова стаття
Особливості регіонального розвитку в контексті зміцнення економічної безпеки України
Варналій Захарій Степанович
2017
Регіональна економіка
в.1(83) c.131-133
82
Наукова стаття
Розвиток фінансування підготовки кадрів у державних вищих навчальних закладах України
Варналій Захарій Степанович
2017
Вісник Львівського торгівельно-економічного університету
в.52 c.5-14
83
Наукова стаття
Оптимізація фінансування державних вищих навчальних закладів України
Варналій Захарій Степанович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.№ 5 (194) c.6-13
84
Наукова стаття
Бюджетна децентралізація як чинник зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування в Україні
Варналій Захарій Степанович
2017
Економіка і врядування: проблеми соціалізації: матеріали науково-практичного круглого столу (27-28 жовтня 2017 р.) – Чернівці
c.14-18
85
Наукова стаття
Пріоритети та засоби розвитку сільських територій в контексті державної політики збалансування соціально-економічної безпеки держави
Варналій Захарій Степанович
2017
Міжнародний економічний журнал Економічний дискурс
в.3 c.40-46
86
Наукова стаття
Податкова система України: проблеми функціонування та шляхи реформування
Варналій Захарій Степанович
2017
Економіка і регіон
в.5 (66) c.5-9
87
Наукова стаття
Competition in the system of ensuring investment security
Варналій Захарій Степанович
2017
International journal of new economics and social sciences. IJONESS
в.2 (6) c.145-154
88
Наукова стаття
Фінансові передумови та оцінка фінансування оборони в умовах російсько-української гібридної війни
Варналій Захарій Степанович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Науковий вісник Полісся
в.4 (12) c.143-149
89
Наукова стаття
Фінансові інститути в системі забезпечення фінансової безпеки України
Варналій Захарій Степанович
2017
Вісник Черкаського університету. Серія. Економічні науки.
в.1 c.15-21
90
Наукова стаття
Особливості інституціоналізації конкурентного середовища в Україні
Варналій Захарій Степанович
2017
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.1 (34) c.33-43
91
Наукова стаття
Особливості та перспективи розвитку економіки знань в Україні
Варналій Захарій Степанович
2017
Науковий вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економіка
в.2 c.7-14
92
Наукова стаття
Моделювання системи фінансового забезпечення розвитку малих підприємств
Варналій Захарій Степанович
2017
Економіка. Менеджмент. Бізнес
в.4(22) c.16-22
93
Підручник
Фінансово-економічна грамотність: підручник: [у 2 частинах]
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Демиденко Людмила Миколаївна
Лютий Ігор Олексійович
Наконечна Юлія Леонідівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Яфінович Олена Богданівна
2017
Кондор
в.Ч. 1 : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України
94
Матеріали конференції
Проблематика структурування та визначення понять в економічній безпекології
Варналій Захарій Степанович
2016
Економічна безпека: держава, регіон, підприємство. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
в.II c.10-15
95
Матеріали конференції
Фіскальні інститути-регулятори у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки
Варналій Захарій Степанович
2015
Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: Збірник матеріалів науково-практичної конференції
в.VІІ c.22-25
96
Матеріали конференції
Детермінанти державної політики забезпечення економічної безпеки підприємництва України
Варналій Захарій Степанович
2016
Економічна безпека України: стан, проблеми та перспективи
c.5-10
97
Матеріали конференції
Інституційне забезпечення розвитку транскордонного співробітництва прикордонних регіонів України
Варналій Захарій Степанович
2016
Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
в.ХХІІІ c.20-22
98
Матеріали конференції
Вплив фінансових інститутів на забезпечення фінансової безпеки України
Варналій Захарій Степанович
2016
Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
в.ІV c.142-145
99
Матеріали конференції
Фінансові інститути забезпечення конкурентоспроможності економіки України в умовах глобалізації
Варналій Захарій Степанович
2016
Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності
c.44-49
100
Матеріали конференції
Роль економіки знань у формуванні інноваційної культури в Україні
Варналій Захарій Степанович
2015
Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки
в.VІІІ c.13-14
101
Матеріали конференції
Соціальне підприємництво та соціальна відповідальність підприємництва
Варналій Захарій Степанович
2016
Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: Міжнародна Шумпетерівська конференція
в.IIІ c.178-182
102
Матеріали конференції
Державне бюджетування та фінансова безпека України
Варналій Захарій Степанович
2016
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
в.ХІІІ c.27-31
103
Матеріали конференції
Роль фінансових інститутів у розвитку фінансового ринку України
Варналій Захарій Степанович
2016
Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи
в.IV c.17-20
104
Матеріали конференції
Перешкоди та шляхи зміцнення конкурентоспроможності малого і середнього підприємництва України
Варналій Захарій Степанович
2016
Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні: Міжнародна науково-практична конференція (електронне видання)
т.1 c.11-15
105
Матеріали конференції
Вплив фінансових інститутів-регуляторів на підвищення конкурентоспроможності національної економіки України в умовах фінансової глобалізації
Варналій Захарій Степанович
2016
Модернізація управління національною економікою: Міжнародна науково-практична конференція
c.60-66
106
Монографія
Ринок економічної інформації: проблеми формування та перспективи розвитку
Варналій Захарій Степанович
2016
Технодрук
c.1-280
107
Монографія
Державне бюджетування в Україні: сутність та основні детермінанти
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2016
К.: Знання України
c.1-395
108
Навчальний посібник
Экономическая безопасность
Варналій Захарій Степанович
2016
ВКГТУ
c.1-240
109
Наукова стаття
Механізм попередження загроз економічній безпеці України
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2016
Економічний часопис – ХХІ
т.159 в.5-6 c.20-24
110
Наукова стаття
Сучасні тенденції структурних складових фінансової безпеки України в умовах глобальних перетворень
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2016
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.1 в.35 c.75-80
111
Наукова стаття
Соціальна відповідальність суб’єктів підприємництва в умовах скорочення бюджетного фінансування
Варналій Захарій Степанович
2016
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки
т.11 c.437-446
112
Наукова стаття
Фінансові інститути підтримки конкурентоспроможності економіки України
Варналій Захарій Степанович
2016
Національна безпека і оборона
т.1 c.40-49
113
Наукова стаття
Особливості підтримки конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва
Варналій Захарій Степанович
2016
Національна безпека і оборона
т.1 c.50-59
114
Наукова стаття
Preventing threats as a precondition to increase the level of Economic Security of the State
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2016
Scientific Journal «ScienceRise»
т.24 в.7/1 c.41-46
115
Наукова стаття
Бюджетна стратегія України: формування в умовах посилення євроінтеграційних процесів
Варналій Захарій Степанович
2016
Фінанси України
т.6 c.124-127
116
Наукова стаття
Factors and ways of cross-border cooperation development of border regions of Ukraine
Варналій Захарій Степанович
Васильців Тарас Григорович
2016
The USV Annals of Economics and Public Administration
т.16 в.6 c.66-71
117
Наукова стаття
Фінансові інститути та їх значення у розвитку сучасного фінансового ринку України
Варналій Захарій Степанович
2016
Економіка і регіон
т.4 в.59 c.18-25
118
Наукова стаття
Державне бюджетування в системі забезпечення фінансової безпеки України
Варналій Захарій Степанович
2016
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
т.2 в.4 c.43-47
119
Тези
Threats to economic security of Ukraine: the mechanism of deflection and the regulatory process
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2016
Information technologies and management:International scientific conference
т.14 c.167-168
120
Замітка
Бій із тінню: хто кого
Варналій Захарій Степанович
2015
Сільські вісті
в.37 (19232) c.1
121
Замітка
Регіональна багатогранність України як ідеологія нової регіональної політики
Варналій Захарій Степанович
2015
Круглий стіл «Регіональна багатогранність України як ідеологія нової регіональної політики»
122
Матеріали конференції
Роль економіки знань у формуванні інноваційної культури в Україні
Варналій Захарій Степанович
2015
Збірник наукових праць за матеріалами VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки», 8-11 грудня 2015 року.
c.13-14
123
Матеріали конференції
Фіскальні інститути-регулятори у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки
Варналій Захарій Степанович
2015
Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: Збірник матеріалів науково-практичної конференції
c.22-25
124
Матеріали конференції
Роль фінансових інститутів-регуляторів у зміцненні конкурентоспроможності економіки України
Варналій Захарій Степанович
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.25-29
125
Матеріали конференції
Інституціональні загрози підприємництву в України та шляхи їм протидії
Варналій Захарій Степанович
2015
Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Міжнародна науково–практична конференція
c.39-42
126
Матеріали конференції
Бюджетна безпека в умовах нестабільного економічного середовища
Варналій Захарій Степанович
2015
Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та пріоритети: Мат. ІІІ Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конф.
c.14-16
127
Матеріали конференції
Дерегулювання економіки як чинник формування конкурентного середовища в Україні
Варналій Захарій Степанович
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.21-26
128
Монографія
Бюджетний процес в Україні: стан та проблеми інституційного забезпечення
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2014
ПолтНТУ
c.1-271
129
Монографія
Конкуренція і підприємництво
Варналій Захарій Степанович
2015
К.: Знання України
c.1-463
130
Монографія
Фінанси інституційних секторів економіки України
Варналій Захарій Степанович
2014
ДННУ "Академія фінансового управління"
c.269-313
131
Монографія
Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році»
Варналій Захарій Степанович
2015
К.: "НІСД"
c.193-225, 253-277
132
Монографія
Інноваційний розвиток України та податкове регулювання: стан і діалектика взаємозв’язків
Варналій Захарій Степанович
2015
Національний університет ДПС України
c. 54-70, 89-105, 181-195
133
Монографія
Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем
Варналій Захарій Степанович
2015
Чернівці: ЧНУ імені Юрія Федьковича
c.127-142
134
Наукова стаття
Сучасний стан та динаміка публічних розміщень акцій вітчизняних компаній України на міжнародних ринках капіталу
Варналій Захарій Степанович
2015
Економічний аналіз
т.20 c.114-122
135
Наукова стаття
Вплив розвитку інформатизації суспільства та інформаційно-комунікаційні технологій на інтеграцію у глобальний ринок факторів виробництва
Варналій Захарій Степанович
2015
Формування ринкових відносин в Україні
т.8 c.88-95
136
Наукова стаття
Імплементація досвіду країн пострадянського простору у систему зовнішнього державного фінансового контролю України
Варналій Захарій Степанович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.167 c.6-11
137
Наукова стаття
Запобігання та протидія корупції в органах Державної фіскальної служби України
Варналій Захарій Степанович
2015
Формування ринкових відносин в Україні
т.5 c.104-108
138
Наукова стаття
Холдингова структура об’єднання підприємств
Варналій Захарій Степанович
2015
Формування ринкових відносин в Україні
т.167 c.108-113
139
Наукова стаття
Дерегулювання економіки як чинник формування конкурентного середовища в Україні
Варналій Захарій Степанович
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.15 c.21-26
140
Наукова стаття
Дерегулювання економіки як чинник зміцнення фінансової безпеки України
Варналій Захарій Степанович
2015
Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.98-103
141
Наукова стаття
Роль економіки знань у розвитку національної інноваційної системи
Варналій Захарій Степанович
2015
Наука и бизнес. Экономика знаний. Международный научно-практический форум.
т.1 c.60-65
142
Наукова стаття
Основні інститути інноваційного інвестування
Варналій Захарій Степанович
2015
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»
т.46 c.297-304
143
Наукова стаття
Конкурентоспроможність малого і середнього підприємництва України на регіональному рівні
Варналій Захарій Степанович
2015
Малий і середній бізнес (право, держава, економіка)
в.1-2 (60-61) c.97-106
144
Наукова стаття
Забезпечення конкурентоспроможності та економічної безпеки малого і середнього підприємництва України
Варналій Захарій Степанович
2015
Академія праці та соціальних відносин Федерації профспілок України
в.3-4 c.44-50
145
Праці конференції
Інституціональні загрози економічні безпеці України в умовах глобалізації
Варналій Захарій Степанович
2015
Економічна безпека України в умовах фінансової глобалізації: Науково-практичний круглий стіл
c.6-10
146
Праці конференції
Економіка знань у стратегії інноваційного розвитку в Україні
Варналій Захарій Степанович
2015
Необхідність та проблеми формування економіки інтелектуального капіталу в Україні: Науково-практична конференція
c.9-13
147
Праці конференції
Роль фінансових інститутів-регуляторів у зміцненні конкурентоспроможності економіки України
Варналій Захарій Степанович
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.21-24
148
Монографія
Конкурентоспроможніть національної економіки: проблеми та пріоритети інноваційного забезпечення
Варналій Захарій Степанович
2013
К.: Знання України
т.1 c.9-222
149
Монографія
Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения
Варналій Захарій Степанович
2013
Інше
c.253-265
150
Монографія
Экономика налоговых реформ
Варналій Захарій Степанович
2013
Алерта
c.161-170
151
Монографія
Актуальні проблеми теорії та практики оподаткування
Варналій Захарій Степанович
2013
Ірпінь Видавчничо інформаційний центр національного університету ДПС України
т.1 c.56-78
152
Монографія
Податкова політика держави: теорія формування та практика реалізації
Варналій Захарій Степанович
2013
Ірпінь Видавчничо інформаційний центр національного університету ДПС України
т.1 c.116-145, 300-368
153
Монографія
Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році: Щорічне Послання Президента України Верховній Раді України.
Варналій Захарій Степанович
2013
Науковий інститут стратегічних досліджень
т.1 c.38-41, 53-55
154
Наукова стаття
Загрози фінансовій безпеці України та шляхи їх протидії
Варналій Захарій Степанович
2013
зб. наук. праць / ПВНЗ «ГАЛИЦЬКА АКАДЕМІЯ». – м. Івано-Франківськ,–
c.33-38
155
Наукова стаття
Preconditions and Determining causes of the shadow economy in Ukraine
Варналій Захарій Степанович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.2 c.49-55
156
Наукова стаття
Сучасний стан та чинники тінізації бюджетних відносин в Україні
Варналій Захарій Степанович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.164 c.245-252
157
Наукова стаття
Інститут Президента України в системі забезпечення економічної безпеки держави
Варналій Захарій Степанович
2014
Інститут Президента України в системі державної влади:матеріали наукової конференції
c.273-278
158
Наукова стаття
Аналіз діяльності суб’єктів малого підприємництва, що працюють на спрощеній системі оподаткування
Варналій Захарій Степанович
2014
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
т.1 c.14-22
159
Наукова стаття
Роль державних інституцій в удосконаленні державного регулювання у сфері протидії рейдерству
Варналій Захарій Степанович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.154 c.9-14
160
Наукова стаття
Напрями підвищення стійкості та забезпечення зовнішньо-економічної безпеки регіонів України
Варналій Захарій Степанович
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.118 c.11-20
161
Наукова стаття
Теоретичні засади детінізації економіки України
Варналій Захарій Степанович
2014
Вісник Вінницького політехнічного інституту
т.1 c.14-22
162
Наукова стаття
Проблемы и перспективы формирования «зеленой экономики» в Украине
Варналій Захарій Степанович
Галушка Зоя Іванівна
2014
Зеленая экономика – будущее человечества
c.378-388
163
Наукова стаття
Інституційні засади та організаційні механізми політики регіонального розвитку: завдання реформ європейського зразка
Варналій Захарій Степанович
2014
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України
т.3 c.3-8
164
Наукова стаття
Пріоритети вдосконалення державної політики розвитку малого підприємництва в Україні
Варналій Захарій Степанович
Васильців Тарас Григорович
2014
Стратегічні пріоритети
т.2 c.49-54
165
Наукова стаття
Пріоритети зміцнення конкурентоспроможності регіонів як складової забезпечення економічної безпеки України
Варналій Захарій Степанович
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.25-35
166
Праці конференції
Державна політика детінізація економіки України
Варналій Захарій Степанович
2014
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.11 c.13-17
167
Праці конференції
Роль детинизации экономики в обеспечении финансовой безопасности государства
Варналій Захарій Степанович
2014
Материалы международной научно-практической конференции "Инновационная экономика в условиях глобализации: современные тенденции и перспективы"
c.27-29
168
Праці конференції
Детінізація економіки як чинник зміцнення фінансової безпеки
Варналій Захарій Степанович
2014
Фінансова безпека в системі забезпечення національно-економічних інтересів: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.184-187
169
Наукова стаття
Стан, проблеми та перспективи податкового стимулювання суб’єктів підприємництва в умовах дії Податкового кодексу України
Варналій Захарій Степанович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.148 c.11-15
170
Наукова стаття
Стратегії інноваційного забезпечення конкурентоспроможності національної економіки
Варналій Захарій Степанович
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.20-28
171
Монографія
Налоговые системы. Методология развития
Варналій Захарій Степанович
2012
Інше
т.1 c.1-463
172
Монографія
Імплементація міжнародно-правових норм у сфері оподаткування в законодавстві України
Варналій Захарій Степанович
2012
Видавництво та друкарня НУДПС України
т.1 c.1-406
173
Монографія
Структурно-інституціональні трансформації та економічна безпека дердави
Варналій Захарій Степанович
2012
Інше
т.1 c.1-836
174
Навчальний посібник
Податкові системи зарубіжних країн
Варналій Захарій Степанович
2012
Кондор
т.1 c.1-222
175
Навчальний посібник
Податкова політика України
Варналій Захарій Степанович
Романюк Микола Васильович
2011
К.: Знання України
c.1-505
176
Наукова стаття
Основні форми та шляхи протидії інституціональним деформаціям фінансової безпеки України
Варналій Захарій Степанович
2012
Фінансова безпека в системі забезпечення національних інтересів: проблеми та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (18-19 квітня 2012 р.)
т.1 c.12-15
177
Наукова стаття
Інституціональні деформації як загрози податковій безпеці України
Варналій Захарій Степанович
2012
Стан та проблеми оподаткування в умовах економічних перетворень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.24-27
178
Наукова стаття
Формування сучасної податкової культури як стратегічний пріоритет податкової культури України
Варналій Захарій Степанович
2012
Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: Збірник матеріалів науково-практичної конференції
c.50-53
179
Наукова стаття
Податкове стимулювання суб'єктів підприємництва в Україні: проблеми, виклики та перспективи
Варналій Захарій Степанович
2012
Конкурентний розвиток підприємництва в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.31-36
180
Монографія
Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення
Варналій Захарій Степанович
2011
181
Монографія
Планування податкових надходжень: теорія та практика
Варналій Захарій Степанович
2011
Національний університет ДПС України
c.339.0000
182
Наукова стаття
Реформування податкової системи України в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів
Варналій Захарій Степанович
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.69
183
Наукова стаття
Інституційне забезпечення конкурентного розвитку підприємництва в Україні
Варналій Захарій Степанович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.124 c.25.0000
184
Наукова стаття
Зміцнення економічної безпеки України в контексті інституціональних деформацій
Варналій Захарій Степанович
2011
Вісник Кам`янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки
c.9
185
Праці конференції
Проблеми та перспективи спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні
Варналій Захарій Степанович
2011
Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Міжнародна науково–практична конференція
т.6 c.22
186
Праці конференції
Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера
Варналій Захарій Степанович
2011
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
т.20 c.28
187
Матеріали конференції
Фіскальний потенціал екологічних податків: теоретичний аспект
Варналій Захарій Степанович
2010
Перспективи впровадження екологічного оподаткування в Україні: Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу
c.31
188
Матеріали конференції
Роль аналітичних технологій в адмініструванні податків
Варналій Захарій Степанович
2010
Інформаційно-аналітичні технології в адмініструванні податків: Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу
c.1-3
189
Монографія
Практика функционирования системы экологического налогообложения: мировой опыт и Украина
Варналій Захарій Степанович
2010
Налоговые реформы. Теория и практика.
c.447
190
Монографія
Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення.
Варналій Захарій Степанович
2010
К.: НАН України, Інститут економіки та прогнозування
c.1-492
191
Наукова стаття
Реформування податкової системи України в контексті прийняття податкового кодексу
Варналій Захарій Степанович
2010
Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів: Науково-практична конференція
c.96
192
Наукова стаття
Вплив податкових канікул на кокуренто-спроможність національної економі-ки: світовий досвід та Україна
Варналій Захарій Степанович
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.23 c.0.0000
193
Наукова стаття
Оценка эффективности политики налогообложения прибыли предприятий в Украине // Білорусский экономический журнал
Варналій Захарій Степанович
2010
194
Наукова стаття
Легітимний лобізм як дієвий інструментарій реалізації прав суб’єктів підприємництва України
Варналій Захарій Степанович
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.21 c.34.0000
195
Наукова стаття
Вплив оподаткування прибутку на економічний розвиток України
Варналій Захарій Степанович
2010
Економіка України
c.55.0000
196
Наукова стаття
Теневое парагосударство
Варналій Захарій Степанович
2010
Эхо планеты.
c.26
197
Наукова стаття
Кооперація великих і малих підприємств як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємництва України
Варналій Захарій Степанович
2010
Науковий вісник Київського національного торговельно-економічного університету. Серія : Економіка
c.1-9
198
Тези
Фискальный потенциал экологических налогов
Варналій Захарій Степанович
2010
Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: Международная научно-практическая конференция
т.3 c.117
199
Тези
Податкова політика України в умовах сучасної фінансово-економічної кризи: проблеми інституційного забезпечення
Варналій Захарій Степанович
2010
Світова економічна криза і сценарій посткризового розвитку
c.70
200
Наукова стаття
Підвищення ефективності податкової політики як чинник конкурентоспроможності підприємництва України
Варналій Захарій Степанович
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.29.0000
201
Наукова стаття
Рейдерство як протидіючий чинник розвитку фінансового ринку України
Варналій Захарій Степанович
2009
202
Наукова стаття
Тенденції розвитку оподаткування в країнах ЄС та перспективи для України
Варналій Захарій Степанович
2009
203
Наукова стаття
Роль податкової політики у підвищенні конкурентоспроможності економіки України
Варналій Захарій Степанович
2009
204
Наукова стаття
Податковий потенціал регіонів України: стан, проблеми та перспектив
Варналій Захарій Степанович
2009
205
Наукова стаття
Проблеми бюджетної та податкової безпеки України в умовах фінансово-економічної кризи
Варналій Захарій Степанович
2009
206
Наукова стаття
Роль податкової політики України у сприянні розвитку вітчизняного підприємництва
Варналій Захарій Степанович
2009
207
Наукова стаття
Структура та характерні особливості інституційного забезпечення податкової політики України
Варналій Захарій Степанович
2009
Чернівці: Рута.Наук.вісник Чернівецького університету.
c.89.0000
208
Наукова стаття
Перспективи реформування податкової системи України в контексті світових стандартів адміністрування податків.
Варналій Захарій Степанович
2009
209
Матеріали конференції
Генеза та перспективи розвитку інститутів фінансової підтримки малого підприємництва України
Варналій Захарій Степанович
2008
Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Міжнародна науково–практична конференція
c.13-15
210
Монографія
Податкова система України у реалізації соціальної стратегії держави
Варналій Захарій Степанович
Мельник Павло Вікентійович
2008
Національний університет ДПС України
c.1-326
211
Монографія
Мале підприємництво: основи теорії і практики.
Варналій Захарій Степанович
2008
К.: Знання України
c.1-302
212
Монографія
Податкова політика України: стан, проблеми, перспективи.
Варналій Захарій Степанович
2008
К.: Знання України
c.1-675
213
Монографія
Мікрокредитування малого підприємництва
Варналій Захарій Степанович
2008
Національний університет ДПС України
c.1-144
214
Монографія
Розвиток банківської системи України
Варналій Захарій Степанович
2008
К.: НАН України, Інститут економіки та прогнозування
c.1-478
215
Монографія
Розвиток інститутів фінансової підтримки малого підприємництва України
Варналій Захарій Степанович
2008
Бюджетно-податкові чинники активізації розвитку фінансових ринків та фінансового посередництва: Науково-практична конференція.
c.356-357
216
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення організаційно-комунікативних заходів
Варналій Захарій Степанович
2008
Національний університет ДПС України
c.1-16
217
Навчально-методичний комплекс
Основи підприємницької діяльності. Програма курсу за вибором 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів (для курсів за вибором).
Варналій Захарій Степанович
2008
Аксіома
c.1-340
218
Навчально-методичний комплекс
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Методична розробка.
Варналій Захарій Степанович
2008
К.: "Держкомпідприємництво України"
c.1-144
219
Наукова стаття
Інноваційна складова конкурентоспроможності української економіки.
Варналій Захарій Степанович
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.32-37
220
Наукова стаття
Особливості податкової політики України на сучасному етапі
Варналій Захарій Степанович
2008
Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України
c.20-25
221
Наукова стаття
Детінізація економіки як складова фінансової політики України
Варналій Захарій Степанович
2008
Україна у XXI столітті: проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку.
c.9-14
222
Наукова стаття
Нова парадигма регіонального розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів
Варналій Захарій Степанович
2008
Генезис інституційної системи транзитивних економік: Міжнародна науково-практична конференція
т.28 c.9-12
223
Наукова стаття
Стратегічні пріоритети вдосконалення податкової системи України
Варналій Захарій Степанович
2008
Тенденції та перспективи розвитку податкової системи України: Науково-практична конференція.
c.38-41

Повернення до списку

Вгору