Автори, співробітники Університету

Васильченко Зоя Миколаївна
Vasylchenko Zoia

Ідентифікатор автора: 29893
ResearcherID, Web of Science: I-3218-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 511
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Теоретичні та прикладні основи банківської справи / інституційно-організаційний механізм функціонування банківської системи / організація та управління діяльністю банків / інвестиційна діяльність банків / антикризовий менеджмент банку / розвиток банківської справи у глобалізованому економічному середовищі /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 50, з них наукових статей (наукові публікації) - 31, монографій - 6, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Ринок фінансових послуг: погляд у майбутнє
Базилевич Віктор Дмитрович
Березіна Світлана Борисівна
Васильченко Зоя Миколаївна
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Волохова Людмила Федорівна
Гражевська Надія Іванівна
Гудзинська Людмила Юріївна
Гудзь Генріх Олександрович
Ерастов Василь Ігорович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Лобова Оксана Миколаївна
Моташко Тетяна Петрівна
Нечипоренко Віталій Ігорович
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Прокоф'єва Олена Володимирівна
Рожко Олександр Дмитрович
Тлуста Ганна Юріївна
Третяк Діана Дмитрівна
Шемахіна Ірина Вадимівна
Шолойко Антоніна Сергіївна
Кудрявська Наталія Володимирівна
Ткаченко Антон Сергійович
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-416
2
Підручник
Ринок фінансових послуг
Васильченко Зоя Миколаївна
Версаль Наталія Іванівна
Гудзинська Людмила Юріївна
Лобова Оксана Миколаївна
Лютий Ігор Олексійович
Моташко Тетяна Петрівна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Прокоф'єва Олена Володимирівна
Рожко Олександр Дмитрович
2019
ФОП Ямчинський О.В.
c.338-385
3
Наукова стаття
Особливості капіталізації комерційних банків України в сучасних умовах
Васильченко Зоя Миколаївна
ДЕМЧИШИНА Ельвіра Володимирівна
2018
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
c.8-11
4
Практикум
Банківська система : практикум
Васильченко Зоя Миколаївна
Тригуб Олена Володимирівна
2017
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-316
5
Практикум
Банківська система
Васильченко Зоя Миколаївна
Тригуб Олена Володимирівна
2017
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-316
6
Наукова стаття
Особливості банківського кредитування в умовах фінансової нестабільності в Україні
Васильченко Зоя Миколаївна
2017
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
в.1 c.6-11.
7
Наукова стаття
Розвиток ринку фінансових деривативів як інструментів ризик-менеджменту: світовий та національний аспекти
Васильченко Зоя Миколаївна
2016
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
в.2 c.2-5.
8
Наукова стаття
Похідні фінансові інструменти в сучасних системах ризик-менеджменту
Васильченко Зоя Миколаївна
2017
Банківська справа
в.144 c.32- 43
9
Наукова стаття
Сучасні тенденції на ринку електронних банківських розрахунків у зарубіжній та вітчизняній практиці
Васильченко Зоя Миколаївна
2017
Банківська справа
в.144 c.115- 127.
10
Тези
Новітні банківські технології
Васильченко Зоя Миколаївна
2017
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: міжнародна науково-практична конференція
c.32 – 35
11
Тези
Теоретичні аспекти оцінки економічної безпеки банку як фінансового посередника
Васильченко Зоя Миколаївна
2017
Економічна безпека України: стан, проблеми та перспективи
c.43-48
12
Тези
Фінансова безпека банку у системі економічної безпеки суспільства
Васильченко Зоя Миколаївна
2017
Філософсько-психологічні аспекти духовності в економіці та управлінні: Збірник тез ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції
c.33-34
13
Тези
Міжнародне IPO у фінансуванні діяльності вітчизняних підприємств
Васильченко Зоя Миколаївна
2017
Економічні перспективи підприємництва в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
c.49-52
14
Матеріали конференції
Деякі аспекти фінансового оздоровлення проблемних банків
Васильченко Зоя Миколаївна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.31-35
15
Матеріали конференції
Механізми відновлення життєдіяльності проблемних банків у зарубіжній практиці
Васильченко Зоя Миколаївна
2016
Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності
c.49-52
16
Матеріали конференції
Теоретичні аспекти оцінки економічної безпеки банку як фінансового посередника
Васильченко Зоя Миколаївна
2016
Економічна безпека України: стан, проблеми та перспективи
c.43-48
17
Матеріали конференції
Новітні банківські технології
Васильченко Зоя Миколаївна
2016
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.32-35
18
Монографія
Quarticity estimation based on high frequency financial data
Васильченко Зоя Миколаївна
2015
European Science and Technology [Text] : Vol. I, Wiesbaden, 2015. - «Bildungszentrum Rodnik e.V.». – Wiesbaden, Germany, 2015.
т.1 c.288-312
19
Наукова стаття
Фінансово-економічне оздоровлення проблемних банків в умовах системної кризи
Васильченко Зоя Миколаївна
2016
Банківська справа
в.1 c.54-65
20
Наукова стаття
Методологічні засади антикризового управління банком
Васильченко Зоя Миколаївна
2016
Банківська справа
в.2 c.94-106
21
Тези
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИСОКОЧАСТОТНОЇ ТОРГІВЛІ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ
Васильченко Зоя Миколаївна
2016
ХI Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вектор розвитку страхового ринку України»:
т.1
22
Монографія
Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика (частина ІІ)
Васильченко Зоя Миколаївна
2014
Умань: Видавничо-поліграфічний центр «ВІЗАВІ» (монографія)
c.1-297
23
Праці конференції
Організаційно-економічні засади антикризової аналітичної роботи в банку
Васильченко Зоя Миколаївна
2014
Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування: Міжнародна науково-практична конференція
c.62-66
24
Монографія
Інституційні чинники розвитку підприємницьких структур
Васильченко Зоя Миколаївна
2013
Умань: Видавничо-поліграфічний центр «ВІЗАВІ» (монографія)
т.1 c.1-308
25
Наукова стаття
Капіталізація банків України: сучасний стан та проблеми нарощення
Васильченко Зоя Миколаївна
2013
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.14 c.3-9
26
Наукова стаття
Фінансова нестабільність та її вплив на процес управління кредитним портфелем у банківських установах України
Васильченко Зоя Миколаївна
2013
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.15 c.135-146
27
Наукова стаття
Деякі аспекти методологічної основи моделювання фінансової безпеки банку
Васильченко Зоя Миколаївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.147 c.15-19
28
Наукова стаття
Економіко-математична модель визначення інтегрального показника фінансової безпеки банку
Васильченко Зоя Миколаївна
2011
Вчені записки Університету “КРОК”
т.2 c.182-193
29
Наукова стаття
Комплексний підхід до аналізу та оцінки фінансової безпеки банку
Васильченко Зоя Миколаївна
2012
Вчені записки Університету “КРОК”
т.29 c.78-87
30
Наукова стаття
Деякі аспекти методологічної основи розробки антикризових заходів у банку
Васильченко Зоя Миколаївна
2012
Банківська справа
c.70-80
31
Наукова стаття
Вплив макроекономічної ситуації у країні на формування ресурсної бази банків для здійснення валютних операцій
Васильченко Зоя Миколаївна
Делас Віталіна Анатоліївна
2011
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
т.1 c.94-102
32
Наукова стаття
Теоретичні основи управління грошовими потоками банку
Васильченко Зоя Миколаївна
2010
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
т.1 c.44.0000
33
Наукова стаття
Інтелектуальний капітал банку: поняття та методологія оцінки його вартості
Васильченко Зоя Миколаївна
2010
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
т.1 c.38.0000
34
Наукова стаття
Моделювання та аналіз чутливості проектів при банківському інвестуванні
Васильченко Зоя Миколаївна
2010
Банківська справа
35
Наукова стаття
Фінансування витрат на утримання особового складу Збройних Сил України
Васильченко Зоя Миколаївна
Чімишенко Сергій Миколайович
2010
Фінанси України
36
Наукова стаття
Оцінювання вартості банківського бізнесу як об’єктивна передумова здійснення угод злиття та поглинання у банківському секторі
Васильченко Зоя Миколаївна
2009
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
т.2 c.65.0000
37
Наукова стаття
Аналіз та оцінка ефективності інвестиційних проектів у банківській діяльності
Васильченко Зоя Миколаївна
2009
Фінанси України
c.45.0000
38
Монографія
Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація. – К.: КОНДОР
Васильченко Зоя Миколаївна
2007
39
Монографія
Фінанси в системі макроекономічного регулювання// Тернопіль: Економічна думка
Васильченко Зоя Миколаївна
2008
40
Наукова стаття
Компаративний аналіз закордонного та вітчизняного досвіду капіталізації банківських систем в умовах глобалізації
Васильченко Зоя Миколаївна
Кнір Марія Олександрівна
2008
Економіка та держава
c.12-15
41
Наукова стаття
Фінансова консолідація як сучасна тенденція розвитку банківського бізнесу
Васильченко Зоя Миколаївна
2006
Світ фінансів
c.60.0000
42
Наукова стаття
Теоретична концепція оцінки економічної безпеки банку
Васильченко Зоя Миколаївна
2006
Банківська справа
c.36.0000
43
Наукова стаття
Моделювання інтегрального показника економічної безпеки банку
Васильченко Зоя Миколаївна
2006
Банківська справа
c.44.0000
44
Наукова стаття
Розвиток банківського менеджменту на сучасному етапі
Васильченко Зоя Миколаївна
2006
45
Наукова стаття
Управління проблемними активами банків у міжнародній практиці
Васильченко Зоя Миколаївна
2006
46
Наукова стаття
Методологічні аспекти дослідження банківської реструктуризації
Васильченко Зоя Миколаївна
2007
Фінанси України
c.42.0000
47
Наукова стаття
Економічна безпека банку: теоретична концепція моделювання
Васильченко Зоя Миколаївна
2007
Світ фінансів
c.42.0000
48
Наукова стаття
Сек’юритизація активів у системі управління банківськими ризиками
Васильченко Зоя Миколаївна
2007
49
Наукова стаття
Моделювання обсягу активів у банківському менеджменті
Васильченко Зоя Миколаївна
2007
Банківська справа
c.21.0000
50
Наукова стаття
Управління портфелем банківських активів
Васильченко Зоя Миколаївна
2007
Банківська справа
c.24.0000

Повернення до списку

Вгору