Автори, співробітники Університету

Васильченко Оксана Петрівна

Ідентифікатор автора: 29896
Кількість пошукових запитів автора: 1296
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Конституційного права
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 48, з них наукових статей (наукові публікації) - 38, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Громадський контроль за діями державної влади у сфері раціонального використання надр
Васильченко Оксана Петрівна
Кравцова Зоріна Сергіївна
Кудрявцева Олена Миколаївна
Лотюк Ольга Степанівна
2019
Науковий вісник Національного гірничого університету
в.№ 4 c.102-107
2
Розділ монографії
Конституційні права людини: зміст, функції та рамки обмеження
Васильченко Оксана Петрівна
Матат Андрій Володимирович
2020
Права людини в Україні та у зарубіжних країнах: проблеми теорії та нормативно-правової регламентації: колективна монографія / Львів-Торунь: Ліга-Прес, 2020. 392 с.
c.45-66
3
Наукова стаття
Public control over the actions of government in the field of research and rational use of mineral resources
Васильченко Оксана Петрівна
Кравцова Зоріна Сергіївна
Кудрявцева Олена Миколаївна
Лотюк Ольга Степанівна
2019
Науковий вісник Національного гірничого університету
в.4 c.102-107
4
Наукова стаття
Civil society as the subject of formation of state policy in the sphere of subsoil use and protection
Васильченко Оксана Петрівна
Лотюк Ольга Степанівна
2018
Науковий вісник Національного гірничого університету
в.№6 c.118-123
5
Наукова стаття
Вплив економічної кризи на соціальні та економічні права людини
Васильченко Оксана Петрівна
2018
Право і суспільство
в.1 c.3-8
6
Наукова стаття
Право на свободу совісті та віросповідання. Дискусійні питання довкола аспекту forum internum
Васильченко Оксана Петрівна
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
в.Вип. 49 c.62-65
7
Наукова стаття
До питання про вплив заходів суворої економії в Європі на права людини
Васильченко Оксана Петрівна
2018
Open Access Peer-reviewed Journal Science Review
в.1(8), Vol.6 c.76-78
8
Наукова стаття
Межі свободи віросповідання: релігійний екстремізм та вирішення цієї проблеми на законодавчому рівні
Васильченко Оксана Петрівна
2018
International scientific-practical conference “The development of legal sciences: problem and solutions”: Conference Proceedings, April 27-28. Kaunas: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018
c.67-70
9
Наукова стаття
Topical issues of the impact of austerity measures on human rights: the case of Europe
Васильченко Оксана Петрівна
Лотюк Ольга Степанівна
2018
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.3 в.№ 26 c.477-483
10
Наукова стаття
Amnesty ahead for Ukraine: issues of non-granting
Васильченко Оксана Петрівна
2018
Open Access Peer-reviewed Journal Science Review
в.6 (13) c.64-67
11
Наукова стаття
Амністія як складова реінтеграції та деокупації тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей
Васильченко Оксана Петрівна
2018
Visegrad journal on human rights
в.№ 4 c.31-36
12
Наукова стаття
Принципи конституційного права: поняття та особливості
Васильченко Оксана Петрівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.2 c.19-23
13
Наукова стаття
Генеза ідеї конституційної рівності людини і громадянина: досвід України
Васильченко Оксана Петрівна
2016
Право.ua
в.3 c.5-13
14
Наукова стаття
Lex fundamentalis для держави: погляд на реформу конституційного ладу в Україні
Васильченко Оксана Петрівна
2016
Порівняльно-аналітичне право
в.5 c.53-55
15
Наукова стаття
Деякі актуальні питання забезпечення принципу рівності прав національних меншин в Україні
Васильченко Оксана Петрівна
2017
Право і суспільство
т.2 в.1 c.3-8
16
Наукова стаття
Права національних меншин в Україні: що маємо і до чого прагнемо?
Васильченко Оксана Петрівна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
в.42 c.36-40
17
Наукова стаття
Re-Thinking the Concept of the Constitution As a „Grund Norm“ in Democratic Societies: Experience for Ukraine
Васильченко Оксана Петрівна
2016
Recht der Osteuropäischen Staaten
в.4 c.192-203
18
Наукова стаття
Актуальні питання гендерної рівності в Україні
Васильченко Оксана Петрівна
2016
Visegrad journal on human rights
в.5/2 c.12-17
19
Наукова стаття
Свобода зібрань як прояв політичної багатоманітності громадянського суспільства
Васильченко Оксана Петрівна
2016
Visegrad journal on human rights
в.6/2 c.30-35
20
Наукова стаття
Equality before the law challenged by new reality: rethinking the principle
Васильченко Оксана Петрівна
2017
Recht der Osteuropäischen Staaten
в.1 c.34-44
21
Наукова стаття
Криза ліберально-демократичних конституційних режимів: аналіз причин і способів врегулювання
Васильченко Оксана Петрівна
2017
Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»
c.70-76
22
Наукова стаття
Внутрішньо переміщені особи як особливо вразлива категорія населення крізь призму міжнародного конституційного права (проблеми дискримінації)
Васильченко Оксана Петрівна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.1 в.3 c.44-47
23
Наукова стаття
Сучасний зміст конституційного принципу рівності прав і свобод людини і громадянина
Васильченко Оксана Петрівна
2017
Право України
в.7 c.47-55
24
Наукова стаття
В шаге от приминения института конституционной жалобы в Украине: «последние приготовления»
Васильченко Оксана Петрівна
2017
Legea si Viata
в.3/2 c.18-20
25
Наукова стаття
Ограничение свободы выражения мнения в целях национальной безопаности Украины: конституционно-правовой анализ
Васильченко Оксана Петрівна
2017
Верховенство права: Международный научный журнал
в.3 c.17-22
26
Розділ монографії
Методологія дослідження принципу рівності прав та свобод людини і громадянина
Васильченко Оксана Петрівна
2017
Методологія в праві: монографія / І.Безклубий, І.Гриценко, М.Козюбра та ін.;за заг.ред. І.Безклубого . К.: Грамота, 2017 – 658 с. (Серія «Про українське право»).
c.511-520
27
Розділ монографії
The rule of law and constitution making under the umbrella of post-conflict reconstruction. Lesson for Ukraine
Васильченко Оксана Петрівна
2017
Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 3. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017
c.17-35
28
Тези
Інституційні гарантії забезпечення прав національних меншин в Україні
Васильченко Оксана Петрівна
2017
International Scientific-Practical Conference Development of legal regulation in East Europe: experience of Poland and Ukraine: Conference Proceedings, January 27-28, 2017.
c.37-39
29
Тези
Конституційно-правовий механізм забезпечення прав національних меншин
Васильченко Оксана Петрівна
2017
Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.37-40
30
Тези
Переосмислення змісту принципу рівності перед законом
Васильченко Оксана Петрівна
2017
Від громадянського суспільства – до правової держави: збірник наукових праць міжнародної наукової конференції
c.139-142
31
Тези
До питання запровадження гендерних квот у виборчому праві України
Васильченко Оксана Петрівна
2017
Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України». – Київ, 22 – 23 червня 2017 року.
c.54-59
32
Наукова стаття
Інституційні гарантії як складові конституційно-правового механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні
Васильченко Оксана Петрівна
2015
33
Наукова стаття
Місце принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в системі принципів конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2015
Адвокат
т.1 c.35-39
34
Наукова стаття
Трансформація ідеї рівності в принцип рівності прав і свобод
Васильченко Оксана Петрівна
2015
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
т.1 c.34-38
35
Монографія
Принцип рівності прав і свобод людини і громадянина та його ціннісні виміри в конституційному праві України
Васильченко Оксана Петрівна
2015
Монографія. Київ: Арт Економі, 2015
36
Наукова стаття
Конституційно-правовий механізм забезпечення принципу рівності прав і свобод людини та громадянина в Україні
Васильченко Оксана Петрівна
2015
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.1 c.26-33
37
Наукова стаття
Рівність прав і свобод людини і громадянина в Україні незалежно від мовної ознаки
Васильченко Оксана Петрівна
2014
Наук.-практ. Журнал «Європейські перспективи»
т.7 c.80-93
38
Наукова стаття
Правові імунітети як винятки реалізації принципу рівності прав та свобод людини та громадянина в Україні
Васильченко Оксана Петрівна
2014
Наше право
т.7 c.56-68
39
Наукова стаття
Льготы, иммунитеты и ограничения как особенности реализаци принципа правового равенства в Украине
Васильченко Оксана Петрівна
2014
Закон и жизнь. Кишинэу
т.8 c.80-92
40
Наукова стаття
Рівність як форма вираження буття фізичної особи
Васильченко Оксана Петрівна
2014
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.1 c.40-52
41
Наукова стаття
До питання про співідношення рівності та рівноправності
Васильченко Оксана Петрівна
2014
Право і громадянське суспільство
т.3 c.50-60
42
Наукова стаття
Методологические основы исследования принципа равенства прав и свобод человека и гражданин
Васильченко Оксана Петрівна
2014
International Scientific Journal Euro-American Scientific Cooperation: research articles
т.1 c.53-56
43
Наукова стаття
Реалізація соціально - економічних прав з огляду на принцип рівності
Васильченко Оксана Петрівна
2014
Право і громадянське суспільство
т.5 c.26-36
44
Наукова стаття
До питання про співвідношення категорій рівності та рівноправності
Васильченко Оксана Петрівна
2014
Право і громадянське суспільство
т.4 c.67-74
45
Наукова стаття
Конституційні принципи як предмет вивчення науки порівняльного конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2009
46
Наукова стаття
Нормативно-правові акти Президента України в системі джерел конституційного права України
Васильченко Оксана Петрівна
2006
47
Тези
Акти Центральної виборчої комісії в системі джерел конституційного права України
Васильченко Оксана Петрівна
2007
48
Тези
Поняття та види конституційних законів в системі джерел конституційного права України
Васильченко Оксана Петрівна
2007

Повернення до списку

Вгору