Автори, співробітники Університету

Васильєв Олексій Миколайович
Vasilev Alexei N.

Ідентифікатор автора: 29873
Author Identifier Number Scopus: 15052803100 →
Кількість пошукових запитів автора: 538
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Фізичний факультет
Кафедра/Відділ: Теоретичної фізики
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: біофізика

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 68, з них наукових статей (наукові публікації) - 42, монографій - 6, підручників - 6, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 10, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 48

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Java Script в примери и задачи
Васильєв Олексій Миколайович
2018
"Асеневци"
2
Монографія
Програмиране с JavaSE 10 - основи на езика в примери
Васильєв Олексій Миколайович
2018
"Асеневци"
3
Монографія
Программирование на C# для начинающих. Основные сведения.
Васильєв Олексій Миколайович
2018
Эксмо
4
Монографія
Программирование на C# для начинающих. Особенности языка.
Васильєв Олексій Миколайович
2018
Эксмо
5
Навчальний посібник
. C# - основи на езика в примери.
Васильєв Олексій Миколайович
2018
"Асеневци"
6
Навчальний посібник
C# - разширени възможности на езика в примери.
Васильєв Олексій Миколайович
2018
"Асеневци"
7
Наукова стаття
Analytical Approach for Calculating the Chemotaxis Sensitivity Function
Васильєв Олексій Миколайович
2018
Ukrainian Journal of Physics (Український фізичний журнал)
т.63 в.№ 3 c.255-262
8
Наукова стаття
Нелiнiйна модель кальцiєвих збуджень в бiомембранах
Васильєв Олексій Миколайович
Брайченко С.І.
2018
Ukrainian Journal of Physics (Український фізичний журнал)
т.63 в.№ 4 c.327-332
9
Наукова стаття
Моделювання бактерiального хемотаксису в середовищi з репелентом
Васильєв Олексій Миколайович
В.О. Карпенко
2018
Ukrainian Journal of Physics (Український фізичний журнал)
т.63 в.№ 9
10
Наукова стаття
Моделювання процесу деактивацiї постсинаптичної мембрани
Васильєв Олексій Миколайович
2018
Ukrainian Journal of Physics (Український фізичний журнал)
т.63 в.№ 10 c.919-923
11
Наукова стаття
Модель розповсюдження чуток у суспільстві з опортуністичною поведінкою
Васильєв Олексій Миколайович
2018
Журнал фізичних досліджень
т.22 в.№ 3 c.3801
12
Наукова стаття
Text length and vocabulary size: Case of the Ukrainian writer Ivan Franko
Васильєв Олексій Миколайович
2018
Glottometrics
т.43 c.1-10
13
Підручник
Програмування мовою Python
Васильєв Олексій Миколайович
2018
"Навчальна книга - Богдан"
14
Тези
Фізика за межами фізики: фізичні підходи до нефізичних задач
Васильєв Олексій Миколайович
2018
XVIII Всеукраїнська школа-семінар і конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини
15
Тези
Nonlinear kineti cmodels of cell-to-cell communication
Васильєв Олексій Миколайович
2018
Book of abstracts of 8-th International Conference “Physics of Liquid Matter: Modern Problems”
c.38
16
Наукова стаття
Synaptic Transmission as a Cooperative Phenomenon in Confined Systems
Васильєв Олексій Миколайович
2017
Condensed Matter Physics
т.20 c.13804: 1–12
17
Наукова стаття
Функція чутливості хемотаксису для двовимірної системи з радіальною симетрією
Васильєв Олексій Миколайович
Богданов Дмитро Володимирович
2017
Журнал фізичних досліджень
т.21 в.№ 3
18
Тези
ГЕНЕРАЦІЯ КАЛЬЦІЄВИХ ЗБУДЖЕНЬ В БІОМЕМБРАНАХ
Васильєв Олексій Миколайович
Яковлєв Владислав Сергійович
2017
Наукова конференція молодих вчених «Наука XXI сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.126
19
Монографія
Объектно-ориентированное программирование на C++.
Васильєв Олексій Миколайович
2016
Наука и техника
c.544
20
Монографія
Программирование графических интерфейсов на Java
Васильєв Олексій Миколайович
2016
Профессиональная Литература
c.1-400
21
Підручник
Python на примерах. Практический курс по программированию
Васильєв Олексій Миколайович
2016
Наука и техника
22
Підручник
Программирование на C++ в примерах и задачах.
Васильєв Олексій Миколайович
2016
Эксмо
23
Підручник
. Программирование на Java для начинающих
Васильєв Олексій Миколайович
2016
Эксмо
24
Підручник
Програмиране с Java™ SE 8 - основи на езика в примери (на болгарській мові)
Васильєв Олексій Миколайович
2016
"Асеневци"
25
Підручник
C ++ в примери и задачи (на болгарській мові)
Васильєв Олексій Миколайович
2015
"Асеневци"
26
Наукова стаття
конкуренції соціальних груп добровільне безробіття
Васильєв Олексій Миколайович
Решетняк Віктор Юрійович
2015
Банківська справа
c.92
27
Наукова стаття
Моделювання бактеріального хемотаксису в одномірній системі
Васильєв Олексій Миколайович
2015
Журнал фізичних досліджень
т.19 c.1801
28
Наукова стаття
Модель конкуренції соціальних груп добровільне безробіття
Васильєв Олексій Миколайович
Решетняк Віктор Юрійович
2015
Банківська справа
c.1801-1807
29
Навчальний посібник
Числовые расчеты в Excel
Васильєв Олексій Миколайович
2014
Издательство: "Лань", Санкт-Петербург
c.1-608
30
Наукова стаття
Влияние диффузии медиатора на триггерный режим работы синапса
Васильєв Олексій Миколайович
2014
Биофизика
т.59 c.373-378
31
Наукова стаття
Використання вейвлет-перетворень для аналізу часових рядів у економіці
Васильєв Олексій Миколайович
2014
Банківська справа
c.12-16
32
Наукова стаття
Принципи скорингового моделювання
Васильєв Олексій Миколайович
2014
Вісник Національного банку України
c.40-44
33
Наукова стаття
Про "екзотичні" задачі фізики, Вінні-Пуха та закон Зіпфа
Васильєв Олексій Миколайович
2013
Журнал фізичних досліджень
т.17 c.1001-1006
34
Наукова стаття
Universality classes and critical phenomena in confined liquid systems
Булавін Леонід Анатолійович
Васильєв Олексій Миколайович
2013
Condensed Matter Physics
т.16 c.23008
35
Навчальний посібник
Объектно-ориентированное программирование. Учебный курс.
Васильєв Олексій Миколайович
2012
Питер
c.1-320
36
Наукова стаття
Самоучитель Matlab. Практический подход
Васильєв Олексій Миколайович
2012
Наука и техника
c.1-448
37
Наукова стаття
Прогнозування рівня безробіття в Україні
Васильєв Олексій Миколайович
2012
Економіка України
т.4 c.41-46
38
Наукова стаття
Синергетична модель прогнозування динаміки ВВП Україн
Васильєв Олексій Миколайович
2012
Банківська справа
т.1 c.59─67
39
Наукова стаття
Синергетична модель прогнозування динаміки ВВП України
Васильєв Олексій Миколайович
2012
Банківська справа
c.с.59-63
40
Тези
O.V.Kulish, O.M. Vasiliev Modeling of Synaptic Transmissiom
Васильєв Олексій Миколайович
2011
Сборник тезисов докладов конференции Modert Problem of Theoretical Physics, December 21-23, 2011. Kyiv
т.1 c.183.0000
41
Тези
23. Кулиш А.В. Васильев А.Н. Моделирование передачи нервных сигналов в химическом синапсе
Васильєв Олексій Миколайович
2012
Сборник материалов 4 Съезда биоизиков России. 20-26 августа 2012. Нижний Новгород. Россия.
т.1 c.224.0000
42
Тези
Modeling of Synaptic Transmissiom
Васильєв Олексій Миколайович
2011
Сборник тезисов конференции Modert Problem of Theoretical Physics, December 21-23, 2011. Kyiv, Ukraine
c.134
43
Тези
Modeling of nerve signal transmission in chemical synapse
Васильєв Олексій Миколайович
2012
Problems of Theoretical Physics: Young scientists conference
c.92
44
Наукова стаття
Модель экзоцитоза медиатора в синапс
Васильєв Олексій Миколайович
2010
Фізика живого
т.18 c.47.0000
45
Наукова стаття
Распределение плотности бинарной жидкости в цилиндрической поре под действием внешнего поля
Васильєв Олексій Миколайович
2011
Теплофизика высоких температур
т.49 c.64.0000
46
Наукова стаття
Двопулова кінетична модель активації синапсу
Васильєв Олексій Миколайович
2011
Журнал фізичних досліджень
т.14 c.4801.0000
47
Наукова стаття
Моделювання впливу податкового навантаження на динаміку ВВП
Васильєв Олексій Миколайович
2011
Економіка України
c.60.0000
48
Наукова стаття
Розподіл рідини в циліндричній кюветі в околі критичного стану
Васильєв Олексій Миколайович
2010
Журнал фізичних досліджень
т.14 c.2010.1000
49
Наукова стаття
Влияние магнитного поля на профиль директора в нематическом слое с искривленной поверхностью
Васильєв Олексій Миколайович
2010
Кристаллография (Crystallography Reports)
т.55 c.332.0000
50
Наукова стаття
Розподіл рідини в обмеженій системі під дією неоднорідного потенціалу
Васильєв Олексій Миколайович
2010
Український фізичний журнал
т.55 c.193.0000
51
Наукова стаття
Синергетичні підходи в антикризовому регулюванні
Васильєв Олексій Миколайович
2010
Економіка України
c.34.0000
52
Наукова стаття
Распределение жидкости и эффективный потенциал в ограниченной системе специальной геометрии
Васильєв Олексій Миколайович
2010
Теоретическая и математическая физика
т.63 c.156.0000
53
Наукова стаття
Триггерный режим работы синаптического канала. Журн. Биофизика
Васильєв Олексій Миколайович
2010
54
Тези
ПОВЕДІНКА ДВОВИМІРНОЇ СПІНОВОЇ РІДИНИ БІЛЯ КРИТИЧНОЇ ТОЧКИ // Тези доповідей наук. конф. Молодих вчених «Наука XXI сторіччя» до 70-річчя фізичного факультету, Київ, 12-13 травня 2010
Васильєв Олексій Миколайович
2010
55
Наукова стаття
Поворотна деформаційна нестійкість у нематику внаслідок викривлення поверхні прошарку
Васильєв Олексій Миколайович
2008
Журнал фізичних досліджень
т.12 c.4601.0000
56
Наукова стаття
Профіль густини багатокомпонентної рідини в циліндричній порі
Васильєв Олексій Миколайович
2009
Журнал фізичних досліджень
т.13 c.1001.0000
57
Тези
Density Distribution of Matter in Systems of Finite Size/ XXIV International Conference of Physics Students 10-18 August 2009 FESB - Split – Croatia
Васильєв Олексій Миколайович
2009
58
Тези
Distribution of Density in Space Restricted System/18th Annual Student Conference, Week of Doctoral Students 2009, June 2-5, 2009, Charles University in Prague, Prague
Васильєв Олексій Миколайович
2009
59
Наукова стаття
Розрахунок парних кореляційних функцій багатокомпонентної рідини з урахуванням індексу аномальної розмірності
Васильєв Олексій Миколайович
2008
Український фізичний журнал
т.53 c.863.0000
60
Наукова стаття
Расчет профиля плотности многокомпонентной жидкости с геометрией плоского слоя
Васильєв Олексій Миколайович
2007
Теоретическая и математическая физика
т.151 c.149.0000
61
Наукова стаття
Correlation functions in anomalous-dimension approximation for a multicomponent liquid
Васильєв Олексій Миколайович
2007
Теоретическая и математическая физика
т.153 c.1458.0000
62
Наукова стаття
Critical properties of soft matter at restricted geometry as emerging problem: fundamentals and biological applications
Булавін Леонід Анатолійович
Васильєв Олексій Миколайович
2007
NATO-Science Series II: Mathematics, Physics and Chemistry
т.242 c.399.0000
63
Наукова стаття
Critical Phenomena in Filled Liquid Systems
Васильєв Олексій Миколайович
2006
Ukrainian Journal of Physics (Український фізичний журнал)
т.51 c.18.0000
64
Наукова стаття
Исследование жидкокристаллических систем с примесями методами матричного формализма
Васильєв Олексій Миколайович
2006
Теоретическая и математическая физика
т.147 c.1.0000
65
Наукова стаття
Парные корреляции в многокомпонентной жидкости в пористой среде
Васильєв Олексій Миколайович
2006
Теоретическая и математическая физика
т.146 c.526.0000
66
Наукова стаття
Особенности критического поведения пространственно-ограниченной системы со сложной геометрией
Васильєв Олексій Миколайович
2006
Теплофизика высоких температур
т.44 c.113.0000
67
Наукова стаття
Парные корреляции в низкоразмерной системе
Васильєв Олексій Миколайович
2006
Теоретическая и математическая физика
т.147 c.130.0000
68
Наукова стаття
Critical Parameters and Pair Correlations in Confined Multicomponent Liquids
Васильєв Олексій Миколайович
2006
Condensed Matter Physics
т.46 c.1.0000

Повернення до списку

Вгору